Phản hồi cải chính thông tin trên báo Tiền Thong

10 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 14:57

Khảo sát việc phản hồi, cải chính thông tin và đăng tải các vụ án đang trong quá trình điều tra xét xử của báo Tiền phong. Cải chính trên báo chí, phân tích luật báo chí. Vụ phúc khảo điểm thi tại Đăk Lăk và Gia Lai.Báo Tiền Phong cải chính thông tin về hai cựu Tổng Giám đốc PVN. Đăng thông tin đối với các vụ án trong quá trình điều tra xét xử; chưa thanh tra kiểm tra kết luận. Khảo sát việc phản hồi, cải thơng tin đăng tải vụ án trình điều tra xét xử báo Tiền phong I.Nội dung 1.Báo khảo sát +Báo Tiền phong +Báo Tiền phong online 2.Thời gian khảo sát Năm 2017-2018 3.Trích dẫn luật Luật Báo chí 2016 Mục THƠNG TIN TRÊN BÁO CHÍ Điều 38 Cung cấp thơng tin cho báo chí Đối với vụ án trình điều tra, truy tố mà chưa xét xử, vụ việc tiêu cực có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa có kết luận quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thơng tin theo nguồn tài liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin Điều 42 Cải báo chí Cơ quan báo chí thơng tin sai thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi báo chí thơng báo cho quan, tổ chức, cá nhân Đối với báo chí điện tử, ngồi việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi phải gỡ bỏ thơng tin sai thật đăng, phát phải lưu giữ nội dung thông tin máy chủ để phục vụ công tác tra, kiểm tra theo quy định điểm d khoản Điều 52 Luật Khi có văn kết luận quan nhà nước có thẩm quyền vụ việc mà báo chí đăng, phát sai thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân quan báo chí phải đăng, phát phần nội dung kết luận nội dung cải chính, xin lỗi quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí Lời xin lỗi quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí đăng, phát liền sau nội dung thơng tin cải 3 Việc đăng, phát thơng tin cải chính, xin lỗi quan báo chí, tác giả tác phẩm phải thực theo quy định sau đây: a) Đăng, phát trang hai báo in, trang cuối tạp chí in, chuyên mục riêng trang chủ báo điện tử với kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đăng, phát thông tin; b) Đăng, phát chuyên mục, phát sóng, số lần phát sóng báo nói, báo hình mà báo chí đăng, phát thơng tin Khi đăng, phát thơng tin cải chính, xin lỗi, quan báo chí phải thể đầy đủ nội dung sau đây: a) Tiêu đề: “Thông tin cải chính, xin lỗi”; b) Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đăng, phát phải cải chính; c) Những thơng tin sai thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân đăng, phát tác phẩm báo chí nội dung thơng tin cải Thời điểm đăng, phát cải chính, xin lỗi quy định sau: a) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi báo điện tử thực nhận văn kết luận tự phát vi phạm; thơng tin cải chính, xin lỗi phải lưu giữ báo 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi; b) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi báo in, báo nói, báo hình phải thực thời hạn 02 ngày báo ngày, báo nói, báo hình; số gần báo tuần, tạp chí, tính từ ngày quan báo chí nhận văn kết luận tự phát vi phạm Đối với tạp chí xuất 30 ngày kỳ phải có văn trả lời cho quan, tổ chức, cá nhân phải đăng số gần nhất; c) Cơ quan báo chí, trang thơng tin điện tử tổng hợp đăng, phát thông tin quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi phải thực đăng lại nội dung cải chính, xin lỗi quan báo chí vi phạm Cơ quan báo chí đăng, phát nội dung thông tin vi phạm, sau thực cải chính, xin lỗi phải có trách nhiệm thơng báo cho quan báo chí trang thơng tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận việc sử dụng tin, báo để thực việc đăng lại lời cải chính, xin lỗi Điều 43 Phản hồi thông tin Khi quan, tổ chức, cá nhân có cho quan báo chí thông tin sai thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm có quyền nêu ý kiến phản hồi văn đến quan báo chí, quan chủ quản báo chí, quan quản lý nhà nước báo chí khởi kiện Tòa án Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi quan, tổ chức, cá nhân Thời điểm đăng, phát thực theo quy định đăng, phát cải khoản Điều 42 Luật Trường hợp khơng trí với ý kiến phản hồi quan, tổ chức, cá nhân, quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi có quyền thơng tin tiếp để làm rõ quan điểm Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi quan, tổ chức, cá nhân quan báo chí mà khơng có trí hai bên quan báo chí có quyền ngừng đăng, phát; quan quản lý nhà nước có quyền u cầu quan báo chí ngừng đăng, phát thơng tin bên có liên quan Cơ quan báo chí có quyền khơng đăng, phát ý kiến phản hồi quan, tổ chức, cá nhân ý kiến vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín quan báo chí, danh dự, nhân phẩm tác giả tác phẩm báo chí, đồng thời thơng báo văn nêu rõ lý để quan, tổ chức, cá nhân biết Khi