Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu

2 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:14

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12 Bình chọn:Rừng xà nu truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành tiêu biểu cho “khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn” của văn học Việt Nam thời kì 1945 – 1975.Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu Ngữ Văn 12 bài 1So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung...Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. MỞ BÀI Rừng xà nu truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành tiêu biểu cho “khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn” của văn học Việt Nam thời kì 1945 – 1975. Chủ đề của tác phẩm được bộc lộ sâu sắc do ý nghĩa khái quát và giàu chất lãng mãn, tạo hình của hình tượng cây xà nu.II. THÂN BÀI Nguyễn Trung Thành đã chọn một loại cây rất gần gũi với đời sống của đồng bào Tây Nguyên để tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và phẩm chất anh hùng của dân làng Xô Man, nhân dân Tây Nguyên trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. a) Cách tả cảnh“rừng xà nu” và cây xà nu” + Trong truyện, Nguyễn Trung Thành gần 20 lần nói đến rừng xà nu ở nhiều góc độ khác nhau: cây xà nu, nhựa xà nu, ngọn xà nu, đồi xà nu, khói xà nu, lửa xà nu, dầu xà nu, v.v... và khái quát, bao trùm là rừng xà nu. + Cây xà nu sinh sôi nảy nở nhanh mạnh bạt ngàn: “sinh sôi nảy nở khỏe… ham ánh sáng mặt trời”, trải dài ra “đến hết tầm mắt... nối tiếp tới chân trời”. + Cây xà nu có sức sống mãnh liệt: “cạnh một cây mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn như mũi tên lao thẳng lên trời”, “có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt như những mũi lê”, “ đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng”. + Chất sử thi của truyệnXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichhinhtuongcayxanutrongtruyennganrungxanunguyentrungthanhnguvan12c30a19320.htmlixzz5nKKR03ay Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu - Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Rừng nu truyện ngắn Nguyễn Trung Thành tiêu biểu cho “khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn” văn học Việt Nam thời kì 1945 – 1975  Tóm tắt Rừng nu – Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12  Phân tích truyện ngắn Rừng nu - Ngữ Văn 12 -  So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung  Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú nhân vật Việt - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀI I MỞ BÀI Rừng nu truyện ngắn Nguyễn Trung Thành tiêu biểu cho “khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn” văn học Việt Nam thời kì 1945 – 1975 Chủ đề tác phẩm bộc lộ sâu sắc ý nghĩa khái quát giàu chất lãng mãn, tạo hình hình tượng nu II THÂN BÀI Nguyễn Trung Thành chọn loại gần gũi với đời sống đồng bào Tây Nguyên để tượng trưng cho sức sống mãnh liệt phẩm chất anh hùng dân làng Xô Man, nhân dân Tây Nguyên công chống Mỹ cứu nước a) Cách tả cảnh“rừng nu” "cây nu” + Trong truyện, Nguyễn Trung Thành gần 20 lần nói đến rừng nu nhiều góc độ khác nhau: nu, nhựa nu, nu, đồi nu, khói nu, lửa nu, dầu nu, v.v khái quát, bao trùm rừng nu + Cây nu sinh sôi nảy nở nhanh mạnh bạt ngàn: “sinh sôi nảy nở khỏe… ham ánh sáng mặt trời”, trải dài “đến hết tầm mắt nối tiếp tới chân trời” + Cây nu có sức sống mãnh liệt: “cạnh ngã gục có bốn năm mọc lên, xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên trời”, “có nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt mũi lê”, “ đại bác không giết chúng, vết thương chúng chóng lành thân thể cường tráng” + Chất sử thi truyện Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-cay-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-nguyentrung-thanh-ngu-van-12-c30a19320.html#ixzz5nKKR03ay ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-cay-xa -nu- trong- truyen-ngan-rung-xa -nu- nguyentrung-thanh-ngu-van-12-c30a19320.html#ixzz5nKKR03ay
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu, Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu