So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành và những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

1 155 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:16

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc trong bất kì hoàn cảnh khốc liệt nào. Đó là vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng tiêu biểu cho cả dân tộc.Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt Ngữ Văn 12Ý nghĩa của câu nói “Chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo” Ngữ Văn 12Ý nghĩa câu nói của Cụ Mết Ngữ Văn 12Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú khi bị thằng Dục tẩm nhựa xà nu đốt Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ Tổ quốc trong bất kì hoàn cảnh khốc liệt nào. Đó là vẻ đẹp của phẩm chất anh hùng tiêu biểu cho cả dân tộc. Cũng xoay quanh đề tài này, không ít những nhà văn nhà thơ đã cho ra đời những tác phẩm đi cùng thời gian.. Không nằm ngoài nó, cùng viết về đề tài người anh hùng cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai nhà văn Nguyễn Thi và Nguyễn Trung Thành cũng đã góp cho làn gió văn học Việt Nam hai tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm. Đó chính là hai tác phẩm Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình.Đầu tiên, là Rừng xà nu. Tác phẩm được Nguyễn Trung Thành sáng tác năm 1965 – thời điểm mà của nước sục sôi đánh Mỹ, hoàn thành ở khu căn cứ chiến trường miền Bắc Trung Bộ qua ngòi bút tài hoa của Nguyễn Trung Thành, tác phẩm cất lên như một bản anh hùng ca tráng lệ, là một biểu tượng cho tinh thần bất khuất kiên cường của đồng bào Tây Nguyên nói riêng và đồng bào ta nói chung. Thông qua những nhân vật anh hùng, dũng cảm tác giả đã khắc sâu vào tâm trí người đọc một Tây Nguyên với thiên nhiên và con người có sức sống bất diệt trong huỷ diệt.Truyện kể về cuộc đời Tnú, một người con trai lang Xô Man đi lực lượng đã ba năm năy được về phép thămXem thêm tại: https:loigiaihay.comsosanhchunghiaanhhungcachmangtronghaitacphamrungxanucuanguyentrungthanhvanhungduacontronggiadinhcuanguyenthinguvan12c30a4358.htmlixzz5nKKoxR6y So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc hồn cảnh khốc liệt Đó vẻ đẹp phẩm chất anh hùng tiêu biểu cho dân tộc • Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt - Ngữ Văn 12 • Ý nghĩa câu nói “Chúng cầm súng phải cầm giáo” - Ngữ Văn 12 • Ý nghĩa câu nói Cụ Mết - Ngữ Văn 12 • Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú bị thằng Dục tẩm nhựa nu đốt - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Mơn Văn học Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ Tổ quốc hồn cảnh khốc liệt Đó vẻ đẹp phẩm chất anh hùng tiêu biểu cho dân tộc Cũng xoay quanh đề tài này, nhà văn nhà thơ cho đời tác phẩm thời gian Khơng nằm ngồi nó, viết đề tài người anh hùng cách mạng năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai nhà văn Nguyễn Thi Nguyễn Trung Thành góp cho gió văn học Việt Nam hai tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, cho lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm Đó hai tác phẩm Rừng nu Những đứa gia đình Đầu tiên, Rừng nu Tác phẩm Nguyễn Trung Thành sáng tác năm 1965 – thời điểm mà nước sục sơi đánh Mỹ, hồn thành khu chiến trường miền Bắc Trung Bộ qua ngòi bút tài hoa Nguyễn Trung Thành, tác phẩm cất lên anh hùng ca tráng lệ, biểu tượng cho tinh thần bất khuất kiên cường đồng bào Tây Nguyên nói riêng đồng bào ta nói chung Thông qua nhân vật anh hùng, dũng cảm tác giả khắc sâu vào tâm trí người đọc Tây Nguyên với thiên nhiên người có sức sống bất diệt huỷ diệt Truyện kể đời Tnú, người trai lang Xô Man lực lượng ba năm năy phép thăm Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/so-sanh-chu-nghia-anh-hung-cach-mang-trong-hai-tac-pham-rung-xa-nucua-nguyen-trung-thanh-va-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-cua-nguyen-thi-ngu-van-12c30a4358.html#ixzz5nKKoxR6y
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành và những đứa con trong gia đình của nguyễn thi, So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành và những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

Từ khóa liên quan