Mục Đích QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

26 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 14:48

QUẢN TÀI CHÍNH Kinh Thánh: Lu 6:38; Tim 6:7-10, 17-19; Côr 9:6; Mal 3:10; Châm 11:24; Phi 4:15-19 I QUẢN THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Trong chương này, bàn dâng hiến biếu tặng tiền bạc Sau bán tất cả, người tiếp tục có khoản thu nhập; tiền bạc tìm cách trở tay người Người nên quản tiền bạc nào? Thậm chí sau người dâng tất tiền bạc mình, khơng nên nghĩ tiền bạc khơng ảnh hưởng người Một số người đem cho hết tiền bạc lần, tiền bạc phục hồi quyền lực người Cuối cùng, họ lại xem tiền bạc họ có riêng Vì vậy, tín đồ phải học tập liên tục bng bỏ tiền bạc Cách Cơ-đốc-nhân quản tài sản hoàn toàn khác với cách người vơ tín Cách Cơ-đốc-nhân quản tiền bạc đem cho Cách người vơ tín tích chứa Ngày quan tâm đến việc Cơ-đốc-nhân phải sống để khỏi tình trạng túng thiếu Đức Chúa Trời hứa với không thiếu thốn đất Chim trời khơng thiếu thức ăn, hoa ngồi đồng không thiếu áo mặc Cũng vậy, Đức Chúa Trời thiếu áo mặc thức ăn Nếu họ thiếu thốn điều phải có hay nguyên nhân đưa đến tình trạng Nếu anh em bị túng bấn, người khơng quản tài sản phù hợp với nguyên tắc Đức Chúa Trời Sau từ bỏ tất cải để theo Chúa, anh em cần phải bước theo nguyên tắc Đức Chúa Trời Nếu không theo nguyên tắc Đức Chúa Trời, rốt anh em lâm vào tình trạng nghèo túng Nhiều Đức Chúa Trời có nhu cầu lớn, học tập quản tài sản Nếu khơng học tập quản tài sản mình, họ chắn gặp khó khăn bước đường tương lai Hơm nay, muốn xem xét phương cách để đạt thịnh vượng Đức Chúa Trời II SỰ CHU CẤP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CĨ ĐIỀU KIỆN Là tín đồ, phải ngưỡng trơng Chúa để có thực phẩm, áo quần nhu cầu khác sống đất ngày Khơng có thương xót Đức Chúa Trời, khơng thể trải qua ngày tháng đất Ngay người giàu có vậy; họ phải ngưỡng trông Chúa Trong Thế Chiến thứ hai, thấy nhiều người giàu có bị tước đoạt hết áo quần thực phẩm Một ngày kia, nhiều người hối tiếc tài sản Phao-lô cảnh cáo đừng nương cậy nơi giàu có vơ định Một người tham lam ln ln người lo âu Những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời khơng dành dụm nhiều, Chúa khơng để họ lâm vào tình cảnh khó khăn Ngài cung ứng cho tất nhu cầu họ Tuy nhiên, phải nhận thức cung ứng Đức Chúa Trời có kèm theo điều kiện Nếu Đức Chúa Trời ni chim trời, Ngài giữ gìn sống Trên thực tế, khơng ni tất chim chóc hay cung cấp đủ phân bón để trồng tất hoa huệ ngồi đồng Nhưng Đức Chúa Trời giàu có đủ để giữ cho chim trời hoa đồng huệ ngồi đồng sống động Ngài giàu có đủ để giữ gìn sống Ngài Đức Chúa Trời khơng muốn thấy thiếu thốn Ngài không muốn sống túng thiếu mặt Một người lâm vào tình cảnh túng thiếu sa ngã người có nan đề mình; người khơng quản tài sản theo phương cách Đức Chúa Trời Nếu quản tiền bạc phù hợp với luật Đức Chúa Trời, không nghèo túng Chúng ta đọc Lu-ca 6:38 Phân đoạn Lời [Chúa] mô tả loại người Đức Chúa Trời cung ứng Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cung ứng Khi Ngài cung ứng cho chúng ta, cung ứng dồi tràn nơi miệng chí trở nên gớm ghê chúng ta, mô tả Xuất Ê-díp-tơ Ký Thực điều Đức Chúa Trời khơng phải vấn đề Chúng ta đừng nghĩ Đức Chúa Trời nghèo nàn Đàn bò ngàn đồi núi Ngài, đàn dê vạn đồi núi Ngài Nếu thuộc Đức Chúa Trời, Ngài lại nghèo túng vậy? Tại Ngài