giao trinh latin trung cấp cao đẳng

29 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:02

giao trinh latin;giao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latingiao trinh latin GIÁO TRÌNH TIẾNG LA-TINH Dàn đề Giới thiệu trang 02 Bài 01 : Danh từ - Cách chia I trang 06 Bài 02 : Danh từ - Cách chia II trang 08 Bài 03 : Danh từ - Cách chia III trang 11 Bài 04 : Danh từ - Cách chia III (tiếp) trang 14 Bài 05 : Danh từ - Cách chia IV trang 17 Bài 06 : Danh từ - Cách chia V trang 19 Bài 07 : Nhận định chung chia danh từ trang 21 Bài 08 : Tính từ trang 25 Bài 09 : Tính từ (tiếp) trang 27 Bài 10 : Tính từ - Ba cấp so sánh trang 30 Bài 11 : Tính từ - Lên cấp ngoại lệ trang 31 Bài 13 : Số đếm trang 33 Bài 14 : Đại từ trang 35 Bài 15 : Đại từ (tiếp) trang 39 Bài 16 : Động từ - Trợ động từ sum trang 42 Bài 17 : Cách chia động từ tác động trang 46 Bài 18 : Động từ thụ động trang 50 Bài 19 : Động từ độc lập - Động từ trung lập - Động từ vô trang 55 Bài 20 : Động từ ngoại lệ trang 57 Bài 21 : Động từ khiếm khuyết trang 55 Bài 22 : Trợ từ trang 58 Bài 23 : Giới từ liên từ trang 59 GIÁO TRÌNH TIẾNG LA TINH Giới thiệu Đây giáo trình vắn gọn, soạn thảo dẫn khởi vào học tiếng La-tinh Vì thế, bạn đừng đòi hỏi thuộc bước khởi đầu I Trước hết, tiếng La-tinh tử ngữ Tử ngữ ngôn ngữ chết, với ý nghĩa khơng sử dụng nữa, thí dụ tiếng Phạn, tiếng cổ Trung Hoa, v.v Vì tiếng la-tinh khơng phải tử ngữ Đúng ngữ, với ý nghĩa gốc phần lớn ngơn ngữ châu Âu, thế, gốc nhiều ngôn ngữ châu Mỹ châu Đại Dương Sau trích tin Đài Chân lý Á Châu ngày 20 / 02 / 2012 , đưa tin vấn Hãng tin Zenit vấn cha Roberto Spataro, giáo sư khoa Văn chương Kitô giáo Khảo cổ Viện đại học Giáo hoàng Salêdiêng : ”để trả lời cho nhận định tiếng La-tinh "ngôn ngữ chết", cha Spataro cho biết: ”Ðây thật cách nói khơng phù hợp Tơi tự hỏi người ta lại bảo ngôn ngữ tử ngữ, ngôn ngữ mà Seneca, thánh Augustinô, thánh Tôma Aquinô hệ nhà khoa học, từ Galvani nhà phát minh điện lực, đến Gauss ơng trùm tốn học, tất sử dụng ” Trước lâu, giáo sư đại học tiếng Ðức quốc nói với tơi trường có 800,000 học sinh trung học sinh viên đại học học tiếng La tinh Còn Viện hàn lâm chúng tôi, nhận sinh viên Trung quốc đại học họ gởi đến, họ cảm thấy nhu cầu hiểu biết văn minh nguồn gốc văn hóa Âu Châu trình bày tiếng La tinh.” Hơn nữa, ngày tên động vật thực vật y dược dùng tiếng La-tinh Tóm lại, tiếng La-tinh tử ngữ, khỏi cần đến giáo trình Cũng xin lưu ý bạn học dược, cần học danh từ II Những đặc điểm tiếng La-tinh Đặc điểm thứ tiếng La-tinh có loại từ phải chia Đó Danh từ (substantivum), tính từ (adjectivum), đại từ (pronomen) động từ (verbum) Ai học tiếng Nga dễ hiểu đặc tính Mỗi mẫu chia từ La-tinh gồm cách số cách số nhiều Cách theo La-tinh gọi casus động từ cadere có nghĩa ngã xuống rơi xuống (từng nấc) Để dễ gọi, lấy theo tiếng Pháp cas : trường hợp , cho dễ hiểu, đồng thời tên cách lấy theo tiếng Pháp cho dễ gọi sau: Ca chủ Ca gốc Ca cho Ca chịu Ca gọi Ca từ : (Nominatif) đứng làm chủ ngữ tất nhiên chưa chia, : (Génitif) có sẵn phần gốc để chia ca khác, : (Datif) cho ai, người nhận đặt ca này, : (Accusatif) làm túc từ trực tiếp cho động từ, : (Vocatif) tức để xưng hô, : (Ablatif) từ đó, đó, xuất xứ, nơi chốn) Chú ý : Ca cho, lấy theo nghĩa gốc từ ngữ, phải gọi ”ca nhận”, gọi Ca cho sau ca chịu, dễ nhớ Đặc điểm thứ hai tiếng La-tinh khơng có kính ngữ Người Pháp họ bảo tiếng la-tinh xưng mày tao với tất người ( Le latin tutoie tous les homes ) Nhưng xin vui lòng nhớ cho ngơn ngữ tiếng Pháp, xưng mày tao kiểu nói thân mật ! III Cách đọc tiếng La-tinh Vì tiếng Việt chủ yếu lấy tự dạng âm vận tiếng La-tinh, nên cách đọc tiếng La-tinh tương tự cách đọc tiếng Việt 1- Riêng chữ e tiếng La-tinh, thường đọc e theo tiếng Việt, phải độc ê Cũng vậy, chữ o phải đọc Thí dụ : Domine, phải đọc Đơ-mi-nê Khi gặp âm có dấu sắc ( ’ ) âm phải nhấn đọc 2- Cách đọc số liên âm (dipthongus) : Liên âm kết hợp nguyên âm thành âm a) Vần au liên âm ( đọc đau đau đớn ), danh từ riêng tận aus, aum , u đọc với chữ sau, Nicolaus ( đọc : Ni-cô-la-uts ) v.v… b) Vần eu sau có S hay M, từ kép DE, RE mà ra, khơng phải liên âm, deus, đọc đê-uts Từ eun, euntis từ kép Từ heus từ khác eu liên âm c) Vần ua, ue, uae, ui, uo, uu đứng sau Q hay NG liên âm , qui, lingua Các trường hợp khác đọc riêng, ardua (đọc ar-đu-a) d) Các từ suadeo, suavis, suesco, từ kép từ đó, đọc theo Rơ-ma, ua, ue liên âm 3- Chữ H, - đứng sau C kết hợp với C mà đọc K, brachia ( đọc bra-ki-a ), - đứng sau P kết hợp với P mà đọc F, pharus ( đọc pha-ruts ), - đứng sau chữ khác thành H câm (tức không đọc), thus ( đọc tuts ), myrrha ( đọc my-ra ), thronus ( đọc t-ro-nuts ) … Các từ sau đây, đọc theo cách rơma, H đọc K: mihi, nihil, nihilum, nihilominus, annihilare 4- Vần TI, đứng trước nguyên âm đọc xi, statio, đọc : sta-xi-ô Nhưng đứng đầu từ hay đứng sau S, X đọc TI thường Trong từ Antiochus, Antiochia đọc thường 5- Chữ N đứng sau G, theo cách Rơma, đọc NH Thí dụ : agnus ( đọc a-nhuts) 6- Khi trước R có phụ âm, phụ âm phải đọc riêng, khơng ghép với ngun âm trước Thí dụ : volucris ( đọc : vô-lu-crits ) 7- Chữ S, đọc theo âm La-tinh đọc X (khơng uốn lưỡi) 8- Chữ X đứng nguyên âm đọc với hai ( đọc kx cx Thí dụ sexus ( đọc : xêk-xuts ) 9- Vần ex trans đứng trước nguyên âm, từ kép, x s đọc Z Thí dụ : exaudi (kép ex audi) đọc : êk-zau-di, transire (kép trans ire) đọc : t-ran-zi-rê ) CHÚ Ý : - Trong sách cũ, viết chữ in hoa, có gặp chữ V thay cho chữ U Thí dụ : viết PAULUS người ta viết PAVLVS - Chữ I J tuỳ trường hợp, dùng lẫn cho Thí dụ : Alleluia, viết Alleluja IV Cấu tạo giáo trình Mỗi giáo trình gồm phần : Phần thứ chủ đề Phần thường vào chủ đề khơng giải thích nhiều, coi tham khảo giáo trình biết điểm ngữ pháp ngơn ngữ có gốc từ La-tinh, Anh, Ý, Pháp, Đức, v.v Thường phần dàn dựng làm thành tiết, dài, chia làm nhiều tiết Phần thứ hai phần khảo sát Phần coi phần khảo cổ , giúp bạn săn lùng từ, câu La-tinh ”gặp đường đời”, kích thích tò mò tìm hiểu, để coi thí dụ việc học hỏi tiếng La-tinh Hy vọng thắc mắc bạn đóng góp nhiều cho phần Phần thứ ba câu ghi nhớ : Đó thành ngữ châm ngôn hay phương ngôn tiếng La-tinh, giúp quen sử dụng câu đào sâu việc học hỏi tiếng La-tinh Cuối đọc thêm, không thuộc giáo trình kẻo làm ”đau đầu bạn”, nên đọc thường ngoại lệ hay gặp ****************************** Bài DANH TỪ Có cách chia danh từ tuỳ theo tận , tức tuỳ theo vần chữ cuối danh từ Như nói, sau ca chủ, ca gốc gốc ca khác, xác định cách chia danh từ, nên tự điển luôn cho ca chủ ca gốc Khi học từ ngữ, nhớ phải học ca gốc để biết danh từ chia theo mẫu Cách chia I V có mẫu Cách chia II có mẫu Cách chia III có mẫu Cách chia IV có mẫu Tổng cộng có 11 mẫu chia Nhưng bạn đừng lo, thấy, mẫu chia, có nhiều điểm giống Chia danh từ cách I (Ca gốc tận ae) Mensa, ae (f) : bàn Ca Số Chủ Mens a Gốc Mens ae Cho Mens ae Chịu Mens am Gọi Mens a Từ Mens a Tất danh từ số tận a-ae, số nhiều tận ae-arum, chia theo mẫu Thí dụ : Aqua, ae : nước, gloria, ae : vinh quang, … Để dễ nhớ, số ít, bạn nói : cá trê chê cám cá tra ( ! ) Những danh từ chia theo mẫu thường giống cái, trừ danh từ người, : Propheta,ae : ngôn sứ Khảo sát : Chữ ghi thánh giá INRI (đúng phải viết : I.N.R.I.) chữ viết tắt từ la-tinh : JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM : Giê-su (người thành) Na-gia-rét (là) Vua (của người) Do-thái Câu ghi nhớ : Da mihi animas, Domine, cetera tolle ! Lạy Chúa, cho linh hồn, khác xin lấy ! Bài Ngoại đọc lệ thêm cách I 1- Những danh từ giống sau đây, số nhiều, ca cho ca từ tận abus : anima (linh hồn), dea (thần nữ), liberta (người nữ tự do), filia (con gái), domina t (bà, bà chủ), vicina (bà láng giềng, hàng xóm), famula (nữ tỳ, tớ gái), socia (bạn gái), equa (ngựa cái), mula (la cái), capra (dê cái), asina (lừa cái) Thuộc Linh Láng lòng : hồn, giềng, tớ, thần, bạn, nữ, ngựa, con, la, dê, bà, lừa 2- Một số danh từ xuất xứ từ tiếng Hy-lạp, số ít, ca gốc tận es, ca cho tận ae, ca chịu tận en, ca khác tận e Như epitome,es (f) : sách toát yếu, musice,es (f) : âm nhạc, grammatice,es : ngữ pháp 3- Một số danh từ, số ít, ca chủ tận es, ca gốc ca cho tận ae, ca chịu tận en, ca sau tận e Như cometes,ae : chổi , Anchises,ae (m) : ông An-ki-xê, v.v… 