Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

6 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:51

NGỮ VĂN Tuần 21 Tiết 77 - Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI A-Mục tiêu học: -Hiểu nội dung ý nghĩa số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng) n câu tục ngữ -Rèn kĩ phân tích nội dung ý nghĩa tục ngữ để rút học kinh nghiệm vận dụng vào đời sống B-Chuẩn bị: -GV: Một số câu tục ngữ chủ đề -HS: Bài soạn C-Tiến trình lên lớp: I- HĐ1 Khởi động (5 phút) 1-ổn định lớp: 2-Kiểm tra: Đọc thuộc lòng tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất cho biết tục ngữ cho ta n kinh nghiệm ? 3-Bài mới: Tục ngữ lời vàng ý ngọc, kết tinh trí tuệ dân gian qua bao đời Ngồi kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất, tục ngữ kho báu kinh nghiệm hội Bài hơm tìm hiểu n KN XH mà cha ông ta để lại qua tục ngữ II- HĐ2: Đọc – Hiểu văn (25 phút) NGỮ VĂN Hoạt động thầy-trò -Thế tục ngữ ? Nội dung kiến thức A- Tìm hiểu +Hd đọc:Giọng đọc rõ, chậm, ngắt nghỉ I-Đọc thích: dấu câu, ý vần, đối +Giải thích từ khó -Ta chia câu tục ngữ thành II-Phân tích: nhóm ? (3 nhóm: Tục ngữ p.chất 1-Tục ngữ phẩm chất người (câu1->3), Tục ngữ h.tập tu dưỡng người : (câu4->6), Tục ngữ q.hệ ứng xử (câu 7->9) +Hs đọc câu -Câu tục ngữ có sd n b.p tu từ ? Tác dụng a-Câu 1: Một mặt người mười mặt b.p tu từ ? +Gv: Một mặt người cách nói hốn dụ dùng phận để toàn thể cải v.chất, � Nhân hố - Tạo điểm nhấn mười mặt ý nói đến số cải nhiều sinh động từ ngữ nhịp điệu -Câu tục ngữ có ý nghĩa ? So sánh, đối lập – K.định q -Câu tục ngữ cho ta kinh nghiệm ? giá người so với -Câu tục ngữ ứng dụng n trường hợp ? (Phê phán n trường hợp coi � Người quí của người hay an ủi động viên n trường -K.đ tư tưởng coi trọng g.trị hợp “của thay người”) ng +Hs đọc câu -Em giải thích “góc người” b-Câu 2: nào? T.sao “cái tóc góc người” Cái tóc góc người ? (Góc tức phần vẻ đẹp So với toàn ng tóc n chi tiết nhỏ, � Khuyên người giữ gìn n chi tiết nhỏ lại làm nên hình thức bên ngồi cho gọn NGỮ VĂN vẻ đẹp người) gàng, sẽ, hình thức bên -Câu tục ngữ có ý nghĩa ? thể phầnào t.cách bên +Hs đọc câu -Các từ: Đói-sạch, rách-thơm dùng với c-Câu 3: nghĩa ? (Đói-rách cách nói Đói cho sạch, rách cho thơm k.quát sống khổ cực, thiếu thốn; sạchthơm phẩm giá sáng tốt đẹp mà � Có vần, có đối – làm cho câu ng cần phải giữ gìn) tục ngữ cân đối, dễ thuộc, dễ nhớ -Hình thức câu tục ngữ có đ.biệt ? tác � Cần giữ gìn phẩm giá dụng hình thức ? sạch, khơng nghèo khổ mà bán -Câu tục ngữ có nghĩa nào? (Gv giải rẻ lương tâm, đạo đức thích nghĩa đen, nghĩa bóng) -Câu tục ngữ cho ta học ? -Trong dân gian có n câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ ? (Chết sống đục, Giấy rách phải giữ lấy lề) 2-Tục ngữ học tập, tu dưỡng +Hs đọc câu 4,5,6 Ba câu có chung nội (4-6): dung ? a-Câu 4: -Em có nhận xét cách dùng từ câu Học ăn, học nói, học gói, học 4? Tác dụng cách dùng từ ? mở -Câu tục ngữ có ý nghĩa ? (Nói tỉ mỉ � Điệp từ – Vừa nêu cụ thể n công phu việc học hành) điều cần thiết mà người phải -Bài học rút từ câu tục ngữ gì? học, vừa nhấn mạnh tầm q.trong việc học +Hs đọc câu � Phải học hỏi từ nhỏ cho -Câu tục ngữ có ý nghĩa ? đến lớn -Nói để nhằm mục đích ? b-Câu 5: NGỮ VĂN Không thầy đố mày làm nên +Hs đọc câu � Khơng có thầy dạy bảo -Câu tục ngữ có ý nghĩa ? khơng làm việc thành -Mục đíchcủa cách nói ? cơng -Câu 5,6 mâu thuẫn với hay bổ sung cho � K.