BÀI tập môn GIỚI và PHÁT TRIỂN

27 189 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:19

BÀI TẬP MÔN GIỚI PHÁT TRIỂN CÂU 3: điểm C1: bình luận ý kiến “ để có gđ hp pn nên lùi sau chồng bước Đừng nên học cao, ham công danh nghiệp tạo hóa ban cho thiên chức làm vợ, làm mẹ” Định kiến giới nam/ nữ Định kiến giới nữ Định kiến giới đời sống xh: pn nên lùi sau chồng bước Định kiến giới đời sống xh: Đừng nên học cao Định kiến giới đời sống xh: ham công danh nghiệp Định kiến giới đời sống xh: thiên chức làm vợ, làm mẹ Định kiến suy nghĩ nam/nữ Hậu quả: áp lực với nam Hậu quả: hạn chế hội nữ 10 Hậu quả: cộng đồng xã hội C2: bình luận quảng cáo bột nêm MAGGIE giọt Định kiến giới nam/ nữ Đánh giá thiên lệch tình cảm vợ chồng Định kiến giới: nam hướng tới PN xinh đẹp Định kiến giới: PN xem hình thức quan trọng Định kiến giới đời sống xh: phụ nữ nội trợ Định kiến giới đời sống xh: phụ nữ phải học nấu ăn ngon Định kiến giới đời sống xh: phụ nữ phải học nấu ăn ngon để có GĐ HP Hậu quả: nam thiếu công việc chia sẻ vợ Hậu quả: PN phụ thuộc vào nam giới 10 Hậu quả: cộng đồng xã hội C3: Bình luận “đàn ông đàn bà sinh ra, trở thành phụ nữ/ nam giới qua XHH” Khái niệm giới giới tính Khái niệm giới Khái niệm giới tính Phân tích đặc điểm sinh học giới Phân tích quan điểm XH giới Phân tích tính đồng giới tính Phân tích đa dạng giới Phân tích thuộc tính giới Phân tích q trình XHH ảnh hưởng đến giới 10 Các môi trường tác động C4: Chúng ta mong đợi cậu bé cô bé hành vi hoàn toàn khác Định kiến giới biểu ĐKG Khái niệm ĐKG Các biểu ĐKG XH XHH theo XH mong muốn Mẫu hình giới theo XH mong muốn Khuôn mẫu giới cho giới Áp dụng khn mẫu giới gióa dục Qua nhiều kênh giáo dục Các kênh chủ yếu XHH 10 Láy ví dụ C5: mơ hình 24 h có ý nghĩa nao phân tích giới VD Khái niệm mơ hình 24h Ý nghĩ mơ hình Ví dụ thời gian tham gia thực Ý nghĩ mơ hình: xác định vai trò giới Ví dụ thời gian vai trò tham gia : vai trò sx Ví dụ thời gian vai trò tham gia: vai trò tái SX Ví dụ thời gian vai trò tham gia: vai trò cộng đồng Ý nghĩa mơ hình phân tích tác động việc thực vai trò nam/nữ Ý nghĩa mơ hình thiết kế xây dựng dự án 10 C6: công cụ “ tiếp cận, sử dụng kiểm sốt nguồn lực” Tại công cụ sử dụng phân tích giới Xác định nguồn lực lợi ích giới Đánh giá mức độ BĐG tất lĩnh vực Dùng công để xác định khác biệt giới Dùng công để xác định nguyên nhân khác biệt giới Dùng công để xác định ưu nam Dùng công để xác định khác biệt giới quản lý phân phối nguồn lực Dùng công để xác định khác biệt giới mối quan hệ người với nguồn lực Dùng công giúp nhà lập kế hoạch xác định đối tượng hỗ trợ Phát bất cập để bổ sung sách 10 Phát bất cập để đưa vào nội dung cacsc chương trình dự án phát triển C7: phân tích cách thực cơng cụ “mơ hình 24h” phân tích Lấy VD Liệt kê cơng viêc nam/ nữ làm ngày Thời gian thực qui đổi theo đơn vị Thời gian thực vai trò đánh giá, phân tích khác biệt Tìm hiểu nguyên nhân khác biệt Lấy VD: mơ bảng mơ hình 24h Trong cần thể loại GĐ Trong cần thể thành viên GĐ Trong cần thể thời gian, cơng việc, người thực 10 Đánh giá nhận xét C8: công cụ phân tích nhu cầu giới Đánh giá nhu cầu để xây dựng hoạt động đáp ứng nhu cầu giới Phân tích nhu cầu thực tế giới Xác định vai trò giới thực Xác định nhu cầu giới Liệt kê khó khăn trực tiếp gặp phải Phân tích tổng hợp nhu cầu thực tế Xác định nhu cầu ciến lược Xác định BBĐG diễn Xác định nguyên nhân gián tiếp/ trực tiếp Xác định mong muốn địa phương 