ky thuat trong dua

3 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:18

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DƯA LÊ HỮU CƠ SINH HỌC CƠNG NGHỆ CAO Phân bón – thuốc bvtv THÀNH PHẦN - Đạm (N2O) 20% : phân chuồng bã thực vật , đạm cá, đậu tương Lân (P2O5) 5% lân lâm nung chảy lào cai : Kali (K2O) 12% Chuối ủ , tro bếp - Các nguyên tố dinh dưỡng trung vi lượng dịch trùng quế - Keo hấp phụ chất chống đạm kích thích rễ tăng keo đất axit humic - Nấm đối kháng tricodema , kháng sinh thực vật tritosan - Thuốc trừ sâu - Bacillus thuringiensis Nấm xanh ,nấm trắng dầu neem - Thuốc trừ bệnh Lục diệp – Ditacin 8sl Nano đồng ALLOY 2.000ppm Tinh dầu thảo mộc ….vvv II CÔNG DỤNG - Tăng suất chất lượng nông sản - Hạn chế tác hại cỏ dại sâu bệnh - Bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm đất nước III QUY TRÌNH, KỸ THUẬT TRỒNG CÂY DƯADƯA LƯỚI - Ánh sáng: Khi trời âm u, ánh sáng lại có mưa phùn (2 – thật) dễ bị mắc bệnh thối nhũn, lở cổ rễ Cây dưa phát triển điều kiện ánh sáng yếu, nhiệt độ cao, đặc biệt giảm khả đậu trái phẩm chất trái 3.1 Thời vụ Dưa lê ưa biên độ nhiệt rộng Nhiệt độ thích hợp 250C – 330C, phạm vi tối thích tương đối rộng gieo trồng hầu hết tháng năm trừ ngày giá rét (
- Xem thêm -

Xem thêm: ky thuat trong dua , ky thuat trong dua