Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành ngữ văn 12

2 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:30

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 Bài 3 Bình chọn:Ấn tượng sâu đậm trong người đọc chính là nhà văn đã xây dựng nên hình tượng cây xà nu, một loài cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, diệu kỳ của nhân dân làng Xô Man, của nhân dân Tây Nguyên.Phân tích nhân vật Tnú, một dũng sĩ phi thường của làng Xô Man thời kháng chiến chống...Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Độc giả biết đến tên tuổi của Nguyên Ngọc qua tác phẩm xuất sắc Đất nước đứng lên của ông. Nhà văn gắn bó với đất nước và con người Tây Nguyên ấy, trong kháng chiến chống Mỹ lại cho ra đừi Rừng xà nu. Dưới ngòi bút sắc sảo của Nguyễn Trung Thành (bút danh mới của Nguyên Ngọc) và bằng bút pháp tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và lãng mạn, đất nước và con người Tây Nguyên chống Mỹ, lại biểu hiện trước mắt độc giả chân chất, dũng cảm, dạt dào lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của những ngày đầu chống Mỹ cứu nước.Ấn tượng sâu đậm trong người đọc chính là nhà văn đã xây dựng nên hình tượng cây xà nu, một loài cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, diệu kỳ của nhân dân làng Xô Man, của nhân dân Tây Nguyên. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn chọn hình tượng tiêu biểu này. Đây chính là sự quan sát có chọn lọc. Đế quốc Mỹ ngay từ những ngày đầu đổ quân vào miền Nam, đã khẳng định sức mạnh dã man muốn hủy diệt sự sống, muốn uy hiếp con người. Ấy thế mà cho dù long gốc, bị chặt đứt ngang cây nhựa đỏ như máu, cây xà nu vẫn biểu hiện cái sức sống bền bỉ, không bom đạn nào có thể phá hủy được. Hàng vạn cây xà nu kết lại thành rừng cũng như hàng ngàn, hàng vạn con người làng Xô Man và Tây Nguyên vẫn anh dũng bám trụ, chiến đấu. Cái sức chịu đựng ấy, cái tinh thần kiên cường ấy chẳng là kỳ diệu đến mức huyền thoại sao?.Trong rừng ít có loại cây nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời... cứ thế hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chở cho làng.Bằng một loạt thủ pháp đặc sắc như nhân hóa (bi thương, nửa thân mình ưỡn tấm ngực lớn), từ gợi cảm (ào ào, tràn trề, ngào ngại, xanh rờn), so sánh (như mũi tên lao thẳng lên bầu trời)... nhà văn đã diễn tả sức mạnh của cây xà nu như con người Xô Man, trưXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichhinhtuongcayxanutrongtruyennganrungxanucuanguyentrungthanhnguvan12bai3c30a1288.htmlixzz5nKOQP0xG Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Ấn tượng sâu đậm người đọc nhà văn xây dựng nên hình tượng nu, lồi tượng trưng cho sức sống bền bỉ, diệu kỳ nhân dân làng Xô Man, nhân dân Tây NguyênPhân tích nhân vật Tnú, dũng sĩ phi thường làng Xô Man thời kháng chiến chống  Nhân vật Rừng nu người kiên cường bất khuất công  Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành -  Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Độc giả biết đến tên tuổi Nguyên Ngọc qua tác phẩm xuất sắc Đất nước đứng lên ơng Nhà văn gắn bó với đất nước người Tây Nguyên ấy, kháng chiến chống Mỹ lại cho đừi Rừng nu Dưới ngòi bút sắc sảo Nguyễn Trung Thành (bút danh Nguyên Ngọc) bút pháp tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi lãng mạn, đất nước người Tây Nguyên chống Mỹ, lại biểu trước mắt độc giả chân chất, dũng cảm, dạt lòng yêu nước tinh thần bất khuất ngày đầu chống Mỹ cứu nước Ấn tượng sâu đậm người đọc nhà văn xây dựng nên hình tượng nu, lồi tượng trưng cho sức sống bền bỉ, diệu kỳ nhân dân làng Xô Man, nhân dân Tây Nguyên Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn chọn hình tượng tiêu biểu Đây quan sát có chọn lọc Đế quốc Mỹ từ ngày đầu đổ quân vào miền Nam, khẳng định sức mạnh dã man muốn hủy diệt sống, muốn uy hiếp người Ấy mà cho dù long gốc, bị chặt đứt ngang nhựa đỏ máu, nu biểu sức sống bền bỉ, không bom đạn phá hủy Hàng vạn nu kết lại thành rừng hàng ngàn, hàng vạn người làng Xô Man Tây Nguyên anh dũng bám trụ, chiến đấu Cái sức chịu đựng ấy, tinh thần kiên cường chẳng kỳ diệu đến mức huyền thoại sao? Trong rừng có loại sinh sôi nảy nở khỏe Cạnh nu ngã gục, có bốn năm mọc lên, xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời hai ba năm nay, rừng nu ưỡn ngực lớn che chở cho làng Bằng loạt thủ pháp đặc sắc nhân hóa (bi thương, nửa thân ưỡn ngực lớn), từ gợi cảm (ào ào, tràn trề, ngào ngại, xanh rờn), so sánh (như mũi tên lao thẳng lên bầu trời) nhà văn diễn tả sức mạnh nu người Xô Man, trư Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-cay-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyentrung-thanh-ngu-van-12-bai-3-c30a1288.html#ixzz5nKOQP0xG ... thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-cay-xa -nu- trong- truyen-ngan-rung-xa -nu- cua-nguyentrung-thanh-ngu-van -12- bai-3-c30a1288.html#ixzz5nKOQP0xG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành ngữ văn 12, Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành ngữ văn 12