310 đoạn part 3 của đề ETS, mục tiêu 450+ LC

2 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:55

Quân Minh – Thân Tặng Vì file nặng nên bạn tải đây: Link tải sách + audio: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UsX3VvgE0vqaaymuxEiXWNMr clwb7_bS Link tải trọn 310 đoạn Part ETS kèm song ngữ, đồng nghĩa chi tiết bạn tải đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ThB8sQ9wzmqu-6Q36OqQZlxb878i5Vc Link tham gia nhóm TOEIC: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Một lưu ý nhỏ: Bạn luyện tập đề ETS dù cũ hay mà nghe hết đề nghe được, không quan trọng hay cũ mà luyện tập nên dù đề có hy vọng bạn trì luyện tập hàng ngày kết đến Phía sau có quy trình luyện nghe áp dụng từ đến nâng cao bạn tham khảo trang Quân Minh – Thân Tặng Thường bắt đầu học khó khăn chưa có từ vựng, chưa dịch được, chưa nghe nên bắt buộc tiên phải thật chăm nghiêm túc Để đạt kết tốt sửa theo quy trình sau B1: TEST FULL đoạn – 10 đoạn Part check đáp án B2: Hãy tập dịch chay, nghĩa tập dịch lại transcript tiếng anh để xem từ chưa nắm (từ chưa biết là mà chưa nghe dịch lại) Đừng xem song ngữ or hạn chế nghĩa sử dụng phù hợp tránh tình trạng thấy có song ngữ cạnh nghĩ ổn không chịu dịch lại, dịch lại vấp từ khó dịch or không dịch B3: Hãy tập dịch nát câu hỏi đáp án đoạn văn người ta viết lại đáp án tương đồng với nghĩa khơng tập dịch nghe xong khơng chọn Ghi lại cụm đồng nghĩa câu trả lời tương ứng với từ khóa đoạn văn B4: Tóm tắt tình tiết việt tầm phút để nhớ tình B5: Luyện tập nghe lại câu CHỈ CĨ BÍ MẬT: HÃY LÊN LỊCH RÕ RÀNG THÀNH CÔNG SẼ TỰ GÕ CỬA Tại phải lập bảng? để ghi nhận thành tích hàng ngày coi tiến để học tập, theo dõi thân Lúc đầu chưa quen nghe ngày đoạn làm thật kĩ, dần lên đoạn lên 10 đoạn, tăng dần lên Lưu ý: tài liệu phải nghe nghe lại lần (nghĩa làm xong lần 1, thời gian sau làm lại hiệu hơn, hiểu nghe chuyển sang tài liệu khác) ... buộc tiên phải thật chăm nghiêm túc Để đạt kết tốt sửa theo quy trình sau B1: TEST FULL đoạn – 10 đoạn Part check đáp án B2: Hãy tập dịch chay, nghĩa tập dịch lại transcript tiếng anh để xem... dịch B3: Hãy tập dịch nát câu hỏi đáp án đoạn văn người ta viết lại đáp án tương đồng với nghĩa không tập dịch nghe xong khơng chọn Ghi lại cụm đồng nghĩa câu trả lời tương ứng với từ khóa đoạn. .. tích hàng ngày coi tiến để học tập, theo dõi thân Lúc đầu chưa quen nghe ngày đoạn làm thật kĩ, dần lên đoạn lên 10 đoạn, tăng dần lên Lưu ý: tài liệu phải nghe nghe lại lần (nghĩa làm xong lần
- Xem thêm -

Xem thêm: 310 đoạn part 3 của đề ETS, mục tiêu 450+ LC , 310 đoạn part 3 của đề ETS, mục tiêu 450+ LC

Từ khóa liên quan