Tiểu luận Nhà Báo Quang Đạm

217 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:01

Tiểu luận môn Lịch sử báo chí: tìm hiểu về một nhà báo và phân tích tác phẩm của họ.Cuộc đời sự nghiệp: Quang ĐạmNhà báo, học giả,Phân tích một(hoặc một số) tác phẩm báo chí tiêu biểu của nhà báo,Phân tích bài báo :Vài điểm căn bản về tư pháp, Phương pháp làm báo, cốt cách đáng quý của Quang Đạm thông qua cuộc đời sự nghiệp và các tác phẩm tiêu biểu,Rút ra bài học về kinh nghiệm nghề báo cho bản thân I.Mục lục II.Lời nói đầu Đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu Một nhà báo Việt Nam hoạt trước năm 1975: Nhà báo Quang Đạm 2.Lí chọn đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu Nhà báo Quang Đạm, đại thụ báo Nhân dân, dịch giả có tên tuổi làng dịch thuật Việt Nam Sinh lớn lên gia đình Nho học truyền thống, với tư chất thơng minh kiên trì rèn luyện, học tập, ông tự trang bị cho vốn hiểu biết sâu sắc nhiều lĩnh vực, từ trị đến văn hóa, xã hội, pháp luật Đến với báo chí qua dìu dắt Tổng Bí thư Trường Chinh, ơng sớm bộc lộ tài thiên phú với báo đầy trí tuệ tính chiến đấu Ngay từ năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vừa bước chân vào nghiệp làm báo chưa lâu, ơng có báo sắc sảo đăng báo Sự thật- tranh luận với số học giả có tên tuổi vấn đề tư pháp- vấn đề gai góc lúc Cả đời làm báo, ông tận tụy với công việc, hết lòng độc giả, nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc Trải qua nửa kỉ cầm bút, ông lên bút hàng đầu báo chí cách mạng Việt Nam Từ nhiệm, bút ông ngày phóng khống, tồn diện, sâu sắc Nhiều cơng trình, nhiều viết mang tính chun khảo ơng cơng bố chào đón độc giả 10 Từ đời, nhân cách phong cách làm báo Quang Đạm, ông để lại cho nhiều học đáng quý Với tôi, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, xác định đường mai sau làm báo, học từ Quang Đạm rút gồm: 203 + Nắm vững, tin tưởng hành động theo dẫn đường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặt mục tiêu phấn đấu độc lập, tự dân tộc; hồ bình, hạnh phúc nhân dân; giàu mạnh, phồn vinh đất nước Có trình độ giác ngộ trị lập trường giai cấp vững vàng; có ý thức dân tộc yêu nước sâu sắc; có lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để hội nhập bình đẳng hoạt động nghề nghiệp khu vực giới; có đạo đức sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm đấu tranh bảo vệ đường lối, sách Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam, chống lại âm mưu hành động phá hoại chế độ, cổ vũ hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị sở nhận thức đầy đủ tự giác vai trò - vị xã hội báo chí truyền thông đại chúng Chức năng, nhiệm vụ báo chí nước ta “tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội diễn đàn nhân dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Cán báo chí chiến sỹ cách mạng Cây bút, trang giấy vũ khí sắc bén họ” Suy rộng ra, nhà báo Việt Nam đồng thời nhà trị, người chiến sĩ hoạt động lĩnh vực tư tưởng-văn hoá Đảng Chính thế, khơng lĩnh trị vững vàng, nhà báo khó hồn thành nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; đấu tranh chống lại quan điểm thù địch, sai trái bối cảnh kẻ thù tiến hành “diễn biến hoà bình” với nhiều phương cách, thủ đoạn ngày tinh vi, phức tạp 204 +Ngay từ ngồi giảng đường đại học trọng học tập nâng cao lực Bởi nghề báo, lực cơng tác quan trọng, đòi hỏi người làm báo phải có kiến thức xã hội sâu rộng, óc quan sát - phán đốn tốt lực giao tiếp tốt Có ý thức tinh thần sáng tạo dám dấn thân, tự đổi bứt phá trang viết; khơng lòng với có, đạt mà luôn cầu thị, thường xuyên trau dồi ý chí phấn đấu, rèn luyện ngòi bút, tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí hay phục vụ công chúng 205 +Nâng cao tinh thần tự học để củng cố bổ sung kiếm thức, không sách mà thực tế, kỹ mềm, cách đối nhân sử mối quan hệ gia đình 206 + Luôn trau dồi đạo đức, nhân cách người làm báo Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tuân thủ nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nói chung, đạo đức nghề báo nói riêng Trung thực, khách quan, cơng tâm, khơng vụ lợi thẳng thắn, nói đúng, viết dũng cảm nói lên thật Bởi nói viết lên mặt báo hàng ngàn, hàng vạn người biết đến, khơng nói thật tác hại vơ Là nhà báo phải có đạo đức sáng, phải thực đầy đủ trách nhiệm xã hội nghĩa vụ cơng dân mình,tn thủ pháp luật Nhà báo phải tuyên truyền cổ vũ bảo vệ tốt, đẹp; phản bác diệt trừ xấu, ác Cuộc sống hoạt động nghề nghiệp nhà báo phải góp phần làm cho quan hệ người với người xã hội ngày tốt đẹp, nhân văn.Nói cách khái qt, nhà báo phải ln suy nghĩ hành động trước hết lợi ích nhân dân đất nước, phải đặt “cái ta cộng đồng” “cái cá nhân” Viết phải bám sát thực tế, sống với dân để hiểu dân, ngồi bàn giấy, chắt lọc liệu mạng viết Biết hi sinh, đặt lợi ích cộng đồng nên lợi ích cá nhân 207 + Không ngừng rèn luyện, phấn đấu học hỏi để tự hồn thiện Nghề báo sống ngòi bút, tâm theo nghề phải cố gắng khơng ngừng “luyện nghề”, nhiều, đọc nhiều viết nhiều Để có phơng kiến thức văn hố-xã hội sâu rộng không ngừng bổ sung, cập nhật Thời đại ngày thời đại bùng nổ thông tin, thời đại kinh tế tri thức Trình độ cơng chúng khơng ngừng nâng cao Do đó, nhà báo cần phải liên tục trau dồi, tích luỹ kiến thức văn hố-xã hội để trở thành người có tầm hiểu biết rộng lớn Có vậy, tác phẩm đủ độ sâu, đạt tới giá trị văn hố để chinh phục cơng chúng Bên cạnh phải có kiến thức văn hố-xã hội đủ sâu rộng, để giao tiếp thành công với nhiều loại đối tượng cơng chúng khác nhau, với trình độ nhận thức khác nhau, hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau; từ tạo tác phẩm báo chí có chất lượng phục vụ lợi ích nhóm cơng chúng khác Dù đào tạo chuyên sâu lĩnh vực nhà báo phải có kiến thức nhiều ngành khoa học liên quan khác Một nhà báo không cần phải chuyên gia, phải có lượng kiến thức khổng lồ người đọc tốt 208 209 + Giữ gìn sáng tiếng Việt, bảo vệ phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Việc sử dụng ngơn ngữ, câu từ đến kết cấu, bố cục viết không bảo đảm tính xác, chặt chẽ, thống quy phạm, mà ý tứ, văn phong, văn vị, văn khí, văn sắc ln có biến đổi linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, tạo sức hút “ma lực” hấp dẫn cơng chúng Tính sáng tạo người cầm bút thể mắt tinh tế, nhạy cảm phát hiện, khai thác đề tài; sắc sảo lập luận, lý giải, phân tích, bình luận định hướng vấn đề khả chuyển tải ý định nội dung cách khéo léo, sinh động Chất lượng báo chí ln ln phải muc tiêu hàng đầu người làm báo Chất lượng tồn diện bao gồm chất lượng trị, chất lượng văn hóa, khoa học, chất lượng nghề nghiệp cần thể rõ báo, ấn phẩm báo chí, để cuối đạt tới Đúng, Hay, Đẹp Hiệu xã hội ngày cao 210 + Học báo để làm báo phải