Nghiên cứu thống kê tác động các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trường hợp tỉnh bắc ninh tt

12 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:02

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển CNHT vừa mở thời vận lớn có nhiều thách thức Việt Nam thơng qua thu hút vốn đầu tư nước ngồi ngành CNHT, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giới, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hoá đại hoá đất nước, thúc đẩy trưởng thành doanh nghiệp Khó khăn lớn thông tin thực trạng CNHT Việt Nam nay, lực sản xuất, khả đáp ứng nhu cầu sản -Đánh giá tác động nhân tố đến phát triển CNHT đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tình hình CNHT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án ngành CNHT tác động nhân tố tới phát triển CNHT Luận án nghiên cứu vấn đề sau: - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT – Trường hợp tỉnh Bắc Ninh - Đối tượng thu thập thông tin người chủ doanh nghiệp hoạt động phẩm hỗ trợ, thông tin trao đổi….Hiện nay, Tổng cục Thống chưa xây dựng lĩnh vực CNHT khái niệm, sở phân chia sản phẩm thuộc ngành CNHT, hệ thống tiêu, liệu Kết cấu luận án thống lĩnh vực phát triển CNHT nhằm có đánh giá tổng qt vị trí, vai trò khả phát triển ngành Mặt khác, để CNHT Việt Nam phát triển bền vững cần xác định tổng hợp nhân tố ảnh hưởng, nhằm có hệ thống giải pháp phù hợp nhân tố Trên thực tế, có nhiều nghiên cứu đánh giá thực trạng giải pháp để phát triển CNHT, nhiên cơng trình khoa học nghiên cứu giác độ thống Cơng nghiệp hỗ trợ chưa có Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu thống tác động nhân tố đến phát triển công nghiệp hỗ trợ - trường hợp tỉnh Bắc Ninh” cho hướng nghiên cứu Đó vấn đề có tính lý luận, thực tiễn cao, mang tính thời cấp thiết nhằm tìm giải pháp cho phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Luận án sâu vào nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh tỉnh có ngành cơng nghiệp phát triển có bước đột phá năm gần đây, đặc biệt thu hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước Luận án theo hướng nghiên cứu trường hợp điển hình nhằm tìm học kinh nghiệm cho phát triển CNHT chung nước Mặt khác, khó khăn liệu CNHT nước chưa Tổng cục Thống công bố nên việc khảo sát, nghiên cứu phạm vi nước gặp nhiều khó khăn khơng đảm bảo độ tin cậy cao thơng tin Vì luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu tỉnh Bắc Ninh Mục tiêu nghiên cứu luận án - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận CNHT, phân loại nhóm ngành CNHT, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phát triển xác định nhân tố tác động đến phát triển CNHT Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển công nghiệp hỗ trợ Chương 2: Hệ thống tiêu thống phát triển công nghiệp hỗ trợ thực trạng công nghiệp hỗ trợ Bắc Ninh Chương 3: Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu tác động nhân tố đến phát triển công nghiệp hỗ trợ Chương 4: Kiến nghị CHƯƠNG cộng sự,1997); (Ernst Dieter,2000) cho , tồn ngành CNHT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN định khả canh tranh quốc gia tạo lợi cho ngành công nghiệp VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ sử