Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

230 102 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  1.1.2.1 NGUYỄN THU HÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CÔNG TY THUỶ SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 ` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CƠNG TY THUỶ SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS, TS VŨ VĂN NINH TS TRẦN TIẾN CƯỜNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Nguyễn Thu Hà LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình Ban giám đốc Học viện Tài chính, tập thể lãnh đạo thầy cô Khoa sau đại học, Khoa Tài DN, Bộ mơn Tài DN- Học viện Tài chính, đặc biệt cơng lao hướng dẫn tận tình, chu đáo tập thể giáo viên hướng dẫn: PGS,TS Vũ Văn Ninh TS.Trần Tiến Cường Em xin gửi tới thầy, cô lời cảm ơn trân trọng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình tư liệu quý báu cung cấp từ nhà quản lý doanh nghiệp, cán doanh nghiệp ngành Thuỷ sản Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, ủng hộ chia sẻ khó khăn để tác giả hoàn thành tốt luận án Tác giả luận án Nguyễn Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT chủ sở hữu cấu nguồn vốn công ty thuỷ sản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngân hàng nhóm doanh nghiệp niêm yết tài sản cố định thị trường chứng khoán tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu chi phí sử dụng vốn bình quân : : : : : : : : : : : : : CSH CCNV CTTS DN HĐKD NH NDN NY TSCĐ TTCK TSSL VCSH WACC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Cơ cấu nguồn vốn chủ đề nghiên cứu đã, đang, tiếp tục thu hút ý nhiều học giả nước Nghiên cứu CCNV giới có lịch sử từ lâu với hai câu hỏi xuyên suốt (i) tác động CCNV đến giá trị DN; (ii) có tồn CCNV tối ưu hay không? Cách tiếp cận lợi nhuận ròng hoạt động (Net Operating Income) đề xuất Durand cho thị trường xem xét DN tổng thể chiết khấu mức TSSL đòi hỏi định Do vậy, CCNV khơng có tác động đến giá trị DN Trái lại, quan điểm truyền thống CCNV cho tồn CCNV tối ưu đó, WACC tối thiểu hoá giá trị DN tối đa hoá Lý thuyết Modigliani &Miller (1958, 1963) kết hợp hai quan điểm cho tác động CCNV đến giá trị DN phụ thuộc vào tính hiệu thị trường vốn Theo đó, mệnh đề M&M cho CCNV khơng có tác động đến giá trị DN giả định thị trường vốn đảm bảo Tuy nhiên, điều kiện có thuế thu nhập DN chi phí phá sản, CCNV có tác động đến giá trị DN tồn CCNV tối ưu giúp tối đa hoá giá trị doanh nghiệp Trên sở lý thuyết tảng này, nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm phát triển lý thuyết nhằm làm rõ tác động CCNV đến giá trị DN đánh giá phù hợp lý thuyết bối cảnh nghiên cứu Mặc dù nghiên cứu CCNV chưa có đồng quan điểm song đặt móng cho nhà quản trị tài DN việc xây dựng CCNV phù hợp lý giải hành vi lựa chọn hình thức tài trợ vốn nhà quản trị Một CCNV hợp lý tiền đề để DN đảm bảo an tồn tài chính, gia tăng giá trị DN, tối đa hoá giá trị cho CSH Tuy nhiên, trả lời câu hỏi “Thế CCNV hợp lý?” điều đơn giản với nhà quản trị tài DN Một khuyến nghị phù hợp CCNV cần đưa sở xem xét nhân tố bên bên DN Nhà quản trị cần đánh giá thực trạng CCNV DN sử dụng thông tin phù hợp để hoạch định CCNV mục tiêu cho DN CCNV trở thành vấn đề đông đảo nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm Ngoài việc kiểm chứng phù hợp lý thuyết với điều kiện Việt Nam, nhà nghiên cứu làm rõ đặc điểm CCNV tác động CCNV đến giá trị DN số ngành kinh doanh định Đối với ngành thuỷ sản, Nguyễn Thành Cường & Nguyễn Thị Cành (2012) tồn hiệu ứng ngưỡng đôi CCNV (D/A) giá trị DN (ROE) DN chế biến thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2005- 2010 khu vực Nam Trung Bộ Các tác giả mức tối ưu cho hệ số nợ DN chế biến thuỷ sản thấp 59,27% Nguyễn Thành Cường (2015) cho thấy tồn hiệu ứng ba ngưỡng xem xét tác động CCNV đến giá trị DN thuỷ sản vực Nam Trung Bộ Mối quan hệ CCNV giá trị DN mô tả mối quan hệ phi tuyến có hình Parabol lồi Kết để DN thuỷ sản xây dựng CCNV phù hợp nhằm đạt mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp Quan sát cho thấy DN thuỷ sản Việt Nam có quy mơ nhỏ so với DN thuỷ sản giới Điều ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh hiệu hoạt động DN thuỷ sản Việt Nam Phần lớn DN thuỷ sản lớn giới tập trung quốc gia như: Nhật Bản (Maruha Nichiro, Nippon Suisan Kaisha, Kyokuyo); Thái Lan (Thái Union Frozen Products, Charoen Pokphand Foods, Asian); Hàn Quốc (Dongwon Industries), Mỹ (Trident Seafood), … Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế rộng sâu nay, hiệp định thương mại song phương đa phương có hiệu lực hồn tồn, DN thuỷ sản Việt Nam bước vào 10 VHC ABT AAM Nhóm HVG ANV SJ1 Nhóm MPC IDI AGF FMC TS4 ACL ICF Nhóm CMX BLF NGC ATA AVF VNH Nhóm 10.62% 18.07% 5.90% 11.53% 9.11% 3.94% 10.26% 7.77% 10.94% 6.56% 5.18% 5.81% 7.67% 5.46% 3.14% 6.39% 7.38% 7.00% 11.41% 8.89% 7.16% -6.17% 5.94% 9.07% 15.01% 3.84% 9.31% 2.42% 2.76% 7.57% 4.25% 5.48% 5.38% 6.55% 7.72% 5.41% 4.18% 3.32% 5.44% 4.44% 7.57% 9.49% 6.15% 5.70% 8.91% 7.04% 22.77% 14.03% 4.02% 13.61% 4.53% 4.54% 8.69% 5.92% 19.35% 8.09% 4.50% 9.48% 5.38% 4.38% 2.46% 7.66% 3.61% 4.80% 16.03% 3.35% -53.70% -34.35% -10.04% 8.03% 13.04% 1.34% 7.47% 2.68% 2.81% 9.16% 4.88% 4.35% 6.22% 1.91% 9.51% 3.83% 5.26% 1.81% 4.70% 2.73% 3.71% 6.76% 12.28% -18.93% -3.45% 0.52% 14.49% 9.83% 0.91% 8.41% 1.74% 5.03% 9.03% 5.27% 4.56% 5.18% 2.59% 8.03% 4.00% 6.91% -7.33% 3.42% 3.03% 4.35% 6.84% 0.35% -151.59% -55.81% -32.14% 13.55% 6.49% 0.46% 6.83% -0.45% 5.83% 7.59% 4.32% 11.79% 10.15% -5.76% 9.54% 4.82% 6.08% -7.72% 4.13% 1.60% 3.66% 4.42% -103.67% 6.20% -142.26% -38.34% (Nguồn: Tác giả tính tốn tổng hợp) PHỤ LỤC 20: ROE nhóm CTTS NY theo hệ số nợ vay giai đoạn 2012 đến 2017 216 MCP VHC ABT AAM Nhóm HVG ANV SJ1 Nhóm MPC IDI AGF FMC TS4 ACL ICF Nhóm CMX BLF NGC ATA AVF VNH Nhóm 2012 15.87% 20.37% 5.16% 13.80% 14.74% 2.98% 12.41% 10.04% 21.17% 6.75% 2.83% 3.71% 6.09% 5.27% 0.27% 6.58% 1.76% 1.09% 11.58% 3.18% 7.79% -15.12% 1.71% 2013 10.43% 18.50% 3.18% 10.70% 1.78% 0.21% 8.27% 3.42% 6.20% 7.37% 7.78% 16.70% 5.21% 1.88% 0.86% 6.57% 0.25% 3.90% 16.77% 0.20% 4.00% 7.46% 5.43% 2014 35.85% 18.66% 3.44% 19.32% 7.71% 5.40% 10.85% 7.99% 47.53% 15.00% 4.44% 20.10% 6.47% 4.40% 2.70% 14.38% 1.65% 1.83% 47.72% -9.64% -2708.95% -71.77% -456.53% 2015 11.83% 16.74% 1.01% 9.86% 0.64% 0.46% 12.15% 4.42% 8.48% 6.71% -0.36% 26.52% 2.72% 6.28% 0.22% 7.22% 3.38% 3.09% 8.05% 19.25% 62.17% -16.28% 13.28% (Nguồn: Tác giả tính toán tổng hợp) 217 2016 19.71% 11.58% 0.63% 10.64% -2.87% 5.14% 17.74% 6.67% 6.77% 5.55% 0.31% 22.30% -3.30% 7.50% -19.42% 2.82% 6.34% 4.43% 13.87% -2.32% 72.82% -119.47% -4.05% 2017 17.93% 6.91% 0.47% 8.44% -12.62% 6.64% 10.01% 1.34% 25.21% 15.77% -26.94% 23.17% 1.91% 5.28% -21.75% 3.23% 3.52% 1.75% 3.01% 42.96% 5.00% -644.87% -98.10% EBIT EBT EPS Lãi suất I Hd Số vốn vay (triệu đồng) (triệu đồng) (đồng) (%) (triệu đồng) 274,165.433 240,636 0.1 942.31 372,549.913 0.090 33,529.492 274,165.433 223,871 0.15 916.46 558,824.870 0.090 50,294.238 274,165.433 207,106 0.2 888.14 745,099.826 0.090 67,058.984 274,165.433 190,342 0.25 857.00 931,374.783 0.090 83,823.730 274,165.433 173,577 0.3 822.58 1,117,649.740 0.090 100,588.477 274,165.433 156,812 0.35 784.34 1,303,924.696 0.090 117,353.223 274,165.433 140,047 0.4 741.62 1,490,199.653 0.090 134,117.969 274,165.433 123,283 0.45 693.56 1,676,474.609 0.090 150,882.715 274,165.433 106,518 0.5 639.12 1,862,749.566 0.090 167,647.461 274,165.433 59,018 0.55 379.35 2,049,024.523 0.105 215,147.575 274,165.433 39,459 0.6 273.09 2,235,299.479 0.105 234,706.445 274,165.433 19,900 0.65 149.18 2,421,574.436 0.105 254,265.316 274,165.433 