4- Một số danh từ riêng tiếng Hếp-rêu, ca gốc ca cho tận ae, ca khác tận am không chia (giữ nguyên ca chủ), Adam,ae : nguyên tổ Ađam, Abraham,ae : Ông Áp-ra-ham 5- Một số danh từ riêng khác, ca chủ tận as, ca chịu tận am hay an, ca khác biến đổi theo mẫu Như Isaias,ae : ông I-sai-a, v.v… *********************************** Bài (Ca CHIA DANH TỪ CÁCH gốc II tận i) Trong cách II, ca chủ số có tận us , tận er hay ir , tận um , có mẫu : Mẫu : Dominus, i (m) : Chúa, chủ Số nhiều us Domin i i Domin orum o Domin is um Domin os e Domin i o Domin is Mẫu : Puer, i (m) : ố Số nhiều uer Puer i uer i Puer orum uer o Puer is uer um Puer os uer Puer i uer o Puer is Chú trẻ ý em : 1- Những danh từ số tận us, i chia theo mẫu 1, tận er, i hay ir, i chia theo mẫu 2, số nhiều tận i, orum chia theo mẫu được, số nhiều, hai mẫu giống 2- Như thấy, mẫu dạng đặc biệt mẫu Chỉ khác ca chủ ca gọi số giống nhau, ca gốc thêm i vào thơi Nên phát biểu cách tổng quát : Các danh từ ca gốc tận i chia theo cách II, ca chủ tận er hay ir ca gọi số giữ nguyên ca chủ 3- Những danh từ chia theo mẫu 2, có ca gốc số bỏ e trước vần ri, để làm gốc cho ca khác, Liber, libri ( sách ), v.v… Mẫu : Templum, i (n) : đền ố Số nhiều empl um Templ a empl i Templ orum empl o Templ is empl um Templ a thờ empl um Templ a empl o Templ is 1- Những danh từ số tận um, i , số nhiều tận a, orum chia theo mẫu 2- Những danh từ chia theo mẫu giống trung 3- Các bạn thử phân tích mẫu có chung không chung với mẫu 1, để thấy mẫu lại xếp vào cách chia II Khảo sát : Chữ X P chữ đầu từ Hy-lạp : XPISTOS (cờ-rít-stơts) : Đấng xức dầu, tức Ki-tơ Tiếng la tinh Christus Vì thế, chữ P X (thường trang trí viết lồng lên cho đẹp) khơng nên trang trí tồ Đức Mẹ hay thánh Hai chữ khác hẳn với chữ P M thường viết lồng lên thường trang trí tồ Đức Mẹ Theo tơi, hai chữ viết tắt Per Mariam ( nhờ Mẹ Maria ) câu kinh điển lòng tơn sùng Đức Mẹ : Ad Jesum per Mariam ( Nhờ Mẹ Maria đến Chúa Giê-su ) Câu ghi nhớ : Non mihi, Domine, sed nomini tuo da gloriam ! Lạy Chúa, cho con, cho danh Chúa vinh sáng ! Bài đọc thêm NGOẠI LỆ CỦA CÁCH II 1- Từ Deus (Thiên Chúa), agnus (con chiên), chorus (ca đồn), ca gọi giống ca chủ Nhưng từ deus danh từ chung, chư thần, có số nhiêù sau : Ca Ca Ca Ca Ca Ca chủ cho từ : gốc : chịu gọi : dii : diis : : diis hay hay deorum deis deos dii deis 2- Từ Jesus (Chúa Giê-su), ca chủ Jesus, Ca chịu Jesum, ca khác Jesu 3- Những danh từ tận ius, Gregorius (ông Gregorius), filius (con trai), genius (thần), v.v… số ít, ca gọi bỏ e Trừ pius Thí dụ : Hỡi trai ta : Fili mi ! - Lạy Chúa Giêsu từ nhân : Pie Jesu Domine ! 4- Một từ giống trung, số ít, ca chủ, chịu gọi tận us, có từ tận on, vulgus,i : dân (từ có dùng giống đực), virus,i : nhựa độc, pelagus,i : biển, Lexicon,i : tự điển nhỏ Từ vulgus, ca chịu có vulgum Từ virus có dùng cách không chia Lại từ : vulgus, pelagus virus thiếu số nhiều 5- Một số danh từ riêng tiếng Hy-lạp, ca chủ tận eus, ca gốc tận ei hay eos, ca chịu tận eum, eon, hay ea, ca gọi tận eu, ca cho ca từ tận eo thường Như : Orpheus, Perseus, v.v… 6- Một số danh từ có ca chủ tận os, ca chịu tận um hay on, ca khác thường, Delos, deli (f) : gò Delos 7- Trong cách chia này, đơi gặp từ giảm thiểu đơi vần, : di, virum, thay dii, virerum 8- Khi muốn chia tên riêng tiếng Hếp-rêu, thêm tận us vào tên đó, lấy ca gốc tận i để chia thường Thí dụ : Jacob, làm thành Jacobus,i … **************************** Bài CHIA DANH TỪ CÁCH III (Ca gốc tận is) Cách có mẫu : mẫu cho danh từ giống đực cái, mẫu cho danh từ giống trung Mẫu : Soror, is (f) : Số Số nhiều Soror Soror es Soror is Soror um Soror i Soror ibus Soror em Soror es Soror Soror es chị Soror e Soror ibus Mẫu : Avis, is (f) : chim Số Số nhiều Av is Av es Av is Av ium Av i Av ibus Av em Av es Av is Av es Av e Av ibus Những danh từ có ca gốc tận is, ca gốc nhiều vần ca chủ, chia theo Soror, vần ca chủ chia theo Avis Khảo sát : Ba chữ JHS thường ghi cửa Nhà Tạm chữ viết tắt JESUS HOMINUM SALVATOR : Chúa Giê-su Đấng Cứu độ nhận loại Vì thế, khơng nên đặt chữ Đức Mẹ hay thánh Câu ghi Abyssus Similis abyssum invocat similem quaerit nhớ : : Vực Chu thẳm tầm kêu chu, : gào mã vực thẳm tầm mã ********************** Bài đọc thêm NGOẠI LỆ CỦA CÁCH CHIA III 1- Những từ sau, số ít, ca chịu tận im, ca từ tận i : amussis (mực tầu), sinapis (rau cải), buris (bắp cày), sitis (sự khát), vis (sức, va chạm), tussis (bệnh ho), ravis (sự khan cổ), cucumis (quả dưa), canabis (dây gai, dây rợ) Các tên sơng có tận is , sơng Tigris, tên thành có tận polis , thành Neapolis, chia 2- Những từ sau, số ít, ca chịu có tận em im, ca từ có tận e i : restis (dây), securis (rìu), sementis (hạt giống), turris (tháp), febris Khảo sát : Ave : Chào ! (chào người) Avete : Chào ! (chào nhiều người) Vale : Tạm biệt ! (một người) Valete : Tạm biệt ! (nhiều người) Đúng từ có nghĩa : Khoẻ ! : Mạnh giỏi ! Gratias tibi : Cảm ơn bạn! (một người) Gratias vobis : Cảm ơn bạn ! (Ở hiểu ngậm động từ Ago) Câu ghi nhớ : Timeo unius libri hominem : Tôi sợ người sách Ý nói : sách khác (thiên kinh vạn quyển), họ ghi nhớ đầu họ Bài đọc 1- thêm Từ NGOẠI domus LỆ CỦA (f) CÁCH : CHIA nhà IV : Số Số nhiều Ca chủ: Dom us Dom us Ca gốc: Dom us hay i Dom uum hay orum Ca cho: Dom ui hay o Dom ibus Ca chịu: Dom um Dom us hay os Ca gọi: Dom us Dom us Ca từ: Dom o Dom ibus Ca gốc domi dùng cách nói nhà : Estne domi ? - Nó có nhà không ? 2- Những từ giống trung tận u, gặp ca gốc tận us, ca cho tận ui, cornus, tonitrui, v.v 3- Những từ sau, số nhiều, có ca cho ca từ tận ubus : acus,us (kim), arcus,us (cây cung), artus,us (khớp xương), lacus,us (đầm, hồ), partus,us (sự sinh con), portus,us (cửa biển), quoestus,us (lợi lãi), quercus,us (cây sồi),specus,us (hang hốc), tribus,us (dòng dõi) Riêng từ portus,us (cửa biển), quoestus,us (lợi lãi), tận ubus hay ibus Từ artus (khớp xương) idus (mười rằm) có số nhiều 4- Có từ tiếng Hy-lạp, ca gốc tận us, ca khác tận o hay os, : echo,us (f) : tiếng vang, eos,us (f) : rạng đông ************************** Bài Mẫu CHIA : DANH Dies TỪ (m,f) CÁCH : V ngày Số nhiều es Di es ei Di erum ei Di ebus em Di es es Di es ei Di ebus Những danh từ chia theo cách dùng ca gốc, ca cho ca từ số nhiều Trừ từ res, dies, species dùng đủ ca Khảo sát : Ad bonum annum : Chúc mừng năm (Chúc Năm tốt lành) Cũng nói : Ad prosperum annum : (Chúc năm may mắn) Ad bonam sanitatem : Câu Chúc ghi Ne quid nimis : Bài đọc thêm Đừng sức khoẻ nhớ VỀ SỐ CỦA (Nên DANH giữ TỪ : mức quân NÓI bình) CHUNG 1- Từ nemo (khơng ai, khơng người nào) danh từ môn học, tên riêng, - nhân đức, nết xấu, kim loại, tuổi nào, khơng có số nhiều Khơng ai, mơn học, tên riêng, Nhân đức, nết xấu, lồi kim, tuổi 2- Có từ số lại có nghĩa số nhiều, danh từ tổng hợp Thí dụ : grex,gregis (đồn lũ) 3- Có từ số nhiều, mang nghĩa số ít, scopae (cái chổi), Athenae (thành Athenae) 4- Có từ số nhiều khác nghĩa số ít, : Số Fides : Đức Tin, Mos : lệ thói AEdes : chùa Ops : giúp đỡ, Số nhiều Fides : dây đàn, Mores : nết na, đức hạnh, AEdes : nhà, opes : cải, binh sĩ 5- Có từ số việc, số nhiều lại hành động việc Như : cogitatio : tư tưởng, - cogitationes : ý tưởng 6- Có từ số nhiều đổi cách chia, nên có đổi giống : Số Số nhiều Coelum,i (n) : trời, Coeli,orum (m) : tầng trời, Vas,asis (n) : cài bình Vasa, orum, Tartarus,i (m) : âm phủ, Tartara,orum (n) Locus,i (m) : nơi, chỗ, loci loca,orum (m,n) Jocus,i (m) : chơi, Joci joca,orum (m,n) Avernus,i (m) : hoả ngục, averna,orum (n) Balneum,i (n) : nhà tắm, Balneae,arum (f) Balteus,i (m) : đai lính Baltea,orum (n), Epulum,i (n) : yến tiệc, Epulae, arum (f), Rastrum,i (n) : cào Rastri,orum (m), Dlicium,i (n) : khoái lạc, Deliciae, arum (f), Capistrum,i (n) : khớp, Capistri,orum (m), Frenum,i (n) : khớp, Freni,orum (m) ************************* Bài NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC CÁCH CHIA DANH TỪ 1- Gốc ca gốc gốc chung ca, trừ ca chủ ca gọi Điều giải thích tự điển, luôn người ta phải cho ca gốc kèm theo ca chủ Khi học từ 2- Ở số nhiều, ca cho ca từ ln giống nhau, 3- Các danh từ giống trung có ca giống ca chủ, ca chịu ca từ Lại ca số nhiều luôn tận a 4- Những danh từ thiếu ca - Fas (nên), nefas (khơng nên), có ca chủ, ca chịu ca gọi số - Macte (hãy