Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình

2 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:48

Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những đứa con trong gia đình thuộc số những tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Thi.Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12Cảm nhận về tác phẩm ‘Những đứa con trong gia đình’ của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12Cuối đoạn trích “Những đứa con trong gia đình” là những hình ảnh nào? Ý nghĩa? Ngữ...Câu hò của chú Năm được Việt cảm nhận như thế nào? Ý nghĩa câu hò của chú Năm Ngữ...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. MỞ BÀI Những đứa con trong gia đình thuộc số những tác phẩm xuất sắc nhất của Nguyễn Thi. Thành công nổi trội của truyện là nghệ thuật xây dựng các tính cách nhân vật với cá tính đậm nét, đặc biệt là hai nhân vật Việt và Chiến.II. THÂN BÀI 1. Hai nhân vật có nhiều nét giống nhau về bản chất vì họ đều xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng a) Thương cha thương mẹ, căm thù giặc sâu sắc, cùng một ý chí cầm súng đánh giặc trả thù cho ba má Giành nhau ghi tên tòng quân. Khiêng bàn thờ má gửi sang nhà chú Năm trước khi lên đường nhập ngũ “Nào, đưa má sang...đè nặng ở trên vai”. b) Dũng cảm gan góc và từng lập nhiều chiến công Bắn tàu chiến từ giặc trên sông, phá xe tăng địch trong trận đánh giáp lá cà. Cuộc đối thoại giữa hai chị em trước lúc lên đường đánh giặc: (Chú Năn nói...vậy à) c) Tuổi đời còn rất trẻ, ngây thơ như con trẻ Chị mười tám, em mười bảy. Giành nhau mọi thứ như trẻ con: trong việc bắt ếch, ghi tên tòng quân, bắn tàu chiến Mĩ. 2. Nhân vật có tính chất khác nhau, Chiến là chị, Việt là em a) Chị kiên trì: ngồi đánh vần cuốn sổ gia đình của chú Năm. Em hiếu động: thích bắt ếch, câu cá, bắn chim... b) Chị chưa hết tính trẻ con, có lúc còn tranh nhau với em nhưng vì thương em nên cuốì cùng cũng nhường em: nhường phần ếch nhiều, nhường cả vết đạn bắn tàu giặc trên sông Định Thuỷ. Em thì hiếu thắng: còXem thêm tại: https:loigiaihay.comdiemgiongvakhacnhaucuahainhanvatvietvachientrongnhungduacontronggiadinhnguvan12c30a19359.htmlixzz5nKSrLeRK Điểm giống khác hai nhân vật Việt Chiến Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những đứa gia đình thuộc số tác phẩm xuất sắc Nguyễn Thi  Phân tích nhân vật Việt truyện ngắn Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12  Cảm nhận tác phẩm ‘Những đứa gia đình’ Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12  Cuối đoạn trích “Những đứa gia đình” hình ảnh nào? Ý nghĩa? - Ngữ  Câu hò Năm Việt cảm nhận nào? Ý nghĩa câu hò Năm - Ngữ Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Mơn Văn học DÀN BÀI I MỞ BÀI Những đứa gia đình thuộc số tác phẩm xuất sắc Nguyễn Thi Thành công trội truyện nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật với cá tính đậm nét, đặc biệt hai nhân vật Việt Chiến II THÂN BÀI Hai nhân vật có nhiều nét giống chất họ xuất thân từ gia đình có truyền thống u nước cách mạng a) Thương cha thương mẹ, căm thù giặc sâu sắc, ý chí cầm súng đánh giặc trả thù cho ba má - Giành ghi tên tòng quân - Khiêng bàn thờ má gửi sang nhà Năm trước lên đường nhập ngũ “Nào, đưa má sang đè nặng vai” b) Dũng cảm gan góc lập nhiều chiến cơng - Bắn tàu chiến từ giặc sông, phá xe tăng địch trận đánh giáp cà - Cuộc đối thoại hai chị em trước lúc lên đường đánh giặc: (Chú Năn nói à!) c) Tuổi đời trẻ, ngây thơ trẻ - Chị mười tám, em mười bảy - Giành thứ trẻ con: việc bắt ếch, ghi tên tòng qn, bắn tàu chiếnNhân vật có tính chất khác nhau, Chiến chị, Việt em a) Chị kiên trì: ngồi đánh vần sổ gia đình Năm - Em hiếu động: thích bắt ếch, câu cá, bắn chim b) Chị chưa hết tính trẻ con, có lúc tranh với em thương em nên cuốì nhường em: nhường phần ếch nhiều, nhường vết đạn bắn tàu giặc sơng Định Thuỷ - Em hiếu thắng: cò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/diem-giong-va-khac-nhau-cua-hai-nhan-vat-viet-va-chien-trong-nhung-duacon-trong-gia-dinh-ngu-van-12-c30a19359.html#ixzz5nKSrLeRK ... thắng: cò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/diem-giong-va-khac -nhau- cua -hai- nhan-vat-viet-va-chien -trong- nhung-duacon -trong- gia- dinh-ngu-van-12-c30a19359.html#ixzz5nKSrLeRK ... hết tính trẻ con, có lúc tranh với em thương em nên cuốì nhường em: nhường phần ếch nhiều, nhường vết đạn bắn tàu giặc sông Định Thuỷ - Em hiếu thắng: cò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/diem-giong-va-khac -nhau- cua -hai- nhan-vat-viet-va-chien -trong- nhung-duacon -trong- gia- dinh-ngu-van-12-c30a19359.html#ixzz5nKSrLeRK
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình, Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật việt và chiến trong những đứa con trong gia đình

Từ khóa liên quan