giới Đ17CTXH buổi 3x

14 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:12

Xin chào em sinh viên thân mến BUỔI CHƯƠNG 2: GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ HỘI CHƯƠNG 2: GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Thảo luận nhóm: Chia thành nhóm, nhóm chủ đề Thời gian báo cáo: 10 phút Thời gian trao đổi 30 phút Phân tích phải có số liệu dẫn chứng Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực trị Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực giáo dục đào tạo Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực y tế Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực gia đình Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực trị Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực gia đình C1 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực trị Nữ giới đạt nhiều tiến tất lĩnh vực, gặp nhiều khó khăn nam giới vị trí cao trị Vị trí cao chủ yếu nam giới nắm giữ Tỷ lệ nữ BCH TƯ tỉnh ủy tăng chưa đáng kể Cấp huyện, xã tăng k đáng kể Phụ nữ giữ chức vụ chủ chốt đánh giá hồn thành tốt nhiệm vụ Khó khăn việc thực BĐG CT: Địa phương chưa thực tốt sách BĐG Cơng tác qui hoạch chưa quan tâm mực Qui định khác biệt tuổi nghỉ hưu làm ảnh hưởng đến thăng tiến nữ giới Định kiến giới gây số bất lợi cho nữ giới 2 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm C2 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm Khác biệt tham gia lực lượng lao động Tham gia ngành nghề Khác biệt tuyển dụng lao động, vị trí cơng việc Khác biệt số h làm việc nhà Tỷ lệ thất nghiệp nữ tăng, nữ tham gia lao động tự cao Lấy ví dụ minh họa ý Nguyên nhân khác biệt: học vấn, hội, phong tục, sách 3 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực giáo dục đào tạo C3 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực giáo dục đào tạo Tầm quan trọng giáo dục Vẫn BBĐG GD Tỷ lệ biết chữ nam, nữ Tỷ lệ học hàm, học vị nam, nữ Tỷ lệ chọ ngành bậc ĐH nam, nữ Định kiến giới SGK Lấy ví dụ cho ý Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực y tế C4 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực y tế Tỷ số giới tính sinh Tỷ lệ mẹ tử vong giảm Tỷ lệ lây nhiễm HIV tăng, nữ tăng nhiều Nữ nhiễm HIV chịu gắng nặng kép Chăm sóc sức khỏe sinh sản Chưa quan tâm đến SKSS cho nam giới Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực gia đình C5 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực gia đình Phân cơng lao động gia đình nam nữ Quan niệm vai trò nam nữ gia đình Phân biệt đối xử trẻ em trai trẻ em gái Bạo lực gia đình coi dạy vợ Bạo lực gia đình nhẹ chấp nhận Bạo lực gia đình đa dạng, tinh vi Hậu khó lường ... cạnh giới lĩnh vực trị Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực giáo dục đào tạo Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực y tế Phân tích khía cạnh giới. .. tích khía cạnh giới lĩnh vực trị Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực gia đình C1 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực trị Nữ giới đạt nhiều tiến tất lĩnh vực, gặp nhiều khó khăn nam giới vị trí cao... làm ảnh hưởng đến thăng tiến nữ giới Định kiến giới gây số bất lợi cho nữ giới 2 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm C2 Phân tích khía cạnh giới lĩnh vực lao động, việc làm
- Xem thêm -

Xem thêm: giới Đ17CTXH buổi 3x , giới Đ17CTXH buổi 3x

Từ khóa liên quan