Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân

1 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:00

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12 Bình chọn:Đây là đoạn văn tràn đầy cảm hứng nhân đạo với những phất hiện sâu sắc và tinh tế về tâm trạng nhận vật của Kim Lân.Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị nhân đạo của truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ...Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và...Xem thêm: Vợ nhặt Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học Giá trị nhân đạo cao cảTrên cơ sở của giá trị hiện thực sâu sắc mà có giá trị nhân đạo cao cả; trên bờ vực thẳm của cái chết, trong bóng tối của số phận bi thảm lại lóe sáng tình người cao đẹp và sức sống kì diệu của con người. Tình thương yêu giai cấp, sự cưu mang lẫn nhau của những người nghèo khổ được thể hiện rất cao đẹp và cảm động qua tấm lòng bà cụ Tứ đối với con trai và con dâu. Bà khóc vì thương con trai và con dâu, bà “mừng lòng, bà hi vọng cũng vì thương chúng nó. Tình thương ấy dồn vào câu nói từ đáy lòng bà: Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá...”. Vượt lên tình thương con – nhất là với người đàn bà lạ bỗng nhiên thành con dâu mới đó là tình thương yêu giai cấp của những người nghèo khổ. Bà gọi thị là “con”, tôn trọng thị, nói chuyện thân mật với thị ngày đêm đầXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichgiatrinhandaotrongtacphamvonhatcuakimlannguvan12c30a167.htmlixzz5nKGujsa1 Phân tích giá trị nhân đạo tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Đây đoạn văn tràn đầy cảm hứng nhân đạo với phất sâu sắc tinh tế tâm trạng nhận vật Kim LânPhân tích giá trị thực tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích giá trị nhân đạo truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích giá trị độc đáo tình mà Kim Lân tạo dựng tác phẩm VợPhân tích tình truyện Vợ nhặt Kim Lân, từ nêu lên giá trị thực Xem thêm: Vợ nhặt - Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học Giá trị nhân đạo cao Trên sở giá trị thực sâu sắc mà có giá trị nhân đạo cao cả; bờ vực thẳm chết, bóng tối số phận bi thảm lại lóe sáng tình người cao đẹp sức sống kì diệu người - Tình thương yêu giai cấp, cưu mang lẫn người nghèo khổ thể cao đẹp cảm động qua lòng bà cụ Tứ trai dâu Bà khóc thương trai dâu, bà “mừng lòng", bà hi vọng thương chúng Tình thương dồn vào câu nói từ đáy lòng bà: Chúng mày lấy lúc này, u thương ” Vượt lên tình thương – với người đàn bà lạ nhiên thành dâu - tình thương u giai cấp người nghèo khổ Bà gọi thị “con”, tôn trọng thị, nói chuyện thân mật với thị ngày đêm đầ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-gia-tri-nhan-dao-trong-tac-pham-vo-nhat-cua-kim-lan-ngu-van12-c30a167.html#ixzz5nKGujsa1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân, Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân

Từ khóa liên quan