341 0.7 2.79 2,607,849.392 0.105 273,824.186 274,165.433 -19,218 0.75 -166.56 2,794,124.349 0.105 293,383.057 274,165.433 -38,776 0.8 -336.08 2,980,399.306 0.105 312,941.927 274,165.433 -58,335 0.85 -505.60 3,166,674.262 0.105 332,500.798 274,165.433 -77,894 0.9 -675.13 3,352,949.219 0.105 352,059.668 274,165.433 -97,453 0.95 -844.65 3,539,224.175 0.105 371,618.538 274,165.433 -117,012 -1,014.17 3,725,499.132 0.105 391,177.409 PHỤ LỤC 21: Xác định hệ số nợ vay tối đa cho VHC trường hợp EBIT đạt giá trị nhỏ (Nguồn: Tác giả tính toán) 218 VCSH (triệu đồng) 2,351,823.318 2,165,548.362 1,979,273.405 1,792,998.448 1,606,723.492 1,420,448.535 1,234,173.579 1,047,898.622 861,623.665 675,348.709 489,073.752 302,798.796 116,523.839 -69,751.118 -256,026.074 -442,301.031 -628,575.987 -814,850.944 -1,001,125.901 PHỤ LỤC 22: EPS theo hệ số nợ CT Thuỷ sản Vĩnh Hoàn Hd 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 EPS1 942.31 916.46 888.14 857.00 822.58 784.34 741.62 693.56 639.12 379.35 273.09 149.18 2.79 -166.56 -336.08 -505.60 -675.13 -844.65 -1,014.17 EPS2 1,389.30 1,383.73 1,377.64 1,370.93 1,363.52 1,355.28 1,346.08 1,335.73 1,324.00 1,113.05 1,063.09 1,004.84 936.02 822.77 653.25 483.72 314.20 144.68 -24.84 (Nguồn: Tác giả tính tốn) 219 EPS3 1,836.29 1,851.01 1,867.13 1,884.86 1,904.45 1,926.22 1,950.54 1,977.89 2,008.89 1,846.74 1,853.09 1,860.50 1,869.25 1,812.10 1,642.57 1,473.05 1,303.53 1,134.01 964.49 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN I Bài báo khoa học: Nguyễn Thu Hà (2015), “Thực trạng cân đối tài doanh nghiệp xi măng niêm yết- giải pháp cho doanh nghiệp”, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn Học viện tài chính, Số (2015), trang 53-55 Nguyễn Thu Hà (2017), “Tư kinh doanh doanh nghiệp thuỷ sản theo xu hướng hội nhập”, Tạp chí ngân hàng, số 11(186) 2017, trang 6570 Nguyễn Thu Hà (2017), “Chính sách tài trợ doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn Học viện tài chính, Số 12 (2017), trang 75-77 Nguyễn Thu Hà (2018), “Hoạch định cấu nguồn vốn chiến lược kinh doanh doanh nghiệp- kinh nghiệm quốc tế số đề xuất cho doanh nghiệp niêm yết ngành thuỷ sản Việt Nam”, hội thảo khoa học quốc tế Khởi nghiệp sáng tạo, NXB Tài chính, trang 867-875 II Đề tài khoa học tham gia Vũ Thị Hoa, Đặng Phương Mai (2016), Cơ cấu nguồn vốn hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành chế biến thuỷ sản Việt Nam Đề tài nghiên cứu cấp Học viện, Học viện Tài 220 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), "Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài hiệu tài chính: tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn",Tạp chí khoa học cơng nghệ,(5), (40),tr.14-22 Bộ Tài (2003), Thơng tư 85/2003/TT-BTC ngày 6/9/2002 hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng DNNN Chính phủ (2002), Nghị định 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 quy định quản lý xử lý nợ tồn đọng DNNN Chính phủ (2013), Quyết định 929/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 phê duyệt đề án tái cấu trúc DNNN mà tập trung TĐ, TCT nhà nước Chính phủ (2014), Quyết định 51/2014/QĐ- CP thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước Chính phủ (2014), Nghị 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thối vốn nhà nước doanh nghiệp Cơng ty chứng khốn Vietcombank (2009), (2010), (2011), (2012), (2013) (2014), Báo cáo nghành thép Nguyễn Thành Cường (2015), Tác động cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trần Tiến Cường (2013), "Tái cấu Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm gỡ nút thắt cho chuyển đổi mơ hình tăng trưởng Việt Nam", Đổi mơ hình tăng trưởng cấu lại kinh tế, NXB Chính trị quốc gia- Sự thật, tr.233-256 10 Võ Hồng Đức, Võ Tường Luân (2014), "Bằng chứng thực nghiệm hạn mức sử dụng nợ tối ưu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 2014, số 280: 43-60 11 Nguyễn Hữu Huân, Lê Nguyễn Quỳnh Hương (2014), "Cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp Việt Nam", Tạp Chí Cơng Nghệ Ngân Hàng Số 101 12 Đàm Văn Huệ (2006), "Điều kiện để xây dựng cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí kinh tế Phát triển 2006, số 10 221 13 Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2011), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển (2010), "Giáo trình tài doanh nghiệp", NXB Tài 15 Vũ Thị Ngọc Lan (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp tập đồn dầu khí Việt Nam" - Tạp chí kinh tế phát triển 16 Vũ Thị Ngọc Lan (2014), Tái cấu trúc vốn Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 17 Đỗ Tiến Long (2013), "Tái cấu doanh nghiệp Việt Nam" - Tạp chí khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội 18 Nguyễn Đăng Nam (2014), Các giải pháp xử lý nợ phải trả trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Học viện, Học viện Tài chính, Hà Nội 19 Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam (2011), (2012), (2013), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Thơng tin Truyền thơng 20 Đồn Hương Quỳnh (2014), Giải pháp tái cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhà nước điều kiện Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà nội 21 Nguyễn Hải Sản(1996), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Trần Ngọc Thơ (2005), Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê Hà Nội 23 Nguyễn Thu Thủy (2005), "Các sở lý luận để nghiên cứu lựa chọn cấu vốn doanh nghiệp", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 24 Nguyễn Thu Thủy (2005), "Các nhân tố định lựa chọn cấu vốn số nước ASEAN", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện kinh tế học 25 Tổng công ty thép Việt Nam (2010), Chiến lược phát triển Tổng Công ty Thép Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn cho năm 2025 26 Trần Thị Thanh Tú (2006), Đổi cấu vốn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 27 Vũ Công Ty (2012), Tái cấu trúc Tổng công ty xây dựng Việt Nam: học kinh nghiệm giải pháp, Đề tài khoa học cấp Học viện, Học viện Tài chính, Hà Nội 28 Ủy ban kinh tế Quốc Hội (2014), Báo cáo kinh tế vĩ mô 2014 Cải cách 222 29 30 31 32 33 34 thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cấu, Nhà xuất Tri thức Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Học viện Tài Bùi Văn Vần (2014), Đổi cấu tài doanh nghiệp may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Học viện, Học viện Tài Dương Thị Hồng Vân (2014), Nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu vốn doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.B23 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương (2012), Tái cấu cải cách doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm thông tin - Tư liệu, (7) Nguyễn Tấn Vinh(2011), Cấu trúc vốn hiệu hoạt động công ty niêm yết thị trường chứng khoán Hà nội, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Lê Thị Phương Vy, Phùng Đức Nam (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố sở hữu nước đến cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm công ty cổ phần Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học TIẾNG ANH 35 36 37 38 39 40 223 Agarwal, A., Nagarajan, N.J (1990), “Corporate Capital Structure: Agency Costs and Ownership Control: The Case of All Equity Firms”, Journal of Finance, 45(4) : 1325-1331 Ahmad, A H., & Abdullah, N A H (2013), "Investigation of optimal capital structure in Malaysia: a panel threshold estimation", Studies in economics and finance, 30(2), pp.108-117 Akinlo et al.