dụng đầu theo cách khác Bên cạnh đó, số nghiên cứu nước đưa sở lý luận, 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu * Các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phương pháp định tính đánh giá thực trạng, đề số giải pháp, cải thiện chế sách nhằm phát triển CNHT (Đại học Ngoại thương,2010); (Phan Đăng Tuất, 2007,2008); (Lê Thế Một số nghiên cứu dựa sở lý luận, phương pháp chuyên gia nhằm đánh Giới,2014), (Hoàng Văn Châu, 2010)… Trên sở giới thiệu khái niệm, giá thành tựu đạt hạn chế phát triển CNHT quốc chất, đặc điểm, hệ thống lý luận hệ thống sách CNHT, tác giả đề xuất gia trước từ rút học kinh nghiệm, giải pháp cho quốc gia sau giải pháp sách kinh tế vĩ mơ thị trường nhằm thúc đẩy phát triển CNHT phát triển CNHT Nghiên cứu (Abell Peter,1990); (Anderdon,1999) đưa số Việt Nam kinh nghiệm phát triển cho CNHT đối nước phát triển; (Kenichi Ohno & *Các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phương pháp định lượng Nguyễn Văn Thường, 2011) phân tích, đánh giá thành tựu đạt Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống mô tả đánh giá thực trạng đưa hạn chế phát triển CNHT hai quốc gia Malaysia Thái Lan, từ số sở lý luận nhân tố tác động đến phát triển CNHT tác giả: rút học kinh nghiệm cho quốc gia sau; (Nguyễn Kế Tuấn, 2004) (GS.Nguyễn Kế Tuấn,2014); (Trần Đình Thiên,2012); (Nguyễn Thị Huế,2013); (Hà đề cập tổng quát: Khái niệm, vai trò, nhân tố tác động đến phát triển CNHT, đề Thị Lan Hương,2014); (Nguyễn Thị Dung Huệ,2013); (Đỗ Minh Thụy,2013); (Trương xuất số sách chủ yếu phát triển CNHT, đặc biệt quan điểm để lựa chọn Thị Chí Bình, 2010) đưa số lý mà CNHT chưa phát triển như: “khái xây dựng sách phát triển cho Việt Nam; (Kenichi Ohno, 2007); (Kenichi Ohno niệm CNHT rộng, phủ chưa quan tâm, chưa thu hút đầu tư nước ngoài, Nguyễn Văn Thường, 2005) cho rằng, lực cạnh tranh ngành công nghiệp bỏ qua quy định tỷ lệ nội địa hóa lực doanh nghiệp Việt Nam yếu định 05 yếu tố kém” Từ tác giả đưa hệ thống giải pháp cho phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Ngồi ra, số nghiên cứu, báo cáo giới có liên quan đến phát triển Việt Nam Nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích ảnh hưởng nhân tố: (Lưu doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) CNHT khác như: (Lipovatz Daphne & cộng Tiến Dũng & cộng sự,2014); (Nhâm Phong Tuân & Nguyễn Thị Tuyết,2012); (Phạm sự,2000) nghiên cứu sách chế thúc đẩy cơng nghiệp Thái Lan II – Văn Hùng, 2014) Chính sách CNHT với trọng tâm công nghiệp linh phụ kiện nhựa hạ nguồn công nghiệp khuôn mẫu; (Rantana E,1999) nghiên cứu vai trò CNHT vừa nhỏ Nhật Bản Thái Lan; (Rendon R,2000) với nghiên cứu tổng quan thầu phụ công nghiệp trao đổi đối tác; (Subrahmanya&M.H Bala,2006) với nghiên cứu doanh nghiệp chế tạo vừa nhỏ Nhật Bản: Thầu phụ, cấu hoạt động (Suzuky.S, 2006) nghiên cứu Hàn Quốc, thúc đẩy công nghiệp linh phụ kiện nguyên liệu; … Các nghiên cứu khẳng định lợi cạnh tranh quốc gia chuỗi giá trị cụm công nghiệp: (Michael Porter,1990); (Jones R.W & Kierzkowski.H, 2005); (Briger,1984); (Dunning John,1977); (Eiamkanitchat,1999); (Elaine Mosakowski & 1.2 Những vấn đề lý luận công nghiệp hỗ trợ 1.2.1 Các quan điểm công nghiệp hỗ trợ: Bao gồm quan điểm: Cơng nghiệp hỗ trợ nhìn từ cấu trúc ngành; nhìn từ lịch sử phát triển; Cơng nghiệp hỗ trợ theo quan điểm số nước Qua khái niệm trên, phát triển CNHT thể hai vấn đề gia tăng số lượng doanh nghiệp cải thiện lực doanh nghiệp Sự cải thiện lực doanh nghiệp thể rõ khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Tiếp cận từ chuỗi giá trị, (M.Porter,1990): Với thực trạng Việt Nam, phạm vi nghiên cứu CNHT tập trung “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả đứng vững thị trường phạm vi hẹp nhằm tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cạnh tranh, mở rộng thị phần tăng lợi nhuận thông qua số tiêu trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp chế biến suất, chất lượng, công nghệ, khác biệt hàng hóa, dịch vụ cung cấp, giá trị Trên sở đó, luận án xác định: Cơng nghiệp hỗ trợ nhóm hoạt tăng thêm, chi phí sản xuất; khả doanh nghiệp thực tốt đối thủ động công nghiệp cung cấp đầu vào trung gian (gồm linh kiện, phụ tùng cạnh tranh việc đạt mục tiêu quan trọng nhất: Lợi nhuận” Năng lực cạnh công cụ để sản xuất linh kiện phụ tùng này) cho công nghiệp lắp ráp tranh tiếp cận theo lý thuyết nguồn lực, (J Barney,1991) đề cao vai trò yếu tố nội cơng nghiệp chế biến – nguồn lực doanh nghiệp sơ hữu Đặc điểm nguồn lực có giá trị hiếm, 1.2.2 Đặc điểm cơng nghiệp hỗ trợ khó bắt chước thay Tiếp cận từ lý thuyết lực, (Amit R & cộng CNHT có đặc điểm riêng từ cấu trúc tới đặc điểm phát triển ngành: sự, 1993), (Peteraf,1993); (Barney,1997); (Beckman S.L& cộng sự, 2007), (JJorg tính đa cấp; tính hệ thống liên kết theo quy trình sản xuất, theo khu vực phụ thuộc Freiling,2004; JJorg Freiling&cs,2008) đưa yếu tố bao gồm: Tài sản, khả năng, vào ngành cơng nghiệp chính; đa dạng cơng nghệ trình độ cơng nghệ lực 1.2.3 Phân loại nhóm ngành cơng nghiệp hỗ trợ Để phân loại CNHT theo ngành/công nghệ sản xuất sản phẩm tác giả dựa phân ngành kinh tế hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê,2007) ngành bao gồm nhóm đơn vị sản xuất có liên quan tới loại hoạt động hay hoạt động tương tự nhằm phân loại sản phẩm CNHT Với cách tiếp cận phân loại dựa hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân phân ngành sản phẩm kết hợp Quyết định số 111/2015/NĐ-CP phủ “phát triển cơng nghiệp hỗ trợ” nói phân lọai theo ngành/cơng nghệ sản xuất linh kiện phân loại quan trọng Do đó, số ngành cơng nghiệp hỗ trợ phân loại gồm 06 lĩnh vực sau: (1)Lĩnh vực CNHT ngành dệt may; (2) Da giày; (3) Điện tử - tin học; (4) Hỗ trợ sản xuất tơ, xe máy; (5)Cơ khí chế tạo; (6)công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao 1.3 Khái niệm, vai trò phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Khái niệm phát triển CNHT: “là gia tăng số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ kèm theo cải thiện lực cạnh tranh doanh nghiêp” Quá trình nghiên cứu luận án bao gồm 06 bước: CHƯƠNG TRỢ VÀ THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ BẮC NINH Kiểm định giá trị đánh giá độ tin cậy thang đo thức, mơ hình nghiên cứu điều chỉnh Phân tích nhân tố EFA; Hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo thức Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha Thang đo nháp Thực trạng CNHT Bắc Ninh Đề xuất mơ hình nghiên cứu sơ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ 2.1 Hệ thống tiêu thống phát triển công nghiệp hỗ trợ - Tốc độ tăng (giảm) số lượng doanh nghiệp ngành CNHT - Quy mô lao động - Giá trị sản xuất - Giá trị tăng thêm - Giá trị xuất nhập - Thu nhập bình quân người lao động - Năng suất lao động - Tỷ trọng giá trị tăng thêm giá trị sản xuất - Tỷ lệ xuất so với giá trị sản xuất - Hiệu suất sử dụng tổng vốn 2.2 Thực trạng xu hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 Bắc Ninh điểm đến đầy hấp dẫn nhà đầu tư Thảo luận kết nghiên cứu giải pháp Kiểm định mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Nghiên cứu định lượng thức ứ ượ Nghiên cứu định lượng sơ Nghiên cứu định tính Xây dựng hệ thống tiêu thống phát triển CNHT Tổng quan nghiên cứu sở lý luận phát triển CNHT nước Công nghiệp tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, xu hướng chuyển dịch cấu theo hướng tích cực ngành Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2018 so với năm 2017 đạt 10,6% cao so với nước (7,08%) Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 6498$ xếp thứ 2/63 tỉnh thành (cả nước đạt bình quân 2587$) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cức, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 76,6% (trong đó, cơng nghiệp chiếm 72,2%) Sản xuất công nghiệp khẳng định vững động lực tăng trưởng với quy mô khu vực công nghiệp GRDP đạt 120.002 tỷ đồng (tăng 11,6%), giá trị sản xuất cơng nghiệp đạt 1.136.000 tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi đạt 1.055.600 tỷ đồng Số lượng doanh nghiệp đầu tư nước hoạt động địa bàn tỉnh chủ yếu doanh nghiệp đến từ Hàn Bước Bước Bước Bước Bước Bước Quốc, Nhật Bản Trung Quốc 9 10 Trong năm gần đây, tỉnh xác định phát triển CNHT hướng chính, Bảng 2.3: Cơ cấu số lượng DN CNHT phân theo nhóm ngành ngành tạo giá trị gia tăng cao, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 doanh nghiệp lắp ráp nước Giai đoạn 2010-2016, số lượng doanh Đơn vị: % nghiệp hoạt động lĩnh vực có xu hướng tăng: Bảng 2.2: Số lượng DN CNHT phân theo nhóm ngành theo loại hình doanh Năm 2010 Tổng 100 nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 Năm Tổng số 2012 100 2013 100 2014 100 2015 100 2016 100 Theo nhóm ngành Đơn vị: Doanh nghiệp CNHT dệt may 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CNHT Da giầy 3,38 Điện tử - tin học 14,53 15,62 20,49 26,41 37,24 41,41 44,80 Hỗ trợ sx ô tô, xe máy 10,14 Cơ khí chế tạo 59,46 59,45 54,79 44,16 37,04 34,08 32,25 98 154 162 181 201 258 279 Theo nhóm ngành CNHT dệt may 2011 100 11 21 19 20 28 30 29 11,47 13,54 11,41 11,09 13,96 11,55 10,39 Công nghệ cao 2,77 7,32 1,02 1,30 1,78 2,16 10,91 14,52 0,62 1,66 1,15 9,61 1,00 1,61 1,07 10,19 10,75 1,16 0,71 Theo loại hình doanh nghiệp CNHT Da giầy 4 4 3 Điện tử - tin học 14 24 33 49 75 107 125 Hỗ trợ sx ô tô, xe máy 10 11 18 26 19 26 30 Cơ khí chế tạo 58 92 89 80 75 88 90 Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh Công nghệ cao 3 Qua bảng 2.3, số lượng doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh chủ yếu hai nhóm ngành Theo loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi 1,02 Doanh nghiệp