Đề số 11 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12

2 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:36

trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc sáng tạo cái mới trong cuộc sống.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdeso12dekiemtrahocki1nguvan12c30a47088.htmlixzz5nIxYdsNutrình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc sáng tạo cái mới trong cuộc sống.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdeso12dekiemtrahocki1nguvan12c30a47088.htmlixzz5nIxYdsNu Đề số 11 Đề kiểm tra học Ngữ văn 12 Bình chọn: Đáp án lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học (Đề thi học 1) - Ngữ văn 12Đề số 12 - Đề kiểm tra học - Ngữ văn 12Đề số 13 - Đề kiểm tra học - Ngữ văn 12Đề số 14 - Đề kiểm tra học - Ngữ văn 12Đề số 15 - Đề kiểm tra học - Ngữ văn 12 Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC (ĐỀ THI HỌC 1) - NGỮ VĂN 12 Học trực tuyến Môn Văn học Đề PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích thực yêu cầu: Tỉ phú Hồng Kông Yu Pang-Lin vừa qua đời tuổi 93, để lại di chúc hiến toàn tài sản trị giá khoảng tỉ USD cho hoạt động từ thiện Ơng giải thích hành động mình: “Nếu tơi giỏi tơi chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng Nếu chúng cỏi có nhiều tiền có hại cho chúng mà thôi” Yu Pang-Lin người giới “keo kiệt” hào phóng với xã hội Người giàu giới Bill Gate tuyên bố để lại cho 0,05% tài sản kếch xù Báo chí hỏi lại vậy, ông trả lời đại ý: “Con người, mà người phải tự kiếm sống, khơng kiếm sống để phục vụ thân mà phải góp phần thúc đẩy xã hội Đã người phải lao động Tại tơi phải cho tiền? […] Có người nói rằng, có hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho hai thứ đủ, khơng, có để lại cho thứ mà thiếu hai thứ coi chưa cho Hai thứ là: ý thức tự chịu trách nhiệm thân lực để tự chịu trách nhiệm (Theo Nhật Huy, Không để lại tiền cho con, Dẫn theo http://tuoitre.vn, ngày 10/5/2015) Câu Chỉ phương thức biểu đạt đoạn trích Câu Vì người cha tỉ phú Ya Pang-Lin, Bill Gate… không muốn để lại nhiều cải cho cái? Câu Anh/chị hiểu “ý thức tự chịu trách nhiệm thân mình” “năng lực để tự chịu trách nhiệm” nghĩa gì? Câu Anh/chị có đồng ý với ý kiến: Đã người phải lao động? Vì sao? II.LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2, điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ vai trò, ý nghĩa ý thức tự chịu trách nhiệm thân lực để tự chịu trách nhiệm người sống Câu (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp hào hoa hình tượng người lính thơ Tây Tiến Quang Dũng (SGK Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)? Lời giải chi tiết Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-so-11-de-kiem-tra-hoc-ki-1-ngu-van-12c30a47089.html#ixzz5nIwueHNu ... Tây Tiến Quang Dũng (SGK Ngữ văn 12 , Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2 016 )? Lời giải chi tiết Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-so -11 - de-kiem -tra- hoc-ki -1- ngu-van -12 c30a47089.html#ixzz5nIwueHNu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 11 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12, Đề số 11 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12