Hình tượng người lái đò sông đà

1 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:53

Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương qua lịch sử và trong thơ ca? Phân tích cách nhìn độc đáo mang tính phát hiện của tác giả? Qua đoạn trích, nêu những nét đặc sắc của văn phong tác giả. Nét đặc sắc của vãn phong tác giả qua đoạn trích?Chứng minh nét riêng trong lối viết kí của tác giả qua hình ảnh sông Hương Ngữ Văn...Cảm nhận về Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Ngữ Văn 12Anh chị hãy phân tích bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường ...Hướng dẫn ôn tập tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – Hoàng Phủ Ngọc Tường Ngữ...Xem thêm: Ai đã đặt tên cho dòng sông Hoàng Phủ Ngọc Tường Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý a. Phẩm chất của sông Hương được tác giả tô đậm: thơ mộng, hoang dã nhưng duyên dáng, đa tình, lịch lãm và cổ kính. b. Cách nhìn độc đáo của tác giả: từ góc độ văn hóa truyền thông, giàu chất thơ. c. Nét đặc sắc của văn phong táXem thêm tại: https:loigiaihay.comtacgiadatodamnhungphamchatgicuasonghuongnguvan12c30a19460.htmlixzz5nImjsWQf Hình tượng Người lái đò sơng Đà - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cái nhan đề Người lái đò sơng Đà ùa vào ta liên tưởng kép: Nguyễn Tuân xưng tụng ơng lái đò tài hoa trí dũng dòng sơng thiên nhiên bạo liệt, ngơn ngữ Nguyễn Tuân lại hùa xưng tụng tác giả ông lái bậc thầy thuyền chữ dải sông văn không thác ghềnh  So sánh hình tượng người lái đò nhân vật Huấn Cao - Ngữ Văn 12  Phân tích hình tượng người lái đò sơng Đà - Ngữ Văn 12  Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên người tùy bút Người lái đò Sơng  Nguyễn Tuân người yêu thiên nhiên tha thiết Ơng có nhiều phát Xem thêm: Người lái đò sơng Đà - Nguyễn Tn Học trực tuyến Mơn Văn học Thì Nguyễn Tn hạ bút từ khúc dạo đầu: “Chúng thuỷ giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu” (Mọi sông chảy đơng, có sơng Đà ngược bắc) Câu đề từ Nguyễn Tuân vừa thâu tóm lấy thần sơng Đà, vừa tóm ln thần chữ Một mặt bắc lưu cưỡng lại đơng tẩu, riêng độc đáo cưỡng lại sức xói mòn chung nhàm cũ Mặt khác, bắc lưu tồn trước đông tẩu, riêng độc đáo tồn trước chung đồng nghĩa với cao khác lạ sáng tạo (tức độc đáo phải trở thành riêng mang giá trị) Phi giá trị, riêng hóa trò chơi mĩ Đó ngun tắc phép lạ hóa văn chương, để vừa chối bỏ nhàm lặp chung, vừa hội nhập với chung mang giá trị văn chương bền vững Còn nguyên tắc riêng phép lạ hóa ngơn ngữ Nguyễn Tn? Trong kho từ vị Việt, ngơn ngữ mang tính nguyên thủy vật liệu tĩnh, lạnh, ổn định Tài nghệ sĩ biết vung gậy thần biến thành chất liệu động nóng, phập phồng sống Nổi trội tài năng, văn Nguyễn Tn thứ ngơn từ nóng giẫy sống Có thể coi kí sơng Đà thí nghiệm tâm đắc ngơn ngữ nóng Nguyễn Tn Đầu tiên, sức nóng ngơn ngữ Nguyễn Tn tìm đối tượng “nóng”: sơng Đà Con sơng độc lạ thật thích hợp với ngòi bút độc lạ Ngôn ngữ Nguyễn Tuân lay sông vô tri thức dậy, tưới linh hồn vào nó, ơng khai sinh dòng sơng nghệ thuậ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hinh-tuong-nguoi-lai-do-song-da-ngu-van-12c30a2939.html#ixzz5nIm9Rbvj
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng người lái đò sông đà, Hình tượng người lái đò sông đà

Từ khóa liên quan