TAI LIEU CHUYEN NGANH THI VIEN CHUC 2019

125 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:01

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới TÀI LIỆU ÔN THI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DÙNG CHO TUYỂN VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY MẦM NON Thiết kế giảng (soạn giáo án) 1.1 Mục đích, yêu cầu việc soạn giáo án Giờ dạy – học lớp xác định thành công k hi học phát huy tính động, chủ động, tích cực người học Người học phải hoạt động Giờ học không nhồi nhét kiến thức Muốn vậy, giáo viên (GV) phải xây dựng chiến lược dạy học, đường tất yếu phải thiết kế hoạt động thầy trò lớp Các hoạt động phải tính tốn kỹ, hoạch định, trù liệu GV chu đáo khả thành cơng dạy c àng cao nhiêu Như vậy, mục đích việc soạn giáo án nhằm nâng cao chất lượng dạy – học lớp; thực tốt mục tiêu học Một giáo án tốt phải thể yêu cầu: - Thể đầy đủ nội dung học giúp đảm bảo trật tự khoa học thông tin, đưa kĩ học tập sử dụng phương tiện hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu Việc cung cấp thông tin theo trật tự khoa học giúp trẻ hiểu nhớ thơng tin cách khoa học; - Giúp người thầy quản lí thời gian dành cho đơn vị học tốt hơn; - Vạch rõ ràng đơn vị học cần trọng – phần trọng tâm mà trẻ bắt buộc phải biết – từ dễ dàng việc điều chỉnh khung thời gian, tăng giảm nội dung giảng dạy đề phòng trường hợp cháy giáo án, thừa thời gian… ; - Lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với nội dung, tính chất học đối tượng học; - Chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn luyện k ỹ năng, gắn với thực tiễn sống 1.2 Các bước thiết kế giáo án - Bước 1: Xác định mục tiêu học vào chuẩn kiến thức, kĩ yêu cầu thái độ chương trình Bước đặt việc xác định mục tiêu học khâu quan trọng, đóng vai trò thứ nhất, khơng thể thiếu giáo án Mục tiê u (yêu cầu) vừa đích hướng tới, vừa yêu cầu cần đạt học; hay nói khác thước đo kết trình dạy học Nó giúp GV xác định rõ nhiệm vụ phải làm (dẫn dắt trẻ tìm hiểu, vận dụng kiến thức, kỹ năng; phạm vi, mức độ đến đâu; qua giáo dục cho trẻ học gì) - Bước 2: Nghiên cứu SGK tài liệu liên quan để: hiểu xác, đầy đủ nội dung học; xác định ki ến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành phát triển trẻ; xác địn h trình tự logic học Bước đặt nội dung học ngồi phần trình bày SGK trình bày tài liệu khác Trước hết nên đọc kĩ nội dung học hướng dẫn tìm hiểu SGK để hiểu, đánh giá đú ng nội dung học chọn đọc thêm tư liệu để hiểu sâu, hiểu rộng nội dung học Mỗi GV khơng có kỹ tìm đúng, tìm trúng tư liệu cần đọc mà cần có k ỹ định hướng cách chọn, đọc tư liệu cho h ọc sinh GV nên chọn tư liệu qua thẩm định, đông đảo nhà chuyên môn GV tin cậy Việc đọc SGK, tài liệu phục vụ cho việc soạn giáo án chia thành cấp độ sau: đọc lướt để tìm nội dung xác định ki ến thức, kỹ bản, trọng tâm mức độ yêu cầu phạm vi cần đạt; đọc để tìm thơng tin quan tâm: mạch, bố cục, trình bày mạch kiến thức, kỹ dụng ý tác giả; đọc để phát phân tích, đánh giá chi tiết mạch ki ến thức, kỹ Thực khâu khó đọc SGK tư liệu đúc kết phạm vi, mức độ ki ến thức, kỹ học cho phù hợp với lực h ọc sinh điều kiện dạy học Trong thực tế dạy học, nhiều thường chưa tới yêu cầu cần đạt ki ến thức, kỹ Nếu nắm vững nội dung học, cô phác họa nội dung trình tự nội dung giảng phù hợp, chí cải tiến cách trình bày mạch ki ến thức, kỹ SGK, xây dựng hệ thống câu hỏi, tập giúp trẻ nhận thức, khám phá, vận dụng kiến thức, kỹ cách thích hợp - Bước 3: Xác định khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức trẻ, gồm: xác định kiến thức, kỹ mà trẻ có cần có; dự kiến khó khăn, tình nảy sinh phương án giải Bước đặt học theo định hướng đổi phương ph áp dạy học, cô phải nắm vững nội dung học mà phải hiểu trẻ để lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học đánh giá cho phù hợp Như vậy, trước soạn giáo án cho học mới, phải lường trước tình huống, cách giải nhiệm vụ học tập trẻ Nói cách khác, tính khả thi giáo án phụ thuộc vào trình độ, lực học tập trẻ, xuất phát từ : kiến thức, kỹ mà trẻ có; kiến thức, kỹ mà trẻ chưa có quên; khó khăn nảy sinh q trình học tập trẻ Bước dự kiến; thực tiễn, có nhiều học khơng dự kiến trước, cô lúng túng trước ý kiến không đồng trẻ với biểu đa dạng - Bước : Lựa chọn phương ph áp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp trẻ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo Bước đặt học theo định hướng đổi phương ph áp dạy học, cô phải quan tâm tới việc phát huy tí nh tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen khả tự học, t inh thần hợp tác, k ỹ vận dụng ki ến thức vào tình khác học tập thực tiễn; tác động đến tư tưởng tình cảm để đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho trẻ - Bước 5: Thiết kế giáo án Đây bước người cô bắt tay vào soạn giáo án - thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy cô hoạt động học tập trẻ 1.3 Cấu trúc giáo án Tiết thứ: Tên Ngày soạn: Lớp: A Mục tiêu: Kiến thức Kĩ Thái độ: B Chuẩn bị: C Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động Hoạt động Hoạt động n – 1: Vận dụng, củng cố Hoạt động n: Hướng dẫn nhà D Rút kinh nghiệm Ghi nhận xét GV sau dạy xong 1.4 Cấu trúc giáo án thể nội dung - Mục tiêu học: + Nêu rõ yêu cầu trẻ cần đạt KT, KN, thái độ; + Các mục tiêu biểu đạt động từ cụ thể, lượng hố - Chuẩn bị phương pháp phương tiện dạy học: + GVchuẩn bị thiết bị dạy học (tranh ảnh, mơ hình, vật, hoá chất ), phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; + Hướng dẫn trẻ chuẩn bị học - Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạy học cụ thể Với hoạt động cần rõ: + Tên hoạt động ; + Mục tiêu hoạt động; + Cách tiến hành hoạt động; + Thời lượng để thực ho ạt động; + Kết luận GV về: KT, KN, thái độ trẻ cần có sau hoạt động; tình thực tiễn vận dụng KT, KN, thái độ học để giải quyết; sai sót thường gặp; hậu xảy khơng có cách giải phù hợp; - Hướng dẫn hoạt động tiếp nối: xác định việc trẻ cần phải tiếp tục thực sau học để củng cố, khắc sâu, mở rộng cũ để chuẩn bị cho việc học 1.5 Các bước quy trình soạn giảng điện tử e - learning Các bước q uy trình soạn giảng điện tử e - learning 1) Xác định mục đích, yêu cầu giảng 2) Lựa chọn kiến thức bản, trọng tâm, có tính khái qt chắt lọc cao để xếp chúng vào slide: 3) Thu thập nguồn tài liệu liên quan đến nội dung, xâ y dựng kho tư liệu 4) Xây dựng kịch cho giảng giáo án điện tử 5) Lựa chọn ngơn ngữ, phần mềm trình diễn để xây dựng giảng điện tử elearning 6) Soạn giảng đóng gói 1.6 Các bước thực dạy học (triển khai giáo án lên lớp) Một dạy học nên thực theo bước sau: a Khởi động trước học b Tổ chức dạy học - GV giới thiệu mới: nêu nhiệm vụ học tập cách thức thực để đạt mục tiêu học; tạo động học tập cho trẻ - Cô tổ chức, hướng dẫn trẻ suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá lĩnh hội nội dung học, nhằm đạt mục tiêu học với vận dụng PPDH phù hợp c Luyện tập, củng cố Cô hướng dẫn trẻ củng cố, khắc sâu KT, KN, thái độ có thơng qua ho ạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo hình thức khác d Đánh giá - Trên sở đối chiếu với mục tiêu học, cô dự kiến số câu hỏi, tập