Chủ nghĩa anh hùng qua rừng xà nu và những đứa con trong gia đình

1 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:26

Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12 Bình chọn:Văn học Việt Nam giai đoạn 1945–1975 đã đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là trong mảng tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Đậm đà chất sử thi trong Rừng xà nu Ngữ Văn 12So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 ( bài 2)Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học I. GIỚI THIỆU:Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đã đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là trong mảng tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hai truyện ngắn “ Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành và “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi là hai tác phẩm đã thành công trong sự khắc họa những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh chiến đấu của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm.II. NỘI DUNG:1. Thế nào là chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn học?Đó là sự thể hiện của lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là sự trung thành với lí tưởng cách mạng được thử thách trong những hòan cảnh khốc liệt, qua đó bộc lộ được vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng có tính chất tiêu biểu cho cả dân tộc.2. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thểXem thêm tại: https:loigiaihay.comchunghiaanhhungquarungxanuvanhungduacontronggiadinhnguvan12c30a2887.htmlixzz5nKNSVIPY Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng nu Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Văn học Việt Nam giai đoạn 1945–1975 đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt mảng tác phẩm thể phẩm chất anh hùng người Việt Nam hai chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ  Phân tích nhân vật Tnú tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12  Đậm đà chất sử thi Rừng nu - Ngữ Văn 12  So sánh Tnú Việt – Cụ Mết Năm - Ngữ Văn 12  Phân tích truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 - ( 2) Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học I GIỚI THIỆU: Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt mảng tác phẩm thể phẩm chất anh hùng người Việt Nam hai chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại kẻ thù xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ Hai truyện ngắn “ Rừng nu” Nguyễn Trung Thành “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi hai tác phẩm thành công khắc họa hình tượng nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh chiến đấu dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm II NỘI DUNG: Thế chủ nghĩa anh hùng cách mạng văn học? Đó thể lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc người Việt Nam kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, trung thành với lí tưởng cách mạng thử thách hòan cảnh khốc liệt, qua bộc lộ vẻ đẹp phẩm chất anh hùng có tính chất tiêu biểu cho dân tộc Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/chu-nghia-anh-hung-qua-rung-xa-nu-va-nhung-dua-con-trong-gia-dinhngu-van-12-c30a2887.html#ixzz5nKNSVIPY
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa anh hùng qua rừng xà nu và những đứa con trong gia đình, Chủ nghĩa anh hùng qua rừng xà nu và những đứa con trong gia đình

Từ khóa liên quan