Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người tây nguyên

2 80 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:12

Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người Tây Nguyên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Đoạn văn đầu và cuốỉ truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành đã cho ta thâý rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người Tây Nguyên.Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Ngữ Văn 12Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng Ngữ Văn 12Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành ...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. MỞ BÀI Truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành đã phản ánh được cuộc sống chiến đâu anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của đồng bào Tây Nguyên. Hai đoạn văn đầu và cuối của truyện ngắn này gây được ấn tượng mạnh vì đã nêu bật được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và con người Tây Nguyên.II. THÂN BÀI 1. Với những tình tiết đặc sắc, túc giả đã miêu tả được hình ảnh rừng xà nu vừa cụ thể vừa mang ý nghĩa tượng trưng a) Tình tiết “Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào là không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình đổ ào ào như một trận bão... ở chỗ vết thương nhựa ứa ra...rồi dần dần bầm lại và đặc quện lại thành từng cục máu lớn” là hình ảnh rừng xà nu bị tàn phá bởi đạn đại bác của giặc Mỹ. Đây cũng chính là một hiện thực khắc nghiệt trong cuộc chiến tranh. Giặc Mĩ điên cuồng bắn phá thiên nhiên, con người gây ra bao nhiêu nước mắt. Với Tnú, với dân làng Xôman, với người Tây Nguyên thì đó là món nợ phải trả băng máu. b) Sức sống mãnh liệt của rừng xà nu cũng là sức sống bất diệt của dân làng Xôman, của con người Tây Nguyên: “Trong rừng có ít loại cây sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”. “Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng”. Hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho dân làng Xôman luôn khao khát vươn tới cuộc sống tự do, cuộc sống độc lập. “Nhưng cũng có những cây vượt lên được ngang quá đầu ngXem thêm tại: https:loigiaihay.comrungxanuchotathayrosucsongbatdietcuathiennhienvaconnguoitaynguyennguvan12c30a19324.htmlixzz5nKJrnT7R Rừng nu cho ta thấy sức sông bất diệt thiên nhiên người Tây Nguyên - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Đoạn văn đầu cuốỉ truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành cho ta thâý sức sông bất diệt thiên nhiên người Tây Nguyên  Vẻ đẹp hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu - Ngữ Văn 12  Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng - Ngữ Văn 12  Những nét chung riêng nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít - Ngữ Văn 12  Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu - Nguyễn Trung Thành - Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀI I MỞ BÀI - Truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành phản ánh sống chiến đâu anh hùng kháng chiến chống Mĩ đồng bào Tây Nguyên - Hai đoạn văn đầu cuối truyện ngắn gây ấn tượng mạnh nêu bật sức sống mãnh liệt thiên nhiên người Tây Nguyên II THÂN BÀI Với tình tiết đặc sắc, túc giả miêu tả hình ảnh rừng nu vừa cụ thể vừa mang ý nghĩa tượng trưng a) Tình tiết “Cả rừng nu hàng vạn khơng có khơng bị thương Có bị chặt đứt ngang nửa thân đổ ào trận bão chỗ vết thương nhựa ứa bầm lại đặc quện lại thành cục máu lớn”- hình ảnh rừng nu bị tàn phá đạn đại bác giặc Mỹ Đây thực khắc nghiệt chiến tranh Giặc Mĩ điên cuồng bắn phá thiên nhiên, người gây nước mắt Với Tnú, với dân làng Xơ-man, với người Tây Ngun - nợ phải trả băng máu b) Sức sống mãnh liệt rừng nu sức sống bất diệt dân làng Xô-man, người Tây Ngun: “Trong rừng có loại sinh sơi nảy nở nhanh Cạnh nu ngã gục, có bốn năm mọc lên, xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời” “Cũng có loại ham ánh sáng mặt trời đến Nó phóng lên nhanh để tiếp lấy ánh nắng” Hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho dân làng Xô-man khao khát vươn tới sống tự do, sống độc lập “Nhưng có vượt lên ngang đầu ng Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/rung-xa-nu-cho-ta-thay-ro-suc-song-bat-diet-cua-thien-nhien-va-con-nguoitay-nguyen-ngu-van-12-c30a19324.html#ixzz5nKJrnT7R ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/rung-xa -nu- cho- ta- thay-ro-suc-song-bat-diet-cua-thien-nhien-va -con- nguoitay-nguyen-ngu-van-12-c30a19324.html#ixzz5nKJrnT7R
- Xem thêm -

Xem thêm: Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người tây nguyên, Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sông bất diệt của thiên nhiên và con người tây nguyên

Từ khóa liên quan