lâm vào tình trạng thiếu thốn? Đó khơng phải Đức Chúa Trời cung ứng Trái lại, cần đáp ứng đòi hỏi Ngài trước nhận cung ứng Ngài Chúng ta cần đáp ứng điều kiện định trước lời cầu nguyện nhậm Thậm chí cứu rỗi có đòi hỏi định — phải tin Mọi lời hứa có điều kiện, phải thỏa đáp điều kiện trước nhận lời hứa Cũng vậy, cần thỏa đáp đòi hỏi Đức Chúa Trời trước nhận cung ứng Ngài Đòi hỏi Ngài phải ban cho Chúa nói: “Hãy cho, cho lại” III HÃY CHO, THÌ SẼ ĐƯỢC CHO LẠI Tơi thấy vài anh chị em lâm vào tình cảnh vơ thiếu thốn họ khơng trung tín vấn đề dâng hiến Thật thu nhập họ thiếu Kinh Thánh cho thấy nguyên tắc — người phải phân phát để trở nên giàu có người trở nên nghèo túng tích chứa cải Người quan tâm đến bị định phận lâm vào tình cảnh nghèo túng Người học tập phân phát định phận giàu có Lời Đức Chúa Trời nói thế, Nếu muốn khỏi tình cảnh nghèo túng, phải liên tục phân phát Chúng ta cho, Đức Chúa Trời ban cho Vì sẵn lòng chia sẻ phần dư dật với người khác, nên người khác vui lòng chia sẻ phần dư dật họ với tương lai Nếu cho người khác phần hai mươi, người khác cho phần hai mươi Nếu cho người khác phần ngàn, người khác cho lại phần ngàn Chúng ta lường cho người khác mực nào, người khác lường lại cho mực Chúng ta đối đãi với anh chị em theo mức lượng nào, Đức Chúa Trời đối đãi với theo mức lượng Nếu sẵn lòng hi sinh khoản thu nhập mình, người khác hi sinh khoản thu nhập họ cho Nếu cho người khác hồn tồn vơ dụng, thứ khơng dùng tới, người khác chắn cho thứ hoàn tồn vơ dụng khơng thể dùng Nhiều người thu nhập khó khăn họ phân phát khó khăn Nếu người khơng có nan đề việc phân phát, khó mà tưởng tượng người có nan đề việc thu nhập Lời Đức Chúa Trời rõ ràng Nếu cho người khác, Chúa ban cho Nếu không cho người khác, Chúa không ban cho Hầu hết người vận dụng đức tin xin Đức Chúa Trời [ban cho] tiền bạc; họ không vận dụng đức tin việc phân phát tiền bạc Khơng lạ họ khơng có đức tin nhận lãnh điều từ Đức Chúa Trời Hỡi anh em, trở nên Cơ-đốc-nhân, phải học tập học việc quản tiền bạc Cơ-đốc-nhân có phương cách độc quản tài sản mình: Những nhận tùy thuộc vào phân phát Nói cách khác, cách quản tài Cơ-đốc-nhân nhận theo ban cho Người gian ban cho theo họ nhận được, nhận theo ban cho Sự chảy vào tùy thuộc vào tuôn Những người khao khát bám chặt lấy tiền bạc khơng nhận tiền bạc từ Đức Chúa Trời; họ không nhận cung ứng từ Đức Chúa Trời Tất cần phải ngưỡng trơng Chúa [đáp ứng] nhu cầu mình, Đức Chúa Trời cung ứng cho nhu cầu loại người: người phân phát Nhóm chữ lường lớn mà Chúa dùng Lu-ca 6:38 chữ tuyệt diệu Khi Đức Chúa Trời ban cho người, Ngài không bủn xỉn Ngài rộng rãi đầy tràn Đức Chúa Trời luôn rộng rãi Chén Đức Chúa Trời luôn đầy tràn Đức Chúa Trời không bần tiện Khi Ngài ban cho, Ngài nói lường lớn, nén xuống lắc chặt Hãy xem xét cách mua gạo Hầu hết người bán gạo không để lắc lít đong gạo Họ khơng chịu để gạo đằm xuống đổ Nhưng Chúa nói: “Nén xuống, lắc chặt” Khơng mà “đầy tràn” Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời rộng rãi Ngài ban cho cách nén xuống, lắc chặt, vun lên đầy tràn Tuy nhiên, Ngài nói lường cho người khác mực nào, lường lại mực Nếu tính tốn q kỹ cho người khác, Đức Chúa Trời cảm động người khác cho cách tính tốn xác Trước hết phải cho người khác, người khác cho Hầu hết người chưa học tập ban phát Họ luôn muốn Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện