Tóm tắt những đứa con trong gia đình

1 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:50

Tóm tắt Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi Ngữ Văn 12 Bình chọn:Chuyện kể về hai chị em Chiến – Việt, những đứa con trong một gia đình có nhiều mất mát, đau thương: cha bị Pháp chặt đầu hồi chín năm, mẹ vừa bị đại bác Mĩ bắn chết.Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt Ngữ Văn 12Ý nghĩa giọng hò chú Năm Ngữ Văn 12Ý nghĩa nhan đề Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12Ý nghĩa chi tiết khiêng bàn thờ má Ngữ Văn 12Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Chuyện kể về hai chị em Chiến – Việt, những đứa con trong một gia đình có nhiều mất mát, đau thương: cha bị Pháp chặt đầu hồi chín năm, mẹ vừa bị đại bác Mĩ bắn chết. Khi hai chị em Chiến – Việt trưởng thành, cả hai đều giành nhau tòng quân. Nhờ sự đồng tình của chú Năm, cả hai đều được nhập ngũ và ra trận.Trong trận đánh ác liệt tại một khu rừng cao su, Việt diệt được một xe bọc thép đầy Mĩ và sáu tên Mĩ lẻ nhưng anh cũng bị thương nặng, lạc đồng đội, một mình nằm lại chiến trường khi còn ngổn ngang dấu vết của đạn bom và chết chóc. Việt ngất đi, tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, Việt hồi tưởng về gia đình, về những người thân yêu như mẹ, Chú Năm, chị Chiến… .Đoạn trích thể hiện lần tỉnh dXem thêm tại: https:loigiaihay.comtomtatnhungduacontronggiadinhnguyenthinguvan12c30a4370.htmlixzz5nKTV4j5p Tóm tắt Những đứa gia đình – Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Chuyện kể hai chị em Chiến – Việt, đứa gia đình có nhiều mát, đau thương: cha bị Pháp chặt đầu hồi chín năm, mẹ vừa bị đại bác Mĩ bắn chết  Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt - Ngữ Văn 12  Ý nghĩa giọng hò Năm - Ngữ Văn 12  Ý nghĩa nhan đề Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12  Ý nghĩa chi tiết khiêng bàn thờ má - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Mơn Văn học Chuyện kể hai chị em Chiến – Việt, đứa gia đình có nhiều mát, đau thương: cha bị Pháp chặt đầu hồi chín năm, mẹ vừa bị đại bác Mĩ bắn chết Khi hai chị em Chiến – Việt trưởng thành, hai giành tòng qn Nhờ đồng tình Năm, hai nhập ngũ trận Trong trận đánh ác liệt khu rừng cao su, Việt diệt xe bọc thép đầy Mĩ sáu tên Mĩ lẻ anh bị thương nặng, lạc đồng đội, nằm lại chiến trường ngổn ngang dấu vết đạn bom chết chóc Việt ngất đi, tỉnh lại nhiều lần Mỗi lần tỉnh lại, Việt hồi tưởng gia đình, người thân yêu mẹ, Chú Năm, chị Chiến… Đoạn trích thể lần tỉnh d Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tom-tat-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-nguyen-thi-ngu-van-12c30a4370.html#ixzz5nKTV4j5p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt những đứa con trong gia đình, Tóm tắt những đứa con trong gia đình