Đề đánh giá năng lực môn toán

4 156 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:44

Tải về mới có thể xem full Đề đánh giá năng lực môn toán thi tốt nghiệp, đại học phân cấp độ từ nhận biết tới vận dụng caođề ôn tập thi quốc gia môn toán, năm 2019, 4 cấp độ ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)Để giúp các em dàng ôn thi trung học phổ thông quốc gia xin giới thiệu với các em tài liệu tổng hợp sắp xếp theo từng chuyên đề mức độ cụ thể cực kỳ hiểu. Với tài liệu này, các em sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian nắm vững hệ thống lại kiến thức của mình một cách hiệu quả nhất. Hi vọng sẽ mang lại cho các em những bài học bổ ích trong quá trình thời gian tự học. Đề Đánh giá lực Tốn Ơn tập thi THPT QG Câu (TH): Họ nguyên hàm F (x) hàm số A B C D Câu (TH): Hàm số đồng biến khoảng A B C D Câu (TH): Cho cấp số cộng có số hạng đầu công sai Giá trị A 250 B 17 C 22 D 12 Câu (TH): Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy Mặt phẳng qua S cắt đường tròn đáy A, B cho Biết khoảng cách từ tâm đường tròn đáy đến mặt phẳng Thể tích khối nón A B C D Câu (NB): Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn Mệnh đề đúng? A B C D Câu (VDC): Cho hàm số thỏa mãn Giá trị A B C D Câu (NB): Trong không gian Oxyz, cho Tọa độ A B C D Câu (NB): Họ nguyên hàm hàm số A B C D Câu (TH): Tập nghiệm bất phương trình A B C D Câu 10 (TH): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, Giá trị A B C D Câu 11 (TH): Biết với Khẳng định đúng? A B C D Câu 12 (TH): Cho số phức z thỏa mãn Điểm biểu diễn số phức A B C D Câu 13 (NB): Nghiệm phương trình A B C D Câu 14 (VD): Giả sử a, b số thực cho với số thực dương x, y, z thỏa mãn Giá trị A B C D Câu 15 (NB): Phần thực phần ảo số phức Zuy-O A B C D i Câu 16 (TH): Cho hàm số có đạo hàm Số điểm cực trị hàm số A B C D Câu 17 (TH): Đạo hàm hàm số A B C D Câu 18 (TH): Hàm số đồng biến khoảng A B C D Câu 19 (TH): Tập xác định hàm số A B C D Câu 20 (TH): Cho ; giá trị A B C -1 D Câu 21 (VD): Lớp 12A có 35 học sinh, có học sinh tên Trang, học sinh tên Huy Xếp ngẫu nhiên 35 học sinh thành hàng dọc Xác suất để học sinh tên Trang đứng cạnh học sinh tên Huy đứng cạnh A B C D Câu 22 (TH): Gọi hai nghiệm phức phương trình Giá trị biểu thức A B C D Câu 23 (VD): Kí hiệu hai nghiệm phức phương trình Giá trị A B C D Câu 24 (VD): Số giao điểm đồ thị hàm số đường thẳng A B C D Câu 25 (VD): Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy 2a, O trọng tâm tam giác ABC Thể tích khối lăng trụ ABC A 'B 'C ' A B C D Câu 26 (NB): Cho hàm số liên tục [1; 2] Quay hình phẳng xung quanh trục Ox khối tròn xoay tích A B C D Câu 27 (TH): Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Số đường tiệm cận đồ thị hàm số x A.1 B C D y Câu 28 (NB): Cho hai điểm Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB Zuy-O A B C Câu 29 (NB): Đường thẳng có vectơ phương A B C Câu 30 (NB): Giá trị nhỏ hàm số đoạn A B C.11 Câu 31 (VD): Tích nghiệm thực phương trình A B C D D D D Câu 32 (NB): Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Số nghiệm phương trình A B x C D y Câu 33 (VD): Cho với a, b số nguyên dương Giá trị A 24 B 26 C 27 D 23 Câu 34 (TH): Cho ba điểm Đường thẳng qua trực tâm H tam giác ABC vng góc với mp(ABC) có phương trình A B C D Câu 35 (TH): Cho a số thực dương khác Tính A B C D Câu 36 (VD): Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy a Gọi E điểm đối xứng với D qua trung điểm S A; M, N trung điểm AE , BC Khoảng cách hai đường thẳng MN, SC A B C D Câu 37 (VD): Cho đường thẳng ba điểm Điểm thỏa mãn đạt giá trị nhỏ Tính A B C D Câu 38 (VD): Trong mặt cầu tiếp xúc với hai đường thẳng ; phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ A B C D Zuy-O Câu 39 (VD): Cho hàm số có đạo hàm liên tục , hàm số có đồ thị hình vẽ Số điểm cực trị hàm số A B C D Câu 40 (VD): Cho hàm số Gọi S tập tất số tự nhiên m cho hàm số đồng biến Tổng phần tử S A B C D 10 Câu 41 (NB): Hình chóp tứ giác có A đáy tứ giác B cạnh C đỉnh D mặt Câu 42 (VD): Cho hàm số có bảng biến thiên đoạn x -1 hình vẽ Có giá trị nguyên m để + phương trình có nghiệm phân biệt khoảng ? A B C D -1 Câu 43 (TH): Cho hai điểm Mặt cầu nhận đoạn AB đường kính có phương trình A B C D Câu 44 (VD): Cho đường thẳng hai điểm Đường thẳng qua A cắt d cho khoảng cách từ B đến nhỏ Phương trình A B C D Câu 45 (VD): Quay hình phẳng xung quanh trục Ox khối tròn xoay tích A B C D Câu 46 (VD): Cho số phức z thỏa mãn Tính A B C D Zuy-O ... trình Giá trị biểu thức A B C D Câu 23 (VD): Kí hiệu hai nghiệm phức phương trình Giá trị A B C D Câu 24 (VD): Số giao điểm đồ thị hàm số đường thẳng A B C D Câu 25 (VD): Cho lăng trụ tam giác... tử S A B C D 10 Câu 41 (NB): Hình chóp tứ giác có A đáy tứ giác B cạnh C đỉnh D mặt Câu 42 (VD): Cho hàm số có bảng biến thiên đoạn x -1 hình vẽ Có giá trị nguyên m để + phương trình có nghiệm... A B x C D y Câu 33 (VD): Cho với a, b số nguyên dương Giá trị A 24 B 26 C 27 D 23 Câu 34 (TH): Cho ba điểm Đường thẳng qua trực tâm H tam giác ABC vng góc với mp(ABC) có phương trình A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đánh giá năng lực môn toán, Đề đánh giá năng lực môn toán

Từ khóa liên quan