Phân tích nhân vật tnú một dũng sĩ phi thường của làng xô man thời kháng chiến chống mĩ

1 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:31

Phân tích nhân vật Tnú, một dũng sĩ phi thường của làng Xô Man thời kháng chiến chống Mĩ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tnú còn có một tâm hồn đẹp, chất phác, trong sáng. Tâm hồn anh vẫn ôm ấp hình bóng quê hương.Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là một kiệt tác văn chương thời chống Mĩ in đậm khuynh hướng sử thi hào hùng.Trong thế trận chiến tranh nhân dân thần kì của làng Xô Man, nhân vật Tnú mang tầm vóc một dũng sĩ phi thường đã để lại trong lòng ta nhiều rung cảm và ngường mộ.Có thể nói, nhân vật trung tâm cua truyện Rừng xà nu là Tnú. Trong nhà ưng, xung quanh bếp lửa hồng, một đêm mưa có mặt đông đủ lũ làng, cụ Mết đặt bàn tay chắc nịch lên vai Tnú giới thiệu: “… nó đi giải phóng quân đánh giặc, nay nó về thăm làng một đêm... Nó là người Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ nhưng “bụng nó sạch như nước suối làng ta”. Tnú vốn là một chú bé giàu cá tính. Ở trong rừng học chữ với anh Quyết, nó học không bằng Mai..., nó nổi nóng “đập bể cái bảng nứa..., bỏ ra ngồi ngoài suối suốt ngày, rồi nó cầm một hòn đá “tự đập vào đầu. cháy máu ròng ròng . Chữ thì Tnú hay quên, nhưng đi rừng, đi đường núi thì “đầu nó sáng lạ lùng. Giặc vây ráp, phục kích, Tnú trèo lên cây cao nhìn khắp mọi phía, “xẻ rừng mà đi, lọt tất cả các vòng vây”. Vượt sông vượt suối, Tnú lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, nó “cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình”, và Tnú biết, “qua chỗ nước êm thẳng Mĩ Diệm hay phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ”. Khi chẳng may sa vào tay giặc, họng súng của thằng giặc phục kích “chĩa vào tai lạnh ngắt”, Tnú đã nhanh trí “nuốt luôn cái thư” của anh Quyết gửi về huyện trong một ngọn lá dong. Lưng Tnú ngang dọc vết dao chém của bọn giặc, nhưng Tnú vẫn bất khuất hiên ngang. Ba năm bị tù trong ngục Kon Tum. Tnú đã vượt ngục trở về. Tnú đã đọc thư tuyệt mệnXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnhanvattnumotdungsiphithuongcualangxomanthoikhangchienchongminguvan12c30a311.htmlixzz5nKOYf4YO Phân tích nhân vật Tnú dũng phi thường làng Man thời kháng chiến chống - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tnú có tâm hồn đẹp, chất phác, sáng Tâm hồn anh ơm ấp hình bóng q hương • Nhân vật Rừng xà nu người kiên cường bất khuất cơng • Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành - • Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành - • Hình tượng xà nu tác phẩm Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành kiệt tác văn chương thời chống in đậm khuynh hướng sử thi hào hùng Trong trận chiến tranh nhân dân thần kì làng Man, nhân vật Tnú mang tầm vóc dũng phi thường để lại lòng ta nhiều rung cảm ngường mộ Có thể nói, nhân vật trung tâm cua truyện Rừng xà nu Tnú Trong nhà ưng, xung quanh bếp lửa hồng, đêm mưa có mặt đơng đủ lũ làng, cụ Mết đặt bàn tay nịch lên vai Tnú giới thiệu: “… giải phóng quân đánh giặc, thăm làng đêm Nó người Strá Cha mẹ chết sớm, làng Man ni Đời khổ “bụng nước suối làng ta” Tnú vốn bé giàu cá tính Ở rừng học chữ với anh Quyết, học khơng Mai , nóng “đập bể bảng nứa ", bỏ ngồi ngồi suối suốt ngày, cầm đá “tự đập vào đầu cháy máu ròng ròng " Chữ Tnú hay qn, rừng, đường núi “đầu sáng lạ lùng" Giặc vây ráp, phục kích, Tnú trèo lên cao nhìn khắp phía, “xẻ rừng mà đi, lọt tất vòng vây” Vượt sơng vượt suối, Tnú lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, “cưỡi lên thác băng băng cá kình”, Tnú biết, “qua chỗ nước êm thẳng - Diệm hay phục, chỗ nước mạnh khơng ngờ!” Khi chẳng may sa vào tay giặc, họng súng thằng giặc phục kích “chĩa vào tai lạnh ngắt”, Tnú nhanh trí “nuốt ln thư” anh Quyết gửi huyện dong Lưng Tnú ngang dọc vết dao chém bọn giặc, Tnú bất khuất hiên ngang Ba năm bị tù ngục Kon Tum Tnú vượt ngục trở Tnú đọc thư tuyệt mện Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhan-vat-tnu-mot-dung-si-phi-thuong-cua-lang-xo-man-thoikhang-chien-chong-mi-ngu-van-12-c30a311.html#ixzz5nKOYf4YO
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân vật tnú một dũng sĩ phi thường của làng xô man thời kháng chiến chống mĩ, Phân tích nhân vật tnú một dũng sĩ phi thường của làng xô man thời kháng chiến chống mĩ