THU TUC TUYEN DUNG VIEN CHUC

3 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:05

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới Tên thủ tục Xét tuyển viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước Trình tự thực Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất ngày làm việc tuần (trừ ngày lễ) Bước 3: Cơng chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ khơng hợp lệ hướng dẫn hồn thiện theo quy định Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải trả kết theo giấy hẹn Bước 5: Cá nhân nhận kết phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp huyện Cách thức thực Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa thuộc UBND cấp huyện Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn xin dự xét tuyển viên chức theo mẫu (Thông tư số 04/2007/TT-BNV, ngày 21/6/2007 Bộ Nội vụ) - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (có xác nhận UBND xã, phường, quan đơn vị), đóng dấu giáp lai vào ảnh - Bản tốt nghiệp, theo yêu cầu ngành dự thi tuyển, xét tuyển; - Bản kết học tập năm trường học; - Bản chứng (nếu có); - Bản giấy khai sinh; - Giấy chứng nhận sức khoẻ bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp; - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) quan có thẩm quyền xác nhận - Giấy xác nhận hộ thường trú Công an phường, thị trấn nơi cư trú Nếu người tỉnh chuyển phải có xác nhận Cơng an huyện, thị sổ hộ khẩu; - 02 phong bì dán tem b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Thời hạn giải Không quy định cụ thể Đối tượng thực a) Cơ quan có thẩm quyền định: UBND cấp huyện b) Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): Khơng c) Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Nội Vụ d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Khơng Cơ quan thực Cá nhân Lệ phí Phí dự xét tuyển viên chức mức thu sau: Dưới 100 thí sinh tham dự thu 130.000đ/người Từ 100 đến 500 thí sinh dự xét tuyển thu 100.000đ/người Từ 500 đến 1.000 thí sinh dự xét tuyển thu 70.000đ/người Từ 1.000 thí sinh trở lên dự xét tuyển thu 60.000đ/người (Thông tư số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ thu quản lý sử dụng phí dự thi tủn cơng chức thi nâng ngạch cán công chức) Yêu cầu thực Điều kiện tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển vào viên chức: - Là cơng dân Việt Nam, có địa thường trú Việt Nam; - Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp 18 tuổi phải từ đủ 15 tuổi trở lên có thể 45 tuổi không 50 tuổi; - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng đào tạo phù hợp với yêu cầu ngạch viên chức dự tuyển; - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; - Không thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo khơng giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục Căn cứ vào tính chất đặc điểm chun mơn nghiệp vụ, quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm số điều kiện người dự tuyển Điều kiện ưu tiên tuyển dụng viên chức: - Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động, thương binh, người hưởng sách thương binh; liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở trước); đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; - Người có học vị tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; - Những người có học vị thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên hồn thành nhiệm vụ; cán bộ, cơng chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục quan, tổ chức cấp xã từ năm trở lên Kết thực Đơn xin dự xét tuyển viên chức theo mẫu (Thông tư số 04/2007/TT-BNV, ngày 21/6/2007 Bộ Nội vụ) 10 Căn pháp lý - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; - Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước; - Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi tuyển phí dự thi nâng ngạch cơng chức, viên chức Bộ Tài - Bộ Nội vụ ban hành; - Thông tư số 04/2007/TT-BNV, ngày 21/6/2007 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp nhà nước ... công chức đơn vị nghiệp Nhà nước; - Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi tuyển phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức Bộ...(Thơng tư số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ thu quản lý sử dụng phí dự thi tủn cơng chức thi nâng ngạch cán công chức) Yêu cầu thực Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: THU TUC TUYEN DUNG VIEN CHUC, THU TUC TUYEN DUNG VIEN CHUC