123doc slide thuyet trinh van hoa doanh nghiep

38 138 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 13:45

XIN KÍNH CHÀO CÁC BẠN Chun đề VĂN HĨA DOANH NGHIỆP Organisational Culture QUY ĐỊNH BUỔI SINH HOẠT MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ  Hiểu “cơ bản” Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) ?  Xác định tầm quan trọng VHDN Công ty  Nắm tư phương pháp cốt lõi để bước thay đổi văn hóa cho phận NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ  Phần 1: Văn hóa Doanh nghiệp ?  Phần 2: Vai trò Văn hóa Doanh nghiệp  Phần 3: Cấu thành Văn hóa Doanh nghiệp  Phần 4: Thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp PHẦN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ ? KHÁI NIỆM VĂN HĨA  Văn hóa đặc trưng (bản sắc, cá tính, nét riêng, đặc thù) để phân biệt “chủ thể văn hóa” với chủ thể văn hóa khác  Văn hóa chuẩn mực hành vi (hệ thống giá trị) mà tất người “chủ thể văn hóa” phải tuân theo bị chi phối KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  Cụ thể “chủ thể văn hóa” khái niệm Văn hóa nói chung “Doanh nghiệp” ta hiểu “VHDN”  Các giá trị chuẩn mực xác nhận qua thời gian; truyền đạt cho người cách thức để tiếp cận, tư định hướng giải vấn đề họ gặp phải VĂN HĨA DOANH NGHIỆP… • Văn hóa dạy người điều hay, lẽ phải, hướng người đến vẻ đẹp hồn mỹ • VHDN “Tính cách” tổ chức • “Văn hóa cuối thiếu doanh nghiệp có tất lại cuối tất cả” PHẦN VAI TRỊ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TÍNH HỆ THỐNG CỦA VĂN HĨA 23 Tầm nhìn Mục tiêu Chiến luợc Hành vi Văn hóa Cấu trúc Cơng ty PHẦN THAY ĐỔI VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ?  Văn hóa có cổ vũ động lực cho người hướng đến mục tiêu chiến lược Cơng ty khơng?  Văn hóa doanh nghiệp “khỏe” hay “yếu”; phát “độ lệch” thực tiễn văn hóa Cơng ty muốn hướng tới ?  Xây dựng sách kế hoạch thay đổi văn hóa doanh nghiệp ? 25 HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỔI VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 26  Cơng ty hình thành VHDN (ở mức độ giản đơn); chưa phù hợp cần phải thay đổi để có văn hóa mạnh phù hợp với phát triển  Khi muốn thay đổi VHDN phải xem xét “những gì” hình thành nên văn hóa để tác động  VHDN có tính ổn định cao khơng phải thứ bất biến “NHỮNG CÁI GÌ” Lịch sử Cơng ty  Rất nhiều diễn ra, lặp lặp lại q trình hình thành phát triển Cơng ty; lâu dần thành nếp, tức “chuẩn mực hành vi”  Lịch sử thăng trầm ảnh hưởng lớn tới VHDN (với Công ty doanh nghiệp đầy động, sáng tạo, đồn kết, có khả vượt khó nhiều hồn cảnh) 27 “NHỮNG CÁI GÌ” Các hệ lãnh đạo Công ty  Các hệ lãnh đạo có vai trò quan trọng (Người sáng lập, người làm thay đổi Công ty,…)  Tư tưởng, triết lý, quan niệm, quan điểm  Giá trị văn hóa khởi thủy có giá trị bền vững cao, khó thay đổi họ khơng làm việc  Các trưởng phận, nhân viên chủ chốt 28 “NHỮNG CÁI GÌ” Văn hóa dân tộc Chịu ảnh hưởng Văn hóa Phương Đơng :  Lối sống cộng đồng  Quan hệ tình cảm (trọng tình)  Hướng tổ tiên, cội nguồn  Né tránh xung đột  Chậm thay đổi  Tâm linh, thần bí  Quan điểm quyền lực, trách nhiệm, giới 29 tính “NHỮNG CÁI GÌ” Đặc thù nghề vận tải      30 Suy nghĩ hành động đơn giản Lao động vất vả Tính khơng gian thời gian không rõ ràng Sự pha trộn phong tục, tập quán nhiều vùng miền Ảnh hưởng từ vấn đề xã hội SỰ THÍCH ỨNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP    31 Nhân viên trường dễ thích ứng với VHDN Nhân viên làm việc lâu doanh nghiệp họ gặp nhiều khó khăn hội nhập Nhân viên chuyển đổi nhiều Công ty dễ thích ứng với VHDN nhân viên thay đổi SỰ THÍCH ỨNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP    32 Nhân viên bị sốc có thay đổi nhiều VHDN cũ VHDN Do đó, Cơng ty phải thay đổi từ từ khơng nhân viên giai đoạn Về phía nhân viên cần giải thích, hướng dẫn, động viên họ chuẩn bị tinh thần với thay đổi VHDN VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI VĂN HĨA DOANH NGHIỆP • Lãnh đạo Cơng ty định hình VHDN theo hướng để phù hợp với : tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược dài hạn Cơng ty • Làm cách mạng tư tưởng văn hóa trước làm cách mạng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất 33 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP   34 Để nhân viên thay đổi hành vi (thay đổi cách nghĩ cách làm) cho phù hợp với “VHDN mới” phải thực : đào tạo, trao đổi, chia xẻ, sinh hoạt nhóm, hội họp, tuyên truyền, …vv Thực lúc nơi KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG        35 Biên soạn lịch sử hình thành phát triển Công ty Đề cao gương sáng Tổng giám đốc – Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Sâm Xây dựng quy tắc giao tiếp ứng xử Xây dựng chuẩn mực hành vi văn minh Giải thích logo, slogan Hình thành giải thưởng văn hóa thường niên Tìm hiểu mơi trường đa văn hóa XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THAM DỰ 36 ... ĐỀ  Phần 1: Văn hóa Doanh nghiệp ?  Phần 2: Vai trò Văn hóa Doanh nghiệp  Phần 3: Cấu thành Văn hóa Doanh nghiệp  Phần 4: Thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp PHẦN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ ?... DOANH NGHIỆP… • Văn hóa dạy người điều hay, lẽ phải, hướng người đến vẻ đẹp hồn mỹ • VHDN “Tính cách” tổ chức • “Văn hóa cuối thiếu doanh nghiệp có tất lại cuối tất cả” PHẦN VAI TRỊ VĂN HĨA DOANH. .. khả cạnh tranh cho Công ty 14 MỤC ĐÍCH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 15 “Phát triển bền vững” PHẦN CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Các biểu trưng trực quan Các biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc slide thuyet trinh van hoa doanh nghiep, 123doc slide thuyet trinh van hoa doanh nghiep, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, TÍNH HỆ THỐNG CỦA VĂN HÓA, HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP