Hệ quả của sự chuyê (1)

44 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:27

TRƯỜNG THCS HOÀNG LIỆT Giáo viên: Phạm Thị Phương Hà Lớp: 6A1 KIỂM TRA BÀI CŨ Em nêu đặc điểm vận động tự quay quay quanh trục Trái Đất Sự vận động tự quay quanh trục đêm ngày Tại khắp nơi trái đất có ngày đêm nhau? TY ễNG Nghiờng 66033 Mặt phẳng quỹ đạo Cu Ba (Nửa cầu Tây): 6h Việt Nam (Nửa cầu Đông): 18h Tại hàng ngày, thường thấy Mặt Trời, Mặt Trăng bầu chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây? Buổi chiều Buổi sáng Buổi trưa Mùa Xuân Mùa Thu Mùa hạ Mùa Đông Bốn mùa thể rõ miền Bắc nước ta Mùa xn đào mơi cười Thu hoa cúc vàng tươi sang phượng vĩ gọi ve đến Mùa đông lạnh người mặc áo ấm Mùa Tính theo dương lịch Tính theo âm- dương lịch Mùa xuân Từ ngày 21/3 (xuân phân) đến 22/6 (hạ chí) Từ ngày 4-5/2 (lập xuân) đến 5-6/5 (lập hạ) Mùa hạ Từ ngày 22/12 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân) Từ ngày 5-6/5(lập hạ) đến 7-8/8 (lập thu) Mùa thu Từ ngày 23/9 (thu phân) Từ ngày 7-8/8 (lập thu) đến 22/12 (đông chí) đến 7-8/11 (lập đông) Mùa đông Từ ngày 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân) Từ ngày 7-8/11 (lập đông) đến 4-5/2 (lập xuân) HỆ QUẢ CÁC VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Sự vận động tự quay quanh trục Trái Đất Hiện tượng ngày đêm Sự lệch hướng vật chuyển động Sự chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời Hiện tượng mùa Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa H T H T Â Y Í R I N U Y S A N G Đ X Í C H Đ Ạ O M Ù A Ì N H C R Á I Â TK C G Ạ H T Ý T Ô N G Â Ù Đ Ấ T ?Kinh tuyến gốc quaquanh đài ?Vĩ tuyến gốc hay gọi làvĩ ?Vận ?Theo động qui ước trái đầu đất bên trái ?Trái Đất tự quay quanh trục ?Ngày ?Trái đất 22/6 có dạng ngày? hình? thiên văn? đường? Mặt tuyến Trời chỉsinh hướng? tượng gì? theo hướng no? Địa lí 1) Hon thnh bi 2, trang 27 SGK 2) Chuẩn bị : - Tìm hiểu tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Các đường chí tuyến vòng cực Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh TRề CHI HP QU MAY MẮN Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời Thời gian Trái Đấtđộng quay quanh Mặt Trời Trái Ở vĩĐất độchuyển năm quanh có mùa Trời Bạnđã đãmay maymắn!! mắn theo Bạn hướng nào? bào lâu? theo quỹ rõ rệt đạo hình gì?? Phần hát Phầnthưởng quà bạn ngày Từ365 Tây Ơn sang đới Đơng Hình Elíp tràng tay pháo hát SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI : HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA : - Hai nửa cầu luân phiên ngả gần chếch xa Mặt Trời sinh mùa - Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt cách tính mùa hai nửa cầu Bắc Nam hồn tồn trái ngược - Cách tính mùa theo dương lịch âm lịch có khác thời gian Củng cố : Câu : Khu vực Trái Đất nhận ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng quanh năm? a) Xích đạo b) Nội chí tuyến c) Chí tuyến d) Vòng cực Câu : Tại Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh hai thời kỳ nóng lạnh luân phiên hai nửa cầu năm? 21 - Xuân Phân 22 - Hạ Chí Lập hạ Mùa xuân Lập xuân Mùa đông Lập thu Mùa hạ Lập đông Mùa thu 23 - Thu 22 - 12 Đôngï Chí 21 - Xuân Phân 22 - 12 Đôngï Chí 22 - Hạ Chí 23 - Thu Phaân ? Thời gian Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời bao lâu? ... bị lệch hướng so với hướng ban đầu (vì phải giữ nguyên chuyển động thẳng hướng theo qn tính) .Sự làm chệch hướng gọi lực Côriôlit.Ở bán cầu Bắc,vật chuyển động bị lệch bên phải,ở bán cầu Nam bị...KIỂM TRA BÀI CŨ Em nêu đặc điểm vận động tự quay quay quanh trục Trái Đất Sự vận động tự quay quanh trục đêm ngày Tại khắp nơi trái đất có ngày đêm nhau? TÂY ĐƠNG Nghiêng... hưởng lệch hướng tới đối tượng địa lí bề mặt Trái Đất Hướng dòng biển Nicolaus Copernicus Galilê Sự chuyển động quanh Mặt Trời 21 - Xuân Phân 22 - 12 Đôngï Chí 22 - Hạ Chí 23 - Thu Phân : * THẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ quả của sự chuyê (1), Hệ quả của sự chuyê (1)