Phân tích nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình

1 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:56

Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong “Những đứa con trong gia đình” Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với không khí của những ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ quyết liệt và hào hùng.Phân tích giá trị hiện thực của Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12 bài 2Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm Ngữ Văn 12Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với không khí của những ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ quyết liệt và hào hùng. Câu chuyện kể về những đứa con trưởng thành trong gia đình lớn cách mạng, hun đúc những vẻ đẹp truyền thống của quê hương. Mỗi một nhân vật trong tác phẩm đã thể hiện một cách đặc sắc phẩm chất, cá tính của con người Nam Bộ trung dũng kiên cường, gắn bó với gia đình, quê hương, trung thành với cách mạng.Tác phẩm được xây dựng theo kết cấu truyện ngắn hiện đại: là mạch hồi ức của anh tân binh Việt, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nối kết một cách tự nhiên tình cảm gia đình – quê hương – cách mạng. Không gian giàu kịch tính và thời gian nghệ thuật của tác phẩm tạo nên sự đan cái của những câu chuyện kể không theo trình tự tuyến tính mà có sự sắp xếp hợp lý, tạo ra sự liên tưởng nhiều chiều. Xoay quanh nhân vật trung tâm là hai chị em Chiến và Việt còn là hệ thống hình tượng nhân vật gắn bó với nhau trong tình ruột thịt, có những nét bản chất thống nhất như chảy ra trong cùng huyết thống, nhưng mỗi người một vẻ không ai giống ai. Chính những nét tiêu biểu đó đã góp phần tái hiện thành công phẩm chất đáng quí củaXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnhanvatvietvachientrongnhungduacontronggiadinhnguvan12c30a2910.htmlixzz5nKUw0GYq Phân tích nhân vật Việt Chiến Những đứa gia đình” - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những đứa gia đình nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với khơng khí ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ liệt hào hùng • Phân tích giá trị thực Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 • Phân tích truyện Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 - • Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 • So sánh Tnú Việt – Cụ Mết Năm - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Những đứa gia đình nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với khơng khí ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ liệt hào hùng Câu chuyện kể đứa trưởng thành gia đình lớn cách mạng, hun đúc vẻ đẹp truyền thống quê hương Mỗi nhân vật tác phẩm thể cách đặc sắc phẩm chất, cá tính người Nam Bộ trung dũng kiên cường, gắn bó với gia đình, q hương, trung thành với cách mạng Tác phẩm xây dựng theo kết cấu truyện ngắn đại: mạch hồi ức anh tân binh Việt, đan xen khứ tại, nối kết cách tự nhiên tình cảm gia đình – q hương – cách mạng Khơng gian giàu kịch tính thời gian nghệ thuật tác phẩm tạo nên đan câu chuyện kể khơng theo trình tự tuyến tính mà có xếp hợp lý, tạo liên tưởng nhiều chiều Xoay quanh nhân vật trung tâm hai chị em Chiến Việt hệ thống hình tượng nhân vật gắn bó với tình ruột thịt, có nét chất thống chảy huyết thống, người vẻ không giống Chính nét tiêu biểu góp phần tái thành cơng phẩm chất đáng q Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhan-vat-viet-va-chien-trong-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-nguvan-12-c30a2910.html#ixzz5nKUw0GYq
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình, Phân tích nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình

Từ khóa liên quan