vững vàng), có ca gọi số : macte số nhiều: macti - Nauci, flocci (chẳng gì), có ca gốc số - Opis, opem, ope (sự hỗ trợ), có ca gốc, ca chịu ca từ số - Grates (sự cảm ơn), có ca chủ ca chịu số nhiều - Rogatu (sự cầu xin), natu (sự sinh ra) promtu (sự có sẵn), có ca từ số - Lues (nước), có ca chủ, ca chịu : luem ca từ : lue số Chia danh từ kép - Nếu từ tạo thành ca chủ, chia hai (tuỳ theo mẫu từ đó), : respublica, reipublicae, - Nếu có từ ca chủ, chia từ đó, : Agricultor, agricultoris, Paterfamilias, patrisfamilias, Khảo sát : Chữ viết tắt etc có nghĩa vân vân từ la-tinh et cetera ( khác tương tự thế) Chữ AM : Ante meridiem (trước trưa), PM : Post meridiem (sau trưa), Chữ AC : Ante Christum (trước Chúa Kitô, trước công nguyên), PC : Post Christum (sau công nguyên) Câu ghi nhớ : Omnia tempus habent : Mọi việc có thời (Giờ việc nấy) Bài đọc thêm VỀ GIỐNG CỦA DANH TỪ NÓI CHUNG A- Những danh từ giống - Theo nghĩa : từ thuộc Người nam, vật Tên dân, tên gió, tháng, Chú ý : Câu “Người nam, vật đực, đàn ông” bạn đừng đực cách chia nào, : đực, đàn ông, sông, núi đồi để nối vận với câu sau, cười ! - Theo 1- Những a) Từ : tận : từ chia vulgus, theo cách pelagus II có tận virus us, er, thuộc ir Trừ giống : trung b) Những từ tận odus, synodus (công đồng), từ sau thuộc giống : Humus (đất), bysus (vải linô), vannus (nong), papyrus (giấy), abyssus (vực sâu), biblus (sách), nardus (cây cam tùng), pharus (cột đèn pha), topazius (đá hoàng ngọc), crystallus (thuỷ tinh), antidotus (thuốc giải độc), dipthongus (liên âm), eremus (nơi hoang vắng), artos artus (chòm Bắc đẩu) 2- Những từ chia cách III nhiều vần tận er, o, or, os, an, in, on, guis, nis, ax, ex , từ tận es mà ca gốc nhiều vần ca chủ, pes, pedis (bàn chân), v.v Trừ : - Những từ sau thuôc giống : dos, dotis (của vu qui), cos, cotis (đá mài), arbor,oris (cây), sindon (khăn liệm), icon (biểu tượng), fornax (lò lửa), tomex (dây gai), halex (nước mắm), supellex,ectilis (đồ lề, đoàn vật), từ số nhiều lại thuộc giống trung - Những từ sau thuộc giống trung : ador (bột lọc), cor, ordis (tim), mamor (đá hoa cương), aequor (biển), uber (vú), tuber (củ rả), piper (hồ tiêu), cicer (đỗ ván), cadaver (xác chết), ver (mùa xuân), paraver (cây a phiến), iter,itineris (đường đi, hành trình), os, oris (miệng), laser (a nguỳ), verber (roi vọt), siler (cây mây), laver (rau cần), os,ossis (xương) 3- Những từ chia theo cách IV tận us Trừ từ sau thuộc giống cái: Acus (cái kim), domus (nhà), manus (tay), porticus (tiền đường, cửa), tribus (dòng dõi), idus, uum (ngày rằm) B Những Theo nghĩa từ thuộc giống : Những từ : Đàn Xứ, thành, hiệu tận Theo : bà, vật cái, gò, sách, thơ hay tên cây, tàu : 1- Những từ chia theo cách I Trừ từ sau thuộc giống đực : a) b) Những Những từ từ Hy-lạp người, tận as, như agricola tiaras (mũ (nơng Giáo dân), Hồng), c) Từ Adria (biển Adriatique), planeta (hành tinh), cometa (tuệ tinh) 2- Những từ chia theo cách III tận as, es mà ca gốc vần ca chủ, - Những từ tận is, do, go, io, x mà ca chủ có vần, Những từ tận s đứng sau phụ âm, Những từ ca gốc tận utis, udis, ys Trừ từ sau thuộc giống đực : a) Những từ có nhiều vần tận ps, hydrops,opis (bệnh thuỷ thũng), b) Những từ phần đồng tiền, trians (đồng xu), quadrans (đồng xu), sextans,antis (đồng xu), v.v c) Những từ sau : as,assis (đồng tiền), calix,icis (ly, cốc có chân), adamas,antis (kim cương), elephas,antis (voi), bombyx,icis (tằm), formix,icis (nhịp cầu), natrix,icis (roi da), cucumis (quả dưa), vomis (lưỡi cày), piscis (con cá), aqualis (bình đựng nước), cossis (con mọt), sentis (bụi gai), cassis,idis (mũ chiến), collis (đồi), follis (bễ), ensis (gươm), mensis (tháng), vermis (sâu bọ), callis (đường nhỏ), vectis (đòn gánh), postis (thanh cửa), fustis (gậy), axis (trục, chốt), torris (que lửa), caulis (cải bắp), lapis (đá), fascis (bó), dux,cis (tướng), grex,egis (đồn), rudens (dây chằng), pons (cầu), fons (suối), dens (răng), mons (núi), torrens (thác), princeps (thủ lĩnh), Oriens (phương Đông), Occidens (phương Tây), seps, epis (m,f) (con rết) , harpago, onis (f) (câu liêm), cudo, onis (mũ chiến da), udo, onis (dép rê), ordo, inis (thứ tự), cardo, inis (mộng, chốt), ligo, onis (cuốc, xẻng), unio, onis (đá ngọc), verres (lợn khoang), torques (vòng cổ), vepres (gai góc), acinaces (gươm hình cong) Từ vas, asis (bình) thuộc giống trung 2Những từ chia theo cách V Trừ : dies (m,f) (ngày), meridies (m,f) (nửa ngày, nửa phần, hướng Nam) C Giống trung : 1- Những danh từ chung không chia, nil, fas, pondo tên chữ A longum, Y graecum, v.v 2- Những từ thuộc động từ, trạng từ, phân từ dùng danh từ, : posse meum, triste vale 3- Những danh từ chia theo cách II tận um, on 4- Những danh từ chia theo cách III tận a, ar, e, en, ur, us, c, l, t Trừ a) Những từ từ kép với sau pus, thuộc tripus, giống odis (ghế đực ba : chân) b) Những từ sau : furfur (cám), fur (m,f) (kẻ trộm), turtur (chim gáy), vultur (chim kền kền), mus,uris (con chuột), lepus, oris (con thỏ), sal (m,n) (muối), himen (lễ cưới), splens (thăn), pecten (cái lược), ren, ensis (quả thận), liens, enis (lá lách), lichen, enis (hắc lào), sol (mặt trời) c) Những từ tận us mà ca gốc tận utis hay udis thuộc giống 3- Những Những từ chia theo từ cách IV có có hai tận u, genu, v.v giống : 1- Nhiều danh từ người vật có hai giống, custos, canis v.v tuỳ dùng giống 2- Có số danh từ, có hai giống, theo giống tuỳ ý , dies (m,f), cortex (m,f) (vỏ) ************************** Bài (Adjectifs) TÍNH TỪ Tính từ tiếng La-tinh chia theo danh từ cách I, II III, phân làm hai loại : 1Loại I chia theo danh từ cách I II, có hai mẫu chia, 2Loại II chia theo danh từ cách III, có ba mẫu chia A Loại I 1- Mẫu thứ : Bonus, a, um (tốt), dành cho tính từ tận us, a, um - Tận us, chia theo Dominus (m) - tận a chia theo mensa (f), - tận um chia theo templum (n) Cụ thể sau : Số nhiều g g trung g đực g bon a bon um bon i bon ae bon ae bon i bon orum bon arum bon ae bon o bon is bon is bon am bon um bon os bon as bon a bon um bon i bon ae bon a bon o bon is bon is 2- Mẫu thứ hai : miser, misera, miserum (khốn khổ), dành cho tính từ tận er, a, um Tận er chia theo puer (m), tận a chia theo mensa (f), tận um chia theo templum (n) Cụ thể sau : Số nhiều g g trung g đực g miser a miser um miser i miser ae miser ae miser i miser orum miser arum miser ae miser o miser is miser is miser am miser um miser os miser as miser a miser um miser i miser ae miser a miser o miser is miser is Chú ý : 1) tính từ chia theo mẫu (cũng danh từ chia mẫu), ca gốc chữ e, pulcher, pulchra, pulchrum 2) danh từ, coi mẫu ngoại lệ mẫu I 3) từ này, bỏ phần khảo sát Câu ghi nhớ : Quid nunc Christus ? - Nếu lúc Đức Kitô vào trường hợp bạn, Người làm (sẽ cư xử nào) ? **************************** Truyện vui tiếng La-tinh Ngày xửa có cha già đồng bàn với cha trẻ nhà xứ Ban đầu cha xứ mở chai rượu “tây” mới, nghĩ rượu ngon Cha già nâng ly làm tợp, khen : “Vinum bonus” Ý ngài muốn nói “rượu ngon”, ngài đọc sai, vinum (rượu) giống trung, tính từ bonus ngài lại để giống đực Mấy cha trẻ đưa mắt nhìn nhau, khơng dám cười để khỏi thất lễ Cha xứ thấy rượu không ngon lắm, nên mở chai nhãn khác Cha già sau nhấm nháp khen : “Vinus bonum” Lần gay go Vì ngài đọc sai từ “vinum” “vinus” khơng nghĩa hết Cha già lẩm cẩm thật Khéo phải thưa Đức Cha đưa ngài nhà hưu ! Cha xứ làm vẻ tỉnh bơ, phụ hoạ theo : “Đúng rượu ngon rượu trước Chai trước mã thôi” Cha già cười tủm tỉm Gần cuối bữa, cha xứ nhớ chai rượu uống nửa vời, loại ngon hai loại trước, liền lấy tiếp Cha già sau uống loại thứ ba này, đập tay vào bàn nói to : “Có Đây bonum vinum !” Lúc cha trẻ Bài (tiếp biết cha già TÍNH B hóm hỉnh ! TỪ theo) Loại II 1- Mẫu thứ : Prudens, entis (khơn ngoan), dành cho tính từ có ca gốc tận is, chia sau : số chia theo soror (m f) corpus (n) Riêng ca từ có hai tận e i Tận e hợp với từ người, tận i hợp với từ việc số nhiều chia theo avis (m f) cubile (n) hai số, giống đực giống Cụ thể : Số nhiều n m.