So sánh tnú và việt cụ mết và chú năm

1 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:28

So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm Ngữ Văn 12 Bình chọn:Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đã đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là trong mảng tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 ( bài 2)Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Câu 1: So sánh Việt và Tnú Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đã đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là trong mảng tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành và “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi là hai tác phẩm thành công trong sự khắc họa những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh chiến đấu của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm. Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi đều gắn bó với cuộc chiến đấu chống Mĩ, là những nhà văn chiến sĩ ở tuyến đầu máu lửa à Tác phẩm của họ mang hơi thở nóng hổi của cuộc chiến đấu với những hình tượng nhân vật sinh động, bước vào văn học từ thực tế chiến đấu.Hai truyện ngắn “Rừng xà nu” ( 1965), “Những đứa con trong gia đình” (1966) đều ra đời trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi đế quốc Mĩ đổ quân vào miền Nam nước ta, dân tộc ta đứng trước trận chiến một mất một còn để bảo vệ độc lập tự do, bảo vệ quyền sống. Đó là bối cảnh lịch sử để từ đó hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà. Qua hai thiên truyện, tác giả đã giúp người đọc khám phá, khâm phục, tự hào trước vẻ đẹp anh hùng cách mạng của những con người bình thường, giản dị mà anh dũng, kiên cường và rất mực trung thành, thuỷ chung với cách mạng. Đó là sự thể hiện của lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻXem thêm tại: https:loigiaihay.comsosanhtnuvavietcumetvachunamnguvan12c30a2882.htmlixzz5nKNtPSbB So sánh Tnú Việt Cụ Mết Năm - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt mảng tác phẩm thể phẩm chất anh hùng người Việt Nam hai chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ • Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 - ( 2) • Hãy phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng • Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu nhà văn Nguyễn Trung • Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành - Xem thêm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Câu 1: So sánh Việt Tnú * Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt mảng tác phẩm thể phẩm chất anh hùng người Việt Nam hai chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ “Rừng xà nu” Nguyễn Trung Thành “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi hai tác phẩm thành cơng khắc họa hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh chiến đấu dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm * Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành Nguyễn Thi gắn bó với chiến đấu chống Mĩ, nhà văn chiến sĩ tuyến đầu máu lửa Tác phẩm họ mang thở nóng hổi chiến đấu với hình tượng nhân vật sinh động, bước vào văn học từ thực tế chiến đấu Hai truyện ngắn “Rừng xà nu” ( 1965), “Những đứa gia đình” (1966) đời giai đoạn ác liệt kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mĩ đổ quân vào miền Nam nước ta, dân tộc ta đứng trước trận chiến một để bảo vệ độc lập tự do, bảo vệ quyền sống Đó bối cảnh lịch sử để từ hai tác phẩm ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với chất sử thi đậm đà * Qua hai thiên truyện, tác giả giúp người đọc khám phá, khâm phục, tự hào trước vẻ đẹp anh hùng cách mạng người bình thường, giản dị mà anh dũng, kiên cường mực trung thành, thuỷ chung với cách mạng Đó thể lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/so-sanh-tnu-va-viet-cu-met-va-chu-nam-ngu-van-12c30a2882.html#ixzz5nKNtPSbB
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh tnú và việt cụ mết và chú năm, So sánh tnú và việt cụ mết và chú năm

Từ khóa liên quan