Trước hết phải ban cho tiếp nhận Nếu gần khơng nhận cả, kiện có nghĩa có nan đề việc ban cho Tôi làm Cơ-đốc-nhân hai mươi năm, tơi làm chứng cách nguyên tắc Mỗi người có nan đề việc ban cho, người kinh nghiệm thiếu thốn IV HAI LỜI CHỨNG VỀ SỰ QUẢN TIỀN BẠC A Câu Chuyện Của Handley Moule Handley C G Moule Anh Quốc chủ bút tạp chí Sự Sống Và Đức Tin Trong nhiều phương diện, ông người vĩ đại trước mặt Chúa Một thành đạt bật ơng hiểu biết Kinh Thánh Ơng tin cậy Chúa [chu cấp] cho sống Suốt đời mình, nhiều lần ơng kinh nghiệm cảnh thiếu thốn thử thách, biết Luca 6:38 nên ơng nói với vợ túng thiếu rằng: “Gần phải có điều sai trật việc cho [người khác]” Ơng khơng nói nhu cầu nhà Thay vào đó, ý nghĩ ơng việc ông cho [người khác] Lần kia, nhà ông gần khơng Thậm chí ơng khơng có bột lương thực chủ yếu cho bữa ăn ngày người Anh Ơng đợi hai ngày, khơng đem cho ơng Khi ấy, ơng bảo vợ rằng: “Trong nhà phải có thứ mà khơng cần” Ơng khơng cầu xin Chúa cho ơng bột Thay vào đó, ơng nói: “Trong nhà phải có thứ dư thừa Đó Chúa khơng ban cho” Họ quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa cho họ thấy thứ mà họ có nhiều nhà Sau cầu nguyện, họ xem qua thứ Họ gác mái, xét xem có đồ khơng cần thiết hay khơng Thậm chí họ xem qua vật dụng nhận thấy họ có đủ cần thiết Sau đó, ơng Moule nói với Chúa rằng: “Trong nhà thật khơng có dư thừa Thưa Chúa, Ngài lầm lỗi việc không cung ứng cho chúng điều chúng cần” Dừng lại khoảnh khắc, ơng bảo vợ rằng: “Chúa không lầm lỗi Trong nhà phải có thứ dư thừa” Họ lại xem xét lần Khi xuống hầm, họ thấy thùng bơ mà người khác cho nhiều ngày trước Khi thấy thùng bơ, ông Moule liền vui mừng bảo vợ rằng: “Đó tất thứ dư thừa” Cả hai lớn tuổi Trong nhiều năm, họ học học ban cho Họ biết lời Chúa nói: “Hãy cho, cho lại” Họ nóng lòng đem cho thùng bơ Nhưng họ nên cho đây? Ông Moule anh em trách nhiệm hội-thánh Sau xem qua danh sách anh chị em nghèo, ông định tặng người thỏi Cặp vợ chồng già cắt thùng bơ thành thỏi nhỏ, gói lại đem tặng anh chị em Sau phân phát hết gói [bơ], ơng bảo vợ rằng: “Bây giờ, giải vấn đề rồi” Sau đó, họ quỳ xuống cầu nguyện: “Thưa Chúa, chúng xin phép nhắc Ngài điều Ngài nói: ‘Hãy cho, cho lại’ Xin nhớ chúng khơng bột nữa” Có lẽ hơm thứ bảy Giữa vòng người nhận bơ có chị em nghèo nằm liệt giường nhiều năm Đã nhiều ngày chị ăn bánh mì mà khơng có bơ nên cầu nguyện rằng: “Thưa Chúa, xin thương xót Xin ban cho bơ” Khơng lâu sau lời cầu nguyện ấy, ông Moule đem bơ tới Chị cảm tạ Chúa điều Một lúc sau, chị ngẩng đầu lên lại cầu nguyện rằng: “Thưa Chúa, dầu anh Moule không thiếu thốn cho thỏi bơ này, xin nghe lời cầu nguyện anh anh thiếu điều gì” Anh Moule khơng cho biết thiếu thốn mình, khơng biết tình trạng Thậm chí có người đồn anh Moule anh em giàu có, ln ln cho [người khác] nhiều thứ, cố ý mua lượng bơ lớn để phân phát cho người khác Nhưng chị em cầu nguyện rằng: “Nếu anh có thiếu thốn gì, xin đáp lời cầu nguyện anh” Ngay ngày hơm ấy, có lẽ hai đồng hồ sau đó, ơng Moule nhận hai bao bột Nan đề ông giải Chúng ta phải tin lời Chúa Hầu hết người thấy khó tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời lời Đức Chúa Trời Ông Moule tin Lời Đức Chúa Trời lời Đức Chúa Trời Nếu khơng ban cho chắn anh em khơng nhận Nếu anh em cho người khác, chắn người khác cho lại anh em Đó cần học tập