Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

1 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:00

Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12 Bài 2 Bình chọn:Việt và Chiến sinh ra trong một gia đình mang khá nhiều nét tiêu biểu của một gia đình Nam Bộ trong chiến tranh.Cách nhìn cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc thuyền...Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ” trong...Màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi Ngữ...Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Hy sinh với tư cách người chiến sĩ trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968, nhà văn Nguyễn Thi để lại một số lượng tác phẩm không nhiều. Tuy vậy, đó là những tác phẩm có giá trị, đặc biệt ở chỗ chúng ta góp phần khắc họa nên bức chân dung lớn của người nông dân Nam Bộ trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước vừa qua. Những nhân vật của Nguyễn Thi đều chân thật và gây nhiều ấn tượng, như trường hợp hai nhân vật chị em Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình.Việt và Chiến sinh ra trong một gia đình mang khá nhiều nét tiêu biểu của một gia đình Nam Bộ trong chiến tranh. Cuốn sổ gia đình do người chú ghi lại mà Chiến dùng để đánh vần tập đọc, thực ra là một cuốn gia phả đặc biệt, rất vắn tắt, ở đó mỗi dòng, thậm chí mỗi chữ, đều có máu và nước mắt. Đó là gia đình từ mấy thế hệ đã phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Ngay ở thế hệ đã phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Ngay ở thế hệ của chị em Chiến, chỉ trong khoảng mấy năm, lúc hai chị em vẫn còn là những đứa trẻ, họ đã phải liên tiếp mất cha rồi lại mất mẹ. Đường đời của hai chị em Chiến như đã được vạch sẵn chỉ có chiến đấu, giết giặc, để báo thù cho cha, cho mẹ, cũng là để tự bảo vệ chính cuộc đời của mình. Đó là truyền thống gia đình, đó cũng là khát vọng mãnh liệt nhất của hai chị em Chiến và Việt. Mang một mối thù sâu nặng với giặc và một khát vọng chiến đấu mãnh liệt như vậy, họ sẽ chiến đấu dũng cảm và sẽ chiến thắng, điều đó như một cái gì đã trở thành tất yếu.Thật ra, để nói đến con đường tất yếu từ căm thù giặc đến thắng giặc đó. Nguyễn Thi có thể chỉ cần nói về Chiến mà không nói về Việt, hoặc ngược lại. Nhưng Nguyễn Thi đã miêu tả cả hai nhân vật ấy với nhiều nét rất riêng, rất đáng yêu, gây cho ngưXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnhungdiemgiongnhauvakhacnhaucuahainhanvatvietvachientrongnhungduacontronggiadinhcuanguyenthinguvan12bai2c30a1246.htmlixzz5nKVww2ai Phân tích điểm giống khác hai nhân vật Việt Chiến Những đứa gia đình Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Việt Chiến sinh gia đình mang nhiều nét tiêu biểu gia đình Nam Bộ chiến tranh  Cách nhìn sống người Nguyễn Minh Châu truyện ngắn Chiếc thuyền  Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Thi nhà văn người nông dân Nam Bộ”  Màu sắc Nam Bộ truyện Những đứa gia đình tác giả Nguyễn Thi - Ngữ  Phân tích điểm giống khác hai nhân vật Việt Chiến Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Hy sinh với tư cách người chiến sĩ tổng tiến công Mậu Thân 1968, nhà văn Nguyễn Thi để lại số lượng tác phẩm khơng nhiều Tuy vậy, tác phẩm có giá trị, đặc biệt chỗ góp phần khắc họa nên chân dung lớn người nông dân Nam Bộ chiến đấu chống Mỹ cứu nước vừa qua Những nhân vật Nguyễn Thi chân thật gây nhiều ấn tượng, trường hợp hai nhân vật chị em Chiến Việt truyện ngắn Những đứa gia đình Việt Chiến sinh gia đình mang nhiều nét tiêu biểu gia đình Nam Bộ chiến tranh Cuốn sổ gia đình người ghi lại mà Chiến dùng để đánh vần tập đọc, thực gia phả đặc biệt, vắn tắt, dòng, chí chữ, có máu nước mắt Đó gia đình từ hệ phải chịu nhiều mát, đau thương Ngay hệ phải chịu nhiều mát, đau thương Ngay hệ chị em Chiến, khoảng năm, lúc hai chị em đứa trẻ, họ phải liên tiếp cha lại mẹ Đường đời hai chị em Chiến vạch sẵn có chiến đấu, giết giặc, để báo thù cho cha, cho mẹ, để tự bảo vệ đời Đó truyền thống gia đình, khát vọng mãnh liệt hai chị em Chiến Việt Mang mối thù sâu nặng với giặc khát vọng chiến đấu mãnh liệt vậy, họ chiến đấu dũng cảm chiến thắng, điều trở thành tất yếu Thật ra, để nói đến đường tất yếu từ căm thù giặc đến thắng giặc Nguyễn Thi cần nói Chiến mà khơng nói Việt, ngược lại Nhưng Nguyễn Thi miêu tả hai nhân vật với nhiều nét riêng, đáng yêu, gây cho ngư Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhung-diem-giong-nhau-va-khac-nhau-cua-hai-nhan-vat-viet-vachien-trong-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-cua-nguyen-thi-ngu-van-12-bai-2-c30a1246.html#ixzz5nKVww2ai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình của nguyễn thi, Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình của nguyễn thi