Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

7 88 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:23

Giáo án Ngữ văn lớp TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA Hồ Chí Minh I Mục tiêu: Giúp hs hiểu tinh thần yêu nước truyền thống quý báu dân tộc ta T/cảm biểu rực rỡ thời kì chống ngoại xâm Nắm nghệ thuật nghị luận chặt chẽ, sáng gọn, có tính mẫu mực văn Nhớ câu chốt h/a so sánh văn Rèn kĩ đọc, tìm hiểu, phân tích bố cục, cách nêu luận điểm, cách luận chứng văn nghị luận chứng minh II Hoạt động dạy - học: * Hoạt động Giới thiệu Các em biết lịch sử đất nước Việt Nam lịch sử chiến chống ngoại xâm, chiến tranh dù nghĩa hay phi nghĩa máu nước mắt mát đau thương người ta bộc lộ rõ nét tinh yêu quê hương đất nước Lòng yêu nước người việt nam luyện thử thách trở thành truyền thống dân tộc Chân lý Bác Hồ làm sáng tỏ văn bản: “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” mà thầy hướng dẫn tìm hiểu tiết học hôm * Hoạt động 2: Kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT ? Trình bày hiểu biết em tác giả Hồ I Đọc, tìm hiểu chung Chí Minh ? Tác giả: Hồ Chí Minh ? Theo em với văn nên đọc với Tác phẩm: giọng ? a, Đọc, thích - Giọng mạch lạc, rõ ràng, dứt khoát Giáo án Ngữ văn lớp nhấn mạnh câu chứa luận điểm ? Trình bày xuất xứ văn bản? b, Xuất xứ: trích Báo cáo trị đại hội Đảng lần II (Tháng 2/1951) ? Quan sát cho biết tác phẩm thuộc kiểu văn nào? c, Thể loại: Nghị luận ? Theo em văn nghị luận có đặc điểm thường dùng trường hợp ? -Nội dung nghị luận -Luận điểm, luận -Mạch lập luận -phương thức lập luận (Thuyết phục người đọc, người nghe nội dung quan điểm đó) ?Cái đích cuối văn nghị luận thuyết phục người đọc người nghe theo em phải ý điều cách lập luận? (Nghệ thuật lập luận phải mạch lac, khúc chiết, sắc sảo Lý lẽ, dẫn chứng phải tiêu biểu tồn diện…) (Đây sở để soi chiếu xem Văn “Tinh thần yêu nước nhân ta” có đạt đến điều hay khơng lại có sức thuyết phục lơi lòng người đến thế) ? Theo em nội dung nghị luận văn d, Bố cục: Giáo án Ngữ văn lớp gì? Nó thể rõ phần - Đoạn 1: Nhận định chung lòng yêu văn bản? nước ? Đây luận điểm lớn tồn - Đoạn 2,3: biểu cụ thể lòng yêu Để cụ thể hố tác giả triển khai nước thành luận tương ứng với phần - Đoạn 4: Nhiệm vụ văn bản? - Đây bố cục văn (VB ngắn hoàn chỉnh Có thể coi văn NL chứng minh mẫu mực.) II Đọc, tìm hiểu chi tiết : Nhận định chung : (Gọi HS đọc đoạn 1) * Dân ta có lòng nồng nàn u nước ? Quan sát đoạn cho biết câu văn Đó truyền thống quý báu … (Câu 1,2) thể rõ luận điểm bài? ? Em hiểu là: nồng nàn, truyền - Các từ “nồng nàn”, “t/thống ” cụ thể thống? đặt ngữ cảnh cụ thể từ hóa mức độ t/thần yêu nước ngữ giúp làm rõ điều gì? + Nồng nàn: mạnh mẽ, thiết tha, đậm đà +Truyền thống: Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống truyền từ hệ sang hệ khác ? Lòng yêu nước nhân dân ta nhấn mạnh lĩnh vực nào? Tại lĩnh vực tinh thần yêu nước lại bộc lộ mạnh mẽ to lớn nhất? (Vì đặc điểm lịch sử dân tộc ta ln có giặc Giáo án Ngữ văn lớp ngoại xâm -> cần đến lòng yêu nước) ?Xác định BPNT tác giả sử dụng câu thứ nhận xét em cách - H/a so sánh: xác, mẻ sử dụng BPNT đó? ? Tìm động từ sử dụng - Động từ “lướt qua, nhấn chìm” câu thứ cho biết tác dụng chúng? giúp người đọc hình dung sức mạnh to lớn, mạnh mẽ vơ tận, tất yếu lòng yêu nước ? Nhận xét cách nêu v.đ t/g? * Cách nêu v.đ ngắn gọn, rõ ràng, sinh động, hấp dẫn theo lối trực tiếp, khẳng định, so sánh cụ thể mở rộng ?* Đặt bố cục văn nghị luận đoạn mở đầu có vai trò, ý nghĩa gì? ? Để làm rõ nhận định trên, tác giả đưa Những biểu cụ thể : mâý luận cứ? Những luận xếp theo trình tự nào? ?Chỉ câu văn mang nội dung * Lịch sử : luận 1? - Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ?Tác giả sử dụng BPNT nêu dẫn chứng? (Liệt kê) -> Dẫn chứng tiêu biểu, liệt kê theo trình tự thời gian ?Em có nhận xét nhân vật mà tác giả liệt kê? ? Em rút học từ cách lập luận - Cách lập luận chặt chẽ: Nêu ý KQ tác giả luận này? mang tính giới thiệu -> Dẫn chứng -> (Trên mạch tư tác giả triển khai Nhắc nhở ghi nhớ công lao Giáo án Ngữ văn lớp luận 2) ? Quan sát câu văn mang nội dung * Hiện tại: khái quát luận 2? - Đồng bào ta ngày yêu nước ? Ngoài việc khái quát nội dung luận câu văn có tác dụng mạch lập luận văn bản? -Liên kết – khẳng định lại luận mở luận - thao tác cần thiết văn nghị luận- phải có câu chuyển ý chuyển đoạn tạo nên liên kết chặt chẽ mạch lập luận ? Cách đưa d/c, cách lập luận đ.v có điều giống khác với đoạn văn - liệt kê - điệp cấu trúc “từ đến ” trước? ? Các việc người liên kết theo lứa tuổi, khơng gian, cơng việc, giai theo mơ hình: “từ…đến…” có mối quan hệ cấp, thành phần phong phú, toàn diện, với nào? từ giúp em hiểu vừa khái quát, vừa cụ thể, rành mạch thêm điều tinh thần yêu nước? Hành động thể yêu nước khác D/c gồm người, việc thật c/sống -> minh chứng hùng hồn, thuyết phục ?Em có nhận xét giọng văn luận - D/c trình bày theo mơ hình cấu trúc lặp lại nhiều lần tạo giọng văn liền mạch, dồn dập, khẩn trương Giáo án Ngữ văn lớp ?Nhận xét em cách lập luận - Cách lập luận giản dị, chủ yếu d/c, luận này? điệp cấu trúc: Kết nối, mở đoạn -> Dẫn chứng -> KQ, đánh giá chung (Lưu ý hs đ.v cấu trúc hoàn chỉnh, chặt chẽ ) ? Qua luận 1,2 em có nhận xét tinh - Tinh thần yêu nước kế thừa thần yêu nước nhân dân ta phát huy qua thời đại Nhiệm vụ ? H/a so sánh đoạn cuối có tác dụng gì? + H/a so sánh đặc sắc: -> Đề cao giá trị t/thần u nước + Lòng u nước có dạng tồn tại: ? Em hiểu lòng yêu nước - Bộc lộ rõ ràng đầy đủ trưng bày lòng u nước giấu kín? - Tiềm tàng kín đáo - Liên hệ:“Lòng yêu nước” I Ê-ren- -> Cả hai đáng quý bua + Bổn phận chúng ta: tuyên truyền, ? Khi bàn bổn phận chúng ta, t/g động viên, tổ chức, khích lệ tiềm bộc lộ q.đ yêu nước ntn? yêu nước người thực hành vào công k/c * Cách diễn đạt hình ảnh cụ thể ? Em có nhận xét cách lập luận dễ hình dung, dễ hiểu Cách kết thúc tự tác giả đoạn văn này? nhiên, hợp lí, giản dị, rõ ràng, chặt chẽ, thuyết phục Giáo án Ngữ văn lớp III Tổng kết: 1.Nghệ thuật: ? Theo em yếu tố nghệ thuật làm nên sức hấp dẫn văn nghị luận này? (Bố cục, lập luận, d/c ) Nội dung: ? Bài văn nghị luận giúp em nhận thức thêm điều gì? Từ mang đến cho Ghi nhớ: (sgk 27) em cảm xúc suy ngẫm gì? Qua việc phân tích tìm hiêủ văn em yêu cầu đọc hiểu tạo lập văn nghị luận * Hoạt động 3: Củng cố - Qua văn, em nhận thức thêm điều gì? ( Lòng u nước giá trị t/thần cao q; Dân ta có lòng yêu nước; Cần phải thể lòng yêu nước việc làm cụ thể) - Đọc diễn cảm vb * Hoạt động 4: Hướng dẫn - Học thuộc ghi nhớ Đọc kĩ bài, học cách lập luận, đưa dẫn chứng - Làm luyện tập (27) - Chuẩn bị: Câu đặc biệt ... nhận xét tinh - Tinh thần yêu nước kế thừa thần yêu nước nhân dân ta phát huy qua thời đại Nhiệm vụ ? H/a so sánh đoạn cuối có tác dụng gì? + H/a so sánh đặc sắc: -> Đề cao giá trị t /thần u nước. .. soi chiếu xem Văn Tinh thần yêu nước nhân ta có đạt đến điều hay khơng lại có sức thuyết phục lơi lòng người đến thế) ? Theo em nội dung nghị luận văn d, Bố cục: Giáo án Ngữ văn lớp gì? Nó... quán, tư tưởng, lối sống truyền từ hệ sang hệ khác ? Lòng yêu nước nhân dân ta nhấn mạnh lĩnh vực nào? Tại lĩnh vực tinh thần yêu nước lại bộc lộ mạnh mẽ to lớn nhất? (Vì đặc điểm lịch sử dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Từ khóa liên quan