(2011), "Determinants of capital structure: Evidence from Nigerian panel data", African Economic and Business Review Vol.9, No1, Spring 2011,pp1-16 Alan Kraus, Robert H Litzenberger (1973), "A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage", Journal of Finance, vol 28, issue 4, pages 911-22 Alhassan Andani, Seidu Al-hasan (2012), "The Determinants of The Financing dicisions of listed and non listed firms in Ghana", Asian Economic and Financial Review 2(7): 751-771 Andrew Atkeson, Harold L.Cole (2005) "A Dynamic Theory of Optimal Capital Structure and Executive Compensation",Working paper 11083, NBER 41 Barclay, M J., Smith, C.W (1996), "On Financial Architecture: Leverage, maturity and priority”, Journal of Applied Corporate Finance, 8(4): 4-17 42 Bartholdy, J and C.Mateus (2008), "Taxes and Corporate Debt Policy: Evidence for unlisted firms of sixteen European Countries",Working paper, Arhus 43 Bevan, A.A., Danbolt, J (2002), “Capital Structure and its Determinants in the United Kingdom-A decompositional Analysis”, Applied Financial Economics, 12(3): 159-170 44 Bhaduri, S.N (2002) “Determinants of corporate borrowings: Some evidence from the Indian corporate", Journal of Economics and Finance, 26: 200-215 45 Booth LV, Aivazian V, Demirguc-Kunt A, Maksimovic V(2001), "Capital structure in developing countries" The Journal of Finance, Vol LVI, No.1: 87-130 46 Bowman, E.H and H.Singh (1993), "Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm", Strategic Management Journal, (14): 5-14 47 Bradley, M., Jarrel, G., Kim, E.H (1984), “On the Existence of and Optimal Capital Structure: Theory and Evidence”, Journal of Finance, 39: 857-878 48 Campbell, K., and Jerzemowska, M (2001), “Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy”, In D Zarecki (Ed.) Financial Management, Objectives-Organisation-Tools (51-76), Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowosci W Polsce 49 Canh Nguyen Thi, Cuong Nguyen Thanh (2010) "The effect of capital structure on firm value for Vietnam's seafood processing enterprises" 50 Colin Firer, Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield and Bradford D.Jordan (2012), Fundamentals of Corporate Finance, 5th edition, McGraw-Hill/Irwin 51 Constantinos C Markides (1995), "Diversification, Restructuring and Economic Performance", Strategic Management Journal, Volume 16, Issue 2: 101-118 52 Chaplinsky, S., Niehaus, G (1993), “Do inside ownership and leverage share common determinants?” Quarterly Journal of Business and Economics, 32(4): 53-59 53 Chen, J.J (2004), "Determinants of capital structure of Chinese- listed companies", Journal of Business Research, Vol.57 (13): 41-51 54 Chien-Chung Nieh, Hwey-Yun Yau, and Wen-Chien Liu(2008), “Investigation of Target Capital Structure for Electronic Listed Firms in Taiwan", Emerging Markets Finance & Trade 2008, Vol 44, No 4, pp.75– 224 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 225 87 Chittenden, F., H Hall and P Hutchinson [1996], “Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and Empirical Investigation”, Small Business Economics, no 8, pp 59-67 Chkir, I.E and Cosset, J.C (2001), "Diversification strategy and capital structure of multinational corporations", Journal of Multinational Financial Management, Vol.17,p.37 DeAngelo, H., Masulis, R (1980), “Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation”, Journal of Financial Economics, 8(1): 3-29 Delcoure N (2007), "The determinants of capital structure in transitional economies", International Review of Economics and Finance,16: 400-415 Demirgỹỗ-Kunt, Asli and Vojislav Maksimovic, 1999, "Institutions, financial markets and firm debt maturity", Journal of Financial Economics 54: 295-336 Diamond DW (1991), “Debt maturity structure and liquidity risk” Quarterly Journal of Economics, Vol.106, No.3, pp.709-738 Diamond DW (1993) “Seniority and maturity of debt contracts” Journal of financial