Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

6 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:47

Giáo án Ngữ văn lớp Tiết 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu ý nghĩa chùm tục ngữ tôn vinh giá trị người, đưa nhận xét, lời khuyên lối sống đạo đức đắn, cao đẹp, tình nghã người Việt Nam - Thấy đặc điểm hình thức tục ngữ người hội - Biết tích lũy thêm kiến thức thiên nhiên lao động sản xuất qua câu tục ngữ II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: Kiến thức: - Nội dung tục ngữ người hội - Đặc điểm hình thức tục ngữ người hội Kĩ năng: a Kỹ chuyên môn: - Củng cố, bổ sung thêm hiểu biết tục ngữ - Đọc - Hiểu phân tích lớp nghĩa tục ngữ người hội - Vận dụng mức độ định số câu tục ngữ về người hội đời sống b Kỹ sống: - Tự nhận thức học kinh nghiệm về người hội - Ra định : vận dụng học kinh nghiệm lúc chỗ Thái độ: - Hiểu tục ngữ qua thêm yêu thể loại văn học dân gian dân tộc Giáo án Ngữ văn lớp III CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG: - Phân tích tình câu tục ngữ để rút học kinh nghiệm người hội - Động não suy nghĩ: rút học thiết thực về người hội IV PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định : Kiểm tra cũ : Câu hỏi : Đọc câu tục ngữtục ngữ thiên nhiên lao động sx”? Nêu nội dung, nghệ thuật - Đáp án: Câu Nội dung trả lời HS đọc theo yêu cầu GV - Vần lưng , phép đối , nói - Tháng năm đêm ngắn, tháng mười đêm dài – Giúp người chủ động thời gian , công việc Điểm 10 10 thời điểm khác Bài : GV giới thiệu - Tục ngữ lời vàng ý ngọc, kết tinh kinh nghiệm , trí tuệ nhân dân qua bao đời Ngồi kinh nghiệm thiên nhiên lao động sx , tục ngữ kho báu kinh nghiệm dân gian người xh Dưới hình thức nhận xét , lời khuyên nhủ , tục ngữ truyền đạt nhiều học bổ ích , vơ giá cách nhìn nhận giái trị người , cách học , cách sống cách ứng xử ngày Với điều nói Giáo án Ngữ văn lớp thể câu tục ngữ ntn? Thì tiết học hơm , em tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS * HOẠT ĐỘNG : Tìm hiểu chung NỘI DUNG BÀI DẠY I GIỚI THIỆU CHUNG: ? Văn viết theo thể loại gì? Thể loại: Tục ngữ - HS: Suy nghĩ trả lời II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN - GV: Chốt ghi bảng Đ ọc – tìm hiểu từ khó * HOẠT ĐỘNG : Tìm hiểu văn Tìm hiểu văn bản: - Gv: Đọc sau gọi hs đọc ( Chú ý vần a Bố cục:Chia làm ba phần lưng , câu lục bát thứ Giọng đọc rõ, b Phương thức biểu đạt: Trữ tình chậm ) - Giải thích từ khó ( thích sgk) ? Về nội dung chia vb thành nhóm ? Nêu nội dung nhóm ? c Phân tích : ? Tại nhóm hợp C1 Kinh nghiệm học phẩm chất thành vb sgk? người - Gọi hs đọc câu tục ngữ thứ *Câu 1: Một mặt người … ? Nghĩa câu tục ngữ ? - Vần lưng , so sánh, nhận hoá ? Dùng phép so sánh muốn đề => Đề cao giá trị người so với cao điều ? thứ cải , người quí gấp nhiều ? Kinh nghiệm dân gian đúc kết lần câu tục ngữ ? ? Em tìm câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự? - Hs đọc câu tục ngữ thứ ? Em hiểu góc người câu tục *Câu 2: Cái , tóc… => chi tiết nhỏ nhặt Giáo án Ngữ văn lớp ngữ theo nghĩa : làm thành vẻ đẹp người hình ? Ở người , tóc chi thức nhân cách tiết nhỏ Vậy nghĩa câu tục ngữ ? – HS: Thảo luận nhóm ,trả lời ? Kinh nghiệm dân gian kết câu tục ngữ ? - HS: Mọi biểu người phản ánh vẻ đẹp, tư cách ? Lời khuyên từ kinh nghiệm ? ? Về hình thức câu tục ngữ thứ có đặc biệt ? tác dụng hình thức ? -HS: Đối lập ý vế, đối xứnga *Câu 3: Đói cho sách ,rách … a Nghĩa đen : dù đói phải ăn vế nhấn mạnh thơm, dễ uống , giữ gìn cho thơm tho nghe, dễ nhớ b Nghĩa bóng : Dù nghèo khổ thiếu thốn - Gọi hs đọc câu phải sống , khơng nghèo ? Nghĩa câu tục ngữ ? khổ mà làm điều xấu xa ? Kinh nghiệm sống đúc kết =>Giáo dục người phải có lòng tự câu tục ngữ ? trọng ? Từ kinh nghiệm sống dân gian muốn khuyện ta điều gì? - Hs: Hãy biết giữ gìn nhân phẩm Dù cảnh ngộ không để nhân phẩm bị hoen ố C2 Kinh nghiệm học tập tu dưỡng - Chú ý câu *Câu : Học ăn , học nói … ? Câu tục ngữ thứ cấu tạo có đặc  Con người cần thành thạo việc , biệt ? điệp từ học có tác dụng ? khéo léo giao tiếp , việc học phải ? Dân gian nhận xét việc ăn nói tồn diện tỉ mỉ Giáo án Ngữ văn lớp người câu tục ngữ *Câu 5: Không thầy đố mày làm nên ? Khẳng định vai trò ,cơng ơn người thầy ? Từ kinh nghiệm đúc kết từ dạy ta từ bước ban đầu tri câu tục ngữ này? thức , cách sống Vì phải biết kính - HS: Con người cần thành thạo việc, trọng thầy khéo léo giao tiếp, việc học phải *Câu : Học thầy không tày học bạn toàn diện tỉ mỉ - Câu tục ngữ đề cao ý nghĩa vai trò - Hs đọc câu tục ngữ 5,6 việc học bạn Nó khơng hạ thấp việc học ? Nghĩa câu tục ngữ ? thầy , khơng coi học bạn quan trọng ? Theo em điều khuyên răn học thầy câu tục ngữ mâu thuẫn với hay = Cả câu tục ngữ bổ sung cho bổ sung cho ? Vì C3 Kinh nghiệm quan hệ ứng xử , t/c - Gọi Hs đọc câu *Câu 7: Thương người thể thương ? Nghĩa câu tục ngữ thứ ?  Khuyên nhủ người thương yêu ? Câu tục ngữ khuyên điều người khác thân gì? ? Tìm số câu tục ngữ thành ngữ có nd tương tự? - HS: Lá lành đùm rách, bầu … *Câu 8: Ăn nhớ kẻ … - HS đọc câu tục ngữ thứ  Khi hưởng thụ thành ? Tìm nghĩa đen, nghĩa bóng câu tục phải nhớ đến người gây dựng nên , ngữ phải biết ơn người giúp ? Câu tục ngữ khuyên điều ? *Câu 9: Một …….Núi cao Một người lẻ loi làm nên - Hs đọc câu ? Tìm nghĩa đen nghĩa bóng câu tục ngữ gì? việc lớn, nhiều người hợp sức làm việc cần làm – khẳng định sức mạnh đoàn kết Giáo án Ngữ văn lớp ? Bài học rút kinh nghiệm ? III TỔNG KẾT : Ghi nhớ : sgk - HS: Đọc ghi nhớ Nghệ thuật : * HOẠT ĐỘNG :Hướng dẫn tổng kết - Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc ? Qua Văn để lại giá trị - Sử dụng phép so sánh,ẩn dụ, đối, nội dung nghệ thuật ? điệp từ, ngữ - Tạo vần nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng Nội dung: - Khơng câu tục ngữ nhữngkinh nghiệm quý báu nhân dân ta cách sống, cách đối nhân sử IV LUYỆN TẬP : Đồng nghĩa * HOẠT ĐỘNG :Hướng dẫn luyện tập - Người sống đống vàng - Uống nước nhớ nguồn Trái nghĩa - Của trọng người - Ăn cháo đá bát VI CỦNG CỐ, DẶN DÒ,HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : - Nhắc lại sơ qua nội dung câu tục ngữ nói người hội - Đọc phần đọc thêm: - Học thuộc câu tục ngữ , phần ghi nhớ - Tìm thêm số câu tục ngữ VN tục ngữ nước ; Soạn “ Rút gọn câu” .. .Giáo án Ngữ văn lớp III CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG: - Phân tích tình câu tục ngữ để rút học kinh nghiệm người xã hội - Động não suy nghĩ: rút học thiết thực về người xã hội. .. tìm câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự? - Hs đọc câu tục ngữ thứ ? Em hiểu góc người câu tục *Câu 2: Cái , tóc… => chi tiết nhỏ nhặt Giáo án Ngữ văn lớp ngữ theo nghĩa : làm thành vẻ đẹp người hình... Gọi Hs đọc câu *Câu 7: Thương người thể thương ? Nghĩa câu tục ngữ thứ ?  Khuyên nhủ người thương yêu ? Câu tục ngữ khuyên điều người khác thân gì? ? Tìm số câu tục ngữ thành ngữ có nd tương tự?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Từ khóa liên quan