Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật tnú cụ mết dít bé heng

2 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:13

Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ta hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật nổi bật lên trong bối ành hùng vĩ của Rừng xà nu: Tnú, cụ Mết, Dít và bé HengNhững nét chung và riêng ở các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành ...Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu Ngữ Văn 12 bài 1Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. MỞ BÀI Về các tác phẩm Đất nước đứng lên và Rừng xà nu, sách Văn học 12, tập Một, đã nhận định rằng: “Có thể coi đây là những bản anh hùng ca về cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Nguyên, là bức tranh chân thực sinh động về hai cuộc chiến tranh nhân dân chống Pháp và chống Mĩ”. Tác giả Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) thật sự đã khắc họa được những nhân vật anh hùng gắn bó thành một tập thể anh hùng vừa mang dấu ấn của thời đại, vừa đậm đà dáng nét Tây Nguyên. Ta hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật nổi bật lên trong bối ành hùng vĩ của Rừng xà nu: Tnú, cụ Mết, Dít và bé Heng.II. THÂN BÀI 1. Nhân vật Tnú Được tác giả khắc họa bằng những nét tính cách độc đáo, giàu chất sử thi. a) Trước hết Tnú rất gắn bó với cách mạng. Từ nhỏ Tnú đã từng nuôi giấu cán bộ và hoàn thành xuất sấc công tác giao liên. Khi bị giặc bắt, Tnú dũng cảm chịu đựng những đòn tra tấn của giặc. Sau khi vượt ngục, anh cùng cụ Mết tiếp tục lãnh đạo dân làng Xôman mài giáo, mài rựa chiến đấu chống kẻ thù. b) Tnú tha thiết thương yêu bản làng. Sau ba năm chiến đấu trở về làng, anh nhớ rõ từng hàng cây, từng con đường, từng dòng suối, bồi hồi xúc động khi nghe tiếng chày chuyên cần, rộn rã của những người đàn bà và những cô gái Strá, của mẹ anh ngày xa xưa, của Mai, của Dít, từ ngày lọt lòng anh đã nghe tiếng chày ấy rồi. Anh yêu thương vợ con tha thiết. Chứng kiến cảnh kẻ thù man rợ dùng chày sắt đập chết mẹ con Mai, nỗi đau thương của Tnú dâng lên tột đỉnh. Anh lao vào lũ giặc với mội tiếng thét dữ dội và anh daXem thêm tại: https:loigiaihay.comvedepcuahinhtuongcacnhanvattnucumetditbehengnguvan12c30a19322.htmlixzz5nKK7qYDo Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú cụ Mết Dít Heng - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ta phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật bật lên bối ành hùng vĩ Rừng xà nu: Tnú, cụ Mết, Dít Heng  Những nét chung riêng nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít - Ngữ Văn 12  Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành -  Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12  Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu - Ngữ Văn 12 - Xem thêm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀI I MỞ BÀI - Về tác phẩm Đất nước đứng lên Rừng xà nu, sách Văn học 12, tập Một, nhận định rằng: “Có thể coi anh hùng ca chiến đấu nhân dân Tây Nguyên, tranh chân thực sinh động hai chiến tranh nhân dân chống Pháp chống Mĩ” Tác giả Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) thật khắc họa nhân vật anh hùng gắn bó thành tập thể anh hùng vừa mang dấu ấn thời đại, vừa đậm đà dáng nét Tây Nguyên Ta phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật bật lên bối ành hùng vĩ Rừng xà nu: Tnú, cụ Mết, Dít Heng II THÂN BÀI Nhân vật Tnú Được tác giả khắc họa nét tính cách độc đáo, giàu chất sử thi a) Trước hết Tnú gắn bó với cách mạng Từ nhỏ Tnú nuôi giấu cán hồn thành xuất sấc cơng tác giao liên Khi bị giặc bắt, Tnú dũng cảm chịu đựng đòn tra giặc Sau vượt ngục, anh cụ Mết tiếp tục lãnh đạo dân làng Xô-man mài giáo, mài rựa chiến đấu chống kẻ thù b) Tnú tha thiết thương yêu làng Sau ba năm chiến đấu trở làng, anh nhớ rõ hàng cây, đường, dòng suối, bồi hồi xúc động nghe tiếng chày chuyên cần, rộn rã người đàn bà cô gái Strá, mẹ anh ngày xa xưa, Mai, Dít, từ ngày lọt lòng anh nghe tiếng chày - Anh yêu thương vợ tha thiết Chứng kiến cảnh kẻ thù man rợ dùng chày sắt đập chết mẹ Mai, nỗi đau thương Tnú dâng lên đỉnh Anh lao vào lũ giặc với mội tiếng thét dội anh da Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ve-dep-cua-hinh-tuong-cac-nhan-vat-tnu-cu-met-dit-be-heng-ngu-van-12c30a19322.html#ixzz5nKK7qYDo ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ve-dep-cua-hinh-tuong-cac-nhan-vat-tnu-cu-met-dit-be -heng- ngu-van-12c30a19322.html#ixzz5nKK7qYDo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật tnú cụ mết dít bé heng, Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật tnú cụ mết dít bé heng

Từ khóa liên quan