Phân tích tình huống truyện vợ nhặt của kim lân từ đó nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm

2 145 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:59

vPhân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tình người cao đẹp thể hiện qua cách đối xử với nhau của các nhân vật.Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ...Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị nhân đạo của truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Xem thêm: Vợ nhặt Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiGiới thiệu tác giả, tác phẩm:+ Kim Lân là nhà văn một lòng một dạ đi về với “đất”, với “người”, “thuần hậu nguyên thủy” của cuộc sông nông thôn.+ Nạn đói năm 1945 đã đi vào nhiều trang viết của các nhà văn, nhà trong đó có Vợ nhặt của Kim Lân.Nhận xét khái quát:Vợ nhặt xây dựng tình huống truyện độc đáo.Qua tình huống truyện, tác phẩm thể hiện giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc.II. Thân bài1. Bối cảnh xây dựng tình huống truyện.Bối cảnh nạn đói khủng khiếp năm 1945 mà kết quả là hơn hai triệu người chết.Cái chết hiện hình trong tác phẩm tạo nên một không khí ảm đạm, thê lương. Những người sống luôn bị cái chết đe dọa.2. Trong bối cảnh ấy, Tràng, nhân vật chính của tác phẩm “nhặt” được vợ. Đó là một tình huống độc đáo.Ở Tràng hội tụ nhiều yếu tố khiến nguy cơ “ế” vợ.Ngoại hình xấu, thô.Tính tình có phần không bình thường.Ăn nói cộc cằn, thô lỗ.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichtinhhuongtruyenvonhatcuakimlantudoneulengiatrihienthucvagiatrinhandaocuatacphamnguvan12c30a174.htmlixzz5nKGbhndZ Phân tích tình truyện Vợ nhặt Kim Lân từ nêu lên giá trị thực giá trị nhân đạo tác phẩm - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tình người cao đẹp thể qua cách đối xử với nhân vật  Phân tích giá trị độc đáo tìnhKim Lân tạo dựng tác phẩm VợPhân tích giá trị nhân đạo tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích giá trị thực tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích giá trị nhân đạo truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Vợ nhặt - Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học I Mở -Giới thiệu tác giả, tác phẩm: + Kim Lân nhà văn lòng với “đất”, với “người”, “thuần hậu nguyên thủy” sông nơng thơn + Nạn đói năm 1945 vào nhiều trang viết nhà văn, nhà có Vợ nhặt Kim Lân -Nhận xét khái quát: -Vợ nhặt xây dựng tình truyện độc đáo -Qua tình truyện, tác phẩm thể giá trị thực giá trị nhân đạo sâu sắc II Thân Bối cảnh xây dựng tình truyện -Bối cảnh nạn đói khủng khiếp năm 1945 mà kết hai triệu người chết -Cái chết hình tác phẩm tạo nên khơng khí ảm đạm, thê lương Những người sống bị chết đe dọa Trong bối cảnh ấy, Tràng, nhân vật tác phẩm “nhặt” vợ Đó tình độc đáo Ở Tràng hội tụ nhiều yếu tố khiến nguy “ế” vợ -Ngoại hình xấu, thơ -Tính tìnhphần khơng bình thường -Ăn nói cộc cằn, thô lỗ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-tinh-huong-truyen-vo-nhat-cua-kim-lan-tu-do-neu-len-gia-tri-hienthuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12-c30a174.html#ixzz5nKGbhndZ ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-tinh-huong-truyen-vo-nhat-cua -kim- lan-tu-do-neu-len-gia-tri-hienthuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12-c30a174.html#ixzz5nKGbhndZ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình huống truyện vợ nhặt của kim lân từ đó nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm, Phân tích tình huống truyện vợ nhặt của kim lân từ đó nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm

Từ khóa liên quan