tổ chức cho trẻ tự đánh giá kết học tập thân bạn - Cô đánh giá, tổng kết kết học e Hướng dẫn trẻ ứng dụng kiến thức học sau học (tại lớp nhà) Phương pháp dạy học tích cực 2.1 Cơ sở khoa học để thực phương pháp dạy học tích cực giáo dục Mầm non 2.1.1 Đặc điểm phát triển trẻ em - Hầu hết tăng trưởng phát triển não trẻ diễn năm đời - Đến tuổi não trẻ đạt 90% trọng lượng não người trưởng thành - Môi trường sống có ảnh hưởng lớn đến phát triển não trẻ, quan trọng chăm sóc khoa học giáo dục có chất lượng phù hợp với nhu cầu trình độ phát triển trẻ độ tuổi, cá nhân - Trẻ phát triển nhiều mặt thể chất, trí tuệ, tâm lý, xã hội….Các mặt có liên quan mật thiết với diễn đồng thời - Sự phát triển trẻ diễn theo bước dự đoán trước nhu cầu hiểu biết trẻ nói chung tn theo trình tự định Tuy Nhiên tốc độ phát triển, cách thức hoạt động khả nhận th ức trẻ không giống nhau…Điều quan GV cần lụa chọn nội dung sử dụng phương pháp giáo dục hợp lý để đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ 2.1.2 Khả nhận thức trẻ mầm non - Sự cảm nhận trẻ trực giác mang tính tổn g thể - Tư trẻ chủ yếu tư trực quan hành động tư trực quan hình tượng Cuối tuổi mẫu giáo xuất tư lơgic - Tư trẻ gắn liền với xúc cảm ý muốn chủ quan - Trẻ tích cực tham gia vào phát triển thân Cá c kĩ nhận thức trẻ tăng lên với tham gia thực hành tích cực trẻ Do đó, trẻ cần tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá, giao tiếp, bắt chước…Chương trình giáo dục mầm non trọng vào việc trẻ học nhứ vào việ c trẻ học 2.1.3 Hoạt động học tập trẻ mầm non - Trẻ mầm non (đặc biệt MG), chơi mà học, học mà chơi Trẻ hiếu động, tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu giới xung quanh Trong chơi, trẻ thực học để lĩnh hội khái niệm ban đầu tri thức tiền khoa học Chơi hoạt động chủ đạo hoạt động trẻ Ở trẻ MG, yếu tố hoạt động học tập xuất dạng sơ khai Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ phải tạo hội cho trẻ hoạt động thông qua thực hành, giải vấn đề, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện…giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tư duy, kĩ thực hành, giao tiếp, ứng xử… - Trẻ MG học lúc, nơi Trẻ tiếp thu kiến thức, kĩ qua chơi, qua khám phá tưởng tượng, qua trải nghiệm trực giác từ tổng thể đến chi tiết với phối hợp giác quan - Trẻ MG học dựa vào vốn hiểu biết kinh nghiệm trẻ Trẻ học nhớ tốt trẻ có hứng thú, tự tin trải nghiệm tình phù hợp với khả nhận thức trẻ - Ngôn ngữ phương tiện quan trọng việc học trẻ Qua trẻ thu lượn kinh nghiệm, kiến thức mới, tăng vốn hiểu biết cho thân - Trẻ MN tích cực tham gia vào hoạt động vui chơi – học tập Nhưng hiểu biết, tôn trọng khích lệ GV người gần gũi xung quanh cần thiết; đồng thời cần có thay đổi linh hoạt cân hoạt động trẻ lựa chọn GV lên kế hoạch hướng dẫn 2.1.4 Dạy học mầm non - Đặc điểm giáo dục mầm non lấy việc hình thành phát triển hệ ống chức tâm lý lực chung người làm tảng, thông qua th việc tổ chức hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển cách hài hòa - Hoạt động dạy học MN tổ chức theo hướng tiếp cận tích hợp nội dung học Các nội dung học không phân chia theo môn, không phân bố cụ thể vào tiết học mà theo chủ đề có chứa đụng tri thức sơ đẳng đời sống văn hóa – xã hội tự nhiên Cách tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập trẻ MG hòa lẫn hoạt động tự nhiên đầy hứng thú, sinh động - Các hoạt động có kế hoạch theo chủ định giáo viên nhằm giúp trẻ hệ thống hóa, xác hóa dần tri thức mà trẻ thu nhận sống hàng ng ày hoạt động trẻ tự chọn - Khi tổ chức hoạt động học tập cho trẻ, giáo viên cần phải làm gì? + Cung cấp thông tin gần gũi với sống ngày trẻ, hướng dẫn, giúp đỡ, gợi mở cho trẻ GV không làm thay cho trẻ + Chuẩn bị môi trường giáo dục, cung cấp phương tiện, học liệu hoạt động đa dạng, tình có vấn đề cho phù hợp tăng dần độ phức tạp, có tác dụng kích thích tư nhằm lơi trẻ tham gia tích cực vào hoạt động tìm tòi, giải vấn đề cách sáng tạo, học qua thực hành, qua vui chơi; nhờ trẻ lĩnh hội tri thức + Quan sát,đánh giá trẻ dựa mục đích yêu cầu dặt điều chỉnh, bổ sung hoạt động để thúc đẩy phát triển trẻ 2.2 Một số vấn đề chung phương pháp dạy học tích cực 2.2.1 Thế tính tích cực học tập? Tính tích cực học tập gì? Tính tích cực học tập - thực chất tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết , cố gắng trí lực có nghị lực cao qúa trình chiếm lĩnh tri thức Tính tích cực nhận thức đâu mà có? Tính tích cực nhận thức liên quan trước hết với động học tập - Động tạo hứng thú - Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tạo nên tính tích cực Tính tích cực nhận thức có tác dụng nào? - Tính tích cực nhận thức sản sinh nếp tư độc lập - Suy nghĩ độc lập mầm mống sáng tạo - Ngược lại, phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo phát triển tự giác, hứng thú, bồi dưỡng động học tập Những dấu hiệu biểu tính tích cực nhận thức? Tính tích cực nhận thức thể dấu hiệu: - Hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên - Bổ sung câu trả lời bạn - Thích phát biểu ý kiến trước vấn đề nêu ra; - Hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa đủ rõ; - Chủ động vận dụng kiến thức, kĩ học để nhận thức vấn đề mới; - Tập trung ý vào vấn đề học; - Kiên trì hồn thành tập, khơng nản trước tình khó khăn…./ Các cấp độ thể tính tích cực nhận thức ? - Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động GV, bạn… - Tìm tòi: độc lập giải vấn đề, tìm cách giải khác vấn đề… - Sáng tạo: tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu Tính tích cực học tập giáo dục mầm non hiểu nào? - Học tích cực GDMN hiểu trẻ tích cực hoạt động với đồ vật, đồ chơi mối liên hệ với thực tế người… mơi trường gần gũi xung quanh để hình thành nên hiểu bi ết thân - Học tích cực GDMN gồm có thành phần: + Các vật liệu sử dụng theo nhiều cách + Trẻ tìm hiểu, thao tác, kết hợp, làm biến đổi vật liệu cách tự + Trẻ tự lựa chọn trẻ muốn làm ( lựa chọn) + Trẻ mơ tả trẻ làm ngơn ngữ trẻ (ngơn ngữ) + Người lớn khuyến khích trẻ nêu vấn đề, giải tình - Những biểu tích cực trẻ: + Trực tiếp hoạt động với đồ dung, đồ chơi + Tự giải vấn đề tình đến c ùng 2.2.2 Phương pháp dạy học tích cực PPDH tích cực thuật ngữ để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học "Tích cực" PPDH - tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ độ ng, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy Để dạy học theo phương pháp tích cực GV phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Vì vậy, PPDH tích cực khơng làm giảm sút vai trò GV q trình dạy học * PPDH tích cực tro ng giáo dục mầm non hiểu nào? - PPDH tích cực giáo dục mầm non khơng có phương pháp dạy học đại mà cần phải kế thừa phát huy ưu điểm tác dụng tích cực PPDH truyền thống Thực tế PPDH truyền thống như: PP quan sát, làm mẫu, kể chuyện, đàm thoại, trò chuyện, giải thích, nêu vấn đề, thực hành, dùng tình cảm…đều có ưu điểm riêng chúng có tác dụng như: +Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trẻ + Tạo mối quan hệ giao tiếp trẻ với trẻ với cô giáo + Tạo hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, phát triển tư + Khuyến khích trẻ tích cực hoạt động cá nhân hoạt động nhóm lớp + Rèn luyện PP tự học, tự đánh giá, tự điều chỉnh thân * Đặc trưng c ác PPDH tích cực + Dạy học thơng qua tổ chức hoạt động học tập HS Trong PPDH tích cực, người học - đối tượng hoạt động "dạy", đồng thời chủ thể hoạt động "học": - Được hút vào hoạt động học tập GV tổ chức đạo, t hông qua tự lực khám phá điều chưa rõ - Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ - Được bộc lộ phát huy tiềm sá ng tạo + Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật khiến nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng kiến thức ngày nhiều mà đòi hỏi phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Vì vậy, ngày người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học qúa trình dạy học, tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động: tự học nhà sau lên lớp; tự học tiết học có hướng dẫn giáo viên + Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Phương pháp học tập hợp tác tổ chức cấp nhóm, tổ, lớp trường Hình thức dạy học phổ biến hoạt động hợp tác nhóm nhỏ đến người Dạy học hợp tác có tác dụng: - Làm tăng hiệu học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn - Làm tượng ỷ lại; - Tính cách, lực thành viên bộc lộ, uốn nắn - Phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ + Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong dạy học, việc đánh giá trẻ không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trẻ mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy cô + Dạy học truyền thống, cô giữ độc quyền đánh giá trẻ + Dạy học tích cực, cô phải hướng dẫn trẻ phát triển kĩ tự đánh giá đánh gia lẫn để tự điều chỉnh cách học Sự khác PPDH thụ động với PPDH tích cực PPDH thụ động PPDH tích cực - Tập trung vào hoạt động cô giáo - Tập trung vào hoạt động trẻ - Cơ giáo thuyết trình, diễn giải nội dung kiến thức theo trình tự soạn sẵn Nội dung giáo dục di chuyển từ xuống theo mục đích giáo dục - Cơ giáo tổ chức hoạt động học tập cho trẻ, xác định chủ đề, lên kế hoạc h, lồng ghép hoạt động, phát huy hứng thú, tích cực chủ động, sáng tạo trẻ Nội dung giáo dục xuất phát từ nhu cầu hứng thú trẻ - Cơ nói nhiều làm thay cho trẻ - Trẻ người khởi xướng hoạt động chọn góc chơi, thảo luận với bạn, trải nghiệm, tìm kiếm, khám phá, tự làm, tự trình bày ý kiến mình… - Trẻ khuyến khích tự tham gia tích cực vào q trình hoạt động giáo dục, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm giác quan - Trẻ lắng nghe cách thụ động - Giao tiếp cô↔ trẻ, trẻ ↔trẻ - Trẻ chủ động thực hoạt động học tập cá nhân theo nhóm hướng - Trẻ cơng nhận nội dung, kiến thức dẫn để hồn thành nhiệm vụ học tập, huy động vốn kinh nghiệm trẻ theo diễn giải cô - Đánh giá sở vận dụng kiến thức vào thực tế sống: Vui chơi, học tập,… - Giao tiếp từ cô → trẻ - Đánh giá cô kết hợp với tự đánh giá - Đánh giá sở tái kiến thức theo trẻ yêu cầu cô - Cô giáo nhận xét, bổ sung câu trả lời trẻ chủ yếu Cô giáo đánh giá * Để áp dụng tốt PPDH tích cực GDMN, giáo viên cần làm nào? - Để áp dụng tốt PPDH tích cực GDMN, giáo viên cần làm: + Dựa vào vốn kinh nghiệm trẻ, khai thác khả hoạt động trẻ, tạo hội để trẻ phát triển khả tự khám phá, tìm tòi, trải ngh iệm… đối tượng nhận thức + Tôn trọng, đồng cảm với nhu cầu trẻ, tạo hội cho trẻ phát triển, thích ứng, hòa nhập với sống xung quanh + Kích thích động bên trẻ, gây hứng thú, lôi trẻ vào hoạt động; tạo tình có vấn đề cho trẻ hoạt động, đặc biệt hoạt động nhận thức + Khuyến khích trẻ tham gia tích cực vào hoạt động trải nghiệm, tự hoàn thiện Tôn trọng suy nghĩ sáng tạo trẻ, chống gò ép, áp đặt làm trẻ thụ động + Phát biểu tích cực hoạt động trẻ để tạo tình hội khuyến khích trẻ tham gia hoạt động Các biểu tích cực hoạt động trẻ thường thể như: => Trẻ thích hoạt động tìm hiểu, khám phá trải nghiệm phối hợp giác quan: Nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm… => Trẻ hay nêu câu hỏi thắc mắc như: Ở đâu? Tại sao? để làm gì? => Trẻ tập trung ý kiên trì trình hoạt động, giải tình đặt đến - Giáo viên cần lưu ý: + Tổ chức môi trường giáo dục chế độ sinh hoạt ngày cho phong phú + Xây dựng bầu khơng khí giao tiếp tích cực + Khuyến khích trẻ tự giải vấn đề, tự diễn đạt suy nghĩ lời nói… + Quan sát, giúp trẻ hành động tốt có hiệu + Có kế hoạch hoạt động dựa hứng thú khả năn g hiểu biết trẻ - Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo trẻ, áp dụng PPHD tích cực GDMN, GV cần thực nội dung sau: + Thông qua việc tổ chức hoạt động trẻ + Phối hợp hợp lý PP tổ chức hoạt động trẻ + Phối hợp hoạt động cá nhân hoạt động theo nhóm + Phối hợp đánh giá thường xuyên cô giáo tự đánh giá trẻ + Áp dụng PPDH tích cực GDMN cần thiết có điều kiện thực hợp lý 2.2.3 Điều kiện phương tiện hỗ trợ áp dụng PPDH tích cực + Các điều kiện: - GV phải đào tạo chu thích ứng với nhiệm vụ đa dạng, phức tạp trình CS – GD trẻ, đồng thời, phải có trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy với cơng việc Trình độ chun mơn, nghiệp vụ GV phải rộng sâu, có kĩ ứng xử linh hoạt với tình sư phạm giải vấn đề nảy sinh trình giáo dục trẻ - Trẻ tạo điều kiện để thích ứng với phương pháp tích cực như: tự giác, độc lập suy nghĩ, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ vui chơi – học tập mình, biết cách có thói quen tự học nơi, lúc - Chương trình, tài liệu hướng dẫn phải tạo điều kiện cho cô trẻ tổ chức hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo - Bổ sung trang thiết bị hoạt động vui chơi – học tập cho GV trẻ để GV trẻ ộc lập hoạt động cá nhân theo hoạt động theo nhóm đ - Thay đổi cách đánh giá trẻ GV để phát huy trí thơng minh, sáng tạo trẻ; khuyến khích trẻ vận dụng hiểu biết trẻ vào thực tế; bộc lộ nh ững cảm xúc, thái độ trẻ thân, bạn bè, gia đình, cộng đồng + Sử dụng hợp lý đồ dùng trực quan phương tiện hỗ trợ có hiệu cho GV sử dụng phương pháp dạy học tích cực - Tận dụng phương tiện sẵn có mơi trường tự nhiên – xã hội địa phương cây, con, hoa quả… vườn cây, bồn hoa, công viên, bể cá, trại chăn nuôi, cơng trình văn hóa… gần lớp học phải đảm bảo yêu cầu nhận thức, an toàn, thẩm mĩ… - Phải có đồ dùng tự tạo tranh ảnh, mơ hình, nhình vễ, sơ đồ, bảng biểu… Có thể làm đồ dùng nhiều cách khác nhau, nhiều loại chất liệu khác nhau, phong phú thể loại, đẹp hình thức… Khuyến khích sử dụng lại sản phẩm 10 công nghệ thông tin phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Điều 10 Xác định người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ thi quy định Điều Nghị định này, thi đạt từ 50 điểm trở lên xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp hết tiêu tuyển dụng vị trí việc làm Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết thi tiêu cuối cần tuyển dụng người có tổng số điểm thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao người trúng tuyển; tổng số điểm thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; b) Thương binh; c) Người hưởng sách thương binh; d) Con liệt sĩ; đ) Con thương binh; e) Con người hưởng sách thương binh; g) Người dân tộc người; h) Đội viên niên xung phong; i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ; k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; l) Người dự tuyển nữ Trường hợp không xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định Khoản Điều người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp vấn định người trúng tuyển Không thực việc bảo lưu kết thi tuyển cho kỳ thi tuyển lần sau Mục XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Điều 11 Nội dung xét tuyển viên chức Xét kết học tập bao gồm điểm học tập điểm tốt nghiệp người dự tuyển Kiểm tra, sát hạch thông qua vấn thực hành lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ người dự tuyển Điều 12 Cách tính điểm Điểm học tập xác định trung bình cộng kết mơn học tồn q trình học tập người dự xét tuyển trình độ, chun mơn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số Điểm tốt nghiệp xác định trung bình cộng kết mơn thi tốt nghiệp điểm bảo vệ luận văn người dự xét tuyển quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số Trường hợp người dự xét tuyển đào tạo theo hệ thống tín điểm học tập đồng thời điểm tốt nghiệp quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số Điểm vấn thực hành tính theo thang điểm 100 tính hệ số Kết xét tuyển tổng số điểm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm vấn tính theo quy định Khoản 1, Khoản Khoản Điều Trường hợp người dự xét tuyển đào tạo theo hệ thống tín kết xét tuyển tổng số điểm tính Khoản Khoản Điều Điều 13 Xác định người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp điểm vấn thực hành, loại đạt từ 50 điểm trở lên; b) Có kết xét tuyển cao lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết tiêu tuyển dụng vị trí việc làm Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết xét tuyển tiêu cuối cần tuyển dụng người có điểm vấn điểm thực hành cao người trúng tuyển; điểm vấn điểm thực hành người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định Khoản Điều 10 Nghị định Trường hợp không xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định Khoản Điều người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định người trúng tuyển Không thực bảo lưu kết xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau Điều 14 Xét tuyển Căn điều kiện đăng ký dự tuyển quy định Điều Nghị định yêu cầu đơn vị nghiệp cơng lập, người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, định xét tuyển khơng theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định Điều 15, Điều 16 Điều 17 Mục Chương trường hợp sau: a) Người có kinh nghiệm cơng tác ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ nước ngồi nước, có chun ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ trường hợp mà vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; c) Những người có tài năng, khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngành nghề truyền thống Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục trường hợp xét tuyển quy định Điều Mục TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Điều 15 Thông báo tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử quan, đơn vị (nếu có) niêm yết cơng khai trụ sở làm việc tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn địa điểm tiếp nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển Thời hạn nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai phương tiện thông tin đại chúng Chậm 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển xét tuyển, quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai trụ sở làm việc thông báo trang điện tử đơn vị (nếu có) Điều 16 Tổ chức tuyển dụng viên chức Căn quy định Điều 5, Điều Nghị định này, người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực việc thi tuyển xét tuyển Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập phân công cụ thể cho phận giúp việc thực nhiệm vụ quy định Khoản Điều Nghị định Chậm thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức thi tuyển xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức chấm thi tổ chức tổng hợp kết xét tuyển báo cáo với người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức Điều 17 Thông báo kết tuyển dụng Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo kết thi tuyển xét tuyển Hội đồng tuyển dụng, người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết thi tuyển xét tuyển trụ sở làm việc trang thông tin điện tử quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết thi tuyển Người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định Khoản Sau thực quy định Khoản Khoản Điều này, người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết tuyển dụng gửi thông báo công nhận kết trúng tuyển văn tới người dự tuyển theo địa mà người dự tuyển đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc Mục HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Điều 18 Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc Việc tuyển dụng viên chức vào đơn vị nghiệp công lập thực theo chế độ hợp đồng làm việc, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn hợp đồng làm việc không xác định thời hạn quy định Điều 25 Luật Viên chức Thời gian thực chế độ tập quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn Bộ Nội vụ quy định mẫu hợp đồng làm việc Điều 19 Ký kết hợp đồng làm việc nhận việc Trong thời hạn chậm 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị nghiệp công lập theo thông báo quy định Khoản Điều 17 Nghị định Trong thời hạn chậm 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc ký kết, người trúng tuyển phải đến nhân việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác Trường hợp người trúng tuyển có lý đáng mà khơng thể đến nhận việc phải làm đơn xin gia hạn trước kết thúc thời hạn nêu gửi quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc thời hạn quy định Khoản Điều đến nhận việc sau thời hạn quy định Khoản Điều người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết trúng tuyển chấm dứt hợp đồng ký kết Mục TẬP SỰ Điều 20 Chế độ tập Người trúng tuyển viên chức phải thực chế độ tập để làm quen với môi trường công tác, tập làm cơng việc vị trí việc làm tuyển dụng, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 27 Luật Viên chức Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phối hợp với Bộ Nội vụ quy định thời gian tập theo chức danh nghề nghiệp ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật Thời gian nghỉ sinh theo chế độ bảo hiểm xã hội thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình cơng tác theo quy định pháp luật khơng tính vào thời gian tập Nội dung tập sự: a) Nắm vững quy định Luật Viên chức quyền, nghĩa vụ viên chức, việc viên chức không làm; nắm vững cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc quan, tổ chức, đơn vị chức trách, nhiệm vụ vị trí việc làm tuyển dụng; b) Trau dồi kiến thức rèn luyện lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng; c) Tập giải quyết, thực công việc vị trí việc làm tuyển dụng Điều 21 Hướng dẫn tập Đơn vị nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập nắm vững tập làm công việc theo yêu cầu nội dung tập quy định Khoản Điều 20 Nghị định Chậm sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp