Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

7 298 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:58

Giáo án Ngữ văn lớp Bài 19: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT *) Giúp HS: - Hiểu nội dung số hình thức diễn đạt ( so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng ) câu tục ngữ B TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC ổn định lớp Bài cũ: Tục ngữ gì? Tục ngữ có nội dung nào? Nêu nội dung câu tục ngữ: “Mau nắng, vắng mưa”? Gợi ý trả lời - Về hình thức: Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, có kết cấu bền vững, có hình ảnh nhịp điệu, dễ nhớ dễ lưu truyền - Về nội dung: Tục ngữ diễn đạt ý trọn vẹn, thể kinh nghiệm nhân dân nhiều mặt( thiên nhiên, lao động sản xuất, người, XH) Có câu tục ngữ có nghĩa đen; nhiều câu tục ngữ nga nghĩa đen có nghĩa bóng - Về việc sử dụng: Tục ngữ nhân dân vận dụng vào hoạt độg đời sống, đẻ nhìn nhận, ứng xư, thực hành để làm lời nói thêm hay, thêm sinh độg sâu sắc Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT *) Hoạt động 1: ĐỌC, GẢI TỪ KHĨ, TÌM HIỂU CẤU TRÚC VĂN BẢN Giáo án Ngữ văn lớp GV hướng dẫn để em HS đọc Chú ý cách ngắt nhịp cho câu tục ngữ Câu 1:nhịp 3/4; Câu nhịp:2/2/4 ; Câu 3nhịp 3/3 ; Câu nhịp: 2/2/2/2 ; Câu nhịp:2/4 Câu 6: nhịp: 2/4 ; Câu 7:nhịp 2/4; Câu nhịp: /4 ; Câu nhịp: 4/4 Giải từ khó: Phần HS tự làm việc Tìm hiểu cấu trúc văn bản: ? Em chia văn thành nhóm? Đó nhóm nào? - Văn chia làm nhóm: + Nhóm 1: Câu 1,2,3 ( Tục ngữ phẩm chất người) + Nhóm 2: Câu 4,5,6 ( Tục ngữ vềhọc tập, tu dưỡng) + Nhóm 3: Câu 7,8,9 ( Tục ngữ quan hệ ứng xử) ? Tại nhóm tục ngữ lại chung VB - Chúng VB vì: Đều học dân gian người, XH Về Hình thức có cấu tạo ngắn gọn, có vần nhịp, thường dùng so sánh, ẩn dụ *) Hoạt động 3: TÌM HIỂU NỘI DUNG VĂN BẢN Những kinh nghiệm học phẩm chất người *) Câu : Một mặt người mười mặt ? Nghĩa câu tục ngữ gì? - Nghĩa: Người quý ( Một mặt người ( số ít) mười mặt ( số nhiều) Giáo án Ngữ văn lớp Khẳng định quý giá người so với cải ? Giá trị kinh nghiệm câu tục ngữ gì? - Giá trị kinh nghiệm : Khẳng định tư ? Tác dụng câu tục ngữ tưởng coi trọng người cha ông sống? - Tác dụng câu tục ngữ: Dạy bảo người biết quý trọng người; phê phán kẻ coi trọng cải, vật chất An ủi người làm ăn bị mát, rủi ro thiên tai; Khẳng định triết lí sống nhân dân ? Nghĩa câu tục ngữ “ Cái tócc góc người”là gì? *) Câu : Cái răng, tóc góc người - Nghiã đen: tóc vừa thể sức ? Giá trị kinh nghiệm câu tục ngữ gì? khoẻ, người, vừa thể hình thức, tính tình người - Giá trị kinh nghiệm: ? Tác dụng câu tục ngữ sống? + Nhìn tóc tai, dáng vóc dự đốn tính cách họ Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề người có tư cách đàng hồng - Tác dụng: Khun nhủ người giữ gìn tóc, Giáo án Ngữ văn lớp ? Nghĩa câu tục ngữ “ Đói cho sạch đẹp; thể quan điểm nhìn nhận, rách cho thơm”là gì? đánh giá, bình phẩm người cha ơng ta “ nhìn mặt mà bắt thành dong” *) Câu : Đói cho sạch, rách cho thơm ? Giá trị kinh nghiệm câu tục ngữ gì? - Nghĩa: Dù khó khăn túng thiếu giữ cho lòng sạch, thẳng - Giá trị kinh nghiệm:Đề cao lối sống cha ơng ta: biết vượt lên hồn cảnh, giữ gìn nhân phẩm - Tác dụng: Câu tục ngữ khuyện răn người sống có lòng tự trọng: phê phán người ngheo