ban cho Ban cho khơng phải đồng” Khi tơi nói: “Xin để cầu nguyện chuyến Nếu Chúa muốn đi, đi” Lúc ấy, tay tơi khơng có đồng Tơi cầu nguyện rằng: “Nếu Ngài muốn đi, Ngài phải cung cấp tiền cho con” Sau cầu nguyện vậy, Chúa ban cho tơi mười đồng Thêm vào đó, tơi có trăm hào Nhưng tổng số tiền chưa đủ phân nửa tiền vé Khơng lâu sau đó, anh Weigh viết cho thư bảo sẵn sàng Tôi đánh điện cho anh biết Tôi định ngày thứ sáu Vào thứ năm, dậy sớm, lời đến với tơi là: “Hãy cho, cho lại” Tơi phân vân lòng Nếu đem cho người khác tiền mà Chúa không trả lại tơi khơng thể Tơi bối rối Tuy nhiên, cảm giác bên trở nên mạnh Tơi cảm thấy phải cho đồng bạc giữ lại hào lẻ Vì vậy, tơi suy nghĩ xem nên cho số tiền Sau cùng, tơi có ý nghĩ cho anh em có gia đình đồng bạc Tơi khơng dám nói với Chúa phục, tơi khơng dám nói với Chúa khơng phục Tơi nói rằng: “Thưa Chúa, Nếu Ngài muốn đem cho anh ấy, xin khiến gặp anh đường” Tôi đứng dậy bước khỏi nhà Trên đường, tơi gặp anh Ngay nhìn thấy anh, lòng tơi chùng xuống Nhưng tơi chuẩn bị sẵn Tơi đến bên anh nói: “Anh ơi, Chúa bảo giao số tiền cho anh” Sau nói vậy, tơi quay lại rời khỏi Khi hai bước, bắt đầu rơi nước mắt Tơi nói: “Tơi đánh điện cho anh Weigh biết Bây giờ, số tiền khơng Làm tơi được?” Nhưng bên tơi cảm thấy vui Chúa nói: “Hãy cho, cho lại” Trên đường về, tơi nói với Chúa: “Thưa Chúa, Ngài cần ban cho Thời gian chẳng bao nhiêu, mà ngày mai thuyền rời khỏi đây” Thứ năm tiền không đến Vào ngày thứ sáu tơi đi, mà chưa có tiền Một anh em đến đưa tiễn tơi tơi chưa có tiền Anh đưa lên thuyền Ngay bước lên thuyền, tự nhủ: “Tôi Tôi không tới nơi Trước chưa rời Phúc Châu, chưa [đi sâu] vào vùng nội địa Tôi khơng biết người phía tây Phúc Châu cả” Từ rời nhà hôm ấy, liên tục cầu nguyện Khi lên thuyền rồi, cầu nguyện Tôi cầu nguyện anh rời khỏi, chí tơi nằm xuống ngủ Tơi nói: “Thưa Chúa, cho người khác Nhưng Ngài chưa cho lại Bây công việc Ngài” Hôm ấy, thuyền đưa đến cầu Hung-Shan, nơi đổi thuyền để đến Shui-Kou Khi thuyền, tới lui từ boong đến boong vài lần, tự nhủ rằng: “Để Đức Chúa Trời chu cấp cho tôi, phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ngài cách quanh quẩn vài lần xem Ngài đặt tơi gặp người đó” Nhưng việc làm khơng có kết gì, tơi khơng gặp quen biết thuyền Dầu vậy, tơi nói nói lại với mình: “Hãy cho, cho lại” Tình trạng tiếp tục đến ngày hơm sau Vào khoảng bốn năm thuyền tới Shui-Kou Sau đến Shui-Kou, lại phải đổi phương tiện vận chuyển lần để sang tàu đắt tiền Sau trả tiền vé thuyền, tơi thấy bảy mươi hào Tôi cảm thấy không yên, cầu nguyện: “Thưa Chúa, Shui-Kou Con có nên mua vé để trở lại Phúc Châu không?” Ngay ấy, tơi định tâm trí đến Kiến Âu giao phần lại cho Chúa lo Tơi nói: “Thưa Chúa, khơng xin tiền miễn Ngài đưa đến Kiến Âu” Sau cầu nguyện vậy, tơi cảm thấy bình an Tơi đứng mũi thuyền, trước thuyền tới ShuiKou, thuyền nhỏ đến gần người chủ thuyền hỏi rằng: “Thưa ông, ông Nan-Ping hay Kiến Âu?” Tơi đáp: “Kiến Âu” Người nói: “Tơi đưa ơng đến đó” Tơi hỏi giá bao nhiêu, người đáp: “Bảy mươi hào” Khi nghe vậy, tơi biết Chúa mở đường cho Tơi đồng ý với người Người khiêng hành tơi sang thuyền Thơng thường giá vé đến Kiến Âu bảy mươi tám mươi đồng Tôi hỏi người ấy: “Tại anh cho với giá rẻ vậy?” Người trả lời: “Giá rẻ thuyền viên chức quận thuê bao Vị ca-bin phía trước thuyền, cho phép tơi chở hành khách