Phân tích hình ảnh con sông đà trong tùy bút người lái đò sông đà của nguyễn tuân

2 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:51

Hình tượng Người lái đò sông Đà Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cái nhan đề Người lái đò sông Đà ùa vào ta một liên tưởng kép: Nguyễn Tuân xưng tụng ông lái đò tài hoa trí dũng trên dòng sông thiên nhiên bạo liệt, còn ngôn ngữ Nguyễn Tuân lại hùa nhau xưng tụng tác giả của nó như một ông lái bậc thầy con thuyền chữ trên một dải sông văn không kém thác ghềnh.So sánh hình tượng người lái đò và nhân vật Huấn Cao Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà Ngữ Văn 12Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên và con người trong tùy bút Người lái đò Sông...Nguyễn Tuân cũng là một con người yêu thiên nhiên tha thiết. Ông có nhiều phát hiện...Xem thêm: Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân Học trực tuyến Môn Văn học Thì chính Nguyễn Tuân đã hạ bút ngay từ khúc dạo đầu: “Chúng thuỷ giai đông tẩu, Đà giang độc bắc lưu” (Mọi con sông đều chảy về đông, chỉ có sông Đà ngược bắc). Câu đề từ của Nguyễn Tuân vừa thâu tóm lấy cái thần sông Đà, vừa tóm luôn cái thần chữ của mình. Một mặt bắc lưu là sự cưỡng lại đông tẩu, cái riêng độc đáo là sự cưỡng lại sức xói mòn của cái chung nhàm cũ. Mặt khác, bắc lưu chỉ tồn tại trước đông tẩu, cái riêng độc đáo chỉ tồn tại trước cái chung khi nó đồng nghĩa với cái cao hơn sự khác lạ là cái sáng tạo (tức là cái độc đáo phải trở thành cái riêng mang giá trị). Phi giá trị, cái riêng hóa trò chơi duy mĩ. Đó là nguyên tắc của phép lạ hóa văn chương, để vừa chối bỏ sự nhàm lặp của cái chung, vừa hội nhập với cái chung mang giá trị văn chương bền vững. Còn nguyên tắc riêng của phép lạ hóa ngôn ngữ Nguyễn Tuân? Trong kho từ vị Việt, ngôn ngữ mang bản tính nguyên thủy của một vật liệu tĩnh, lạnh, khá ổn định. Tài năng nghệ sĩ là biết vung cây gậy thần biến nó thành chất liệu động và nóng, phập phồng sự sống. Nổi trội trong các tài năng, văn Nguyễn Tuân là thứ ngôn từ nóng giẫy sự sống. Có thể coi bài kí sông Đà này là cuộc thí nghiệm tâm đắc của ngôn ngữ nóng Nguyễn Tuân.Đầu tiên, sức nóng ngôn ngữ Nguyễn Tuân cũng tìm được một đối tượng “nóng”: sông Đà. Con sông độc lạ ấy thật thích hợp với một ngòi bút độc lạ. Ngôn ngữ Nguyễn Tuân đã lay con sông vô tri thức dậy, tưới linh hồn vào nó, và ông khai sinh dòng sông nghệ thuậXem thêm tại: https:loigiaihay.comhinhtuongnguoilaidosongdanguvan12c30a2939.htmlixzz5nIm9Rbvj Phân tích hình ảnh sơng Đà tùy bút Người lái đò sơng Đà Nguyễn Tn - Ngữ Văn 12 Bình chọn: I Mở bài: - Là nhà văn tài hoa, độc đáo, Nguyễn Tuân thích miêu tả dội, mãnh liệt đẹp cách tuyệt đỉnh Những trang viết hay ông thường trang tả đèo cao, vực sâu, thác nước … • Phân tích hình tượng người lái đò sơng Đà - Ngữ Văn 12 - • Phân tích hình tượng người lái đò sơng Đà - Ngữ Văn 12 - • Hình tượng Người lái đò sơng Đà - Ngữ Văn 12 • So sánh hình tượng người lái đò nhân vật Huấn Cao - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Người lái đò sơng Đà - Nguyễn Tn Học trực tuyến Môn Văn học I Mở bài: - Là nhà văn tài hoa, độc đáo, Nguyễn Tuân thích miêu tả dội, mãnh liệt đẹp cách tuyệt đỉnh Những trang viết hay ông thường trang tả đèo cao, vực sâu, thác nước … - Nguyễn Tuân yêu thiên nhiên tha thiết, ông có nhiều phát tinh tế vẻ đẹp núi sơng, cỏ đất nước Bút kí “Người lái đò sơng Đà” thể đậm nét phong cách Nguyễn Tn Cảm hứng dòng sơng Đà “hung bạo trữ tình” chảy trang văn Nguyễn Tuân biến vùng sông nước thành hình tượng nghệ thuật đặc sắc II Thân bài: Khái qt: - “Người lái đò sơng Đà” rút từ tập tùy bút “Sông Đà” Nguyễn Tuân - Tác phẩm kết nhiều dịp ông đến với Tây Bắc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đặc biệt kết chuyến thực tế Tây Bắc năm 1958 - Nguyễn Tuân đến với nhiều vùng khác nhau, sống với đội, niên xung phong, công nhân cầu đường đồng bào dân tộc Thực tiễn xây dựng sống đem lại cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo - Đến với tác phẩm Nguyễn Tuân ta đến với tâm hồn vô phong phú, với phát tinh tế, độc đáo quê hương Nguyễn Tuân nhà văn yêu nước, giàu lòng tự hào dân tộc Tình u nước tình u thiên nhiên tha thiết Khám phá sơng Đà – dòng chảy dội núi rừng Tây Bắc thành công đặc sắc ơng Chỉ có Nguyễn Tn khơng nhọc cơng đến nguồn lạch sơng, truy tìm đến tận nơi gốc tích khai sinh sơ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-anh-con-song-da-trong-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-cuanguyen-tuan-ngu-van-12-c30a2942.html#ixzz5nIlceS1Y ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-anh -con- song-da -trong- tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-cuanguyen-tuan-ngu-van-12-c30a2942.html#ixzz5nIlceS1Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình ảnh con sông đà trong tùy bút người lái đò sông đà của nguyễn tuân, Phân tích hình ảnh con sông đà trong tùy bút người lái đò sông đà của nguyễn tuân

Từ khóa liên quan