Giáo trình hóa sinh cao đẳng

261 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:26

giáo trình hóa sinh dược; giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược;giáo trình hóa sinh dược; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẮC NINH GIÁO TRÌNH HĨA SINH (DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG DƯỢC) Bắc Ninh, năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Theo định Bộ Lao động - Thương Binh Xã hội, trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh thành lập với mục tiêu quan trọng đào tạo hệ Cao đẳng Dược Hóa sinh mơn khoa học sở quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên Cao đẳng Dược kiến thức bản, cần thiết để họ tiếp thu tốt mơn chun ngành như: Hóa dược - Dược lý, Dược liệu, Bào chế… Để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức Hóa sinh cho sinh viên Cao đẳng Dược theo quy định, biên soạn giáo trình “Hóa sinh” (Hệ Cao đẳng Dược) Nội dung giáo trình bao gồm kiến thức hoá học hợp chất chủ yếu thể sống, q trình chuyển hố chúng tế bào, xúc tác sinh học lượng sinh học, hố sinh mơ dịch sinh vật nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề Cao đẳng Dược quy Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; Bộ Y tế đề Cao đẳng Dược mơ hình đào tạo mới, lần viết tài liệu phục vụ mục tiêu đào tạo theo mơ hình khơng thể tránh thiếu sót Chúng tơi mong nhận ý kiến quý báu từ nhà giáo, nhà khoa học, bạn đọc bạn sinh viên để sau sách chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu học tập sinh viên Xin trân trọng cảm ơn! Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2019 Tham gia biên soạn Ngô Thanh Mai Nguyễn Văn Khoa MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU Chương ENZYM I LÝ THUYẾT Đại cương enzym Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động enzym Điều hòa hoạt động enzym tế bào Ứng dụng enzym y dược II THỰC HÀNH Khảo sát hoạt động số enzym Đo hoạt độ CK (Creatin kinase) toàn phần huyết Chương HORMON 28 I LÝ THUYẾT Đại cương Các hormon protein peptid Hormon dẫn xuất acid amin Hormon steroid II BÀI TẬP THỰC HÀNH Chương TRAO ĐỔI CHẤT, OXY HÓA SINH HỌC, CHU TRÌNH KREBS I LÝ THUYẾT Trao đổi chất Oxy hóa sinh học (hơ hấp tế bào) 48 Chu trình krebs (chu trình acid citric) II BÀI TẬP THỰC HÀNH Chương CHUYỂN HÓA GLUCID 73 I LÝ THUYẾT Tiêu hóa hấp thu glucid Thối hóa glucid Tổng hợp glucid tế bào mơ Điều hòa chuyển hóa glucid Rối loạn chuyển hóa glucid II THỰC HÀNH Định tính sơ định lượng đường niệu Định lượng glucose huyết Chương CHUYỂN HÓA LIPID I LÝ THUYẾT Tiêu hóa hấp thu lipid Thối hóa lipid Tổng hợp lipid Điều hòa chuyển hóa lipid Chuyển hóa cholesterol Lipoprotein chuyển lipid huyết tương II THỰC HÀNH Định lượng triglycerid huyết Định lượng cholesterol toàn phần huyết 107 Chương ACID NUCLEIC VÀ CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC BÀI 1: ACID NUCLEIC 131 131 I LÝ THUYẾT Cấu tạo, vai trò thành phần acid nucleic Cấu trúc acid nucleic Một số tính chất ứng dụng nucleic II BÀI TẬP THỰC HÀNH BÀI 2: CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC 142 I LÝ THUYẾT Tiêu hóa hấp thu acid nucleic Thối hóa acid nucleic Sinh tổng hợp acid nucleic Điều hòa chuyển hóa acid nucleic Rối loạn chuyển hóa acid nucleic II BÀI TẬP THỰC HÀNH Chương CHUYỂN HÓA PROTEIN I LÝ THUYẾT Thối hóa protein Chuyển hóa acid amin Sinh tổng hợp protein đặc hiệu Chuyển hóa hemoglobin (hb) II BÀI TẬP THỰC HÀNH 159 Chương TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ THĂNG BẰNG ACID - BASE 209 I LÝ THUYẾT Trao đổi nước chất vô Sự thăng acid - base II BÀI TẬP THỰC HÀNH Chương 9: HÓA SINH MÁU VÀ MỘT SỐ CƠ QUAN 224 I LÝ THUYẾT Đại cương Những vấn đề hóa sinh máu Những thành phần hóa sinh gan Những vấn đề hóa sinh thận nước tiểu II BÀI TẬP THỰC HÀNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 246 TÀI LIỆU THAM KHẢO 249 PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC 251 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU CHẤM ĐIỂM CHUYÊN CẦN TỰ HỌC THEO NHÓM 256 CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: HĨA SINH Mã mơn học: 12 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trò mơn học - Vị trí: Hóa sinh mơn học sở chương trình giáo dục chuyên ngành Dược Cao đẳng hệ năm - Tính chất: Mơn học cung cấp cho sinh viên kiến thức + Cơ sở phân tử sống, xắp xếp tương tác chúng, sở xây dựng đại phân tử sinh học + Cơ chế hóa học nhiều trình sống, chất sống + Chẩn đoán lâm sàng: xét nghiệm hóa sinh để sàng lọc, chẩn đốn, tiên lượng theo dõi điều trị - Ý nghĩa vai trò mơn học: Có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực nghiên cứu phát triển thuốc như: khám phá chế tác dụng thuốc mức độ phân tử tế bào, sở giúp thiết kế phân tử thuốc tác dụng đích đặc hiệu; kỹ thuật tái tổ hợp ADN công nghệ sinh học dược mở khả sản xuất nhiều protein trị liệu Đặc biệt, có giá trị ứng dụng to lớn điều trị trị liệu gen trị liệu tế bào gốc Mục tiêu mơn học * Về kiến thức Trình bày định nghĩa, phân loại vai trò acid nucleic, enzym, hormon Giải thích cấu tạo, cấu trúc, tính chất hóa học vai trò acid nucleic, enzym, hormon thể sống y dược Phân tích q trình chuyển hóa, ý nghĩa đường chuyển hóa thể, trình gây bệnh phương pháp điều trị glucid, lipid, acid amin, peptid, protein, acid nucleic, enzym, hormon * Về kỹ Vận dụng liên hệ kiến thức hoá sinh vào việc học tập, nghiên cứu môn học dược liệu, hóa dược, dược lâm sàng… Thực kỹ thuật thực số phản ứng chuyển hóa để hiểu rõ, khẳng định ứng dụng thuốc thể *Về lực tự chủ trách nhiệm Thể thái độ chuyên cần, tỷ mỉ, cẩn thận q trình thực hành Tơn trọng nguyên tắc, quy ước quy trình kỹ thuật để đảm bảo an tồn q trình thực hành Phát huy lực cá nhân phối hợp làm việc nhóm q trình thực kỹ thuật thực hành Phương pháp đánh giá Kết môn học đánh giá bằng: + Kết tự học (sản phẩm tự học theo nhóm (báo cáo power point), sản phẩm tự học cá nhân (sổ tự học) chuyên cần) + Kết thuyết trình, thảo luận nhóm, bình luận phản biện nhóm trình học tập + Kết kiểm tra tự luận trắc nghiệm khách quan - Đánh giá kết môn học: Điểm đánh giá Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra thực hành Điểm kiểm tra định kỳ Điểm thi kết thúc học phần Hệ số 1 Quy định Trung bình điểm sản phẩm tự học điểm thảo luận nhóm lớp Là điểm trung bình cộng thực hành/tích hợp (Bài tập thực hành theo chủ đề, kiểm tra thao tác, kỹ làm việc, báo cáo kết kết sản phẩm, giải thích nguyên tắc áp dụng giải pháp xử trí) Kiểm tra tự luận (xử lý tình huống) Thi trắc nghiệm máy tính (theo quy định trường) Nội dung môn học * Nội dung tổng quát phân bổ thời gian Buổi TÊN CHƯƠNG THỜI GIAN (giờ) Thực Tổng Lý số hành thuyết / tích hợp Chương 1: Enzym 2 2,3 Chương 2: Hormon 4 Chương 3: Trao đổi chất, oxy hóa sinh học, chu 2 trình Krebs 5,6 Chương 4: Chuyển hóa Glucid Kiểm tra 7,8 Chương 5: Chuyển hóa Lipid 9,10 Chương 6: Acid nucleic chuyển hóa Acid nucleic 11,12 Chương 7: Chuyển hóa Protein 13,14 15 15,16 ,17 Chương 8: Trao đổi nước chất vô cơ, thăng acid base 4 4 4 4 Kiểm tra Chương 9: Hóa sinh máu số quan Tổng cộng 66 32 32 * Nội dung chi tiết Vì nói gan có vai trò quan trọng điều hòa glucose máu? 237 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt AAG AAT ACTH AC ACP ADH ALA ALT AST ALT AMG ANP APR AST AT ATP B2M CA CAIR CK CCK cGMD CM CoA CRP CTP DAP DHEA DHAP DPG ECF ER EPO F6P FAD FH4 FMN FSH Glc G1P GABA Chữ viết -1-acid glycoprotein -1- antitrypsin (a -1 -antiprotease) Adrenocorticotronic hormnn Adenin cyclase Acyl carrier protein Antidiuretic Hormon Levulinic acid Alanin-amino-transferase Aspartat-amino-transferase Alanin transaminase  -2- macroglobulin Atrial natriuretic peptid Acute phase reactin Aspartat transaminase Acyltransferase Adenosin triphosphat -2-microglobulin Carbonic anhydrase Carboxyaminoimidazol ribotid Creatin kinase Cholescystokinin Guanosin 3’,5' cyclic monophosphat Chylomicron Coenzym A C reactive protein cytidylate Cytidine-5 -triphosphat Dihydroxyaceton phosphat Dihydroepiandrosteron Dihydroxyaceton phosphat 2,3 diphosphoglycerat Extracellular fluid Enoyl-ACP-reductase Erythropoietin Fructose-6- phosphat Flavin adenin dinucleotid Acid tetrahydrofolic Flavin mononucleotid Follicle stimulating hormone Glucose Glucose-1 -phosphat -amino butyric acid 238 G6P GAPDH GC enzym GH/STH GLDH G6PD GnH GSH HCG HDL HK HLA HP HPL ICF IDL KR KS LCAT LDH LDL MAO MSH MT NAD NADPH NADH NO OMP PBG PCR PEP PFK PG PGA PGI PGK PGM PHE2 pHi Pi PK PRPP PSP Glucose 6-phosphat Glyceraldehyd-3 -phosphat dehydrogenase Guanylate cyclase Growth hormon/somatropin (somatotropin) hormon Glutamat dehydrogenase Glucose - - phosphat dehydrogenase Gonadotropin hormon Glutation dạng khử Human chorionic gonadotropin Hight density lipoprotein (-lipoprotein) Hexokinase Human leucocyte antigen -hydroxyacyl-ACP hydratase Human placental lactogen Intracellular fluid Intermediate density lipoprotein  acetyl-ACP reductase  acetyl-ACP synthase Lecithin cholesterol aeyltransferase Lactat dehydrogenase Low density lipoprotein (-lipoprotein) Mono amino oxidase Melanocyte stimulating Malonyltransferase Nicotinamid adenin dinucleotid Nicotinamid adenin dinucleotid phosphate dạng khử Nicotinamid adenin dạng khử Oxyd nitric Orotidin monophosphat Porphobilinogen Polymerase chain reaction Phosphoenolpyruvat Phosphofructokinase Phosphoglycerat Phosphoglyceradehyd Phosphoglucose isomerase Phosphoglycerat kinase Phosphoglycerat mutase Prostaglandin E2 pH đẳng điện Điểm đẳng điện Pyruvat kinase 5-phosphoribosyl--pyrophosphat Phenol sunfolphatalein 239 PTH RBP REF SSBP STH TBG TBPA TPI TPP TSH UDP UDPG UMP UTP VLDL Parathyroid hormon Retinol-bindine nrotein Renal eiythroproiein factor Single-strand binding protein Somatropin hormon Thyroxin binding globulin Thyroxin binding prealbumin Triose phosphat isomerase Thiamin pyrophosphai Thyroid stimulating hormon ưriđỉn diphosphat Uridin diphosphat glucose Uridine