-f n prudens prudent es p prudent is prudent ium p prudent i prudent ibus p prudens prudent es / is p prudens prudent es p prudent e/i prudent ibus p Những tính từ ca chủ có tận, mà ca gốc tận is, chia theo prudens Chú ý 1: Về ca từ số : a) tính từ sau ca từ tận i : anceps, ancipitis (nghi nan), locuples, etis (sung túc), suplex,icis (xin), par,paris (bằng), memor,oris (nhớ), immemor, oris (quên), vigil,ilis (tỉnh thức) (Thuộc lòng : Nghi nan, sung túc, xin, bằng, Nhớ, quên, tỉnh thức tận i) b) tính từ sau ln tận e : dives, itis (giầu), pauper, eris (nghèo), senex (già), vetus, eris (cũ), plus, pluris (nhiều hơn) (Thuộc lòng : Giầu Tận e phải nghèo, nhớ già, giữ cũ, nhiều kẻo hơn, nhầm) Chú ý : Về ca gốc số nhiều : Ca gốc số nhiều tận um, : a) tính từ dùng danh từ người, b) tính từ tận có phụ âm, trừ phụ âm c, trường hợp đó, ca từ số dùng tận e, số nhiều, ba ca riêng giống trung khơng dùng Duy có tính từ vetus (cũ), ba ca vetera c) tính từ tận c, hay tận x, ca gốc số nhiều tận ium, trừ ba từ sau tận um : supplex, icis (xin), redux, ucis (người trở về), trux, ucis (xấu, thô kệch) 2- Mẫu thứ hai : Fortis, e (ca gốc số tận is) : mạnh mẽ, can đảm Tận is chia theo Avis, dành cho giống đực giống cái, ca từ số tận i Tận e, dành cho giống trung, chia theo cubile Cụ thể : Số nhiều n m-f fort e fort es fort is fort ium fort i fort ibus fort e fort es / is fort e fort es fort i fort ibus Chú ý : Có số tính từ chia theo mẫu có ca từ số tận e dùng danh từ người, : Affinis (bạn bè, thân hữu), v.v 3- Mẫu thứ ba : celeber, celebris, celebre (nổi tiếng), ca gốc số celebris a) số : tận er (m) chia theo soror, ca từ tận i, tận is (f), chia theo avis, ca từ tận i, tận e (n), chia theo cubile b) số nhiều : tận er is, chia theo avis, tận e chia theo cubile Cụ thể sau : Số nhiều f n m f Celebr is Celebr e Celebr es Celebr es Celebr is Celebr is Celebr um Celebr ium Celebr i Celebr i Celebr ibus Celebr ibus Celebr em Celebr e Celebr es Celebr es Celebr is Celebr e Celebr es Celebr es Celebr i Celebr i Celebr ibus Celebr ibus Những tính từ tận er, is, e chia theo mẫu Câu ghi nhớ : Hilarem datorem diligit Deus : Thiên Chúa yêu thích kẻ cho vui vẻ (Cho tự nguyện, không bị ép buộc) ******************************** Bài 10 BA CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ Có cấp so sánh tính từ : 1- thường cấp (positif) Thí dụ : sanctus (thánh), 2- tương cấp (comparatif) Thí dụ : sanctior (thánh hơn), 3- tuyệt cấp (superlatif) Thí dụ : sanctissimus (rất thánh, cực thánh) - Muốn đưa tính từ thường cấp lên tương cấp, ta lấy ca có tận i, thêm or (m,f), us (n) Thí dụ : sanctus - sanctior - sanctius Tận or chia theo soror, tận us chia theo corpus, hai cách chia, ca từ số có hai tận e i - Muốn đưa tính từ lên tuyệt cấp, ta lấy ca tận i, thêm ssimus (m), ssima (f), ssimum (n) chia theo bonus, bona, bonum Thí dụ : sanctus sanctissimus, a, um Ngồi ra, có số ngoại lệ sau : 1- tính từ tận er, đưa lên tuyệt cấp thêm rimus, a, um er Thí dụ : Miser - miserrimus, a, um 2- tính từ tận dicus, ficus, volus, lên tương cấp, đổi tận us thành entior, entius, - lên tuyệt cấp, đổi us thành entissimus, a, um Thí dụ: maledicus (hay nói hành) - maledicentior - maledicentissimus, beneficus (quảng đại, hay làm ơn) - beneficentior - beneficentissimus, benevolus (nhân hậu) - benevolentior - benevolentissimus, v.v 3- tính từ tận lis theo qui tắc chung, trừ tính từ sau, lên tuyệt cấp bỏ is, thêm limus, a, um : facilis (dễ dàng), difficilis (khó), similis (giống nhau), disimilis (khác, khơng giống), gracilis (gầy gò), imbecillis (yếu đuối), humilis (khiêm nhu), agilis (nhẹ nhàng) Riêng imbecillis thành imbecillimus (vì có sẵn chữ l rồi, thêm limus có chữ l liền (Thuộc lòng : Gầy còm, yếu đuối, nhẹ nhàng Khiêm nhu, khác, giống, dễ dàng, khó khăn, Khi lên tuyệt cấp đừng lầm : Phải thêm limus cho nhằm quên) Những tính từ lên cấp ngoại luật Thường cấp : Tương cấp : Tuyệt cấp : Bomus (tốt) melior optimus Malus (xấu) pejor pessimus Magnus (to,lớn) major maximus Parvus (nhỏ) minor minimus Multi (nhiều) plures, a plurimi Dives (giầu) ditior ditissimus Sperus (trên) superior supremus hay summus Inferus (dưới) inferior infimus Exter exterior extremus Posterus (sau) posterior postremus hay postumus Nequam (xấu) nequior nequissimus Vetus (cũ) veterior veterrimus 4- Một số tính từ thiếu thường cấp, : Tương cấp: Tuyệt cấp: Deterior (xấu hơn) deterrimus Ocior (nhanh hơn) ocissimus Potior (tốt hơn) potissimus Một số khác lại thiếu tương cấp, : Thường cấp: Tuyệt cấp: Novus (mới) novissimus (sau cùng, cuối chót) Vetus (cũ) veterrimus Sacer (thánh) sacerrimus Một số khác lại thiếu tuyệt cấp, : Thường cấp: Tương cấp: Adolescens (trẻ tuổi) adolescentior Dexter (tài ba) dexterior Juvenis (trẻ trung) junior Senex (già) senior Longinquus (xa) longinquior Mediocris (trung bình) mediocrior Sinister (bên tay trai) sinistrior Sublimis (cao trọng) sublimior 5- Những tính từ tận eus, ius, uus khơng theo qui tắc chung Vì thế, muốn đưa lên tương cấp dùng trợ từ magis (hơn), tuyệt cấp dùng trợ từ maxime hay valde (rất, cực) đặt trước Thí dụ : Thường cấp : Tương cấp : Tuyệt cấp : Idoneus magis idoneus maxime idoneus Nhưng tính từ có tận uus đứng sau q lên cấp thường lệ Thí dụ : antiquus - antiquior - antiquissimus Tính từ pius tuyệt cấp có dùng piissimus 6- Những tình từ sau khơng có lên cấp : a) Tính từ giờ, số, gì, thuộc về, cân, đong, đo, đếm v.v , b) tính từ giảm thiểu, c) tính từ kép fero, gero, d) tính từ tận : vicinus , ivus, bundus, inus, orus, onus Trừ divinus Câu ghi nhớ : Nemo dat quod non habet : Chẳng cho khơng có Bài 11 SỐ ĐẾM Con số Chữ số Số thứ tự Số phần unus, a, um duo, duae, duo tres, tria, quattuor quinque sex septem prior, prius secundus, a, um tertius, a, um quartus, a, um quintus, a, um sextus, a, um septimus, a, um singuli, ae, a bini, ae, a terni, ae, a quaterni, ae, a quini, ae, a seni, ae, a 10 octo novem decem octavus, a, um nonus, a, um decimus, a, um 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 undecim duodecim tredecim quattuordecim quindecim sedecim septemdecim duodeviginti undeviginti viginti undecimus, a, um duodecimus, a, um tertius decimus quartus decimus quintus decimus sextus decimus septimus decimus duodevicesimus undevicesimus vicesimus 21 22 etc 28 29 viginti unus viginti duo etc duodetriginta undetriginta vicesimus primus vicesimus secundus etc duodetricesimus undetricesimus 30 40 50 60 70 80 90 100 triginta quadraginta quinquaginta sexaginta septuaginta octoginta nonaginta centum tricesimus quadragesimus quinquagesimus sexagesimus septuagesimus octogesimus nonagesimus centesimus 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 etc ducenti, ae, a trecenti, ae, a quadringenti, ae, a quingenti, ae, a sescenti, ae, a septingenti, ae, a octingenti, ae, a nongenti, ae, a mille duo milia etc ducentesimus trecentesimus quadringentesimus quingentesimus sescentesimus septingentesimus octingentesimus nongentesimus millesimus bis millesimus etc Cách chia đặc biệt ba chữ số đầu septeni, ae, a octoni, ae, a noveni, ae, a deni, ae, a undeni, ae, a etc chữ số ngàn: unus, a, um tres ( m et Milia f.), tri a duo, duae, duo N unus una Unum duo duae G unius unius Unius duorum Acc unum unam Unum D uni uni Abl uno una duo tres Tria milia duarum duorum trium Triu m milium duos duas duo tres Tria milia Uni duobus duabus duobus tribus Tribu milibus te Uno duobus duabus duobus tribus Tribu milibus te Nhìn vào bảng, thấy, số (một, hai, ba) số hàng nghìn, hai loại phải chia : 1) Các số đếm 200 (ducenti, ae, a) 2) Tất số thứ tự - See more at: http://gpbuichu.org/news/Chuyen-de/Giao-trinh-Tieng-La-tinhBai-01-11-1207.html#sthash.itsLUMUH.dpuf ... thiếu thường cấp, : Tương cấp: Tuyệt cấp: Deterior (xấu hơn) deterrimus Ocior (nhanh hơn) ocissimus Potior (tốt hơn) potissimus Một số khác lại thiếu tương cấp, : Thường cấp: Tuyệt cấp: Novus (mới)... giống, dễ dàng, khó khăn, Khi lên tuyệt cấp đừng lầm : Phải thêm limus cho nhằm quên) Những tính từ lên cấp ngoại luật Thường cấp : Tương cấp : Tuyệt cấp : Bomus (tốt) melior optimus Malus (xấu)... ******************************** Bài 10 BA CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ Có cấp so sánh tính từ : 1- thường cấp (positif) Thí dụ : sanctus (thánh), 2- tương cấp (comparatif) Thí dụ : sanctior (thánh hơn), 3- tuyệt cấp (superlatif)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh latin trung cấp cao đẳng, giao trinh latin trung cấp cao đẳng