Bải giảng Chương 1 Nhập môn luật so sánh

12 147 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:43

HỌC LUẬT ONLINE Chuyên đề NHẬP MÔN LUẬT SO SÁNH HOCLUAT.VN TH.S LÊ THỊ HỒNG LIỄU Các nội dung TÊN GỌI MƠN HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Click to add Title PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH to add Title SO SÁNH VAI Click TRÒ LUẬT TÍNH ỨNG DỤNG NỘI DUNG CHÍNH Khơng có đối tượng điều chỉnh cụ thể, ngành khoa học pháp lý So sánh, lý giải khác biệt Luật học so sánh So sánh luật Luật so sánh đối chiếu Luật so sánh Khác ngôn ngữ Ngành khoa học pháp lý Tiếp cận môn học: Luật so sánh ngành khoa học pháp lý, nghiên cứu so sánh hệ thống pháp luật quốc gia khác nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt, lý giải nguồn gốc tương đồng khác biệt, hướng tới mục tiêu định LUẬT SO SÁNH & NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU PL NƯỚC NGỒI LUẬT SO SÁNH - Nhiệm vụ: Tìm hiểu nội dung pháp luật nước chế định cụ thể VD: Tìm hiểu phương thức phân chia tài sản vợ chồng thời kỳ hôn nhân pháp luật nước Anh - Nhiệm vụ Tìm hiểu nội dung pháp luật nước chế định cụ thể VD: So sánh phương thức phân chia tài sản vợ chồng thời kỳ hôn nhân pháp luật Việt Nam pháp luật nước Anh - Nội dung: Trong pháp luật nước Anh phân chia theo phương thức: + Theo pháp luật + Theo hợp đồng hôn nhân + + • • - Mục tiêu: Đưa nội dung cụ thể vấn đề pháp lý nghiên cứu - Mục tiêu: + Đưa nội dung cụ thể vấn đề + Tìm điểm giống, khác + Lý giải nguồn gốc, đánh giá Nội dung: Trong pháp luật nước Anh (…) Trong pháp luật Việt Nam: Theo pháp luật Theo thỏa thuận hai bên (Note: Không công nhận HĐ hôn nhân) ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  Quan điểm 1: Học giả XHCN Đối tượng nghiên cứu: chế định luật, quy phạm pháp luật, ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia, chủ trương liệt kê vấn đề nghiên cứu  Quan điểm 2: Học giả phương Tây Đối tượng nghiên cứu rộng, gồm văn hóa pháp lý, chủ trương khái quát hóa vấn đề nghiên cứu Quan điểm 2: Luật so sánh bao gồm  So sánh hệ thống pháp luật khác nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt  Giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải vấn đề, tìm vấn đề cốt lõi HTPL  Xử lý vấn đề phát sinh trình so sánh luật Tồn khía cạnh pháp lý Khơng có đối tượng cụ thể ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG CỦA HAI QUAN ĐIỂM Nghiên cứu lý luận thực tiễn Thay đổi theo thời gian PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh lịch sử Phương pháp tổng hợp Phương pháp so sánh quy phạm Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh chức Phương pháp đặc thù So sánh lịch sử: Sử dụng điểm tương đồng khác biệt điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… thời điểm lịch sử cụ thể đển lý giải tương đồng khác biệt So sánh quy phạm: Sử dụng quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật nước để so sánh với quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật nước khác So sánh chức năng: Dựa chức điều chỉnh quan hệ xã hội tượng pháp lý, xác định nguyên tắc pháp lý & yếu tố kinh tế, trị, văn hóa… tác động đến giải pháp pháp lý VAI TRỊ CỦA LUẬT SO SÁNH Tư pháp quốc tế - Xây dựng luật mẫu - Kiến thức pháp luật: giống, khác Công pháp quốc tế - Nguồn công ước quốc tế - Nguồn tập quán quốc tế - Nguồn nguyên tắc chung Giải thích áp dụng luật - Là kết hài hóa hóa điển hóa - Là kết tiếp nhận pháp luật nước Đối với lập pháp - Tiền đề soạn thảo, ban hành pháp luật - Tránh rủi ro ban hành pháp luật Đối với hài hòa hóa điển hóa - Hài hòa hóa: làm cho lập pháp quốc gia khác ngày tương đồng - Nhất điển hóa: làm cho pháp luật quốc gia khác ngày giống 5 TÍNH ỨNG DỤNG CỦA LUẬT SO SÁNH Tính giáo dục Hiểu rõ pháp luật quốc gia Hồn thiện chức lập pháp Giúp hài hòa hóa thống hóa nội luật Cơ quan tư pháp vận hành pháp luật thực định linh hoạt Xây dựng Công ước quốc tế Công nhận, thi hành Bản án, định Tòa án, Trọng tài nước ngồi Giải vụ án hình quốc tế Mục đích sư phạm Nghiên cứu lịch sử pháp luật …… NHẬN ĐỊNH Luật so sánh ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam Nghiên cứu pháp luật nước đối tượng Luật so sánh So sánh luật luật so sánh hai khái niệm tương đồng Luật so sánh nghiên cứu pháp luật nước ... ĐỊNH Luật so sánh ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam Nghiên cứu pháp luật nước đối tượng Luật so sánh So sánh luật luật so sánh hai khái niệm tương đồng Luật so sánh nghiên cứu pháp luật. .. Title SO SÁNH VAI Click TRỊ LUẬT TÍNH ỨNG DỤNG NỘI DUNG CHÍNH Khơng có đối tượng điều chỉnh cụ thể, ngành khoa học pháp lý So sánh, lý giải khác biệt Luật học so sánh So sánh luật Luật so sánh. .. lý giải tương đồng khác biệt So sánh quy phạm: Sử dụng quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật nước để so sánh với quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật nước khác So sánh chức năng: Dựa chức điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bải giảng Chương 1 Nhập môn luật so sánh, Bải giảng Chương 1 Nhập môn luật so sánh