10 Biện pháp can thiệp C9: Xác định nhu cầu thuuwcj tế chiến lược Gia đình chị K ( có giảng) Trình bày KN nhu cầu gới thực tế Trình bày KN nhu cầu giới chiến lược Nhu cầu thực tế: nước Nhu cầu thực tế: nhà trẻ Nhu cầu thực tế: đường Nhu cầu thực tế: lấy nhều nhựa trám Xác định nhu cầu chiến lược: tạo điều kiện cho PN Xác định nhu cầu chiến lược:XHH giáo dục Xác định nhu cầu chiến lược: phát triển kinh tế địa phương 10 Xác định nhu cầu chiến lược: thúc đẩy BĐG đại phương C12: kết phản ánh yếu tố giới chưa Tại sao? phần lớn NG có nguồn thu nhập, phương tiện lại, chủ yếu lầm NN thủ cơng, trình độ học vấn đa số cấp LGG b1 xây dựng dự án phát triển Phân tích tốt hỗ trợ cho theo dõi đánh giá kết Bài chua phản ánh yếu tố giới Chưa phân tích đặc điểm hộ nghèo theo giới tính chủ hộ Chưa phân tích đặc điểm hộ nghèo theo giới tính thành viên Chưa phản ánh việc sở hữu tài sản theo giới tính Chưa phản ánh việc sử dụng phương tiện lại theo giới tính Chưa thể việc làm số liệu theo giới tính Chưa thể hện cơng việc làm them theo giói tính 10 Chưa phản ánh trình đọ học vấn theo giới tính C13: thực chuẩn đốn sớm điều trị ung thư vú bệnh SS khác cho nam/nữ Xây dựng số đánh giá Chỉ số định tính định lượng Xác định số tần suất khám SKSS nữ Xác định số tần xuất khám SKSS nam Thời gian chờ đợi nam/nữ cho lần thăm khám Tỷ lệ nữ phát bệnh, tư vấn, điều trị thành công bệnh Tỷ lệ nữ phát bệnh, tư vấn, điều trị thành công bệnh Mức độ hài lòng nam/nữ: trang thiết bị, quy trình thăm khám Mức độ hài lòng nam/nữ: trình đọ chun mơn thái độ nhân viên Mức độ hài lòng nam/nữ: riêng tư, kín đáo 10 Chỉ số liệu có để kiểm chứng hoạt động C14:kết điều tra: tỷ lệ nam/nữ chưa qua đào tạo cao Nên ĐT cho nam/nữ Phân tích yếu tố tác động: quy định cử học sau 3-5 năm công tác (2628) tuổi GĐ cộng đồng Con nhỏ Khả chi trả cho ĐT Quy định cử học Nam khơng tác động khơng chịu áp lực tuổi kết hôn Quy định cử học: nữ tác động rõ rệt độ tuổi kết GĐ cộng đồng: nam khuyến khích học GĐ cộng đồng: nữ k khuyến khích học cao Con nhỏ: nam không ảnh hưởng nhiều Con nhỏ: nữ ảnh hưởng nhiều Khả chi trả cho ĐT: nam ưu tiên hàng đầu Khả chi trả cho ĐT: nữ thứ yếu Chỉ tiêu hạn chế: nam không ảnh hưởng 10 Chỉ tiêu hạn chế: nữ ảnh hưởng C15:xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép đánh giá thực trạng Câu hỏi KT đánh giá mức độ lồng ghép đánh giá thực trạng Phân tích giới có tiến hành khơng Có nhứng số liệu phân tích theo giới khơng Phong tục tập quán, điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến thực vai trò giới khơng Có xác định nhu cầu giới thực tế chiến lược giới vấn đề cần giải khơng Có thu thập ý kiến nam nữ không Cách thực triển khai hoạt động có phù hợp với nam/nữ khơng Vấn đề lựa chọn có ưu tiên cho nam/nữ khơng Nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp, gián tiếp có bao gồm nam/nữ không 10 Thông qua câu hỏi đânhs giá rõ nét vấn đề liên quan đến giới C16: xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép thiết kế dự án Có hướng tới đối tượng hưởng lợi phân theo giới tính? Có nâng cao nhận thức bình đẳng giới khơng Có quan tâm ưu tiên đáp ứng nhu cầu thực tế nam/nữ khơng Có quan tâm ưu tiên đáp ứng nhu cầu chiến lược nam/nữ khơng Nếu có BBĐG nghiêm trọng có đưa vào mục tiêu dự án khơng Có xác định rõ số người hưởng lợi theo giới không Sự khác giới có lưu ý thiết kế dự án khơng Có xác định rõ đảm bảo BĐG hưởng lợi từ dự án BBĐG có dự án có giải không 10 Kết xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép thiết kế dự án rõ nét lồng ghép giới C17: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới thực dự án Có đưa cách thức thực hoaatj động đảm bảo nam/nữ tham gia Phân cơng vai trò, trách nhiệm thực nam/nữ có phù hợp với đặc điểm họ khơng Phân cơng vai trò, trách nhiệm thực nam/nữ có phù hợp với nhu cầu họ khơng Có hoạt động riêng cho giới cần thiết khơng Có đưa đầu cụ thể thể tham gia hưởng lợi, phù hợp với đặc điểm nam/ nữ khơng Có hoạt động cụ thể nâng cao lực thúc đẩy bình đẳng giới khơng Có hoạt động cụ thể nâng cao thể chế thúc đẩy bình đẳng giới khơng Có hoạt động cụ thể nâng cao nhận thức thúc đẩy bình đẳng giới khơng Có tận dụng hội nhằm chứng minh ý nghĩa cần thiết việc giới tham gia không 10 Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới thực dự án Thực dự án rõ nét việc lồng ghép giới C18: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới giám sát dự án Tác động ngắn hạn đến lợi ích nam/nữ Nguyên nhân tác động khac nam/nữ Có đem lại tác động lau dài BĐG Chiến lược lâu đài cần bổ sung để đạt BĐG Có thể cung cấp học BĐG Số liệu điều tra ban đầu có phân theo giới tính để làm sở đânhs giá, so sánh khơng Các số đánh giá có phân chia theo giới tính khơng Cán có thảo luận vấn đề có tác động đén giới khơng Báo cáo tiến độ có đề cập đến tác động hợp phần đến nam/ nữ không 10 Có chia sẻ thơng tin thúc đẩy BĐG với dự án khác không C19: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới đánh giá dự án Mục tiêu dự án có phù hợp với mục tiêu quốc gia BĐG khơng Có lồng ghép giới dự án không Các số mục tiêu kết đầu có đảm bảo nhạy cảm giới khơng Dự án có phù hợp vơi chiến lược loonghf ghép giớ nhà tài trợ không Mục tiêu kết dự án có giải đầy dủ vấn đề giới khơng Các đối tác khác có biết mục tiêu liên quan giới dự án không Nếu phát có BBĐG hưởng lợi, dự án có điều chỉnh hoạt động khơng Kết đàu có liên quan đến giới bền vững khơng Sự thúc đẩy BĐG có lan tảo đến nhóm nam/nữ ngồi dự án khơng 10 Khả nhân rộng dự án C20: Chỉ số định lượng số định tính “ Nâng cao địa vị PN địa phương A Chỉ số định tính: nói đến mức độ thay đổi nhận thức người chồng việc chia sẻ việc nhà Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG tham gia hoạt động cộng đồng Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG tham gia hoạt động tập huấn Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG giúp PN nâng cao nhận thức, kỹ phát triển kinh tế hộ GĐ Chỉ số định tính: Ý kiến PN ghi nhận họp địa phương Chỉ số định tính: Ý kiến PN ghi nhận GĐ Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia dự án Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia lớp tập huấn Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ lớp tập huấn cho PN 10 Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia dự án C21 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước xây dựng nội dung truyền thơng chăm sóc sức khỏe sinh sản Đối tượng sinh sản Nội dung phân theo giới tính Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu SKSS Chia sẻ biện pháp tránh thai nam nữ Mục tiêu tăng tỷ lệ nam sử dụng biện pháp tránh thai Số lượng sử dụng tránh thai nam nữ Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với văn pháp luật qui định Số lượng tham gia truyeeng thông nam nữ Sản phẩm truyên fthoong có giới thiệu tích cực CSSKSS cho giới khơng 10 Sau dự truyền thơng có chia sẻ kiến thưc cho người khác không C22 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước chuẩn bị hình ảnh tài liệu trực quan truyền thông giảm định kiến giới Đảm bảo diện giới Khơng có hình ảnh phân biệt đối xử giới Khơng có hình ảnh định kiến giới Nam nữ làm công việc Mô công việc truyền thống nam nữ Có hình ảnh nam giới làm cơng việc chăm sóc trẻ Có hình ảnh nữ làm cơng việc quản lý Hình ảnh nam nữ nhiều độ tuổi khác Hình ảnh nam nữ nhiều dân tộc khác 10 Hình ảnh tích cực giới C23 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới xây dựng thông điệp truyền thông Phân tích đối tượng cần truyền thơng Phân tích nhu cầu cần truyền thông Nội dung truyền thông theo giới tính Lồng ghép giới truyền thơng Nội dung phản ánh xác thực tế nam nữ Thể quan điểm giới mang tính chất thúc đẩy bình đẳng giới rõ ràng Thể quan, tổ chức đơn vị ủng hộ bình đẳng giới Đưa giải pháp, mơ hình tốt Tham khảo văn pháp luật 10 C24 Phân tích đối tượng truyền thơng nhu cầu đối tượng Nhóm đối tượng Phân tích đặc điểm đối tượng với nooij dung truyền thông Nhu cầu đối tượng Phân tích định kiến giới nam buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới nữ buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thơng nam Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thông nữ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tham gia truyền thông nữ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tham gia truyền thông nữ 10 Xây dựng thông điệp truyền thơng phù hợp với nhu cầu nhóm C25 Xây dựng nội dung truyền thơng có lồng ghép giới nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho học sinh trung học sở Chuẩn bị nội dung truyền thơng có lồng ghép giới nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho học sinh trung học sở Xác định mục tiêu Xây dựng nội dung truyền thông cụ thể Cung cấp số liệu liên quan đến BBĐG Cung cấp số liệu liên quan đến BĐG Giới thiệu văn pháp luật bình đẳng giới Hậu liên quan ảnh hưởng đến BĐG Thành tựu bđg mang lại Giới thiệu tổ chức tham gia truyền thông BĐG 10 Giới thiệu thông tin trường có số lượng học sinh có kiến thức hiểu biết BĐG C26 Phân tích bước chuẩn bị hình ảnh cho truyền thông lựa chọn sử dụng ngôn ngữ truyền thơng có lồng ghép giới chuẩn bị hình ảnh Có cân giới tính hình ảnh Khơng có định kiến giới Hình ảnh đa dạng đặc điểm cá nhân giới tính Thể vai trò , trách nhiệm giới theo hướng tích cực Hình ảnh đa dạng, phong phú Ngôn ngữ phù hợp với giới tính, trình độ, nhận thức Ngơn ngữ phù hợp vớikhu vự, vùng miền Sử dụng ngôn ngữ thể bình đẳng giới 10 Sử dụng ngơn ngữ có tính ddeend yếu tố giới, bỏ định kiến gi ... nam giới qua XHH” Khái niệm giới giới tính Khái niệm giới Khái niệm giới tính Phân tích đặc điểm sinh học giới Phân tích quan điểm XH giới Phân tích tính đồng giới tính Phân tích đa dạng giới. .. kiến giới nam/ nữ Định kiến giới nữ Định kiến giới đời sống xh: pn nên lùi sau chồng bước Định kiến giới đời sống xh: Đừng nên học cao Định kiến giới đời sống xh: ham công danh nghiệp Định kiến giới. .. giới có tiến hành khơng Có nhứng số liệu phân tích theo giới không Phong tục tập quán, điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến thực vai trò giới khơng Có xác định nhu cầu giới thực tế chiến lược giới
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập môn GIỚI và PHÁT TRIỂN , BÀI tập môn GIỚI và PHÁT TRIỂN , C10: trình bày cách xác định nhu cầu chiến lược. Lấy VD

Từ khóa liên quan