Tính sử thi của tác phẩm rừng xà nu

1 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:23

Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 Bình chọn:Một tác phẩm tiêu biểu có thể minh hoạ cho sự tồn tại của “nền văn học sử thi” trong văn học Việt Nam 1945 – 1975, tiêu biểu là “Rừng Xà Nu” của Nguyễn Trung Thành.Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành....Phân tích tác phẩm Rừng xà nu Ngữ Văn 12Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng nhân vật Tnú Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Một tác phẩm tiêu biểu có thể minh hoạ cho sự tồn tại của “nền văn học sử thi” trong văn học Việt Nam 1945 – 1975, tiêu biểu là “Rừng Xà Nu” của Nguyễn Trung Thành. Là một truyện ngắn mang đậm tính sử thi và cảm hứng lãng mạn đã trở thành một phần tất yếu của nó. Tính sử thi của Rừng xà vu mang đậm tính chất toàn dân. Những chuyện xảy ra với làng Xôman hoàn toàn không có ý nghĩa cá biệt. Chúng là chuyện chung của cả Tây Nguyên, cả miền Nam, cả nước trong những ngày chiến đấu chống đế quốc Mĩ. Tính thế bị o ép của làng Xô Man trước ngày đồng khởi là bức tranh sinh động về cuộc sống đau thương của đồng bào miền Nam trong những ngày Mĩ – Diệm thi hành luật 1059, khủng bố dữ dội những người yêu nước, những người kháng chiến cũ. Khi làng Xô Man đứng dậy thì gương mặt của làng lúc này lại chính là gương mặt của cả nước trong những ngày quyết tâm đánh Mĩ và thắng Mĩ – một gương mặt rạng rỡ, tự tin, điềm tĩnh đón nhận những thử thách mới.Rừng Xà Nu là truyện ngắn đã xây dựng thành công hình tượng một tập thể anh hùng. Những anh hùng được kể tới trong đó đều có tính đại diện cao, mang trong mình hình ảnh của cả một dân tộc. Tập thể anh hùng trong Rừng Xà Nu là tập thể đa dạng về lứa tuổi và giới tính. Mỗi gương mặt anh hùng đều có những nét riêng, thể hiện một số phận riêng trong cuộc đời chung. Tất cả họ đều giống nhau ở những phẩm chất cơ bản : gan dạ, trung thực, một lòng một dạ đi theo cách mạng. Chiến công của mỗi người tuy đa dạng mà thống nhất. Cuốn sử vẻ vang của làng Xô Man, của Tây NguXem thêm tại: https:loigiaihay.comtinhsuthicuatacphamrungxanunguyentrungthanhnguvan12c30a3414.htmlixzz5nKMa1P68 Tính sử thi tác phẩm Rừng nu - Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Một tác phẩm tiêu biểu minh hoạ cho tồn “nền văn học sử thi” văn học Việt Nam 1945 – 1975, tiêu biểu “Rừng Nu” Nguyễn Trung Thành  Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng Nu Nguyễn Trung Thành  Phân tích tác phẩm Rừng nu - Ngữ Văn 12  Phân tích tính sử thi truyện “Rừng nu” - Ngữ Văn 12  Phân tích hình tượng nhân vật Tnú - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Một tác phẩm tiêu biểu minh hoạ cho tồn “nền văn học sử thi” văn học Việt Nam 1945 – 1975, tiêu biểu “Rừng Nu” Nguyễn Trung Thành Là truyện ngắn mang đậm tính sử thi cảm hứng lãng mạn trở thành phần tất yếu Tính sử thi Rừng vu mang đậm tính chất tồn dân Những chuyện xảy với làng Xơman hồn tồn khơng có ý nghĩa cá biệt Chúng chuyện chung Tây Nguyên, miền Nam, nước ngày chiến đấu chống đế quốc Mĩ Tính bị o ép làng Xô Man trước ngày đồng khởi tranh sinh động sống đau thương đồng bào miền Nam ngày Mĩ – Diệm thi hành luật 10-59, khủng bố dội người yêu nước, người kháng chiến cũ Khi làng Xơ Man đứng dậy gương mặt làng lúc lại gương mặt nước ngày tâm đánh Mĩ thắng Mĩ – gương mặt rạng rỡ, tự tin, điềm tĩnh đón nhận thử thách Rừng Nu truyện ngắn xây dựng thành cơng hình tượng tập thể anh hùng Những anh hùng kể tới có tính đại diện cao, mang hình ảnh dân tộc Tập thể anh hùng Rừng Nu tập thể đa dạng lứa tuổi giới tính Mỗi gương mặt anh hùng có nét riêng, thể số phận riêng đời chung Tất họ giống phẩm chất : gan dạ, trung thực, lòng theo cách mạng Chiến công người đa dạng mà thống Cuốn sử vẻ vang làng Xô Man, Tây Ngu Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tinh-su-thi-cua-tac-pham-rung-xa-nu-nguyen-trung-thanh-ngu-van-12c30a3414.html#ixzz5nKMa1P68
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính sử thi của tác phẩm rừng xà nu, Tính sử thi của tác phẩm rừng xà nu

Từ khóa liên quan