Phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu

1 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:19

Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu Ngữ Văn 12 bài 1 Bình chọn:“Rừng xà nu” là một truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Trung Thành và của văn học thời chống Mĩ.Phân tích hình tượng nhân vật Tnú Ngữ Văn 12 bài 1Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng Ngữ Văn 12Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu Ngữ Văn 12Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học “Rừng xà nu” là một truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Trung Thành và của văn học thời chống Mĩ. Trong tác phẩm, với hình tượng cây xà nu, Nguyễn Trung Thành đã làm nổi rõ khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, một đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 19451975. Khuynh hướng này đã chi phối sự sáng tạo nghệ thuật của các nhà văn trong giai đoạn văn học này. Đọc “Rừng xà nu” những nhân vật như cụ Mết, Tnú, Dít, Mai… tạo nên ấn tượng sâu sắc nơi độc giả. Nổi bật hình ảnh cây xà nu được lặp đi lặp lại gần hai mươi lần một hình tượng đặc sắc bao trùm toàn bộ thiên truyện ngắn này. Hình tượng ấy đã tạo nên vẻ đẹp hùng tráng, chất sử thi và lãng mạn cho câu chuyện về làng Xôman bất khuất, kiên cường. Qua tác phẩm, cây xà nu, rừng xà nu đã được Nguyễn Trung Thành miêu tả thật cụ thể, thật chi tiết với ngôn ngữ giàu chất thơ, bằng những “lời văn có cánh” trong một cảm xúc thật say mê và mãnh liệt. Cây xà nu trong truyện xuất hiện rất nhiều lần và dường như rất quen thuộc với con người nơi núi rừng Tây Nguyên, nó tham dự vào tất cả những sinh hoạt, những tâm tình, những buồn vui của người dân nơi đây trong cuộc chiến đấu chống Mĩ thật anh dũng của họ.Tác phẩm “Rừng xà nu” là một bản anh hùng ca về cuộc đời anh dũng, đau thương, bất khuất của Tnú cũng như của tất cả dân làng Xôman. Câu chuyện ấy được kể trên nền tảng chính của hình tượng cây xà nu – một hình tượng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa tưXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichhinhtuongcayxanutrongrungxanunguvan12bai1c30a4185.htmlixzz5nKLfULrs Phân tích hình tượng nu Rừng nu - Ngữ Văn 12 - Bình chọn: “Rừng nu” truyện ngắn xuất sắc Nguyễn Trung Thành văn học thời chống Mĩ  Phân tích hình tượng nhân vật Tnú - Ngữ Văn 12 -  Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng - Ngữ Văn 12  Tính sử thi tác phẩm Rừng nu - Ngữ Văn 12  Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học “Rừng nu” truyện ngắn xuất sắc Nguyễn Trung Thành văn học thời chống Mĩ Trong tác phẩm, với hình tượng nu, Nguyễn Trung Thành làm rõ khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn, đặc điểm văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 Khuynh hướng chi phối sáng tạo nghệ thuật nhà văn giai đoạn văn học Đọc “Rừng nu” nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít, Mai… tạo nên ấn tượng sâu sắc nơi độc giả Nổi bật hình ảnh nu lặp lặp lại gần hai mươi lần hình tượng đặc sắc bao trùm tồn thiên truyện ngắn Hình tượng tạo nên vẻ đẹp hùng tráng, chất sử thi lãng mạn cho câu chuyện làng Xô-man bất khuất, kiên cường Qua tác phẩm, nu, rừng nu Nguyễn Trung Thành miêu tả thật cụ thể, thật chi tiết với ngôn ngữ giàu chất thơ, “lời văn có cánh” cảm xúc thật say mê mãnh liệt Cây nu truyện xuất nhiều lần dường quen thuộc với người nơi núi rừng Tây Nguyên, tham dự vào tất sinh hoạt, tâm tình, buồn vui người dân nơi chiến đấu chống Mĩ thật anh dũng họ Tác phẩm “Rừng nu” anh hùng ca đời anh dũng, đau thương, bất khuất Tnú tất dân làng Xô-man Câu chuyện kể tảng hình tượng nuhình tượng hàm chứa nhiều ý nghĩa tư Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-cay-xa-nu-trong-rung-xa-nu-ngu-van-12-bai-1c30a4185.html#ixzz5nKLfULrs
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu, Phân tích hình tượng cây xà nu trong rừng xà nu