Economics, Vol.33, No.3, pp 341-368 Ebaid., E I (2009), "The impact of capital structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt", Journal of risk Finance, Vol.7, pag, 477-487 Edward I Altman (1997) "The Z score bankruptcy Model: Past, Present, and Future" Eugene F.Brigham, Joel F Houston (2010), Fundamentals of Financial Management, seventh edition, South- Western Cengage Learning Fama, E F., Jensen, M (1983), “Agency Problems and Residual Claims”, Journal of Law and Economics, 26(2): 327-349 Fan,J.P.H., Titman, S & Twite, G 2003, “An international comparison of capital structure and debt maturity choices”, working paper, Australian Graduate School of Management Feng-Li Lin (2010), "A Panel Threshold Model of Institutional Ownership and Firm Value in Taiwan", International Research Journal of Finance and Economics, pp 54-62 Feng-Li Lin and Tsangyao Chang (2008), “Does ownership concentration affect firm value in Taiwan? A panel threshold regression analysis”, The Empirical Economics Letters, 7(7), pp 673-680 69 Friend, I., Larry, H P., Lang (1988), “An Empirical Test of the Impart of Managerial Self-Interest on Corporate Capital Structure”, Journal of Finance, 43(2): 271-281 70 Ghosh,C., Nag,R&Sirman,C (2000), "The pricing seasoned equity offerings: evidence from REITs", Real Estate Economics.28,363-84 71 Gul, F A., 1999 "Government share ownership, investment opportunity set and corporate policy choices in China" Pacific-Basin Finance Journal, 7, 157-172 72 Gurcharan S (2010), "A Review of Optimal Capital Structure Determinant of Selected ASEAN Countries", International Research Journal of Finance and Economics - Issue 47 (2010), pp 30-41 73 Guven Saylgan et al (2006), "The firm - specific determinants of corporate capital structure: evidence from turkish panel data", Investment Management and Financial Innovations, Vol.3, Issue 3, 2006, pp.125-139 74 Harris, M and Raviv, A., "The Theory of capital structure" Journal of Finance 46 March., 1991, pp 297-355 75 Hidenobu Okuda, Lai Thi Phuong Nhung (2010), "The Determinants of the Fundraising Structure of Listed Companies in Vietnam: Estimation of the Effects of Government Ownership", Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 110 76 Hoskison,R.E and R.A.Johnson (1992) "Corporate restructuring and strategic change: The effect of diversification strategic and R&D intensity", Strategic Management Journal, 13(8), pp.625-634 77 Huang, Samuel G.H Song, Frank M (2002) “The determinants of capital structure: Evidence from China”, School of Economics and Finance and Center for China Financial Research, The University of HongKong, Press for SSRN 78 Jan Bartholdy, Cerario Mateus (2008), "Taxes and Corporate Debt Policy: Evidence for Unlisted Firms of Sixteen European Countries", Social Science Research Network 79 John R Graham, Campbell R Harvey (2001) "The theory and practice of corporate finance: evidence from the field", Journal of Financial Economics, Volume 60, pages 187-243 80 Joshua Abor (2005), “The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis oflisted firms in Ghama” Journal of Risk Finance, Vol.6 No 5, 2005, pp 438-445 81 Kester, C W (1986), “Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Corporation”, 5-16: 97-113 226 82 Klayman,E., Bagdy,W.,& Ellis,S (1994) Irwin's Bussiness Law Boston: Irwin 83 Lewis W.W (1990), "Strategic restructuring: A critical requirement in the search for corporate potential" In M.L.Rock and R.H.Rock, Corporate Restructuring, McGraw-Hill, New York, pp.43-55 84 Maran Marimuthu (2009), "Corporate Restructuring, Firm Characteristics and Implications on Capital Structure: an Academic View", International Journal of Business and Management, Vol.4, No.1,123-131 85 Margaritis_ D and Psillaki_ M (2007), "Capital