đăng, phát ý kiến phản hồi, quan báo chí phải thể đầy đủ nội dung sau đây: a) Tên quan, tổ chức, cá nhân phản hồi thông tin; b) Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đăng, phát bị phản hồi thông tin II Kết khảo sát Phản hồi thông tin 1.1 Vụ phúc khảo điểm thi Đăk Lăk Gia Lai Ngày 7/6/2018 báo Tiền phong online có bài: “Vụ phúc khảo 'rớt thành đậu': Con cháu cán chiếm đa số” Thì ngày 12/06/2018 đưa “Khơng phải 'con cháu' lãnh đạo tỉnh!”, phản hồi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có cơng văn phản hồi gửi báo Tiền Phong nhằm cung cấp thông tin cách tổ chức giám sát kỳ thi, đồng thời khẳng định khơng có tiêu cực, ưu với thí sinh “người nhà”! Theo quan điểm báo Tiền Phong, tượng từ “rớt thành đậu”, chí từ nhóm thí sinh khơng đạt điểm đậu trở thành nhóm thí sinh có điểm cao kỳ thi, điều UBND tỉnh xác nhận Thơng cáo báo chí cơng bố ngày 29/5/2018, CV số 4625, vấn đề cách nói: Cách nói quy chuẩn hành từ vị trí khơng xét tuyển dụng lên đứng đầu vị trí tuyển dụng Báo Tiền Phong khơng khẳng định có tiêu cực xảy thi này, mà phản ánh có dấu hiệu bất thường Cũng phải nói q trình tìm hiểu, 1.2 Lãnh đạo quận Bình Tân thờ ơ, vơ cảm giải khiếu nại người dân cán công quyền sở Ngày 9/11/2017 báo Tiền phong đăng “Chây ỳ đến vô cảm!” việc ông Nguyễn Thanh Giảng gần 20 năm gõ cửa quyền để đòi đất không nhiều khiếu nại nhân dân khơng quyền giải Đây khơng chuyện thờ ơ, vô cảm giải khiếu nại người dân cán công quyền sở Sau đó, ơng Nguyễn Minh Nhựt- Phó chủ Bình Tân hứa rốt giải vụ việc dịp lễ quốc khánh 2/9/ 2017 Vậy đến án binh bất động “Họ chây ỳ đến vơ khơng biết tin vào ai”- Một người dân nói tịch UBND quận bà Lệ sau nay, chuyện cảm Giờ tơi khóc Ngày 24/11/2017,“Lãnh đạo quận Bình Tân phản hồi viết Tiền Phong”, Ông Nhựt cho biết, nay, lãnh đạo quận thống quan điểm xử lý dứt điểm vụ việc sớm tốt để không gây ảnh hưởng xấu đến dư luận 2 Cải thơng tin 2.1 Báo Tiền Phong cải thơng tin hai cựu Tổng Giám đốc PVN 2.2 Thơng tin cải chính, xin lỗi Nhận xét: Báo Tiền Phong thực Luật báo chí cải thơng tin về: + Thời gian cải chính: Đăng ngày 30/5/2018, cải ngày 1/6/2018 +Nội dung cải chính: Tiêu đề “ Thơng tin cải xin lỗi”; tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đăng, phát phải cải chính; +Cùng cỡ chữ, kiểu chữ giống cần cải Đăng thơng tin vụ án trình điều tra xét xử; chưa tra kiểm tra kết luận a.Báo Tiền Phong số 101, ngày 11/04/2018 đưa tin ông Phan Văn Vĩnh cho hưởng lợi từ đường dây cờ bạc ngàn tỷ Theo nguồn tin riêng báo Tiền Phong cho biết, ông Phan Văn Vĩnh cho hưởng lợi từ đường dây cờ bạc số lượng tiền lớn Con số quan điều tra tập trung làm rõ Theo “ Luật Báo chí 2016”, vụ án điều tra, tra, chưa xét xử quan chức có quyền từ chối cung cấp thơng tin; nhiên, báo Tiền Phong khai thác thông tin từ nguồn tin riêng để viết bài, đó, báo phải chịu hồn tồn trách nhiệm thơng tin Tuy nhiên, quan chức trình điều tra, tìm kiếm chứng liên quan chưa xét xử Đến số 250, ngày 7/9/2018, ông Vĩnh không thừa nhận nhận khoản tiền lớn, đó, quan điều tra tiến hành điều tra xử lý b Báo Tiền phong đưa tin ngày 13/10/ 2018 06:52 vu “Phương Nga – Cao Toàn Mỹ : gia han điều tra thêm tháng” Theo nguồn tin riêng báo Tiền Phong xác nhân, Viên kiểm sát nhân dân TPHCM đinh gia han thời han điều tra vu án hình sư Trương Hồ Phương Nga (hoa hâu người Viêt tai Nga) c Tiềm phong đưa tin vu “điều tra sớ tiền đánh bac chảy qua nhà mang” Theo nguồn tin riêng báo tiền phong cho biết” quan công an phải áp dung chứng điên tử để lâp hồ sơ điều tra sư liên quan Viettel, Mobifone Vinaphone đường dây đánh bac Phan Sào Nam Nhân xét: • Báo tiền phong đưa thơng tin điều tra vu án điều tra xét xử, • • • • Nói rõ ngng tin “theo nguồn tin riêng báo tiền phong” Báo chiu trách nhiêm hoàn tồn với thơng tin đưa Những thơng tin riêng báo tiền phong đóng góp vai trò quan trong viêc thu thâp chứng giải mã vu án quan ddieeud tra Thông tin báo tiền phong đưa thỏa mãn đươc nhu cầu tìm đoc hiểu biết đơc vu án điều tra xứt xử ... luận 2 Cải thơng tin 2.1 Báo Tiền Phong cải thơng tin hai cựu Tổng Giám đốc PVN 2.2 Thông tin cải chính, xin lỗi Nhận xét: Báo Tiền Phong thực Luật báo chí cải thơng tin về: + Thời gian cải chính: ... lưu giữ báo 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi; b) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi báo in, báo nói, báo hình phải thực thời hạn 02 ngày báo ngày, báo nói, báo hình; số gần báo tuần,... tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đăng, phát bị phản hồi thông tin II Kết khảo sát Phản hồi thông tin 1.1 Vụ phúc khảo điểm thi Đăk Lăk Gia Lai Ngày 7/6/2018 báo Tiền phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản hồi cải chính thông tin trên báo Tiền Thong, Phản hồi cải chính thông tin trên báo Tiền Thong

Từ khóa liên quan