monophosphat Uridylate-5-triphosphat Very low density lipoprotein 240 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hồng Bích Ngọc, Vũ Thị Phương, 2008, Hóa sinh, Nxb Y học, Hà Nội Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng, 2008, Hóa sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Doãn Diên, 1997, Hóa sinh thực vật, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi, Phạm Quang Tùng, Nguyễn Văn Đồng, 2007, Hóa sinh học, Nxb Y học, Hà Nội Lê Ngọc Tú, La Văn Chứ, Phạm Trân Châu, Nguyễn Lân Dũng 1997, Enzym vi sinh vật, Nxb KH&KT, Hà Nội Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Phạm Quốc Thăng, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Hợi, Lưu Duẫn, Lê Dỗn Diên, 2000, Hóa sinh Công nghiệp, Nxb KH&KT, Hà Nội Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương Các xét nghiệm thường quy - áp dụng thực hành lâm sàng, 2013, Nhà xuất y học Tài liệu tiếng nước Nelson D L., Cox M M., 2008s Lahninger Principles of Biochemistry, fifthedition, Worth publishers, New York, USA McDonald P., Edwards R.A., Greenhagh J F B, Morgan C.A., 2002, Animal Nutrition, Longman Scientific Technical, Sixth edition 10 Tom Brody, 1999, Nutritional Biochemistry, Second edition, Academic Press, New York 11 Krebs3 Jocelyn E.; Goldstein, Elliott S.; Lewin, Benjamin; Kilpatrick, Stephen T (2012) Essential Genes Jones & Bartlett 12 Butler, John M, (2009), Fundamentals of Forensic DNA Typing Academic Press 13 Sen, Chandan K.; Roy, Sashwati (2007) "miRNA: Licensed to kill the messenger" DNA Cell Biology 26 (4) 14 Nielsen, Forrest H USDA3 ARS Source: Modem nutrition in health and disease / Baltimore : Williams & Wilkins, 1999., 15 Metzler, David Everett; Metzler, Carol M (2001), Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells Academic Press 16 Sherwood, Lauralee; Klandorf, Hillar; Yancey, Paul H (2012) Animal Physiology: From Genes to Organisms Cengage Learning 17 Voet, D and Voet, J, G (2011), Biochemistry (4th ed.) John Wiley & Sons Inc.: Hoboken, NJ 18 Ulveling, Damien; Francastel, Claire; Hube, Florent (2011), "When one is better than two: RNA with dual functions" Biochimie 93 (4) 19 Berg, Tymoczko, and Stryer,(2012) Biochemistry, 5th ed W.H Freeman-and company, San Francisco 20 Kevin and Indira (2012) Biochemistry, an introductory biochemistry textbook, Full text 241 21 Biochemistry Online Resources - Lists of Biochemistry departments, websites, journals, books and reviews, employment opportunities and events 242 PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC Hướng dẫn chung - Sinh viên làm việc nhóm theo quy định chia tổ nhà trường - Sinh viên nghiên cứu tài liệu tương ứng với học giáo trình “ Hóa sinh” để chuẩn bị - 100% sinh viên tham gia thảo luận nhóm, nhóm giải yêu cầu giảng viên cho tình huống, vấn đề trình bày vào word viết tay Ngoài ra, nhóm trình bày tóm tắt kết thảo luận nhóm lên tờ A0 trình bày powerpoint để báo cáo trước lớp - Các nhóm đánh giá ý thức tự học thành viên nhóm theo mẫu nộp cho giảng viên với sản phẩm tự học - Đại diện nhóm nộp sản phẩm tự học (gồm word viết tay kêt thảo luận powerpoint A0 tóm tắt kết thảo luận) kèm theo bảng chấm điểm chuyên cần nhóm theo buổi cho giảng viên trước lên lớp ngày Người đại diện nhóm để báo cáo kết thảo luận trước lớp giảng