cao hơn, có lực, kinh nghiệm chun mơn, nghiệp vụ khả truyền đạt hướng dẫn người tập Không thực việc cử người hướng dẫn tập cho hai người tập trở lên thời gian Điều 22 Chế độ, sách người tập người hướng dẫn tập Trong thời gian tập sự, người tập hưởng 85% mức lương chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng Trường hợp người tập có trình độ thạc sĩ tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng người tập có trình độ thạc sĩ hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập có trình độ tiến sĩ hưởng 85% mức lương bậc chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng Các khoản phụ cấp hưởng theo quy định pháp luật Người tập hưởng 100% mức lương phụ cấp chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trường hợp sau: a) Làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; b) Làm việc ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác yếu chuyển ngành, đội viên niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ Thời gian tập khơng tính vào thời gian xét nâng bậc lương Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương tối thiểu hành Người hướng dẫn tập người tập hưởng chế độ tiền thưởng phúc lợi khác (nếu có) theo quy định Nhà nước quy chế đơn vị nghiệp công lập Điều 23 Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hết thời gian tập Khi hết thời gian tập sự, người tập phải báo cáo kết tập văn theo nội dung quy định Khoản Điều 20 Nghị định Người hướng dẫn tập có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết tập người tập văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức kết công việc người tập Nếu người tập đạt yêu cầu sau thời gian tập định làm văn đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Nếu người tập không đạt yêu cầu sau thời gian tập thực theo Khoản Điều 24 Nghị định Điều 24 Chấm dứt hợp đồng làm việc người tập Người tập bị chấm dứt Hợp đồng làm việc không đạt yêu cầu sau thời gian tập bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc trường hợp quy định Khoản Điều Người tập bị chấm dứt hợp đồng làm việc có thời gian làm việc từ tháng trở lên đơn vị nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hưởng tiền tàu xe nơi cư trú Chương III SỬ DỤNG VIÊN CHỨC Mục PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VIÊN CHỨC Điều 25 Phân công nhiệm vụ Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực nhiệm vụ viên chức, bảo đảm điều kiện cần thiết để viên chức thực nhiệm vụ chế độ, sách viên chức Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý bổ nhiệm yêu cầu vị trí việc làm Điều 26 Biệt phái viên chức Việc biệt phái viên chức thực trường hợp sau đây: a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; b) Để thực công việc cần giải thời gian định Thời hạn biệt phái viên chức không 03 năm Trường hợp số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài thực theo quy định pháp luật chuyên ngành Cơ quan, đơn vị nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi thời gian viên chức cử biệt phái Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân cơng, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực nhiệm vụ công tác viên chức Viên chức cử biệt phái hưởng quyền lợi quy định Khoản 4, Khoản Khoản Điều 36 Luật viên chức Điều 27 Bổ nhiệm viên chức quản lý Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập tiêu chuẩn, điều kiện sau: a) Đạt tiêu chuẩn chức vụ quản lý theo quy định quan, đơn vị có thẩm quyền; b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có kê khai tài sản theo quy định; c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; d) Có đủ sức khỏe để hồn thành nhiệm vụ chức trách giao; đ) Không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, trừ trường hợp thực theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định quan có thẩm quyền Khi hết thời hạn bổ nhiệm, quan, đơn vị có thẩm quyền thực bổ nhiệm lại không bổ nhiệm lại viên chức quản lý Quyền lợi viên chức bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực theo quy định Khoản 2, Khoản 3, Khoản Điều 37 Khoản Điều 38 Luật Viên chức Điều 28 Thẩm quyền bổ nhiệm, giải giữ chức vụ quản lý miễn nhiệm viên chức quản lý Đối với đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực việc bổ nhiệm, giải giữ chức vụ miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý theo phân cấp Đối với đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ, quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực phân cấp việc bổ nhiệm, giải giữ chức vụ quản lý miễn nhiệm viên chức Mục THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 29 Thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thực sau: a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp sang chức danh nghề nghiệp khác hạng phải thực thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp; b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao liền kề ngành, lĩnh vực phải thực thông qua việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Điều 30 Phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I thực sau: a) Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tổ chức thi xét theo kế hoạch phê duyệt; b) Bộ Nội vụ phê duyệt đề án tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thẩm định định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi xét; định thành lập Hội đồng; định công nhận kết bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II thực sau: a) Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật hướng dẫn Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành b) Bộ Nội vụ phê duyệt đề án tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thẩm định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi xét thẩm định kết thăng hạng chức danh nghề nghiệp Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phân cấp cho quan, đơn vị tổ chức theo quy định pháp luật hướng dẫn Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Cơ quan có thẩm quyền Đảng quy định việc phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đơn vị nghiệp thuộc tổ chức trị, tổ chức trị xã hội theo quy định pháp luật Điều 31 Quy trình, thủ tục tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Hàng năm, quan phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định Khoản 1, Khoản Điều 30 Nghị định xây dựng đề án gửi Bộ Nội vụ để thống kế hoạch thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Hàng năm, quan, đơn vị phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định Khoản Điều 30 Nghị định xây dựng đề án gửi quan có thẩm quyền phân cấp (Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phê duyệt trước thực Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân công, phân cấp quy định Khoản 2, Khoản Điều 30 Nghị định thành lập Hội đồng thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: a) Thông báo kế hoạch, nội quy, hình thức, nội dung, thời gian địa điểm thi xét; b) Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi xét; c) Thành lập phận giúp việc gồm: Ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban phúc khảo; d) Tổ chức thu phí dự