để tơi kiếm thêm tiền ăn [dọc đường]” Tơi nhớ rõ ngày ấy; tơi dùng số tiền ỏi lại mua rau cải thịt, tơi đến Kiến Âu an toàn Khi gần đến lúc phải rời Kiến Âu trở về, lần lại lâm vào tình cảnh rắc rối khó xử Tơi lại mười hai hào Sau dùng đồng để mua sắm, tơi hai hào Khi kỳ hội đồng chấm dứt, liên tục cầu nguyện Một ngày kia, ông Philips, bảy người tiếng Cam bridge, mời tơi đến dùng bữa Ơng nói: “Anh Nee ơi, chúng tơi giúp đỡ nhiều qua chuyến thăm viếng anh Tôi xin lo phần lộ phí cho chuyến trở anh không?” Khi nghe vậy, vô vui mừng Nhưng tơi cảm thấy khơng nên chấp nhận lời đề nghị Tơi đáp: “Có người lo việc rồi” Khi nghe vậy, ơng nói: “Tôi lấy làm tiếc nghe điều ấy”, không nhắc đến vấn đề Khi nhà, hối tiếc khước từ lời đề nghị Nhưng cầu nguyện, bên cảm thấy bình an Tơi đợi thêm ngày Vào ngày thứ ba, chuẩn bị rời [nơi ấy], có hai mươi xu túi Số tiền không đủ để mua vé Tôi thật lâm vào tình cảnh khó xử Thân phụ anh Weigh gia đình đến tiễn tơi Hành người khuân vác mang rồi, anh Weigh với Tôi cầu nguyện: “Thưa Chúa, Ngài đem đến Kiến Âu Ngài phải đưa trở nhà Đó trách nhiệm Ngài Ngài khơng thể để mặc việc cho người khác Nếu phạm lỗi lầm gì, sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm Nhưng khơng tin làm sai trật” Tơi thưa rằng: “Đó trách nhiệm Ngài Ngài nói: ‘Hãy cho, cho lại’ ” Giữa đường đến bến tàu, ông Philips sai người đến đưa cho thư Tôi mở thư ra, thư nói rằng: “Tơi biết có người lo lộ phí cho anh Nhưng Đức Chúa Trời cho biết rõ tơi phải chia sẻ chi phí anh Xin cho phép người anh em lớn tuổi dự phần ỏi việc xin nhận lấy số tiền nhỏ nhoi này” Tôi nhận lấy số tiền thưa với Chúa: “Đức Chúa Trời ơi, thật số tiền đến lúc” Tôi dùng số tiền trả tiền vé, trở về, tơi nhớ đủ tiền để in số báo tạp chí Chứng Cớ Hiện Tại Khi trở về, tơi tìm đến người anh em đồng cơng Ngay tơi bước vào nhà anh vợ anh nói: “Anh Nee ơi, anh rời khỏi Phúc Châu, anh đưa cho chồng hai mươi đồng? Tại anh lại rời sau đưa tiền cho anh ấy?” Tơi đáp: “Chỉ có do: Tôi cầu nguyện ngày, Chúa bảo đưa số tiền cho anh Khi rời nhà gặp anh đường, mà đưa cho anh tiền” Chị nói: “Tối hơm đó, chúng tơi có đủ cho bữa ăn cuối Khi tiền anh đến, mua bao gạo ký củi Chúa khơng cung cấp thêm tiền bạc cho đến ngày trước Kỳ ấy, cầu nguyện chờ đợi ba ngày” Tôi rời khỏi [nhà ấy] mà không kể cho chị câu chuyện Khi xuống đồi, tự nhủ: “Thật tốt, không giữ lại hai mươi đồng cho Nếu tơi giữ lại số tiền túi số tiền chết Nhưng bây giờ, số tiền đem cho, trở thành hữu ích” Tơi ngước mắt lên thưa với Chúa rằng: “Đây lần hiểu Lu-ca 6:38” Tơi dâng cho Chúa lần thưa rằng: “Từ trở đi, cho [người khác] Con không để đồng xu vô dụng tay con” Tôi ước phân phát thêm tiền bạc để việc làm thực thêm phép lạ cho Chúa Tôi đem cho tiền bạc để lời cầu nguyện người khác trả lời Tôi không muốn định giữ lại tiền bạc khiến vơ hiệu vơ dụng Tôi không dám khoe khoang kinh nghiệm ban cho Có lẽ so với người khác tơi cho nhiều Có lẽ so với họ nhận nhiều chút Nhưng điều tơi nói khắp Trung Quốc, khó tìm thấy người khác nhận lãnh nhiều cho nhiều Anh em xem lời nói “một kẻ ngu dại” (2 Côr 11:23) Tôi để tiền bạc làm phép lạ để đáp ứng cho nhiều lời cầu nguyện, thấy không kết trở nên vô dụng Nếu khơng dùng tiền bạc ngày hơm tơi đem cho Khi tơi có nhu cầu, trở về, trở về, nhiều số mà cho Ngay từ đầu, tín đồ phải học tập quản tài Tơi khơng thích