Phân tích nhân vật tnú trong tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành

1 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:27

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 Bình chọn:Vào một đêm ngoài rừng mưa rì rào như gió nhẹ, dưới ánh lửa xà nu bập bùng, tất cả dân làng Xô man già trẻ gái trai nghe cụ Mết, một già làng có thân hình vạm vỡ quắc thước, mắt sáng xếch ngược, râu rài ngang ngực kể về cuộc đời đầy bi hùng của Tnú.Đậm đà chất sử thi trong Rừng xà nu Ngữ Văn 12So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 ( bài 2)Hãy phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN Ý CHI TIẾT Sự xuất hiện của nhân vật.Vào một đêm ngoài rừng mưa rì rào như gió nhẹ, dưới ánh lửa xà nu bập bùng, tất cả dân làng Xô man già trẻ gái trai nghe cụ Mết, một già làng có thân hình vạm vỡ quắc thước, mắt sáng xếch ngược, râu rài ngang ngực kể về cuộc đời đầy bi hùng của Tnú. Lúc còn bé đến khi trở thành chiến sĩ.Tnú là người con của dân làng Xôman, cha mẹ mất sớm và được dân làng cưu mang, nuôi dưỡng. Cũng như người dân làng “có cái bụng thương núi, thương nước”, Tnú đã sớm có lòng yêu thương nhân dân, làng xóm. Từ tấm lòng này, Trú đã mở rộng thành tình yêu gắn bó trung thành thủy chung sâu nặng với Cách mạng, cán bộ Cách mạng. Bởi ngay từ khi còn là một cậu bé, Tnú được cụ Mết, người gìn giữ và truyền ngọn lửa Cách mạng từ thế hệ này sang thế hệ khác cho hay: “Cán bộ là Đảng. Đảng còn nước non này còn”. Vì vậy ngay từ chặng đầu của cuộc đời, Tnú đã xuất hiện với tư cách của người anh hùng Tây Nguyên thời chống Mỹ. Dù còn nhỏ, Tnú đã sớm tỏ ra gan góc táo bạo, đầy quả cảm như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính… Bất chấp sự vây lùng khủng bố dã man của kẻ thù, chặt đầu những người đi nuôi cán bộ – đầu anh Xút, bà Nhan đang bị chúng treo lủXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnhanvattnutrongtacphamrungxanucuanguyentrungthanhnguvan12c30a2885.htmlixzz5nKNa7h4x Phân tích nhân vật Tnú tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Vào đêm ngồi rừng mưa rì rào gió nhẹ, ánh lửa nu bập bùng, tất dân làng Xô man già trẻ gái trai nghe cụ Mết, già làng có thân hình vạm vỡ quắc thước, mắt sáng xếch ngược, râu rài ngang ngực kể đời đầy bi hùng Tnú • Đậm đà chất sử thi Rừng nu - Ngữ Văn 12 • So sánh Tnú Việt – Cụ Mết Năm - Ngữ Văn 12 • Phân tích truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 - ( 2) • Hãy phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN Ý CHI TIẾT * Sự xuất nhân vật Vào đêm rừng mưa rì rào gió nhẹ, ánh lửa nu bập bùng, tất dân làng Xô man già trẻ gái trai nghe cụ Mết, già làng có thân hình vạm vỡ quắc thước, mắt sáng xếch ngược, râu rài ngang ngực kể đời đầy bi hùng Tnú * Lúc bé đến trở thành chiến sĩ Tnú người dân làng Xôman, cha mẹ sớm dân làng cưu mang, ni dưỡng Cũng người dân làng “có bụng thương núi, thương nước”, Tnú sớm có lòng u thương nhân dân, làng xóm Từ lòng này, Trú mở rộng thành tình u gắn bó trung thành thủy chung sâu nặng với Cách mạng, cán Cách mạng Bởi từ cậu bé, Tnú cụ Mết, người gìn giữ truyền lửa Cách mạng từ hệ sang hệ khác cho hay: “Cán Đảng Đảng nước non còn” Vì từ chặng đầu đời, Tnú xuất với tư cách người anh hùng Tây Nguyên thời chống Mỹ Dù nhỏ, Tnú sớm tỏ gan góc táo bạo, đầy cảm Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính… Bất chấp vây lùng khủng bố dã man kẻ thù, chặt đầu người nuôi cán – đầu anh Xút, bà Nhan bị chúng treo lủ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhan-vat-tnu-trong-tac-pham-rung-xa-nu-cua-nguyentrung-thanh-ngu-van-12-c30a2885.html#ixzz5nKNa7h4x
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân vật tnú trong tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành, Phân tích nhân vật tnú trong tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành

Từ khóa liên quan