Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng việt học kỳ 2 lớp 2

94 136 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:41

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tài liệu xây dựng dành riêng cho học sinh hệ thống Home365 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc văn trả lời câu hỏi Mùa xuân bên bờ sông Lương Tuy rét kéo dài, mùa xuân đến bên bờ sông Lương Mùa xuân điểm chùm hoa đỏ mọng lên cành gạo chót vót trời trải màu lúa non sang dịu lên khắp mặt đất cách ngày trần trụi, đen xám Trên bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, vòm quanh năm xanh um chuyển màu lốm đốm rắc thêm lớp bụi phấn hung vàng Các vườn nhãn, vườn vải trổ hoa hai bên ven sông nước êm đềm mát, không tấc đất bỏ hở Ngay lòng sơng, từ sát mặt nước trở lên, luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà…chen xanh rờn phủ kín bãi cát mùa phơi cạn (Nguyễn Đình Thi) Câu (0.5 điểm) Mùa xuân điểm chùm hoa đỏ mọng lên đâu? A Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn B Những cành gạo cao chót vót trời C Những vòm quanh năm ln xanh um D Bên ven sông Câu (0.5 điểm) Trên bãi đất phù sa, vòm rắc thêm lớp bụi phấn nào? A Hung vàng B Mịn hồng mơn mởn C Màu vàng dịu D Xanh rờn Câu (0.5 điểm) Hai bên ven sông nước nào? A đỏ nặng phù sa B chảy cuộn thành dòng C êm đềm mát D cạn nước Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Những loại phủ kín bãi cát lòng sơng cạn? A ngơ, khoai, mướp, bí B ngơ, đỗ, khoai, dưa chuột C ngô, đỗ, sắn, khoai D ngô, đỗ, lạc, khoai, cà Câu (0.5 điểm) Những màu sắc xuất bên bờ sông Lương mùa xuân đến? A Đỏ, hồng, xanh, vàng C Đỏ, hồng, xanh, đen B Đỏ, đen, vàng, xanh D Đỏ, tím, xanh, vàng Câu (0.5 điểm) Các bãi cát mùa nào? A nứt nẻ C phơi cạn B ướt đẫm D ngập bờ Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền l/n vào chỗ chấm Câu (0.5 điểm) ung inh Câu (0.5 điểm) ắng ấm Câu (0.5 điểm) âng iu Câu (0.5 điểm) ũ ụt Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) u a u ống Câu (0.5 điểm) ấp ánh Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Khi em đón Tết Trung Thu? A nhà B 15/8 âm lịch hàng năm C phá cỗ D rước đèn Câu (0.5 điểm) giáo thường khen em nào? A không nghe lời B em đọc thuộc C lớp D em không thuộc Câu (0.5 điểm) Điền từ thiếu vào chỗ chấm: "Cái áo in loang nên bị bán .vốn." A lỗ, lổ C lổ,lỗ B lổ, lổ D lỗ, lỗ Câu (0.5 điểm) Điền từ thiếu vào chỗ chấm: "Có An làm tính sai nên kết toàn số " A lẻ, lẻ C lẽ, lẻ B lẻ, lẽ D lẽ, lẽ Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để câu Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Mùa xuân ấm áp thu mẻ mát Mùa lạnh đông Mùa lẽo nóng nực Mùa Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để câu Câu (0.5 điểm) Mùa xuân ấm áp thu mẻ mát Mùa Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) lạnh đông Mùa lẽo nóng nực Mùa Câu (0.5 điểm) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc văn trả lời câu hỏi Sự tích hai mùa đất Tây Nguyên Từ thuở xa xưa, ông bà chưa sinh người Xê-đăng, người Ba-na, người Gia-rai… đất rừng Tây Nguyên mịt mù, hỗn độn Bỗng rồng lửa từ đâu bay lại Đi vùng núi Ngọc Linh, đầu vùng Hồ Lắc Con rồng quần đảo phun lửa tháng liền Trời đất khơ nóng rang Khi kiệt sức rơi xuống, vùng đất màu đỏ gạch Bấy giờ, lại rồng nước xuất Nó to lớn rồng lửa Miệng phun nước trắng trời Nước phun tới đâu, cỏ tươi tỉnh trở lại Nó bay mãi, bay mãi, đến cao nguyên Plây-cu, nước bụng, phun hết xuống thành sông suối Từ hàng năm, hai rồng thay phiên bay đến làm mưa làm nắng thành hai mùa đất Tây Nguyên (Phỏng theo Truyện cổ dân tộc người) Câu (0.5 điểm) Thuở xưa, đất rừng Tây Ngun nào? A Khơ nóng rang C Tối tăm, mù mịt B Mịt mù, hỗn độn D Đỏ gạch Câu (0.5 điểm) Khi