viên lựa chọn ngẫu nhiên tính điểm trình bày cho nhóm Khi giảng viên nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi tất thành viên nhóm tham gia trả lời Hướng dẫn cụ thể Buổi Tên chương Chương Enzym Vấn đề, tình Vấn đề Hãy phân tích tính đặc hiệu enzym? Vấn đề Hãy giải thích chế xúc tác enzym? Vấn đề Dựa tác động qua lại enzym thuốc, giải thích tượng quen thuốc, nhờn thuốc thường gặp? Chương 2: Vấn đề Hormon Vẽ phân tích sơ đồ “Hệ thống điều hòa feed-back” để kiểm soát chức tuyến giáp, thượng thận, tinh hoàn buồng trứng? Vấn đề Insulin hormon peptid có nguồn gốc từ tuyến tụy nội tiết + Hãy phân tích chế tác dụng insulin dựa chế hoạt động chung hormon + Hãy phân tích bất thường cấu trúc receptor 243 insulin người bị mắc bệnh “tiểu đường kháng insulin” Vấn đề Dựa vào chuyển hóa catecholamin, phân tích vai trò MAO chất ức chế MAO điều trị? Tình Chị Hà vừa sinh thường bé Na (3,2 kg) phương pháp đẻ huy (có sử dụng oxytocin) Bác sỹ yêu cầu chị cho bú sau sinh Nhưng chị sữa nên bà nội sốt ruột pha sữa cho bé uống Yêu cầu Hãy giải thích cần thiết việc cho bú sau sinh? Yêu cầu Cơ chế tác dụng oxytocin nào? Tình Chị Thanh năm 20 tuổi, học cao đẳng năm cuối sống thử bạn trai từ năm trước Do không sử dụng biện pháp tránh thai quan hệ tình dục, nên chị thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor (Levonorgestrel 1,5 mg) Chị Thanh cảm thấy lo lắng khơng biết việc dùng Postinor nhiều lần tháng có khiến chị bị vơ sinh hay ảnh hưởng đến khả sinh nở sau không Yêu cầu 1: Từ chế tác dụng hormon sinh dục, em giải đáp nghi vấn trên? Yêu cầu 2: Hãy đưa lời khuyên tình dục an tồn cho bạn gái có ý định sống thử trước hôn nhân? 3,4 Chương 3: Trao đổi Vấn đề 1: Bằng kiến thức em chứng minh chu trình Krebs chất, oxy chuỗi hơ hấp tế bào q trình thối hóa cuối chất hóa sinh G, Lvà P vào thể học, chu trình krebs 5,6 Chương Tình 1: Trong học bạn Hoàng Thị Huê thấy bị hoa mắt chóng 4: Chuyển 244 hóa glucid mặt, bủn rủn chân tay, mặt tái ngã (Theo thông tin bạn Huê hay nhịn ăn để giảm béo) Thầy giáo đưa Huê xuống phòng y tế đồng thời yêu cầu bạn Bằng xuống căng tin lấy cốc nước đường nóng Vì khơng có đường nên bạn lấy cốc sữa ơng thọ pha nóng, sau uống bạn Huê tỉnh lại tiếp tục học bình thường - Yêu cầu Trong trường hợp sữa đường ta cho bạn Huê uống thay loại nước khác không? Tại sao? - Yêu cầu Em đưa quan điểm việc bạn Huê hay nhịn ăn để giảm béo, đưa lời khuyên cho bạn Huê? Tình 2: Anh Đặng Văn Bình hồn tồn khỏe mạnh, gần anh thấy mệt mỏi gầy nhanh Bác sỹ định anh làm xét nghiệm tìm định lượng glucose nước tiểu định lượng đường máu Kết chẩn đốn anh Bình bị tiểu đường typ I Em giải thích chế rối loạn chuyển hóa glucid tình trên? Vấn đề 1: Bằng kiến thức em chứng minh chuyển hóa glucid đường để cung cấp lượng cung cấp lượng nhanh Vấn đề 2: Bằng kiến thức em chứng minh chuyển hóa glucid cung cấp nguồn nguyên liệu để làm sở tổng hợp nên chất khác thể người Vấn đề 3: Bé Lan bị ỉa chảy, nôn sau bú, suy dinh dưỡng, bác sỹ chẩn đoán mắc galactose huyết bẩm sinh Em giải thích cho mẹ bé hiểu chế bệnh này? 7,8 Chương 5: Tình 1: Chuyển 245 hóa lipid Cháu Thắng 15 tháng tuổi chẩn đoán suy dinh dưỡng độ 2, bố mẹ cháu tư vấn chế độ ăn đầy đủ chất bột, đạm mỡ Tuy nhiên bố mẹ cháu băn khoăn có nên cho cháu ăn mỡ động vật hay nên cho