Soạn bài những đứa con trong gia đình

2 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:44

Soạn bài Những đứa con trong gia đìnhBình chọn:Soạn bài Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu 3. Phân tích và so sánh tính cách các nhân vật Việt và Chiến để làm rõ sự tiếp nối truyền thống gia đình của những người con.Vẻ đẹp riêng của hai nhân vật Tnú trong Rừng xànu và Việt trong truyện Những đứa...Suy nghĩ của em về ý kiến: nhân vật Việt và Chiến trong “Những đứa con trong gia...Qua nhân vật Chiến và Việt trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn...Ấn tượng về tính cách, cá tính của các nhân vật Việt, Chiến, chú Năm Ngữ Văn 12Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. Đoạn trích được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào? Cách trần thuật này có tác dụng như thế nào đối với kết cấu truyện và việc khắc họa tính cách nhân vật?Trả lời:Truyện Những đứa con trong gia đình chủ yếu được trần thuật dưới góc nhìn của nhân vật Việt, khi anh bị thương trong trận đánh, lúc mê lúc tỉnh. Lối trần thuật này cỏ hai tác dụng về mặt nghệ thuật: Câu chuyện vừa được thuật, kể cùng một lúc, tính cách nhân vật cũng được khắc họa. Câu chuyện dù không có gì đặc sắc cũng trở nên mới mẻ, hấp dẫn vì được kể qua con mắt, tấm lòng và bằng ngôn ngữ, giọng điệu riêng của nhân vật. Nhà văn có thể nhập sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Diễn biến của câu chuyện vì thế mà linh hoạt, có thể xáo trộn thời gian, không gian, không phụ thuộc vào trật tự thời gian tuyến tính. Những chi tiết ngẫu nhiên của hiện thực chiến trường được gợi ra từ những dòng hồi tưởng, liên tưởng đến quá khứ, khi gần khi xa, từ chuyện này sang chuyện khác hết sức tự nhiên. Nhà văn phải thành thạo tâm lí ngôn ngữ nhân vật mới có thể trần thuật theo phương thức này.Ở đây qua dòng hồi tưởng của nhân vật Việt, hình ảnh của các nhân vật các thành viên trong gia đình: ba, má, chị Chiến, chú Năm được lần lượt giới thiệu hiện rõ dần đồng thời bản thân Việt người kể chuyện cũng bộc lộ ngày càng đầy đủ tư cách, tính cách, cảm xúc tình cảm của chính mình.2. Tác phẩm kể chuyện một gia đình nông dân Nam Bộ, truyền thống nào đã gắn bó những con người trong gia đình với nhau?Trả lời:Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbainhungduacontronggiadinhnguyenthisgknguvanlop12tap2c30a24143.htmlixzz5nKRtEsj6 Soạn Những đứa gia đình Bình chọn: Soạn Những đứa gia đình - Nguyễn Thi - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu Phân tích so sánh tính cách nhân vật Việt Chiến để làm rõ tiếp nối truyền thống gia đình người • Vẻ đẹp riêng hai nhân vật Tnú "Rừng xà-nu" Việt truyện "Những đứa • Suy nghĩ em ý kiến: nhân vật Việt Chiến “Những đứa gia • Qua nhân vật Chiến Việt tác phẩm “Những đứa gia đình” Nguyễn • Ấn tượng tính cách, cá tính nhân vật Việt, Chiến, Năm - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Mơn Văn học Lời giải chi tiết Đoạn trích trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn nhân vật nào? Cách trần thuật có tác dụng kết cấu truyện việc khắc họa tính cách nhân vật? Trả lời: Truyện Những đứa gia đình chủ yếu trần thuật góc nhìn nhân vật Việt, anh bị thương trận đánh, lúc mê lúc tỉnh Lối trần thuật cỏ hai tác dụng mặt nghệ thuật: - Câu chuyện vừa thuật, kể lúc, tính cách nhân vật khắc họa - Câu chuyện dù khơng có đặc sắc trở nên mẻ, hấp dẫn kể qua mắt, lòng ngôn ngữ, giọng điệu riêng nhân vật - Nhà văn nhập sâu vào giới nội tâm nhân vật để dẫn dắt câu chuyện Diễn biến câu chuyện mà linh hoạt, xáo trộn thời gian, khơng gian, khơng phụ thuộc vào trật tự thời gian tuyến tính - Những chi tiết ngẫu nhiên thực chiến trường gợi từ dòng hồi tưởng, liên tưởng đến khứ, gần xa, từ chuyện sang chuyện khác tự nhiên Nhà văn phải thành thạo tâm lí ngơn ngữ nhân vật trần thuật theo phương thức Ở qua dòng hồi tưởng nhân vật Việt, hình ảnh nhân vật- thành viên gia đình: ba, má, chị Chiến, Năm giới thiệu rõ dần đồng thời thân Việt - người kể chuyện bộc lộ ngày đầy đủ tư cách, tính cách, cảm xúc tình cảm Tác phẩm kể chuyện gia đình nơng dân Nam Bộ, truyền thống gắn bó người gia đình với nhau? Trả lời: Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-nguyen-thi-sgk-ngu-van-lop-12tap-2-c30a24143.html#ixzz5nKRtEsj6 ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-nhung-dua -con- trong- gia- dinh-nguyen-thi-sgk-ngu-van-lop-12tap-2-c30a24143.html#ixzz5nKRtEsj6
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài những đứa con trong gia đình, Soạn bài những đứa con trong gia đình

Từ khóa liên quan