kể lể nhiều Tuy nhiên, tơi phải làm chứng từ năm 1923, không thua người Trung Quốc việc sử dụng đồng bạc cuối Chúa nói: “Hãy cho, cho lại” Tôi liên tục học tập điều Khi tơi cho người khác, Chúa đáp ứng nhu cầu Tôi thuyết phục người nhận người cho Không biết lần, nhận thấy cho cách rộng rãi, Chúa ban lại cho cách rộng rãi Tơi khơng ngại có tiếng giàu có Đúng vậy; tơi giàu có, tơi ln ln cho Tơi ln ln bng bỏ tiền bạc Tiền bạc không dừng lại, trở với tôi, tiền bạc luôn gia tăng gấp bội Đức Chúa Trời không bủn xỉn V CÁCH CƠ-ĐỐC-NHÂN QUẢN TÀI CHÍNH Cách Cơ-đốc-nhân quản tiền bạc không giữ lại tiền bạc Anh em giữ chặt tiền bạc mình, chết Anh em nắm giữ, biến đi; bốc lên nước Nhưng đem cho, anh em có thêm Nếu Đức Chúa Trời học tập ban cho nhiều nữa, Đức Chúa Trời có nhiều cách thực phép lạ Ngài Giữ tiền bạc lại làm cho Đức Chúa Trời nghèo nàn Đức Chúa Trời khơng phó thác Ngài cho người giữ lại tiền bạc mà khơng chịu đem cho Anh em cho, Đức Chúa Trời ban cho anh em A Gieo Tiền Bạc Xin đọc Cơ-rin-tơ 9:6, câu nói: “Ai gieo gặt ít, gieo rời rộng gặt rời rộng” Đó nguyên tắc thuộc linh việc quản tài Khi Cơ-đốcnhân ban cho, khơng phải họ quăng tiền đi, mà gieo Lời [Chúa] khơng nói rằng: “Ai quăng tiền bạc gặt ít, quăng tiền bạc cách rời rộng gặt rời rộng”, mà nói rằng: “Ai gieo gặt ít, gieo rời rộng gặt rời rộng” Khi anh em ban cho tức anh em gieo Anh em có muốn tiền bạc “mọc lên” khơng? Nếu muốn anh em cần gieo Khi anh em cho tiền bạc đi, “mọc lên” Khi anh em không cho tiền bạc đi, khơng “mọc lên” Anh chị em ơi, ngu dại mong thu hoạch mà lại chẳng gieo không? Bao nhiêu lần Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện anh em nhu cầu anh em? Anh em “người chặt dạ”, cố gắng gặt chỗ không gieo lượm chỗ không rải Điều xảy Tại anh em không gieo số tiền mình? Có nhiều anh chị em tình cảnh khó khăn Tại anh em khơng gieo họ để anh em gặt mùa gặt đến? Một người giữ chặt tiền bạc mình, người có Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, thấy tranh đẹp Người Cô-rin-tô tặng cho người Giê-ru-sa-lem, nhớ đến nhu cầu họ, Phao-lơ nói loại gieo loại quăng Xin ghi nhớ tiền bạc hạt giống Nếu anh em thấy anh em hay chị em gặp khó khăn, anh em nhớ đến anh em hay chị em ấy, Đức Chúa Trời khiến số tiền “tăng trưởng” gặt gấp ba mươi, gấp sáu mươi chí gấp trăm lần Tơi hi vọng anh em gieo thêm tiền bạc Một tín đồ cần phải học tập gieo, để có nhu cầu, người gặt điều gieo Anh em khơng thể gặt điều khơng gieo Có nhiều anh em ngày trở nên nghèo túng Nếu anh em ăn hết có tất nhiên khơng lại Nhưng dành lại phân nửa hạt giống để gieo ra, anh em có vụ mùa năm sau Nếu năm sau anh em dành lại phân nửa cho công việc trồng trọt, anh em có vụ mùa khác vào năm sau Nếu muốn gieo điều gì, anh em khơng ăn tất có Một số người luôn ăn mà không gieo Họ khơng nhận có nhu cầu Giả sử, vài anh em trẻ tuổi “gieo” số tiền “vào” anh em khác, gieo họ cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời ơi, gieo anh em Khi có nhu cầu, muốn thu hoạch” Nếu họ làm vậy, Đức Chúa Trời tôn trọng lời Ngài B Dâng Cho Đức Chúa Trời Điều chưa phải tất Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Các đem phần mười vào kho, hầu cho có lương thực nhà Ta; từ lấy điều mà thử Ta, Đức Giê-hơ-va vạn qn phán, xem Ta có mở cửa sổ trời cho ngươi, đổ phước xuống cho không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3:10) Tại