nước 73,47 68,84 67,29 54,15 47,27 31,79 28,33 0,65 1,23 2,20 0,99 1,16 0,71 điện tử - tin học khí chế tạo Trong đó, doanh nghiệp nước lĩnh vực Doanh nghiệp nước 72 106 109 98 95 82 79 Doanh nghiệp liên doanh 1 Doanh nghiệp 100% vốn nước 25 47 51 79 104 173 198 CNHT có xu hướng giảm doanh nghiệp FDI gia tăng Bảng 2.4: Giá trị tăng thêm (theo giá so sánh 2010) ngành CNHT Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh Số lượng doanh nghiệp CNHT Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 có xu hướng tăng (trung bình 20,27%/ năm) Bình quân năm, tỉnh có 190 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực 25,51 30,51 31,48 43,65 51,74 67,05 70,96 Doanh nghiệp liên doanh Đơn vị tính Chỉ tiêu Giá trị tăng Triệu thêm đồng 2010 2011 2013 2014 2015 2016 1.891.888 2.591.749 3.589.788 4.993.635 7.189.939 9.936.445 11.830.945 Lượng tăng Triệu (giảm) liên đồng hoàn - 699.861 Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn - 36,99 % 2012 998.039 1.403.847 2.196.304 2.746.506 38,51 39,11 43,98 38,20 1.894.500 19,06 Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh - Điều tra doanh nghiệp hàng năm 2010-2016 11 12 Giá trị tăng thêm khối ngành CNHT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 tăng Bảng 2.6: Hiệu suất sử dụng vốn ngành CNHT tỉnh Bắc Ninh bình quân năm 35% (tương ứng 1.656.509 triệu đồng/năm) giai đoạn 2010-2016 Số liệu bảng 2.5 cho thấy: sản xuất tỉnh lĩnh vực CNHT đạt hiệu cao: Bảng 2.5: Tốc độ tăng liên hoàn giá trị tăng thêm giá trị sản xuất ngành CNHT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2016 Đơn vị: % Năm ĐVT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quy mô vốn Tỷ đồng 5.243.107 7.231.220 9.933.610 12.582.040 17.327.285 22.923.464 23.796.543 VA Tỷ đồng 1.891.888 2.591.749 3.589.788 4.993.635 7.189.939 9.936.445 11.830.945 Hiệu suất sử đồng/ dụng vốn đồng 0,3608 0,3541 0,3613 0,3968 0,4199 0,4334 0,4971 Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh - Điều tra doanh nghiệp hàng năm 2010-2016 Hiệu sử dụng vốn phản ánh đồng vốn đầu tư tạo đồng kết Năm Tốc độ tăng VA Tốc độ tăng GO Tỷ trọng VA so GO 2010 - - 17,54 2011 36,99 38,79 17,31 2012 38,51 32,33 19,6 2013 39,11 29,46 22,45 2014 43,98 34,07 25,34 so với mức suất lao động bình quân chung nước Bình quân lao 2015 38,20 28,43 26,82 động ngành CNHT tỉnh năm 2010 tạo 149,45 triệu đồng giá trị tăng thêm 2016 19,06 22,32 25,78 (cả nước đạt 122,39 triệu đồng/người), đến năm 2016 227,14 triệu đồng/người (cả Chỉ tiêu cao cho thấy ngành sử dụng vốn tốt, phát huy tối đa Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh - Điều tra doanh nghiệp hàng năm 2010-2016 lực máy móc vào sản xuất Ngànhh CNHT cần vốn để sản xuất, nguồn vốn đầu tư cho máy móc thiết bị ứng dụng cơng nghệ nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng Năng suất lao động ngành CNHT tỉnh có xu hướng tăng mức cao nước 122,25 triệu đồng/người) Năm 2011 tốc độ tăng tiêu giá trị tăng thêm thấp tốc độ tăng tiêu giá trị sản xuất; tỷ trọng giá trị tăng thêm giá trị sản xuất đạt 17,31% Đến năm 2015, tỷ trọng giá trị tăng thêm giá trị sản xuất đạt 26,82% Mặc dù năm 2016 tốc độ tăng giá trị sản xuất cao tốc độ tăng giá trị tăng thêm tỷ trọng giá trị tăng thêm giá trị sản xuất giảm nhẹ, xét giai đoạn 20102016 ngành CNHT tỉnh phát triển nhanh Tăng cường đầu tư vào ngành CNHT đặc biệt ngành mũi nhọn, hiệu suất sử dụng vốn qua năm cải thiện nâng cao Đồ thị 2.4: Năng suất lao động ngành CNHT Bắc Ninh nước giai đoạn 2010-2015 Nguồn: Cục Thống Bắc Ninh - Điều tra doanh nghiệp hàng năm 2010-2016 13 14 CHƯƠNG Trong phát triển công nghiệp chung tỉnh ngành công nghiệp hỗ trợ mũi nhọn công nghiệp điện tử - tin học, khí chế tạo Đây ngành có PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU suất lao động vượt trội, giá trị tăng thêm tạo sản phẩm cải TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN thiện nâng cao, góp phần cải thiện thu nhập người lao động, nâng cao mức sống người dân thúc đẩy kinh tế phát triển Với kết đạt trên, tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh đầu việc thúc đẩy CNHT Do luận án lựa chọn tỉnh làm địa bàn nghiên CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ cứu Để xác định hệ thống nhân tố ảnh hưởng đến CNHT Bắc Ninh, ngồi sở lý Luận án lựa chọn hình thức thu thập liệu định tính dựa phương án thuyết, luận án kết hợp thực nghiên cứu định tính để xác định nhân tố ảnh vấn trực tiếp người nhằm mục đích tìm hiểu sâu quan điểm vấn đề hưởng nhằm xây dựng mơ hình phù hợp với đặc thù tỉnh phần nghiên cứu người hỏi, quan sát kỹ phản ứng người hỏi, thăm dò khơi gợi nhiều ý tưởng có liên quan cách dễ dàng đặc biệt thông tin thu thập phong phú Từ sơ lý luận trên, tác giả dự kiến mô hình nghiên cứu giả thuyết sau: Dung lượng thị trường Chính sách thuế H11 (+) H16(+) Nguồn nhân lực chất lượng cao Mơi trường sách H12(+) H13(+) Sự phát triển CNHT H14 (+) Thông tin nhận thức H15(+) Trách nhiệm bảo vệ mơi trường Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 15 16 Trung bình Corrected item - Total correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 1,73 0,603 0,842 1,44 0,757 0,659 1,31 0,691 0,749 2,95 0,695 0,857 3,05 0,824 0,734 3,22 0,727 0,829 3,52 0,720 0,841 3,50 0,819 0,750 3,48 0,713 0,850 3,17 0,757 0,812 3.1.2 Nghiên cứu định lượng tác động nhân tố đến phát triển công nghiệp hỗ trợ Factor Các bước thực nghiên cứu định lượng - Xây dựng thang đo: Quá trình nghiên cứu tổng quan vấn chuyên gia, luận án lựa chọn thang đo có báo/item phù hợp với biến phù hợp với bối cảnh nghiên cứu - Đánh giá thang đo: Dựa việc đảm bảo tính giá trị (validity) đảm bảo tính tin cậy (Realiabity) Đảm bảo số Cronbach Alpha >0,7 để thang đo ổn định, đáng tin cậy qua lần đo - Nghiên cứu thức: Hồn thiện bảng hỏi để thu thập thơng tin thức Chọn mẫu thu thập số liệu từ đối tượng nghiên cứu - Phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS để thực phân tích SEM xây dựng mơ hình hàm hồi quy đề xuất 3.2 Kết nghiên cứu từ tỉnh Bắc Ninh Biến kỹ nguồn nhân lực chất lượng cao (KNLD) có Cronbach Alpha = 0,936 khơng có biến quan sát có tương quan biến tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thống kê tác động các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trường hợp tỉnh bắc ninh tt, Nghiên cứu thống kê tác động các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trường hợp tỉnh bắc ninh tt

Từ khóa liên quan