thi dự xét sử dụng theo quy định; đ) Tổ chức chấm thi tổ chức xét phúc khảo theo quy chế; e) Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu quan, đơn vị phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả; g) Giải khiếu nại, tố cáo trình tổ chức thi xét theo quy định pháp luật Cơ quan, đơn vị phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có trách nhiệm thơng báo văn kết thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho quan, đơn vị có thẩm quyền để định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp xếp lương viên chức đạt kết theo phân cấp Mục ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Điều 32 Mục tiêu, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng viên chức Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng: a) Cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao kỹ phương pháp thực nhiệm vụ giao; b) Đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ lực chuyên môn đảm bảo chất lượng hoạt động nghề nghiệp Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng: a) Đào tạo, bồi dưỡng phải vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đơn vị nghiệp cơng lập; b) Bảo đảm tính tự chủ đơn vị nghiệp công lập hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; c) Khuyến khích viên chức học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; d) Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu Điều 33 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực theo quy định Khoản 1, Khoản Khoản Điều 33 Luật Viên chức Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ban hành sau có ý kiến thẩm định Bộ Nội vụ Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chịu trách nhiệm ban hành hướng dẫn thực chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm Chứng đào tạo, bồi dưỡng: a) Chứng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; b) Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định việc quản lý cấp chứng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; c) Việc tham gia hoàn thành chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ viên chức Điều 34 Quyền lợi, trách nhiệm viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng Quyền lợi viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng thực theo quy định Khoản Điều 35 Luật Viên chức Trách nhiệm viên chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng thực theo quy định Khoản Khoản Điều 35 Luật Viên chức Điều 35 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức chi trả từ nguồn tài đơn vị nghiệp công lập tài trợ tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật Điều 36 Đào tạo đền bù chi phí đào tạo Viên chức cử đào tạo trường hợp sau: a) Đơn vị nghiệp công lập tổ chức, xếp lại; b) Đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quan, tổ chức, đơn vị Điều kiện để viên chức cử đào tạo: a) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức; b) Có cam kết thực nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp đơn vị nghiệp cơng lập sau hồn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 02 lần thời gian đào tạo Viên chức cử đào tạo theo chương trình hợp tác với nước ký kết gia nhập nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều kiện quy định Khoản Khoản Điều này, phải thực quy định Luật Ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế đáp ứng yêu cầu khác chương trình hợp tác Viên chức cử đào tạo nước nước phải đền bù chi phí đào tạo trường hợp sau: a) Trong thời gian cử đào tạo, viên chức tự ý bỏ học đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; b) Viên chức hồn thành khóa học khơng sở đào tạo cấp văn tốt nghiệp, chứng nhận kết học tập; c) Viên chức hoàn thành cấp tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định Điểm b Khoản Điều Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể cách tính chi phí đền bù quy trình, thủ tục đền bù chi phí đào tạo quy định Điều Mục ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC Điều 37 Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức hàng năm Đối với viên chức quản lý: a) Viên chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao tự nhận xét ưu, nhược điểm công tác; b) Tập thể nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp đóng góp ý kiến Ý kiến góp ý lập thành biên thơng qua họp; c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, định xếp loại thông báo đến viên chức quản lý sau tham khảo biên góp ý tập thể nơi viên chức quản lý làm việc Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: a) Viên chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao; b) Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp đóng góp ý kiến Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; c) Người giao thẩm quyền đánh giá viên chức nhận xét kết tự đánh giá viên chức, đánh giá ưu, nhược điểm viên chức công tác định phân loại viên chức Việc thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức thực theo quy định Điều 44 Luật Viên chức Các trường hợp đánh giá viên chức thực theo quy định Khoản Điều 41 Luật Viên chức Việc đánh giá viên chức trước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc thời hạn biệt phái người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập thực theo trình tự, thủ tục công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, biệt phái viên chức Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá hướng dẫn cụ thể thủ tục, nội dung đánh giá viên chức chuyên ngành Mục QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU Điều 38 Giải việc Viên chức giải việc trường hợp sau: a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thơi việc quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý văn bản; b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định Khoản Khoản Điều 29 Luật Viên chức; c) Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức có trường hợp quy định Điểm c, Điểm d Điểm đ Khoản Điều 29 Luật Viên chức Viên chức chưa giải việc thuộc trường hợp sau: a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo xét tuyển; c) Chưa hoàn thành việc toán khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm viên chức đơn vị nghiệp công lập; d) Do yêu cầu công tác chưa bố trí người thay Thủ tục giải thơi việc a) Viên chức có nguyện vọng thơi việc có văn gửi người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, đồng ý cho viên chức thơi việc người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập định chấm dứt hợp đồng làm việc; không đồng ý cho viên chức thơi việc trả lời viên chức văn nêu rõ lý theo quy định Khoản Điều c) Trường hợp đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định Điểm c Khoản Điều đồng thời giải chế độ việc cho viên chức theo quy định Nghị định Điều 39 Trợ cấp việc Trợ cấp việc thời gian công tác viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở trước tính sau: a) Cứ năm làm việc tính 1/2 (một phần hai) tháng lương hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có); b) Mức trợ cấp thấp 01 (một) tháng lương hưởng; c) Trường hợp viên chức tuyển dụng trước ngày 01 tháng năm 2003, thời