Hướng dẫn giảm tải môn Công nghệ THPT

5 263 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:04

Hướng dẫn giảm tải môn Công nghệ cấp THPT dành cho giáo viên THPT trên cả nước tham khảo. Đây là tài liệu chính thức của bộ giáo dục và đào tạo ban hành nhằm cắt giảm những thông tin trùng lặp trong môn công nghệ để giảm áp lực học tập trong học sinh. Nội dung chủ yếu của tài liệu là : Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên, học sinh dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THPT (Kèm theo Công văn số ./BGDĐT-GDTrH ngày tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) Mục tiêu việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học điều kiện thực tế nhà trường Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm nội dung khó, trùng lặp, chưa thật cần thiết học sinh, câu hỏi, tập đòi hỏi phải khai thác sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên, học sinh dành thời gian cho nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho giáo viên đổi phương pháp dạy học theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng Thời gian thực Hướng dẫn dựa sách giáo khoa (SGK) Nhà Xuất Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 áp dụng từ năm học 2011 - 2012 Nếu giáo viên học sinh sử dụng SGK năm khác cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp Hướng dẫn thực nội dung Ngoài nội dung hướng dẫn cụ thể văn bản, cột Hướng dẫn thực bảng cần lưu ý thêm số vấn đề sau: Đối với bài, phần khơng dạy giáo viên dùng thời lượng bài, phần dành cho bài, phần khác sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho học sinh Không tập không kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh vào nội dung hướng dẫn ”không dạy” ”đọc thêm” Tuy nhiên, giáo viên, học sinh tham khảo nội dung để có thêm hiểu biết cho thân Trên sở khung phân phối chương trình mơn học, sở GDĐT, phòng GDĐT đạo trường giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối nội dung thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học Toàn văn nhà trường in gửi cho tất giáo viên môn 3.1 Điều chỉnh nội dung dạy học 3.1.1 LỚP 10 a) Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết) Phần 1: Nông, lâm, ngư nghiệp Tuỳ theo điều kiện thực tế địa phương để chọn dạy 1trong chương: chương I chương II Nếu chọn dạy chương I - Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương: Kết thúc học kì I sau học xong 16: Thực hành nhận biết số loài sâu, bệnh hại lúa Nếu chọn dạy chương II- Chăn nuôi thuỷ sản đại cương: Kết thúc học kì I sau học xong 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi thuỷ sản b) Học kì II: 18 tuần (34 tiết), có tiết Giáo dục hướng nghiệp tích hợp vào chương: Chương III : tiết; Chương IV : tiết; Chương V: tiết Đối với chương III, 40 dạy bắt buộc, 41,42, 43, 44, 46, 48 chọn lĩnh vực phù hợp với chương chương chọn trước chuyển sang ngoại khố, xem đĩa băng hình, thay tài liệu tự biên soạn phù hợp với điều kiện giống trồng, vật nuôi địa phương, tích hợp nội dung giáo dục môi trường, hướng nghiệp TT Chương Bài Trang Nội dung Hướng dẫn thực Phần NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP I I I II Bài Biện pháp cải tạo sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Bài 10 Biện pháp cải tạo sử dụng đất mặn, đất phèn Bài 11 Thực hành: Quan sát phẫu diện đất Bài 14 Thực hành: Trồng dung dịch 27 Bài 22 Quy luật sinh trưởng, phát dục vật nuôi 65 Cả Chọn dạy tuỳ vào điều kiện cụ thể vùng miền 31 36 44 Cả Không dạy chuyển sang ngoại khóa có điều kiện Cả Khơng bắt buộc Đối với trường có điều kiện thực hành chuyển sang hình thức khác như: ngoại khóa, xem băng hình, tham quan I Khái niệm sinh Khơng dạy (vì dạy Cơng nghệ 7) trưởng, phát dục III III III III 10 III 11 III Bài 34 Tạo môi trường sống cho vật nuôi thủy sản Bài 41 Bảo quản hạt, củ làm giống Bài 42 Bảo quản lương thực, thực phẩm Bài 43 Bảo quản thịt, trứng, sữa cá Bài 44 Chế biến lương thực, thực phẩm Bài 46 Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản Bài 48 Chế biến sản phẩm công nghiệp lâm sản 99 Dạy thành tiết 122 126 131 134 139 Căn vào việc chọn dạy chương hay chương 2, chọn dạy cho phù hợp với nội dung chọn vùng miền Có thể chuyển sang tham quan ngoại khóa nơi có điều kiện, xem băng hình 145 Phần TẠO LẬP DOANH NGHIỆP 12 13 V 14 V 15 V 16 VI 17 VI 18 19 VI VI Bài 49 Bài mở đầu Bài 50 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bài 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Bài 52 Thực hành: Lựa chọn hội kinh doanh Bài 53 Xác định kế hoạch kinh doanh Bài 54 Thành lập doanh nghiệp Bài 55 Quản lí doanh nghiệp Bài 56 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 150 153 158 161 166 170 174 182 - Phương án Dạy theo quy định phân phối chương trình; - Phương án Bố trí tiết để dạy kiến thức lý thuyết tạo lập doanh nghiệp chương 5; số tiết lại cộng với số tiết giáo dục hướng nghiệp (4 - tiết), giáo viên tổ chức cho học sinh học theo dự án giao tập nghiên cứu thảo luận lớp 3.1.2 LỚP 11 TT Chương I Bài Hình chiếu vng góc 11 II 42 II 65 Cả IV 85 Cả VI 123 Đặc điểm hình Khơng dạy thành hòa khí VI 131 Cả VII VII Bài 10 Thực hành: Lập vẽ chi tiết sản phẩm khí đơn giản Bài 13 Lập vẽ kĩ thuật máy tính Bài 18 Thực hành: Lập quy trình cơng nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy tiện Bài 28 Hệ thống cung cấp nhiên liệu khơng khí động điêzen Bài 31 Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo động đốt Bài 33 Động đốt dùng cho ô tô Bài 34 Động đốt dùng cho xe máy II Phương chiếu thứ Cả VII 10 VII 11 VII 12 VII Bài Bài 35 Động đốt dùng cho tàu thủy Bài 36 Động đốt dùng cho máy nông nghiệp Bài 37 Động đốt dùng cho máy phát điện Bài 38 Thực hành: Vận hành bảo dưỡng động đốt Trang Nội dung pháp Hướng dẫn thực góc Khơng dạy Khơng bắt buộc Khơng dạy Tóm tắt mục I, II chuyển sang Bài Không bắt buộc Không bắt buộc 137 144 Tùy theo điều kiện vùng, miền khác (vùng núi, vùng sông biển, thành phố, thị xã, nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp), lựa chọn dạy bài, từ 33 đến 37 cho phù hợp 147 149 153 155 Cả Không dạy 3.1.3 LỚP 12 TT Chương Bài Trang Nội dung Hướng dẫn thực II Bài Khái niệm mạch điện tử chỉnh lưu – Nguồn chiều 36 - Nguyên lý làm việc Không dạy mạch chỉnh lưu nửa Giới thiệu tác dụng, linh kiện chu kỳ, nửa chu kỳ; mạch; nhận xét mạch chỉnh lưu; - Mạch chỉnh lưu cầu II 51 Cả Không bắt buộc IV Bài 11 Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp tụ lọc Bài 18 Máy tăng âm 73 IV Bài 20 Máy thu hình 79 III Ngun lí hoạt động khối khuếch đại công suất III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu IV Bài 21 Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần 82 Không dạy Giới thiệu cho HS biết dạng tín hiệu khuếch đại mạch cơng suất Không dạy Giới thiệu thêm khối mục II Sơ đồ khối máy thu hình màu tín hiệu đầu vào, đầu Khơng bắt buộc V 95 Không dạy VI VII Bài 24 Thực hành: Nối tải hình hình tam giác Bài 27 Thực hành quan sát mô tả cấu tạo động không đồng ba pha Bài 29 Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mơ nhỏ 107 Cả Không bắt buộc 113 Cả Không dạy ... giống trồng, vật ni địa phương, tích hợp nội dung giáo dục môi trường, hướng nghiệp TT Chương Bài Trang Nội dung Hướng dẫn thực Phần NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP I I I II Bài Biện pháp cải tạo sử dụng... đốt dùng cho máy phát điện Bài 38 Thực hành: Vận hành bảo dưỡng động đốt Trang Nội dung pháp Hướng dẫn thực góc Khơng dạy Khơng bắt buộc Khơng dạy Tóm tắt mục I, II chuyển sang Bài Không bắt buộc... 33 đến 37 cho phù hợp 147 149 153 155 Cả Không dạy 3.1.3 LỚP 12 TT Chương Bài Trang Nội dung Hướng dẫn thực II Bài Khái niệm mạch điện tử chỉnh lưu – Nguồn chiều 36 - Nguyên lý làm việc Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giảm tải môn Công nghệ THPT, Hướng dẫn giảm tải môn Công nghệ THPT

Từ khóa liên quan