khổ màlàm điều xấu xa, tội lỗi Những kinh nghiệm học học tập, tu dưỡng *) Câu: Học ăn, học nói, học gói, học ? Nghĩa câu tục ngữ “ Học ăn, học nói, mở học gói, học mở” gì? - Nghĩa: Cần phải học hỏi điều sống + Học ăn: ăn uống hợp vệ sinh, văn minh lịch sử ( ăn xem nồi ngồi xem hướng) Giáo án Ngữ văn lớp + Rõ ràng, lễ phép + Gói, mở: Học việc làm đơn giản ? Giá trị kinh nghiệm câu tục ngữ gì? - Giá trị kinh nghiệm: Biểu trình độ ? Tác dụng câu tục ngữ văn minh người sống? - Tác dụng: Khuyên người cần ý đến điều nhỏ nhặt Vì hành vi biểu nhân cách người Đề cao việc học tập, người cần phải học tập điều đẻ chưngs tỏ người thành thạo, có văn hố ? Nghĩa câu tục ngữ : Khơng thầy *) Câu “ Khơng thầy mày làm nên” - Nghĩa: Khơng có thầy( người dạy) mày làm nên gì? trò khơng làm nên trò trống ? Giá trị câu tục ngữ gì? - Giá trị câu túc ngữ: Đề cao vai trò người thầy học sinh Nhắc nhở người lòng biết ơn, kính trọng thầy giáo Những câu tục ngữ học quan hệ ứng xử *) Câu : Thương người thương thân - Nghĩa: Khuyện nhủ người yêu Giáo án Ngữ văn lớp thương người khác thân - Giá trị kinh nghiệm: Đề cao đạo lí nhân dân ta Phê phán người sống sai đạo lí *) Câu: ăn nhớ kẻ trồng Nghĩa câu tục ngữ : ăn nhớ kể trồng - Nghĩa: Khi hưởng thành gì? sống phải nhớ ơn người làm thành ? Tác dụng câu tục ngữ - Tác dụng: Khuyên nhủ cháu hiếu sống? thảo với ông bà, cha mẹ, khuyện học trò biết ơn thầy giáo, khun hệ sau biết ơn hệ trước đổ mồ hôi công sức, xương máu để bảo vệ non sơng đất nước Phân tích nghĩa câu tục ngữ: Mọt *) Câu: Một làm chẳng nên non làm chẳng nên non / Ba núi cao” ? Ba chụm lại nên núi cao - Nghĩa:Một cây( số ít) ; Ba ( số nhiều) => Một cá nhân lẻ loi làm nên việc lớn, nhiều người hợp sức lại làm việc - Giá trị kinh nghiệm:Trong thực tế, đoàn kết tạo sức mạnh Giáo án Ngữ văn lớp - Vân dụng: Khuyên nhủ người sống đàon kết Phê phán người sống xa rời tập thể *) Ghi nhớ SGK : HS đọc to , rõ *) Hoạt động 4: LUYỆN TẬP So sánh hai câu tục ngữ: “ Không thầy đố mày làm nên” / Học thầy không tày học bạn - Hai câu trúc ngữ trên, câu đề cao vai trò người thầy, câu đề cao vai trò người bạn Nội dung hai câu tục ngữ tưởng mâu thuẫn thực tế lại bổ sung cho nhau, trở thành lời khuyên tốt cho có hướng học tập Mỗi người học sinh cần phải học thầy thâyd người trước có kiến thức vững vàng, ta học thầy tri thức , sống, đạo đức Có thể nói thành cơng người học trò nhiều có in dấu ấn người thầy Nhưng học thầy chưa đủ, ta cần học bạn Bạn bè gần gũi, đồng trang lưa, học họ ta dễ so sánh phấn đấu để tự trau dồi thêm vốn kiến thức cho ... trúc văn bản: ? Em chia văn thành nhóm? Đó nhóm nào? - Văn chia làm nhóm: + Nhóm 1: Câu 1,2,3 ( Tục ngữ phẩm chất người) + Nhóm 2: Câu 4,5,6 ( Tục ngữ vềhọc tập, tu dưỡng) + Nhóm 3: Câu 7, 8,9 ( Tục. .. DUNG VĂN BẢN Những kinh nghiệm học phẩm chất người *) Câu : Một mặt người mười mặt ? Nghĩa câu tục ngữ gì? - Nghĩa: Người quý ( Một mặt người ( số ít) mười mặt ( số nhiều) Giáo án Ngữ văn lớp... Khuyện nhủ người yêu Giáo án Ngữ văn lớp thương người khác thân - Giá trị kinh nghiệm: Đề cao đạo lí nhân dân ta Phê phán người sống sai đạo lí *) Câu: ăn nhớ kẻ trồng Nghĩa câu tục ngữ : ăn nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Từ khóa liên quan