ăn dầu thực vật Em giải thích cho bố mẹ cháu Thắng biết: - Yêu cầu 1: Mỡ động vật dầu thực vật thuộc nhóm lipid nào? Thành phần lượng tạo thành mỡ động vật khác với dầu thực vật nào? - Yêu cầu 2: Sự tiêu hóa hấp thu lipid diễn nào? - Yêu cầu 3: Quá trình tổng hợp lipid sao? Tình 2: Chị Hà chẩn đốn rối loạn chuyển hóa lipid, số xét nghiệm sau: Hãy cho biết số gì? Có ý nghĩa hóa sinh? Vấn đề 1: Bằng kiến thức em chứng minh mỡ dễ bị ứ đọng gan nhiều tạng khác? Vấn đề 2: Dựa vai trò HDL, phân tích chế tác dụng thuốc làm tăng nồng độ Cholesterol – HDL qua sơ đồ sau: 246 Kết thảo luận từ buổi đến buổi vui lòng gửi hòm thư thanhmaikk@gmail.com 247 Buổi Tên chương Tình Cháu Hùng tuổi, thích ăn thịt bò, ăn lạng thịt bò ngày, anh (chị) cho biết: 9,10 Quá trình tiêu hóa, hấp thu acid nucleotid thịt Chương 6: bò thể Hùng? Q trình thối hóa acid nucleotid? Q trình sinh tổng hợp acid nucleotid Ông Hùng 45 tuổi, sau liên hoan ăn thịt chó uống rượu, ngày hơm sau ơng bị đau đốt ngón chân cái, khám bác sĩ, bác sĩ kết luật ông mắc bệnh gout; 11,12 Chương 7: Anh (chị) biết nguyên nhân gây đau chân ông Hùng? Hãy giải thích chế gây đau? Hãy đưa giải pháp hạn chế các đau guot cấp? Chị Thúy, 30 tuổi, sốt 290C ngày, Bác sĩ kết luận chị Thúy nước độ cần truyền dung dịch NaCl 0,9%, glucose 5%; anh (chị) giải thích: Khái niệm nước độ 13,14 Chương 8: Khi nước gây ra rối loạn chuyển hóa muối nước thể? Bác sỹ bổ xung muối đường cho Thúy với mục đích gì? Giải thích? 15 Kiểm tra 248 15,16,1 Chương 9: Anh (chị) xem xét nghiệm cho biết: Chỉ số cao, số thấp? Các số bất thường dự đốn bệnh nhân có chức thể kém? Từ đốn người mắc bệnh gì? Chương 6, 7, 8, Có vấn đề thắc mắc gửi gọi qua đt: 0988.265.929.để hướng dẫn 249 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU CHẤM ĐIỂM CHUYÊN CẦN TỰ HỌC THEO NHĨM Phiếu đáng giá chun cần tự học nhóm nhà hình thức thảo luận Buổi tự học số………… Chương………… Bài………………………… Lớp…………………………………… Ngày………………………… Nhóm trưởng :……………………………………………………………… STT Tên thành viên Buổi làm việc nhóm Thái nhà Mã độ Vắng SV Có làm Vắng khơng mặt có lý việc lý 250 Điểm Ghi 10 Ghi chú: - Đánh dấu x vào phần lựa chọn có mặt/vắng khơng lý do/vắng có lý cho phù hợp - Điền từ tích cực/bình thường/khơng nhiệt tình/hồn tồn không tham gia thảo luận vào cột thái độ làm việc cho phù hợp (Nếu SV vắng mặt trưởng nhóm khơng cần nhận xét thái độ làm việc) - Cả nhóm thống điểm số thành viên nhóm cho điểm cụ thể (từ đến 10) vào cột điểm SV vắng mặt buổi thảo luận nhóm nhận điểm 251 ... Hóa dược - Dược lý, Dược liệu, Bào chế… Để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức Hóa sinh cho sinh viên Cao đẳng Dược theo quy định, biên soạn giáo trình Hóa sinh (Hệ Cao đẳng Dược) Nội dung giáo. .. Binh Xã hội, trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh thành lập với mục tiêu quan trọng đào tạo hệ Cao đẳng Dược Hóa sinh mơn khoa học sở quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên Cao đẳng Dược kiến thức bản,... giáo trình bao gồm kiến thức hoá học hợp chất chủ yếu thể sống, q trình chuyển hố chúng tế bào, xúc tác sinh học lượng sinh học, hố sinh mơ dịch sinh vật nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề Cao đẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hóa sinh cao đẳng, Giáo trình hóa sinh cao đẳng