thấy nguyên tắc Khi ấy, dân Y-sơ-ra-ên lâm vào tình trạng vơ nghèo túng khó khăn Làm họ thực hành lời [Chúa] Ma-la-chi 3:10? Dân Y-sơ-ra-ên hỏi rằng: “Nếu khơng thể xoay sở với mười bao gạo, xoay sở với chín bao? Nếu mười bao bột chưa đủ, chín bao bột lại đủ được?” Đó lời lẽ từ môi miệng thuộc xác thịt ngu dại Đức Chúa Trời quở trách dân bảo họ điều người Đức Chúa Trời Dường Ngài nói rằng: “Hãy đem vào kho Ta, thử Ta xem Ta có mở cho cửa sổ trời đổ xuống ơn phước cho không đủ chỗ chứa chăng?” Mười bao gây nên tình trạng nghèo túng, chín bao nguyên nhân [dẫn đến] dư dật Con người nghĩ tay có nhiều vững bụng Tuy nhiên, giữ lại nhiều thứ tay nguyên nhân gây nên [tình trạng] nghèo nàn, dâng nhiều thứ lên cho Đức Chúa Trời nguyên nhân ban phước Nếu tơi có thêm bao tay, bao trở nên nguyền rủa tơi Còn đem vào kho Đức Chúa Trời bao trở nên ơn phước tơi Ngun tắc dân Y-sơ-ra-ên tình trạng nghèo túng dành cho người cố giữ lại lẽ phải dâng Đức Chúa Trời Nếu giữ lại điều đó, anh em rốt lâm vào tình cảnh nghèo túng C Rải Tiền Bạc Bây xin đọc Châm-ngơn 11:24: “Có người rải ra, lại thêm nhiều lên; có người chắt lót bực, thiếu thốn” Nhiều người khơng chịu rải, họ khơng có Nhiều người rải, họ trở nên thịnh vượng Đó điều Lời Đức Chúa Trời cho thấy Đó nguyên tắc Cơ-đốc-nhân quản tài D Dâng Tất Cả Cho Đức Chúa Trời Xin xem xét phân đoạn Kinh Thánh tuyệt diệu khác việc Ê-li cầu xin mưa núi Cạt-mên (1 Vua 18) Bấy hạn hán, khô hạn vua cận thần vua phải tìm nước Ê-li sửa chữa bàn thờ núi Ông muốn dâng lên sinh tế, yêu cầu người ta đổ nước bàn thờ sinh tế Khi nước quí báu biết bao! Thậm chí vua phải tìm nước Nhưng Ê-li truyền người ta đổ nước Ông bảo họ đổ ba lần nước chảy quanh bàn thờ [lênh láng] sông Đổ nhiều nước trước có mưa khơng phải phí phạm sao? Nếu sau đổ nhiều nước mà khơng có mưa không thảm hại sao? Nhưng Ê-li bảo họ đem bầu nước tới đổ Sau đó, ơng quỳ xuống cầu xin Đức Chúa Trời ban cho lửa để thiêu sinh tế Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện ông, lấy lửa chấp nhận sinh tế ấy, ban cho mưa Trước hết phải đổ nước mưa đến Mưa không đến dự không chịu đổ nước Nan đề nhiều người họ bám chặt lấy có đồng thời mong Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu nguyện Dầu Đức Chúa Trời muốn xua tan hạn hán, người phải đổ nước trước Ý nghĩ người luôn phải dự trữ Nếu mưa khơng đến vài bình nước Nhưng người đếm bình nước tay không thấy mưa Để thấy mưa, người phải Ê-li, lòng bng bỏ lượng nước tay Mọi phải Nếu tín đồ không giải cứu khỏi quyền lực bấu chặt tiền bạc, hội-thánh không tiến triển cách thơng suốt Tơi hi vọng anh em làm người dâng dâng anh em có lên cho Đức Chúa Trời E Lời Hứa Về Sự Cung Ứng Phi-líp 4:19 câu [Kinh Thánh] đặc biệt Người Cô-rin-tô thật keo kiệt việc ban cho, người Phi-líp rộng rãi Khơng biết lần, Phao-lơ nhận từ người Phi-líp Ơng nói với người Phi-líp rằng: “Đức Chúa Trời tơi làm cho đầy dẫy nhu cầu anh em theo giàu có Ngài, vinh quang, Christ Giê-su” Anh em có nhận thấy điều đặc biệt Phi-líp chương khơng? Phao-lơ nhấn mạnh: “Đức Chúa Trời làm cho đầy dẫy nhu cầu anh em” Đức Chúa Trời Đấng nhận tiền bạc quà tặng đáp ứng nhu cầu người ban cho Điều rõ ràng Người Phi-líp chăm sóc Phao-lô lần, Đức Chúa Trời Phao-lô cung ứng cho nhu cầu họ Đức Chúa Trời không cung ứng cho người không ban cho Ngày