gian làm việc tính trợ cấp thơi việc tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ viên chức có định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 d) Trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 01 tháng năm 2003 trở sau, thời gian làm việc tính trợ cấp thơi việc tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ viên chức có định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 Trợ cấp việc thời gian công tác viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến thực theo quy định pháp luật trợ cấp thất nghiệp Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thơi việc lấy từ nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập Viên chức việc hưởng trợ cấp việc quy định Khoản 1, Khoản Điều xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật Điều 40 Thủ tục nghỉ hưu Thời điểm nghỉ hưu ngày 01 tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định Thời điểm nghỉ hưu tính lùi lại có trường hợp sau: a) Không 01 tháng trường hợp: Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; viên chức có vợ chồng, bố, mẹ (vợ chồng), từ trần, bị Tòa án tun bố tích; thân gia đình viên chức bị thiệt hại thiên tai, địch họa, hỏa hoạn; b) Không 03 tháng trường hợp bị bệnh nặng bị tai nạn có giấy xác nhận bệnh viện; c) Khơng 06 tháng trường hợp điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận bệnh viện Viên chức lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định Khoản Điều thực trường hợp có thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu nhiều Người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức định việc lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định Khoản Điều Trường hợp viên chức nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định Khoản Điều người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức giải nghỉ hưu theo quy định Điều Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định Khoản 1, Khoản 2, Khoản Khoản Điều này, quan, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết chuẩn bị người thay Các quy định liên quan đến định nghỉ hưu: a) Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định Khoản 1, Khoản 2, Khoản Khoản Điều này, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải định nghỉ hưu; b) Căn định nghỉ hưu quy định Điểm a Khoản này, quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành thủ tục theo quy định để viên chức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nghỉ hưu; c) Viên chức nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu công việc làm cho người phân cơng tiếp nhận trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu; d) Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi định nghỉ hưu, viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Điều 41 Chế độ, sách chế quản lý trường hợp viên chức nghỉ hưu thực ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị nghiệp công lập Viên chức nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị nghiệp cơng lập, ngồi lương hưu hưởng theo quy định hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận hợp đồng ký kết Đơn vị nghiệp cơng lập có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc phục vụ hoạt động chuyên môn quy định hợp đồng vụ, việc, bao gồm quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản Khoản Điều 11 Luật Viên chức Chế độ thời gian làm việc viên chức nghỉ hưu quy định cụ thể hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị nghiệp công lập Mục CHUYỂN ĐỔI VÀ CHUYỂN TIẾP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Điều 42 Chuyển đổi viên chức cán bộ, cơng chức Viên chức có thời gian làm việc đơn vị nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, quan quản lý, sử dụng cơng chức có nhu cầu tuyển dụng xét chuyển vào cơng chức khơng qua thi tuyển theo quy định pháp luật công chức Viên chức tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm pháp luật quy định công chức quan, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội phải thực quy trình xét chuyển thành cơng chức khơng qua thi tuyển theo quy định pháp luật công chức; đồng thời định tiếp nhận, bổ nhiệm định tuyển dụng Viên chức bổ nhiệm giữ vị trí máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập mà pháp luật quy định công chức bổ nhiệm vào ngạch cơng chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch bổ nhiệm; đồng thời giữ nguyên chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm, hưởng chế độ tiền lương chế độ khác viên chức đơn vị nghiệp công lập Cán bộ, công chức điều động làm viên chức đơn vị nghiệp cơng lập có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật viên chức Điều 43 Chuyển tiếp viên chức Việc tổ chức thực ký kết hợp đồng làm việc viên chức theo quy định Điều 59 Luật Viên chức sau: a) Đối với viên chức tuyển dụng trước ngày 01 tháng năm 2003, người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có trách nhiệm tiến hành thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn viên chức theo quy định Khoản Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức Khoản Điều 18 Nghị định này, bảo đảm quyền lợi, chế độ, sách ổn định việc làm, chế độ tiền lương quyền lợi khác mà viên chức hưởng; b) Đối với viên chức tuyển dụng từ ngày 01 tháng năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2002, thời gian công tác; hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn không xác định thời hạn viên chức theo quy định Luật Viên chức; c) Đối với viên chức tuyển dụng sau ngày 01 tháng 01 năm 2012, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực việc ký hợp đồng làm việc theo quy định Luật Viên chức Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực quy định chuyển tiếp viên chức Điều 59 Luật Viên chức Khoản Điều Chương IV QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Điều 44 Nội dung quản lý viên chức Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức Quy định tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức; xác định vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng viên chức làm việc tương ứng Tổ chức thực việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, kiểm tra đánh giá viên chức Tổ chức thực thay đổi chức danh nghề nghiệp Tổ chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, cá nhân đãi ngộ viên chức Tổ chức thực việc khen thưởng, kỷ luật viên chức Giải việc nghỉ hưu viên chức Thực chế độ báo cáo, thống kê quản lý hồ sơ viên chức 10 Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật viên chức 11 Giải khiếu nại, tố cáo viên chức Điều 45 Nhiệm vụ quyền hạn Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản lý nhà nước viên chức, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật viên chức để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển đội ngũ viên chức; phân công, phân cấp quản lý viên chức; xác định vị trí việc làm cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức; chế độ tiền lương; sách người có tài năng; quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, khen trưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc, việc nghỉ hưu viên chức Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức; thẩm định việc xây dựng kiểm tra việc thực tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức; phối hợp với Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ban hành quy chế thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thẩm định chương trình khung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định việc thực áp dụng chức danh công chức viên chức làm việc phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài đơn vị nghiệp cơng lập Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số hiệu viên chức; thẻ chế độ đeo thẻ viên chức Chủ trì, phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức Phối hợp với Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tổ chức công nhận kết thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I; giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I Hướng dẫn tổ chức thực chế độ báo cáo quản lý viên chức Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật viên chức Điều 46 Nhiệm vụ quyền hạn Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà khơng phải đơn vị nghiệp công lập Quản lý số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp; Quyết định phân cấp định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II trở xuống Quản lý vị trí việc làm theo phân cơng, phân cấp theo quy định pháp luật Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II Chủ trì ủy quyền tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III viên chức thuộc phạm vi quản lý Thống kê báo cáo thống kê viên chức theo quy định Giải khiếu nại, tố cáo theo phân cấp theo quy định pháp luật Các Bộ, quan ngang Bộ hướng dẫn, tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành quy định pháp luật viên chức thuộc phạm vi quản lý Cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà đơn vị nghiệp công lập kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật viên chức thuộc phạm vi quản lý Điều 47 Nhiệm vụ quyền hạn Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nhiệm vụ, quyền hạn quy định Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản Khoản Điều 46 Nghị định này, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quan có liên quan xây dựng chế độ, sách viên chức thuộc ngành, lĩnh vực đặc thù trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Chủ trì, phối hợp với quan có liên quan để xây dựng ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sau có ý kiến thẩm định Bộ Nội vụ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bao gồm: a) Bộ Nội vụ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; b) Bộ Tư pháp quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tư pháp; c) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; d) Bộ Xây dựng quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm kế viên xây dựng kiến trúc sư; đ) Bộ Khoa học Công nghệ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ; e) Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, đồ, biển hải đảo; g) Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo; h) Bộ Y tế quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số; i) Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dạy nghề, lao động xã hội; k) Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao du lịch; l) Bộ Thông tin Truyền thông quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin truyền thông Điều 48 Nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý nhà nước tuyển dụng, sử dụng viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II trở xuống Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức đơn vị nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Quản lý vị trí việc làm số lượng viên chức theo phân cấp theo quy định pháp luật Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II Chủ trì tổ chức phân cấp việc tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III Thực công tác khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Thực thống kê báo cáo thống kê viên chức theo quy định Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành quy định pháp luật viên chức thuộc phạm vi quản lý Giải khiếu nại, tố cáo theo phân cấp theo quy định pháp luật Điều 49 Nhiệm vụ quyền hạn đơn vị nghiệp công lập Trường hợp đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ: a) Thực chế độ, sách Nhà nước viên chức theo phân cấp; b) Thực tuyển dụng, ký chấm dứt hợp đồng làm việc, biệt phái viên chức theo phân cấp; c) Bố trí, phân cơng nhiệm vụ kiểm tra việc thực nhiệm vụ viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo phân cấp; d) Thực công tác khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định; đ) Thực việc lập hồ sơ lưu giữ hồ sơ cá nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định; e) Giải việc, nghỉ hưu viên chức theo phân cấp; g) Ký kết hợp đồng vụ, việc viên chức nghỉ hưu; h) Thống kê báo cáo quan, tổ chức cấp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định; i) Giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Trường hợp đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ, nhiệm vụ quyền hạn quy định Khoản Điều giao nhiệm vụ quyền hạn sau: a) Tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo phân cấp ủy quyền; b) Quyết định cử viên chức tham dự hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát học tập kinh nghiệm nước theo phân cấp Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 50 Áp dụng Nghị định đối tượng khác Việc quản lý người làm việc đơn vị nghiệp thuộc tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị nghiệp thuộc đơn vị nghiệp công lập, đơn vị nghiệp thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng quy định Nghị định Điều 51 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2012 Bãi bỏ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP Nghị định thay quy định sau: a) Quy định việc, bồi thường chi phí đào tạo viên chức Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2005 Chính phủ chế độ thơi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo cán bộ, công chức; b) Quy định thủ tục thực nghỉ hưu viên chức Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2007 Chính phủ quy định thủ tục thực nghỉ hưu cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu Điều 52 Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng ... hòa với thi t kế tổng thể học Thi t kế học Thi t kế học gồm: - Thi t kế mục tiêu - Thi t kế nội dung - Thi t kế HĐ trẻ - Thi t kế nguồn lự c phương tiện - Thi t kế môi trường học tập - Thi t kế... tạo thi t kế khả quan giới hạn khả - Đảm bảo thi t kế không GV thực được, mà đồng nghiệp thực tuân thủ nội dung thi t kế 2.4.2 Qui trình thi t kế phương pháp dạy học a Thi t kế học GV xác định thi t... kết Việc thi t kế PPDH phải bám sát loại hoạt động này, phương tiện, môi trường học Tương ứng với loại hoạt động người học, có thi t kế PPDH phương án dự phòng Sự vận hành chung loại thi t kế
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU CHUYEN NGANH THI VIEN CHUC 2019, TAI LIEU CHUYEN NGANH THI VIEN CHUC 2019

Từ khóa liên quan