Phân tích truyện những đứa con trong gia đình

1 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:57

Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12 bài 2 Bình chọn:Nguyễn Thi là nhà văn gắn bó sâu sắc với nhân dân miền Nam và thực sự xứng đáng với danh hiệu: Nhà văn của người dân Nam Bộ . Tác phẩm tiêu biểu của ông là Những đứa con trong gia đình .Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm Ngữ Văn 12Phân tích ý tưởng của Nguyễn Thi được thể hiện qua lời nói của nhân vật chú Năm Ngữ...Hãy phân tích hình tượng nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiNguyễn Thi là nhà văn gắn bó sâu sắc với nhân dân miền Nam và thực sự xứng đáng với danh hiệu: Nhà văn của người dân Nam Bộ . Tác phẩm tiêu biểu của ông là Những đứa con trong gia đình . Truyện kể về những đứa con trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc và khao khát chiến đấu, son sắt với cách mạng.II. Thân bàiNhững đứa con trong gia dình là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi viết ngay trong những ngày chiến đấu chống Mĩ ác liệt khi ông công tác ở tạp chí Văn nghệ quân giải phóng năm 1966. Nhân vật chính của truyện là Việt . Việt là một chiến sĩ giải phóng quân.Ông nội và bố Việt bị giặc giết hại,Mẹ Việt một mình nuôi con vất vả rồi cũng chết vì bom đạn.Gia đình chỉ còn lại Việt, chi Chiến, thằng Út em , chú Năm, và một người chi nuôi đi lấy chồng xa. Truyền thống ấy được chú Năm ghi tất cả vào cuốn sổ gia đình. Việt và Chiến hăng hái đi tòng quân giết giặc. Trong một trận chiến đấu, Việt hạ được một chiếc xe bọc thép của địch nhưng lại lạc đồng đội và bị thương nặng ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, dòng hồi ức lại đưa anh về với những kỉ niệm thân thiết đã qua: kỉ niệm về má,về chị Chiến, chúXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichtruyennhungduacontronggiadinhnguvan12bai2c30a2891.htmlixzz5nKVGlUjW Phân tích truyện Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 - Bình chọn: Nguyễn Thi nhà văn gắn bó sâu sắc với nhân dân miền Nam thực xứng đáng với danh hiệu: Nhà văn người dân Nam Bộ Tác phẩm tiêu biểu ông Những đứa gia đình • Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 • So sánh Tnú Việt – Cụ Mết Năm - Ngữ Văn 12 • Phân tích ý tưởng Nguyễn Thi thể qua lời nói nhân vật Năm - Ngữ • Hãy phân tích hình tượng nhân vật Việt truyện ngắn Những đứa gia đình Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học I Mở Nguyễn Thi nhà văn gắn bó sâu sắc với nhân dân miền Nam thực xứng đáng với danh hiệu: Nhà văn người dân Nam Bộ Tác phẩm tiêu biểu ông Những đứa gia đình Truyện kể đứa gia đình nơng dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc khao khát chiến đấu, son sắt với cách mạng II Thân Những đứa gia dình truyện ngắn xuất sắc Nguyễn Thi viết ngày chiến đấu chống Mĩ ác liệt ông công tác tạp chí Văn nghệ qn giải phóng năm 1966 Nhân vật truyện Việt Việt chiến sĩ giải phóng qn.Ơng nội bố Việt bị giặc giết hại,Mẹ Việt ni vất vả chết bom đạn.Gia đình lại Việt, chi Chiến, thằng Út em , Năm, người chi nuôi lấy chồng xa Truyền thống Năm ghi tất vào sổ gia đình Việt Chiến hăng hái tòng quân giết giặc Trong trận chiến đấu, Việt hạ xe bọc thép địch lại lạc đồng đội bị thương nặng ngất tỉnh lại nhiều lần Mỗi lần tỉnh lại, dòng hồi ức lại đưa anh với kỉ niệm thân thiết qua: kỉ niệm má,về chị Chiến, Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-truyen-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-ngu-van-12-bai-2c30a2891.html#ixzz5nKVGlUjW
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích truyện những đứa con trong gia đình, Phân tích truyện những đứa con trong gia đình