Chi tiết căn buồng mị ở

1 332 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:57

Giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật trong Vợ chồng A phủ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Bọn chúa đất, bọn thống lí cấu kết với giặc Pháp, được bọn Tây đồn cho muối về bán, ăn của dân nhiều, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc nhiều thuốc phiện nhất làng.Phân tích Vợ chồng A phủ của Tô Hoài Ngữ Văn 12Phân tích Giá trị nhân văn trong Vợ chồng A Phủ Ngữ Văn 12Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Ngữ Văn 12Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của...Xem thêm: Vợ chồng A Phủ Tô Hoài Học trực tuyến Môn Văn học 1. Giá trị hiện thực Bọn chúa đất, bọn thống lí cấu kết với giặc Pháp, được bọn Tây đồn cho muối về bán, ăn của dân nhiều, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc nhiều thuốc phiện nhất làng. Pá Tra cho vay nợ lãi, Mị trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Tuổi xuân và hạnh phúc bị cướp mất. Mị sống khổ nhục hơn con trâu, con ngựa. A Phủ vì tội đánh con quan mà bị làng xử kiện, bị đánh, bị phạt vạ, trở thành kẻ ở nợ cho Pá Tra. Cảnh Mị bị A Sử trói đứng. Cảnh A Phủ bị trói cho đến chết vì tội để hổ bắt mất bò. Cảnh bọn Tây đồn Bản Pe càn quét khu du kích Phiềng Sa: cướp lợn, giết người, đốt phá vô cùng tàn bạo.2. Giá trị nhân đạoNỗi đau khổ của Mị và sự vùng dậy của Mị toan ăn lá ngón tự tử…, uống rượu, mặc váy áo đi chơi xuân, cắt dây trói cứu A Phủ, cùng chạy trốn. Nỗi khổ đau của A Phủ: sống cô độc, bị đánh, bị phạt vạ… vì tội đánh con quan. Bị trói cho đến chết vì tội để hổ bắt mất bò. Được Mị cứu thoát. Cùng chạy trXem thêm tại: https:loigiaihay.comgiatrihienthucnhandaovanghethuattrongvochongaphunguvan12c30a4088.htmlixzz5nJ2w4TvO Chi tiết buồng Mị - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Đó buồng “kín mít, có cửa sổ lỗ vuông bàn tay Lúc trông thấy trăng trắng, sương nắng”  Phân tích nhân vật Mị truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” nhà văn Tơ Hồi - Ngữ  Tâm trạng Hành động nhân vật Mị đêm cứu A Phủ – Vợ chồng A Phủ - Ngữ Văn  Qua hai nhân vật Mị A Phủ, nên lên giá trị thực nhân đạo tác phẩm Vợ  Giá trị thực, nhân đạo nghệ thuật Vợ chồng A phủ - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Vợ chồng A Phủ - Tô Hồi Học trực tuyến Mơn Văn học - Ý nghĩa tả thực: nơi Mị sống ngày, chật chội tù túng - Ý nghĩa biểu tượng: + Như nhà tù, không giam hãm thân xác giam hãm đời Mị, tuổi xuân Mị, làm tê li Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/chi-tiet-can-buong-mi-o-ngu-van-12-c30a4226.html#ixzz5nJ2Kk53K
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi tiết căn buồng mị ở, Chi tiết căn buồng mị ở

Từ khóa liên quan