rồng Lửa rơi xuống đất màu gì? A trắng xóa B đen C đỏ màu gạch D vàng nghệ Câu (0.5 điểm) Bay đến cao nguyên Plây-cu, rồng nước làm gì? A phun lửa tháng liền C ăn hết cỏ B kiệt sức rơi xuống D phun xuống thành sông suối Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Hai rồng tạo nên hai mùa đất Tây Nguyên? A mùa mưa, mùa bão C mùa đông, mùa B mùa khơ, mùa mưa D mùa nắng, mùa gió Câu (0.5 điểm) Câu chuyện cho biết Tây Nguyên vùng đất nào? A Là vùng đất đỏ, nhiều sơng suối B Là vùng đất đỏ khơ nóng rang C Là vùng đất xanh tươi, mát mẻ D Là vùng đất nhiều rồng Câu (0.5 điểm) Dòng dùng thay cho tên bài? A C Câu chuyện rồng lửa đất Tây Nguyên Câu chuyện hai rồng đất Tây Nguyên B Câu chuyện rồng nước đất Tây Nguyên D Câu chuyện người Xê-đăng Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền s/x, iêt/iêc vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) inh ắn Câu (0.5 điểm) ung ức Câu (0.5 điểm) ấu í Câu (0.5 điểm) ớm Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) th ´ tha Câu (0.5 điểm) ch ´ hộp Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để từ/câu Câu (0.5 điểm) ! Thời tuyệt tiết thật Câu (0.5 điểm) phùn mưa gió bấc to Gió ! Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) ả Mùa oi Câu (0.5 điểm) ấm thật thu áp ! Mùa Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) chồi đâm lộc nảy Bài 4:Chọn đáp án (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Cụm từ thay cụm từ "khi nào" câu đây: "Khi lớp bạn dã ngoại?" A Bao C Như B Ở đâu D Làm Câu (0.5 điểm) Điền vào ngoặc dấu câu thích hợp: Trời mưa to quá( ) Nước ngập lênh láng khắp nơi( ) A Trời mưa to Nước ngập lênh láng khắp B Trời mưa to quá? Nước ngập lênh láng khắp nơi! nơi! C Trời mưa to quá! Nước ngập lênh láng khắp D Trời mưa to quá! Nước ngập lênh láng khắp nơi? nơi Bài 4:Chọn đáp án (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Cụm từ thay cụm từ "khi nào" câu đây: "Khi lớp bạn dã ngoại?" A Bao C Như B Ở đâu D Làm Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) ca sĩ diễn công lao xe lái viên anh cù cần gan chăm hùng sáng tạo lành thạo thành nghề vất vả Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) chuyên siêng khó cần mẫn chịu cần Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để câu Câu (0.5 điểm) em an Bố công Câu (0.5 điểm) dũng cảm đội Chú Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để câu Câu (0.5 điểm) em an Bố công Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) dũng cảm đội Chú À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 34 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc văn trả lời câu hỏi Đánh cá đèn Chiều hôm ấy, bãi biển tấp nập hẳn lên Ai muốn xem đội thuyền khơi đánh cá đèn Lũ trẻ theo bãi Các thuyền nổ máy ran ran vọt khơi, trườn nhanh qua vùng sóng lừng Nắng chiều tỏa ánh vàng hoe Màu cầu vồng lên bụi nước đầu sóng Mặt trời lặn Màn đêm buông xuống Đèn điện thuyền bật sáng rực rỡ Vài tiếng đồng hồ sau, thấy ánh đèn, cá kéo đen đặc Những mối, nục lên, vào lúc nhúc Dưới ánh điện, mắt chúng sáng rực vùng trận mưa tàn lửa… Mỗi thuyền đánh bốn mẻ lưới mà chở không hết cá, phải đùn vào lưới thả xuống nước kéo Thuyền no, lặc lè sóng (Bùi Nguyên Khiết) Câu (0.5 điểm) Các đội thuyền bắt đầu khơi đánh cá đèn vào lúc nào? A Lúc nắng chiều tỏa ánh vàng hoe B Lúc mặt trời vừa bắt đầu lặn C Lúc đêm vừa buông xuống D Lúc sáng sớm tinh mơ Câu (0.5 điểm) Khi đêm bng xuống, thuyền đánh cá làm gì? A Thả mồi câu xuống biển B Nổ máy tiến vào bờ C Chạy tìm chỗ quăng lưới D Bật đèn điện sáng rực rỡ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Dòng nêu từ ngữ tả cá biển nhiều đèn điện bật sáng thuyền? A Cá vào B Cá bơi đàn, tung tăng ánh đèn C Kéo đen đặc; vào lúc nhúc D Kéo đầy mặt biển; trắng xóa vùng Câu (0.5 điểm) Dưới ánh điện, mắt cá trông nào? A sáng rực vùng trận mưa băng B sáng rực vùng trận mưa rào C sáng rực vùng trận mưa tàn lửa D sáng rực ánh điện Câu (0.5 điểm) Khi thuyền chở không hết cá, người thuyền làm gì? A thả bớt cá xuống biển B đùn cá vào lưới thả xuống nước kéo C đùn cá vào lưới thả biển để nuôi D đùn cá vào lưới đưa sang thuyền khác Câu (0.5 điểm) Dòng gợi tả thuyền chở nhiều cá? A Lặc lè sóng B Trườn qua sóng lừng C Nổ máy ran ran D Băng băng lướt sóng Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền tr/ch, o/ô vào chỗ trơng thích hợp Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) èo thuyền Câu (0.5 điểm) ần nhà Câu (0.5 điểm) úm ím Câu (0.5 điểm) n nê Câu (0.5 điểm) n đùa Câu (0.5 điểm) t tượng Bài 3:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối Câu (0.5 điểm) công nhân trường học bác sĩ nhà máy họa sĩ bệnh viện giáo viên xưởng vẽ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) người bán hàng cửa hàng nông dân nông trại phi công máy bay dược sĩ quầy thuốc bác sĩ lắp đặt, sửa chữa điện tài xế vận hành, sửa chữa máy móc kĩ sư lái xe chở hàng chở khách thợ điện khám chữa bệnh ca sĩ quét dọn, lau chùi, làm đội bảo vệ an ninh tổ quốc họa sĩ sáng tác tranh lao cơng trình bày hát Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Từ trái nghĩa với từ "xuất hiện" là: A xuất phát B lúc C xảy D biến Câu (0.5 điểm) Tìm từ ngã, nghĩa là: đồ dùng để cơm gắp thức ăn, hình que tròn nhẵn, ghép thành đôi? A dũa C đĩa B đũa D dĩa Câu (0.5 điểm) Từ trái nghĩa với từ "thông minh" là: A sáng B nhanh nhẹn C ngu ngốc D hoạt bát Câu (0.5 điểm) Tìm từ hỏi, trái nghĩa với từ "đóng"? A mỏ B mở C mổ D mủ Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Từ trái nghĩa với từ "xuất hiện" là: A xuất phát B lúc C xảy D biến Câu (0.5 điểm) Tìm từ ngã, nghĩa là: đồ dùng để cơm gắp thức ăn, hình que tròn nhẵn, ghép thành đơi? A dũa B đũa C đĩa D dĩa Câu (0.5 điểm) Từ trái nghĩa với từ "thông minh" là: A sáng B nhanh nhẹn C ngu ngốc D hoạt bát Câu (0.5 điểm) Tìm từ hỏi, trái nghĩa với từ "đóng"? A mỏ B mở C mổ D mủ À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 35 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc văn trả lời câu hỏi Tình thương Bác Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm gia đình lao động nghèo Hà Nội Anh cán đến trước nói với chị Chín: - Chị nhà, khách đến thăm Tết đấy! Lát sau, Bác bước vào nhà Chị Chín sửng sốt nhìn Bác Mấy cháu nhỏ kêu lên “Bác Hồ, Bác Hồ!“, chạy lại quanh Bác Lúc chị Chín tỉnh, vội chạy lại ơm chồng lấy Bác, khóc Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi: - Năm đến, Bác đến thăm nhà, thím lại khóc? Tuy cố nén chị Chín thổn thức, nói: - Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng Được thấy Bác đến nhà, cảm động quá! Bác trìu mến nhìn chị Chín cháu nói: - Bác khơng thăm người mẹ thím thăm ai? (Theo Phạm Thị Sửu – Lê Minh Hà) Câu (0.5 điểm) Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm nhà ai? A Một gia đình lao động giàu Hà Nội B Một gia đình lao động nghèo Hà Nội C Một gia đình viên chức nghèo Hà Nội D Một gia đình viên chức giàu Hà Nội Câu (0.5 điểm) Lúc Bác bước vào nhà, thái độ chị Chín nào? A Sửng sốt B Chợt tỉnh C Nghẹn ngào D Ngạc nhiên Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Vì gặp Bác, chị Chín lại khóc nức nở? A Vì chị khơng để tiếp đãi Bác B Vì chị thấy nhà nghèo khổ q C Vì chị q xúc động Bác đến thăm nhà D Vì chị buồn Bác đến thăm nhà Câu (0.5 điểm) Chờ cho chị Chín bớt xúc động, Bác an ủi chị điều gì? A Chị nhà, khách đến thăm Tết đấy! C Năm sau Bác lại đến thăm mẹ thím nhé! B Năm đến, thím lại khóc? D Năm đến, Bác đến thăm nhà, thím lại khóc? Câu (0.5 điểm) Câu "Bác khơng thăm người mẹ thím thăm ai?" ý nói gì? A Bác ln quan tâm đến cháu thiếu nhi B Bác quan tâm đến gia đình lao nghèo động nghèo C Bác quan tâm đến cụ già nghèo D Bác quan tâm đến người phụ nữ khổ nghèo Câu (0.5 điểm) Bộ phận in đậm câu "Chị Chín khóc xúc động.” trả lời cho câu hỏi nào? A Khi nào? B Như nào? C Để làm gì? D Vì sao? Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối để căp từ trái nghĩa với Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) ồn yên tĩnh nóng nực đần độn khôn ngoan mát mẻ nhẹ nhõm nặng nề vui vẻ buồn bã mạnh mẽ trắng trẻo đen bừa bộn gọn gàng yếu đuối trẻ người lớn dũng cảm xấu xí rộng rãi chật chội xinh đẹp nhút nhát Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) tối tăm sáng sủa cứng cáp mềm yếu xa xôi gần gũi xanh non héo úa Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống: "Bé Mai xinh Da bé trắng hồng má phinh phính " A C Bé Mai xinh Da bé trắng hồng, má phinh phính Bé Mai xinh Da bé trắng hồng, má phinh phính, B D Bé Mai xinh Da bé trắng hồng Má phinh phính Bé Mai xinh Da bé trắng hồng Má phinh phính, Câu (0.5 điểm) Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống: "Hồi chiến khu Việt Bắc ngày Bác dậy sớm để tập thể dục " A C Hồi chiến khu Việt Bắc, ngày Bác dậy sớm để tập thể dục, Hồi chiến khu Việt Bắc Ngày Bác dậy sớm để tập thể dục, B D Hồi chiến khu Việt Bắc Ngày Bác dậy sớm để tập thể dục Hồi chiến khu Việt Bắc, ngày Bác dậy sớm để tập thể dục Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Điền dấu chấm than hay chấm hỏi chỗ trống: "Con yêu mẹ Mẹ u khơng " A Con u mẹ lắm! Mẹ u khơng! B Con u mẹ lắm! Mẹ u khơng? C Con u mẹ lắm? Mẹ u khơng! D Con u mẹ lắm? Mẹ u khơng? Câu (0.5 điểm) Điền dấu chấm than hay chấm hỏi chỗ trống: "Mèo Em nhớ chị khơng " A Mèo ơi? Em nhớ chị khơng? C Mèo ơi! Em nhớ chị khơng! B Mèo ơi? Em nhớ chị khơng! D Mèo ơi! Em nhớ chị khơng? Bài 4:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Đặt câu hỏi với phận in đậm câu sau: "Chủ nhật, bé quê thăm ông bà nội." A Bé quê thăm ông bà nội với ai? B Bé quê thăm ơng bà nội để làm gì? C Bé quê thăm ông bà nội nào? D Khi bé quê thăm ông bà nội? Câu (0.5 điểm) Đặt câu hỏi với phận in đậm câu sau: "Lan gặp chị Mai đường học về." A Lan gặp chị Mai đâu? B Lan gặp chị Mai nào? C Lan gặp chị Mai với ai? D Vì Lan gặp chị Mai? Câu (0.5 điểm) Đặt câu hỏi với phận in đậm câu sau: "Sáo hót hay." A Sáo hótkhi nào? B Sáo hótnhư nào? C Sáo hót đâu? D Vì Sáo hót? Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Bộ phận in đậm câu sau trả lời cho câu hỏi nào? "Vì chăm tập luyện thể dục nên Nam khỏe mạnh." A Khi nào? B Ở đâu? C Để làm gì? D Vì sao? Câu (0.5 điểm) Bộ phận in đậm câu sau trả lời cho câu hỏi nào? "Bé ăn nhiều cá để sáng mắt thông minh." A Bé ăn nhiều cá nào? B Bé ăn nhiều cá để làm gì? C Bé ăn nhiều cá đâu? D Bé ăn nhiều cá với ai? Câu (0.5 điểm) Đặt câu hỏi cụm từ "khi nào" cho câu sau: "Vào đêm trăng sáng, sông Hương đẹp vô cùng." A Vào đêm trăng sáng nào? C Khi trăng sáng sông Hương đẹp vô cùng? Vào đêm trăng sáng, sông Hương nào? D Khi sông Hương đẹp vô cùng? B Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... lạnh đông Mùa lẽo hè nóng nực Mùa Câu (0.5 điểm) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1:... âu? À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 22 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc... nơi À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 21 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Đọc trả lời (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng việt học kỳ 2 lớp 2 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng việt học kỳ 2 lớp 2

Từ khóa liên quan