Structure and Firm Efficiency", Journal of Business Finance & Accounting, 34, 1447–1469 86 Markides,C.C 1993, "Corporate refocusing", Business Strategy Review, 4(1), pp 1-15 87 Markides,C.C 1995, "Diversification, Restructuring and Economic Performance", Strategic Management Journal, Volume 16, Issue 2, 101-118 88 Marsh, P., 1982, "The Choice between Equity and Debt: An Empirical Study," The Journal of Finance, March, 121-144 89 Michael J Barclay and Clifford W Smith (2005) "The Capital Structure Puzzle: The Evidence Revisited", Journal of Applied Corporate Finance, Vol 17, issue1, pages 8-17 90 Michael Pomerleano, William Shaw, "Corporate Restructuring: lessons from experience", the World Bank 91 Micheal Blaze, Karl-J.Kraus,Sascha Haghani (2006), Corporate restructuring - Finance in Time of Crisis, Roland Berger Strategy Consultants, Springer 92 Mitani, Hidetaka (2014) "Capital structure and competitive position in product market" International Review of Economics and Finance 29, 358–371 93 Modigliani F., & Miller M.H (1958), "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment" The American Review, 48, pp.261297 94 Modigliani F., & Miller M.H (1963) "Corporate income tax and the cost of capital: a correction", The American Economic Review, Vol.53, June, pp.443-53 95 Muller,D.C.(1987) "The Corporation: Growth, Diversification and Mergers" Harwood Academic Publishers, London 96 Myer,S (1984), "The capital structure puzzle" , Journal of Finance.39, pp.575-592 227 97 Myers, S.C., & Majluf, N.S (1984) "Corporate financing and investment Decisions: When firms have information that investors not have" Journal of Financial Economics,12,187-221 98 Myres,S.C (1977) "Determinants of Corporate Borrowing", Journal of Financial Economics,5(2), 147-175 99 Nahum Biger, Nam V.Nguyen and Quyen X.Hoang (2008), "The determinants of capital structure: evidence from Vietnam" Asia-Pacific Financial Markets: Integration, Innovation and Challenges International Finance Review, Volume 8,pp.307-326 100 Nour Abu-Rub (2012), "Capital Structure and Firm Performance; Evidence from Palestine Stock Exchange", Journal of Money, Investment and Banking, Issue 23 (2012), pp 109-117 101 Nurul Syuhada Baharuddin et al(2011), "Determinants of capital structure for listed companies in Malaysia", Journal of Applied Finance & Banking, vol.1, No.2,2011,115-132 102 Ogbulu, Onyemachi Maxwell, EMENI, Francis Kehinde (2012), "Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Nigeria", International Journal of Business and Social Science Vol No 19; October 2012 103 Ooi,J.(1999), "The determinant of capital structure: Evidence on UK property companies", Journal of Property Investment and Finance, 17(5), 464-80 104 Pandey, I.M (2001) “Capital structure and the firm characteristics: Evidence from an Emerging Market” Indian Institute of Management Ahmedabad, IIMA Working Paper, Press for SSRN 105 Patrick A.Gaughan (2002), Mergers, Acquisitions, and corporate restructurings,John Wiley&Sons, Int 106 Pornsit Jiraporn and Yixin Liu (2008), "Capital Structure, Staggered Boards, and Firm Value" Financial Analysts Journal 2008, Vol 64, No 107 Phillips, P.A & Sipahioglu (2004), "Performance implications of capital structure: evidence from quoted UK organisations with hotel interests", Service Industries Journal, vol 24, no 5, pp 31-51 108 R Zeitun, G.G.Tian (2007), "Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan", The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol 1, No 4, (December, 2007), pp 40-61 109 Rajan, R.G and Zingales, L (1995), “What we know about capital structure? Some evidence from international data”, Journal of Finance, Vol 50, pp 1421-60 228 110 Roden,D.,& Lewellen,W.(1995), "Corporate capital structure decision: Evidence from leverage buyouts", Financial Management,24,76-78 111 Ross, S.A (1977), "The determination of financial structure: the incentive signalling approach", Bell Journal of Economics, Vol.8,pp.23-40 112 Ross,S., Westerfied,A.D, & Jordan,B.D (2008) Essentials of corporate finance, NewYork: McGraw-Hill/Irwin 113 S D Prowse (1990) "Institutional investment patterns and corporate financial behavior in the United States and Japan" Joumal of Financial Economics, 27, 43-66 114 Saeedi, A and Mahmoodi, I 2011, "Capital structure and firm performance: evidence from Iranian Companies", International Research Journal and Economics, Vol 70, 20-26 115 Scott, J "Theory of optimal capital structure" Bell Journal of Economics, 7, Spring, 1976 116 Shumi Akhtar (2005), “The determinants of capital structure for Australian Multinational and Domestic Corporations”, Australian Journal of Management, Vol 30, No 2, December 2005 pp 321 –341 117 Smith, C W Jr., Watts, R L., 1992 "The investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies" Journal of Financial Economics, 32: 263- 292 118 Talberg, Winge, Frydenberg and Westgaard 2008 "Capital Structure across Industrie" International Journal of the Economics of Business, Vol 15, No 119 Titman; S and Wessels; R (1988) "The determinants of capital structure choice", Journal of Finance, Vol.41, 1988, pp.1-19 120 Tsuji C., (2013) "Corporate Profitability and Capital Structure: The Case of the MachineryIndustry Firms of the Tokyo Stock Exchange” International Journal of BusinessAdministration, 4(3), pp.14-21 121 Tran Dinh Khoi Nguyen, Ramachandran, Neelakantan (2006), "Capital structure in Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Vietnam", Asean Economic Bulletin, Volume 23, Number 2, August 2006, pp.192211 122 Walaa Wahid ElKelish (2007), "Financial structure and firm value: empirical evidence from the United Arab Emirates", International Journal of Business Research 2007, Vol VII, pp.69-76 123 Wald J.K (1999), "How firm characteristics affect capital structure: An international comparion", Journal of Financial Research,22, 161-187 124 Walsh, E J., Ryan, J (1997), “Agency and Tax Explanation of Security 229 125 126 127 128 129 230 Insurance Decisions”, Journal of Business Finance and Accounting, 24 (7&8): 943-961 Wenjuan Ruan et al (2011), "Managerial Ownership, Capital Structure and Firm Value: Evidence from China’s Civilian-run Firms", Australasian Accounting Business and Finance Journal, 5(3), 2011, 73-92 William P.Mako (2001), "Corporate restructuring in East Asia" Wiwattanakantang,Y.(1999) "An empirical study on the derterminants of the capital structure of Thai firms", Journal of Pacific-Basin Finance, 7, 371-403 Yu-Shu Cheng, Yi -Pei Liu and Chu-Yang Chien (2010), “Capital structure and firm value in China: A panel threshold regression analysis”, African Journal of Business Management Vol 4(12), pp 2500-2507 Zuraidah Ahmad et al (2012), "Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms", International Review of Business Research Papers Vol No.5 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CÔNG TY THUỶ SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài chính- ngân hàng Mã số: 9.34.02.01... hữu cấu nguồn vốn công ty thuỷ sản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngân hàng nhóm doanh nghiệp niêm yết tài sản cố định thị trường chứng khoán tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu chi phí sử dụng vốn. .. LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ HOẠCH ĐỊNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Nguồn vốn phân loại nguồn vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn doanh nghiệp Để có vốn cho hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thuỷ sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan