Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng

80 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:31

Báo cáo đề cập đến một số nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hiện nay đang được sử dụng trong giao dịch ngoại thương tại Việt Nam. Cụ thể là các phương pháp giao dịch, các chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại thương. Qua đó, giúp ta có thể hình dung và nắm bắt được những điều cơ bản phải làm trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng rút ra những nhận xét đánh giá, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng nói riêng và các công ty xuất nhập khẩu nói chung. 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT NGÂN HÀNG Khoa QTKD MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh nhập 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập 1.3 Phân loại nhập 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhập 1.5.Vai trò kinh doanh nhập CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NHẬP KHẨU TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Nghiên cứu thị trường 2.2 Lập phương án kinh doanh 2.3 Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng 2.4 Tổ chức thực hợp đồng nhập 3.CÁC KHÁI NIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 3.1Các quan đIểm hiệu 3.2Sự cần thiết nâng cao hiệu 3.3Nâng cao hiệu CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT NGÂN HÀNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CƠNG TY 1.1 Q trình hình thành phát triển công ty 1.2 Đặc điểm tổ chức máy điều hành công ty 1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 1.4 Đặc điểm thị trường khách hàng Công ty 1.5 Đặc điểm sản phẩm Công ty THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT NGÂN HÀNG 2.1 Tổ chức giao dịch ký kết hợp đồng 2.2 Tổ chức thực hợp đồng 2.3 Thị trường nhập Công ty 2.4 Kết hoạt động nhập Công ty 2.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.6 Đánh giá chung hoạt động nhập Công ty CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT NGÂN HÀNG Những quan điểm định hướng kinh doanh Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng Khoa QTKD Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhập Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng Kiến nghị KẾT LUẬN Khoa QTKD LỜI MỞ ĐẦU Trong năm vừa qua, hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam đạt thành công đáng kể Với chủ trương đắn Đảng Nhà nước xây dựng kinh tế mở, đa phương hoá đa dạng hoá quan hệ đối ngoại mà chủ yếu quan hệ thương mại đặc biệt lĩnh vực xuất nhập Việc phát triển quan hệ ngoại thương xem mũi nhọn chiến lược chủ đạo chương trình phát triển dài hạn tồn diện đất nước Những định hướng hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung bình diện quốc gia quốc tế, nhanh chóng đưa kinh tế nước ta hội nhập với nước khu vực giới Quan hệ ngoại thương nước ta với nước giới không ngừng tăng lên chất lượng Trong bối cảnh tồn cầu hố kinh tế trước phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin Việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập hướng hoàn toàn đắn để phát triển kinh tế đất nước, tránh tụt hậu kinh tế tham gia hội nhập vào kinh tế quốc tế cách toàn diện sâu sắc Cùng với phát triển trình giao lưu thương mại, hoạt động xuất nhập nước ta nhìn chung đạt thành tựu đáng kể, Cơng ty Vật kỹ thuật Ngân hàng góp phần tạo nên thành cơng Cơng ty Vật kỹ thuật Ngân hàng đơn vị đầu mối nhập thiết bị chuyên dùng ngành Ngân hàng phục vụ cho việc đại hoá hệ thống Ngân hàng Việt Nam Trong năm qua Công ty thực nhập cách có hiệu để phục vụ cho trình phát triển kinh tế, qua tạo uy tín Cơng ty thị trường nước quốc tế Khoa QTKD Hội nhập kinh tế quốc tế vừa mở hội cho doanh nghiệp đồng thời chứa đựng rủi ro lớn Vì đòi hỏi doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế ngày phải tự hồn thiện mình, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để đảm bảo doanh nghiệp tồn Đặc biệt doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập việc nâng cao hiệu kinh doanh cang trở nên thiết quan trọng hết Qua thực trạng hoạt động Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng năm qua ghi nhận năm qua trình thực tập kết hợp với kiến thức em học Trường Đại học em xin mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động nhập Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng” Đề tài đề cập đến số ngiệp vụ kinh doanh nhập sử dụng giao dịch ngoại thương Việt nam Cụ thể phương pháp giao dịch, chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại thương Qua giúp ta hình dung nắm bắt điều phải làm trước tiến hành giao dịch kinh doanh Thơng qua phân tích tình hình kinh doanh nhập Cơng ty Vật Ngân hàng rút nhận xét đánh giá, từ đưa giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhập Cơng ty Vật Ngân hàng nói riêng cơng ty xuất nhập nói chung Trong đề án chia làm ba phần sau: Phần 1: Những vấn đề hoạt động nhập nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhập doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh nhập Cơng ty Vật kỹ thuật Ngân hàng Khoa QTKD Phần 3: Một số phương hướng biện pháp nhăm nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động nhập Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng Qua đây, xin chân thành cảm ơn anh chị phòng kinh doanh XNKCơng ty Vật kỹ thuật Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình khảo sát, nghiên cứu thực tập đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn - Tiến sỹ Vũ Quang Thọ tận tình giúp đỡ tơi q trình xây dựng hoàn thiện chuyên đề Mặc dù có nhiều cố gắng vấn đề đặt phức tạp quỹ thời gian nghiên cứu hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến nhận xét thầy, giáo Xin trân trọng cảm ơn ! Hà nội, tháng năm 2004 Sinh viên Khoa QTKD CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm vai trò hoạt động kinh doanh nhập 1.1.1.Khái niệm nhập Nhập hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế, trình trao đổi hàng hoá quốc gia dựa nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ mơi giới Nó hành vi buôn bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ buôn bán kinh tế có tổ chức bên bên ngồi Nếu xét phạm vi hẹp Điều Thông số 04/TM-ĐT ngày 30/7/1993 Bộ Thương mại định nghĩa: “ Kinh doanh nhập thiết bị tồn q trình giao dịch, ký kết thực hợp đồng mua bán thiết bị dịch vụ có liên quan đến thiết bị quan hệ bạn hàng với nước ” Vậy thực chất kinh doanh nhập nhập từ tổ chức kinh tế, Công ty nước ngồi, tiến hành tiêu thụ hàng hố, vật thị trường nội địa tái xuất với mục tiêu lợi nhuận nối liền sản xuất quốc gia với Mục tiêu hoạt động kinh doanh nhập sử dụng có hiệu nguồn ngoại tệ để nhập vật tư, thiết bị kỹ thuật dịch vụ phục vụ cho trình tái sản xuất mở rộng, nâng cao suất lao động, tăng giá trị ngày công, giải khan hàng hoá, vật thị trường nội địa Mặt khác, kinh doanh nhập đảm bảo phát triển ổn định ngành kinh tế mũi nhọn nước mà khả sản xuất nước chưa Khoa QTKD đảm bảo vật tư, thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển, khai thác triệt để lợi so sánh quốc gia, góp phần thực chun mơn hố phân cơng lao động quốc tế, kết hợp hài hồ có hiệu nhập cải thiện cán cân toán thiện cán cân toán quốc tế 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập Hoạt động nhập hoạt động phức tạp so với hoạt động kinh doanh nước Hoạt động nhập có đặc điểm sau: - Hoạt động nhập chịu điều chỉnh nhiều nguồn luật điều ước quốc tế Ngoại thương, luật quốc gia nước hữu quan, tập quán Thương mại quốc tế - Các phương thức giao dịch mua bán thị trường quốc tế phong phú: Giao dịch thông thường, giao dịch qua trung gian, giao dịch hội chợ triển lãm - Các phương thức toán đa dạng: nhờ thu, hàng đổi hàng, L/C - Tiền tệ dùng tốn thường ngoại tệ mạnh có sức chuyển đổi cao : USD, bảng Anh - Điều kiện sở giao hàng: có nhiều hình thức phổ biến nhập theo điều kiện CIF, FOB - Kinh doanh nhập kinh doanh phạm vi quốc tế nên dịa bàn rộng, thủ tục phức tạp, thời gian thực lâu - Kinh doanh nhập phụ thuộc vào kiến thức kinh doanh, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ Ngoại thương, nhanh nhạy nắm bắt thông tin - Trong hoạt động nhập xảy rủi ro thuộc hàng hố Để đề phong rủi ro, mua bảo hiểm tương ứng Khoa QTKD - Hoạt động nhập hội để doanh nghiệp có quốc tịch khác hợp tác lâu dài Thương mại quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ kinh tế - trị nước xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế đối ngoại 1.3 Phân loại nhập Dưới số loại hình nhập phổ biến nhất: 1.3.1 Nhập trực tiếp Theo cách thức này, bên mua bên bán trực tiếp giao dịch với nhau, việc mua việc bán không ràng buộc Bên mua mua mà khơng bán, bên bán bán mà khơng mua Hoạt động chủ yếu doanh nghiệp nước nhập hàng hoá, vật thị trường nước đem tiêu thụ thị trường nước Để tiến tới ký kết hợp đồng kinh doanh nhập khẩu, doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ nhu cầu nhập vật tư, thiết bị thị trường nội địa, tính tốn đầy đủ chi phí đảm bảo kinh doanh nhậphiệu quả, đàm phán kỹ lưỡng điều kiện giao dịch với bên xuất khẩu, thực theo hành lang pháp lý quốc gia thông lệ quốc tế Đặc điểm: Được tiến hành cách đơn giản Bên nhập phải nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng thực theo hợp đồng, phải tự bỏ vốn, chịu rủi ro chi phí giao dịch, nghiên cứu, giao nhận, kho bãi chi phí có liên quan đến tiêu thụ hàng háo, thuế nhập 1.3.2 Nhập uỷ thác Theo định số 1172/TM/XNK ngày 22/9/1994 Bộ trưởng Bộ Thương Mại việc ban hành” Quy chế XNK uỷ thác pháp nhân nước” định nghĩa sau: Khoa QTKD 10 Nhập uỷ thác hoạt động dịch vụ thương mại hình thức nhận làm dịch vụ nhập Hoạt động làm sở hợp đồng uỷ thác doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp lệnh hợp đồng kinh tế Như vậy, hợp đồng uỷ thác nhập hình thành doanh nghiệp nước có vốn ngoại tệ riêng, có nhu cầu nhập loại vật tư, thiết bị lại khơng phép nhập trực tiếp gặp khó khăn việc tìm kiếm bạn hàng, thực thủ tục uỷ thác nhập cho doanh nghiệp có chức thương mại quốc tế tiến hành nhập theo yêu cầu Bên nhận uỷ thác phải cung cấp cho bên uỷ thác thông tin thị trường, giá cả, khách hàng, điều kiện có liên quan đến đơn hàng uỷ thác thương lượng đàm phán ký kết hợp đồng uỷ thác Bên nhận uỷ thác phải tiến hành làm thủ tục nhập hưởng phần thù lao gọi phí uỷ thác Đặc điểm: Doanh nghiệp thực nhiệm vụ nhập uỷ thác bỏ vốn, khơng phải xin hạn ngạch, khơng phải tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng nhập, giá trị hàng nhập tính vào kim ngạch XNK khơng tính vào doanh thu Khi nhận uỷ thác phải làm hai hợp đồng: Một hợp đồng mua bán hàng hoá, vật với nước hợp đồng uỷ thác nhập với bên uỷ thác nước 1.3.3 Buôn bán đối lưu Buôn bán đối lưu Thương mại quốc tế phương thức giao dịch trao đổi hàng hố nhập kết hợp chặt chẽ với xuất khẩu, người bán đồng thời người mua ngược lại Lượng hàng hoá dịch vụ trao đổi có giá trị tương đương Giao dịch đối lưu dựa bốn nguyên tắc cân Khoa QTKD 80 Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng ta co thể thấy phức tạp họat động ngoại thương Chuyên đề tốt nghiệp đề cập đến thực trạng kinh doanh nhập Công ty Vật kỹ thuật Ngân hàng nói riêng doanh nghiệp kinh doanh nhập nói chung Em hy vọng với biện pháp kiến nghị em mạnh dạn đưa góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động nhập Công ty Em thành thật mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo, BGĐ-Phòng KD-XNK Cơng ty Vật kỹ thuật Ngân hàng độc giả để hoàn thiện chuyên đề Xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2001, 2002, 2003 - phòng KD-XNK Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Giáo trình tốn quốc tế Giáo trình giao nhận vận tải Giáo trình kinh tế phát triển Tạp chí kinh tế phát triển Và số tài liệu tham khảo khác Khoa QTKD ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NGÂN HÀNG Những quan điểm định hướng kinh doanh Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Khoa QTKD Những giải pháp nhằm. .. hình hoạt động kinh doanh nhập Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Khoa QTKD Phần 3: Một số phương hướng biện pháp nhăm nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động nhập Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng. .. đ hiệu kinh doanh doanh nghiệp thông qua hoạt động nhập vật tư, thiết bị 3.2 Sự cần thiết tất yếu phải nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động nhập Hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng

Từ khóa liên quan