Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật tnú cụ mết dít bé heng trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành

2 99 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:29

Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 Bình chọn:Rừng xà nu là một truyện ngắn nhưng có giá trị như một cuốn tiểu thuyết lớn. Rừng xà nu được coi là một bản anh hùng ca của đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng và của dân tộc ta nói chung trong thời đại kháng chiên chống Mĩ cứu nước.Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Phân tích nhân vật Tnú, một dũng sĩ phi thường của làng Xô Man thời kháng chiến chống...Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học 1. Giới thiệu khái quát về nhà văn Nguyễn Trung Thành và truyện ngắn Rừng xà nu.Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu sinh ngày 591932, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nguyễn Trung Thành tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Trong cả hai cuộc kháng chiến, Nguyễn Trung Thành gắn bó thân thiết với chiến trường Tây Nguyên. Ông gần gũi, hiểu biết cuộc sống và tinh thần quật cường, bất khuất, yêu tự do, quý cách mạng của nhân dân các dân tộc ít người trên mảnh đất này của Tổ quốc. Đó là nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thành công của tiểu thuyết đầu tay “Đất nước đứng lên” (viết trong thời kì kháng chiến chống Pháp) và đặc biệt đó là sự thành công rất lớn của Nguyễn Trung Thành trong truyện ngắn Rừng xà nu (viết trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1965).Rừng xà nu là một truyện ngắn nhưng có giá trị như một cuốn tiểu thuyết lớn. Rừng xà nu được coi là một bản anh hùng ca của đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng và của dân tộc ta nói chung trong thời đại kháng chiên chống Mĩ cứu nước. Truyện đã xây dựng nổi bật hình tượng những nhân vật đẹp và mỗi nhân vật đều có ý nghĩa biểu tượng riêng như nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít, bé Heng.2. Vẻ đẹp của từng hình tượng nhân vật và ý nghĩa tư tưởng của các hình tượng nhân vật đó trong Rừng xà nu.Tnú, Dít, cụ Mết, bé Heng là những hình tượng nhân vật đẹp, nổi lên trong bối cảnh hùng vĩ và trang nghiêm của truyện. Mỗi hình tượng có vẻ đẹp riêng và đều mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc.a) Tnú: Tnú là một nhân vật anh hùng, người con quang vinh của làng Xô Man, dân tộc Strá đã được Nguyễn Trung Thành khắc họa bằng những đường nét độc đáo, giàu chất sử thi. Tnú là nhân vật tiêu biểu cho số phXem thêm tại: https:loigiaihay.comhayphantichvedepcuanhunghinhtuongnhanvattnucumetditbehengtrongtruyennganrungxanucuanguyentrungthanhnguvan12c30a1302.htmlixzz5nKO83yu6 Hãy phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú cụ Mết Dít Heng truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Rừng nu truyện ngắn có giá trị tiểu thuyết lớn Rừng nu coi anh hùng ca đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng dân tộc ta nói chung thời đại kháng chiên chống Mĩ cứu nước • Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu nhà văn Nguyễn TrungPhân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - • Phân tích nhân vật Tnú, dũng sĩ phi thường làng Xô Man thời kháng chiến chống • Nhân vật Rừng nu người kiên cường bất khuất công Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Giới thiệu khái quát nhà văn Nguyễn Trung Thành truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành tên thật Nguyễn Văn Báu sinh ngày 5/9/1932, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Trung Thành tham gia hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ cứu nước dân tộc ta Trong hai kháng chiến, Nguyễn Trung Thành gắn bó thân thiết với chiến trường Tây Nguyên Ông gần gũi, hiểu biết sống tinh thần quật cường, bất khuất, yêu tự do, quý cách mạng nhân dân dân tộc người mảnh đất Tổ quốc Đó nguyên nhân quan trọng đưa đến thành công tiểu thuyết đầu tay “Đất nước đứng lên” (viết thời kì kháng chiến chống Pháp) đặc biệt thành cơng lớn Nguyễn Trung Thành truyện ngắn Rừng nu (viết thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước - 1965) Rừng nu truyện ngắn có giá trị tiểu thuyết lớn Rừng nu coi anh hùng ca đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng dân tộc ta nói chung thời đại kháng chiên chống Mĩ cứu nước Truyện xây dựng bật hình tượng nhân vật đẹp nhân vật có ý nghĩa biểu tượng riêng nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít, Heng Vẻ đẹp hình tượng nhân vật ý nghĩa tư tưởng hình tượng nhân vật Rừng nu Tnú, Dít, cụ Mết, Heng hình tượng nhân vật đẹp, lên bối cảnh hùng vĩ trang nghiêm truyện Mỗi hình tượng đẹp riêng mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc a) Tnú: - Tnú nhân vật anh hùng, người quang vinh làng Xô Man, dân tộc Strá Nguyễn Trung Thành khắc họa đường nét độc đáo, giàu chất sử thi - Tnú nhân vật tiêu biểu cho số ph Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phan-tich-ve-dep-cua-nhung-hinh-tuong-nhan-vat-tnu-cu-met-dit-beheng-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-ngu-van-12-c30a1302.html#ixzz5nKO83yu6 ... https://loigiaihay.com/hay-phan-tich-ve-dep-cua-nhung-hinh-tuong-nhan-vat-tnu-cu-met-dit-beheng -trong- truyen-ngan-rung-xa -nu- cua-nguyen -trung- thanh-ngu-van-12-c30a1302.html#ixzz5nKO83yu6
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật tnú cụ mết dít bé heng trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành, Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật tnú cụ mết dít bé heng trong truyện ngắn rừng xà nu của nguyễn trung thành

Từ khóa liên quan