định vai trò cơng ơn ? Vì ? ( câu nhấn mạnh vai trò thầy người thầy, câu nói tầm q.trong việc c-Câu 6: học bạn.2 câu không mâu thuẫn mà Học thầy không tày học bạn chúng bổ sung ý nghĩa cho để hoàn chỉnh � Phải tích cực chủ động học hỏi q.niệm đắn người xưa: h.tập bạn bè vai trò thầy bạn q.trọng) � Đề cao vai trò ý nghĩa +Hs đọc câu 7,8,9 việc học bạn -Giải nghĩa từ : Thương người, thương thân ? (Thg người: tình thg dành cho người khác; thg thân: tình thg dành cho thân) 3-Tục ngữ q.hệ ứng xử ( -Nghĩa câu tục ngữ ? (hg ->9): thg người ấy) -Hai tiếng “thg người” đặt trước “thg thân”, đặt để nhằm mục đích ? a-Câu 7: Thương người thể thương -Câu tục ngữ cho ta học ? thân +Hs đọc câu -Giải nghĩa từ : quả, cây, kẻ trồng ? � Nhấn mạnh đối tượng cần (Quả hoa quả; trồng sinh hoa đồng cảm, thg yêu quả; kẻ trồng người trồng trọt, chăm sóc để hoa kết trái) � Hãy cư xử với lòng -Nghĩa câu tục ngữ ?(Nghĩa đen, nhân đức vị tha nghĩa bóng ) b-Câu 8: NGỮ VĂN -Câu tục ngữ sd n h.cảnh ? Ăn nhớ kẻ trồng (Thể tình cảm cháu ông � Khi hưởng thụ thành bà, cha mẹ ;của học trò thầy giáo ta phải nhớ đến cơng ơn Lòng biết ơn n.dân anh hùng người gây dựng nên thành liệt sĩ c.đấu hi sinh dể bảo vệ đ.nc) +Hs đọc câu -Nghiã câu ? (1 đơn lẻ không làm thành rừng núi; nhiều gộp lại thành rừng rậm, núi cao) -Câu tục ngữ cho ta học kinh nghiệm ? c-Câu 9: Một làm chẳng nên non III- HĐ3 Tổng kết (3 phút) Ba chụm lại nên núi -Về hình thức n câu tục ngữ có đ.biệt ? cao Chín câu tục ngữ cho ta hiểu � Chia rẽ yếu, đ.kết mạnh; q.điểm người xưa ? người làm nên việc -Tìm n câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa lớn, nhiều người hợp sức lại với câu tục ngữ ? (Gv cho Hs tham khảo giải n k.khăn trở ngại số câu tục ngữ) dù to IV- HĐ4 Luyện tập (5 phút) -Hs đọc tập nêu yêu cầu tập -Gv gọi Hs làm tập -Gv nhận xét, đánh giá III- Tổng kết: (Ghi nhớ: sgk/ Tr13) B- Luyện tập: -Đồng nghĩa, gần nghĩa: +Người sống đống vàng +Người hoa đất NGỮ VĂN -Trái nghĩa: +Hợm của, khinh người +Tham vàng phụ ngãi (nghĩa) V- HĐ5 Đánh giá (5 phút) -Đọc lại câu tục ngữ ?Nêu nội câu tục ngữ VI- HĐ6 Dặn dò (2 phút) -Học thuộc lòng tục ngữ, học thuộc ghi nhớ -Soạn bài: Rút gọn câu Những câu hỏi phần I, II ... tích: nhóm ? (3 nhóm: Tục ngữ p.chất 1 -Tục ngữ phẩm chất người (câu1->3), Tục ngữ h.tập tu dưỡng người : (câu4->6), Tục ngữ q.hệ ứng xử (câu 7- >9) +Hs đọc câu -Câu tục ngữ có sd n b.p tu từ ?... có ý nghĩa ? So sánh, đối lập – K.định quí -Câu tục ngữ cho ta kinh nghiệm ? giá người so với -Câu tục ngữ ứng dụng n trường hợp ? (Phê phán n trường hợp coi � Người quí của người hay an ủi động... nghèo khổ mà bán -Câu tục ngữ có nghĩa nào? (Gv giải rẻ lương tâm, đạo đức thích nghĩa đen, nghĩa bóng) -Câu tục ngữ cho ta học ? -Trong dân gian có n câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ ? (Chết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Từ khóa liên quan