Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện vợ nhặt của kim lân

1 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:59

Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12 Bình chọn:Bản thân việc nhặt được vợ trong cảnh đói chết như thế đã là nghịch lý khác thường; rồi hạnh phúc của họ cũng buồn bã khác thường. Những chuyện “phi nhân loại” như thế gián tiếp tố cáo bọn thống trị dồn đẩy nhân dân ta vào cảnh thảm sầu.Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và...Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ...Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Xem thêm: Vợ nhặt Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học Bối cảnh nhặt vợ: Nạn đói khủng khiếp năm 1945, khi dân ta rên xiết dưới ách Pháp, Nhật. Cái đói tràn về xóm ngụ cư tồi tàn gây nên hậu quả thê thảm: người chết thây nằm còng queo bên đường, người sống chỉ còn là những cái bóng dật dờ lặng lẽ như những bóng ma. Đó là quang cảnh chung. Miêu tả cụ thể, truyện cho thấy một người đàn bà đói đến gần chết (gầy xọp đi, khuôn mặt xám xịt) và một gia đình phải ăn thứ cám đắng chát, nghẹn bứ. Không khí tối tăm, ảm đạm, thê lương trùm lên làng xóm.Mở đầu câu chuyện là thời gian, không gian mỗi lúc một tối hơn (Bắt đầu là “mỗi chiều, chạng vạng mặt người”, rồi “bóng chiều nhá nhem, rồi “cảnh sầm lại” và cuối cùng là “tối om”).Cảnh nên vợ nên chồng cũng thảm thương, tội nghiệp: Bốn bát bánh đúc thứ bánh bình dân, rẻ tiền — coi như là lễ ăn hỏi (Nhớ lại: bát cháo hành “lễ cưới để thị Nở Chí Phèo tXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichboicanhnhatvotrongtruyenvonhatcuakimlannguvan12c30a175.htmlixzz5nKGTuHlQ Phân tích bối cảnh nhặt vợ truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Bản thân việc nhặt vợ cảnh đói - chết nghịch lý khác thường; hạnh phúc họ buồn bã khác thường Những chuyện “phi nhân loại” gián tiếp tố cáo bọn thống trị dồn đẩy nhân dân ta vào cảnh thảm sầu • Phân tích tình truyện Vợ nhặt Kim Lân, từ nêu lên giá trị thực • Phân tích giá trị độc đáo tình mà Kim Lân tạo dựng tác phẩm VợPhân tích giá trị nhân đạo tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 • Phân tích giá trị thực tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Vợ nhặt - Kim Lân Học trực tuyến Mơn Văn học Bối cảnh nhặt vợ: Nạn đói khủng khiếp năm 1945, dân ta rên xiết ách Pháp, Nhật - Cái đói tràn xóm ngụ cư tồi tàn gây nên hậu thê thảm: người chết thây nằm còng queo bên đường, người sống bóng dật dờ lặng lẽ bóng ma Đó quang cảnh chung Miêu tả cụ thể, truyện cho thấy người đàn bà đói đến gần chết (gầy xọp đi, khuôn mặt xám xịt) gia đình phải ăn thứ cám đắng chát, nghẹn bứ - Khơng khí tối tăm, ảm đạm, thê lương trùm lên làng xóm Mở đầu câu chuyện thời gian, không gian lúc tối (Bắt đầu “mỗi chiều, chạng vạng mặt người”, “bóng chiều nhá nhem", “cảnh sầm lại” cuối “tối om”) Cảnh nên vợ nên chồng thảm thương, tội nghiệp: Bốn bát bánh đúc - thứ bánh bình dân, rẻ tiền — coi lễ ăn hỏi (Nhớ lại: bát cháo hành “lễ cưới'' để thị Nở - Chí Phèo t Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-boi-canh-nhat-vo-trong-truyen-vo-nhat-cua-kim-lan-ngu-van-12c30a175.html#ixzz5nKGTuHlQ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện vợ nhặt của kim lân, Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện vợ nhặt của kim lân

Từ khóa liên quan