nay, nhiều người nắm lấy Phi-líp 4:19, họ khơng thật hiểu câu ấy, Đức Chúa Trời khơng cung ứng cho người xin, mà cung ứng cho người ban cho Chỉ người ban cho nhận lấy Phi-líp 4:19 Những người khơng ban cho khơng thể nhận lấy lời hứa Anh em phải ban cho trước nói: “Lạy Đức Chúa Trời, hơm xin cung ứng cho nhu cầu theo phong phú Ngài Christ Giê-su” Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu cho người Phi-líp Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu người thực hành nguyên tắc ban cho Khi bình anh em khơng bột chai anh em khơng dầu, xin ghi nhớ trước hết anh em phải làm bánh cho Ê-li chút bột dầu lại Trước hết anh em phải nuôi dưỡng đầy tớ Đức Chúa Trời Trước hết lấy chút dầu bột mà làm bánh cho vị tiên tri Sau lâu, chút bột dầu nuôi dưỡng anh em ba năm rưỡi Có nghe bình dầu nuôi dưỡng người ba năm rưỡi chưa? Nhưng tơi xin nói với anh em anh em lấy chút dầu bột mà làm bánh cho vị tiên tri, anh em thấy bình dầu nuôi dưỡng anh em ba năm rưỡi (so sánh với Lu-ca 4:25-26; Vua 17:8-16) Có thể người có khơng đủ ni dưỡng người dầu lần Nhưng đem cho, điều trở nên phương kế sinh nhai người Đó cách Cơ-đốc-nhân quản tài VI BNG BỎ TIỀN BẠC CỦA CHÚNG TA Cả Tân Ước lẫn Cựu Ước dạy điều Con đường Cơ-đốc đường nghèo túng Đức Chúa Trời không muốn nghèo túng Nếu vòng có tình trạng nghèo túng, có người giữ lại tiền Càng u anh em đói Càng coi trọng tiền bạc anh em trở nên nghèo nàn Có thể tơi khơng có khả làm chứng điều khác, chắn làm chứng điều Một người giữ tiền lại, người trở nên khốn khổ kiệt quệ Đó nguyên tắc hiển nhiên Trong suốt hai mươi năm qua, gặp nhiều trường hợp Tôi ao ước bng tiền bạc để tiền lưu hành khắp đất, nhằm thực công tác trở nên phần phép lạ Đức Chúa Trời đáp ứng cho lời cầu nguyện Rồi có nhu cầu, Đức Chúa Trời cung ứng cho Không tay Đức Chúa Trời, mà Sa-tan tay Ngài Đàn bò hàng ngàn đồi đàn chiên hàng vạn đồi núi Ngài Chỉ kẻ ngu dại nghĩ kiếm tiền riêng Một tín đồ phải nhận thấy dâng phần mười bổn phận Chúng ta cần phải dâng tiền kiếm để chăm sóc thánh đồ túng thiếu Đừng ngu dại luôn nhận lãnh Đừng cố gắng dành dụm tiền hay cất giấu Con đường Cơ-đốc đường ban cho Hãy ln ln ban cho điều anh em có, anh em nhận thấy tiền bạc trở nên điều sống động hội-thánh Khi anh em có nhu cầu gì, chim trời làm việc giúp anh em, Đức Chúa Trời làm phép lạ cho anh em Hãy đặt Lời Đức Chúa Trời Bằng không, Đức Chúa Trời thực công việc Ngài anh em Trước hết dâng cho Đức Chúa Trời, cho tiền bạc Nếu anh em làm vậy, Đức Chúa Trời có hội ban cho anh em W Nee ... Cơ-đốc-nhân, phải học tập học việc quản lý tiền bạc Cơ-đốc-nhân có phương cách độc quản lý tài sản mình: Những nhận tùy thuộc vào phân phát Nói cách khác, cách quản lý tài Cơ-đốc-nhân nhận theo ban... lâm vào tình trạng nghèo túng Nhiều Đức Chúa Trời có nhu cầu lớn, học tập quản lý tài sản Nếu khơng học tập quản lý tài sản mình, họ chắn gặp khó khăn bước đường tương lai Hơm nay, muốn xem xét... tiền bạc luôn gia tăng gấp bội Đức Chúa Trời không bủn xỉn V CÁCH CƠ-ĐỐC-NHÂN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Cách Cơ-đốc-nhân quản lý tiền bạc không giữ lại tiền bạc Anh em giữ chặt tiền bạc mình, chết Anh em
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục Đích QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, Mục Đích QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan