Soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

1 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:23

Phân tích vẻ đẹp “vàng mười đã qua thử lửa” qua hình tượng ông lái đò trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdeso3dekiemtrahocki1nguvan12c30a47102.htmlixzz5nIuT2WD7 Soạn Kiểm tra tổng hợp cuối học - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Xác định ba phần văn nội dung phần, sở phân tích rõ tính logic chặt chẽ lập luận Xem thêm: Kiểm tra tổng hợp cuối học Học trực tuyến Mơn Văn học Lời giải chi tiết Đề (SGK) Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh Phân tích nghệ thuật lập luận tác phẩm Tuyển ngơn độc lập Hồ Chí Minh Xác định ba phần văn nội dung phần, sở phân tích rõ tính logic chặt chẽ lập luận (Học sinh xem lại phần hướng dẫn học Tuyên ngôn độc lập tuần 2, để làm bài) Đề (SGK) Giới thiệu thơ Tây Tiến Quang Dũng Trả lời: - Tây Tiến Quang Dũng sáng tá Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-kiem-tra-tong-hop-cuoi-hoc-ki-1-ngu-van-12c30a23994.html#ixzz5nItl2GDE
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1, Soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Từ khóa liên quan