ln thực hành có hội.Bởi có thực hành giúp tự đúc rút kinh nghiệm khó quên Cho dù có tiếp thu kinh nghiệm người trước góp ý để tránh mắc phải sai lầm mà họ trải qua Sai lầm người giống Những kinh nghiệm hệ trước đảm bảo tránh sai lầm trình tác nghiệp 211 +Chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ Thế giới trở nên "phẳng" dần, nhu cầu giao tiếp, kết nối, trao đổi xuyên quốc gia tăng Ngoại ngữ bước đệm để trở thành công dân toàn cầu, giúp cho nhà báo tiếp thu kiến thức khổng lồ nhân loại, nắm bắt thông tin giới cách nhanh 212 Tóm lại, để trở thành “nhà báo” theo nghĩa sáng q trình rèn luyện, trau dồi phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong người cầm bút IV.Phần kết 213 Cầm bút không nghề làm được, viết xong Muốn thành tài, thành danh phải cung phu rèn luyện lương tâm, đạo đức nghề nghiệp Bởi nghề báo nghề cao q có tầm quan trọng vơ song, có sức tác động lớn đến tâm trí đạo đức người Người làm báo phải tâm huyết, gắn bó sống chết với nghề, tận tâm, tận lực sáng tạo cống hiến cho đất nước xã hội Hiệu cơng việc uy tín người làm báo luôn phụ thuộc vào kết hợp hài hòa trình độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, say mê nghề nghiệp khả thâm nhập sống Để thật lên tiếng, để đem điều tốt đẹp đến với bạn đọc,… tự nhận thức, lòng khát khao hướng đến giá trị nghề nghiệp đích thực, cống hiến tốt đẹp có được,… phải nhu cầu tự thân người làm báo 214 Chọn báo, học làm báo để sau thăng trầm, ta cảm thấy vui biết ơn đời sống tốt với nghề báo xét cho sống tốt với nghề báo nói lương tâm thản, thỏa mái sống với nghiệp làm báo không hối tiếc phí hòa tuổi xn 215 Ngày mặt tri thức xã hội khác xưa nhiều, song phong cách, ý thức trách nhiệm người viết báo phải xứng Quang Đạm V.Tài liệu tham khảo: Sách Một nghề đáng quý -Quang Đạm Nhà xuất trị Quốc gia-Sự thật Quang Đạm - nhà báo học giả-Hà Xuân Trường(Nguyên Thứ trưởng Văn hóa- Thơng tin Sách "Quang Đạm, nhà báo, học giả" nhà xuất Lao Động ấn 216 hành Nhà báo, học giả Quang Đạm- Tạp chí Khoa học Công nghệ Nghệ An Ths.Lưu Thiếu Huyền, TS Dương Thị Thanh Hải Từ “vụ án” sáng tỏ - Thủy Trường(2/10/2012) Quang Đạm(1994) Nho giáo xưa nay-Nhà xuất Văn hóa Học giả, nhà báo Quang Đạm:"từ điển sống" Việt Nam- Dương Kì Anh-Báo Văn nghệ Công an online 13/7/2015 8.Quang Đạm…Một nhà báo đầy tài năng, giàu trí tuệ-Phan Quang Khơng bỏ nghề đáng yêu, đáng quý này- Đặng Minh Phương 10.Cha tôi:Tạ Quang Đệ - Tạ Thị Điền 11.Cuộc trang luận tư pháp báo thật-trích Hồi kí Tống Văn Cơng 217 ... Đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu Một nhà báo Việt Nam hoạt trước năm 1975: Nhà báo Quang Đạm 2.Lí chọn đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu Nhà báo Quang Đạm, đại thụ báo Nhân dân, dịch giả có tên tuổi... liệu ơng Có điều khẳng định Quang Đạm nhà báo có đạo đức, có tài, có nhiều đóng góp báo chí cách mạng Việt Nam 11 Vì qua tìm hiểu nhà báo Quang Đạm, đặc biệt sinh viên báo chí có thêm hiểu biết... 22 -Về lý luận: Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu luận giúp hiểu rõ tiểu sử nhà báo Quang Đạm phong cách làm báo người ông 23 -Về thực tiễn: Bài luận làm tài liệu tham khảo cho sinh viên báo chí người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Nhà Báo Quang Đạm, Tiểu luận Nhà Báo Quang Đạm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm